До 100-річчя Національної академії наук України та Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського

  

А  Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я  

ГАРАГУЛЯ Сергій Сергійович - біографічна довідка
Працює в НАЦІОНАЛЬНА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ ІМЕНІ В. І. ВЕРНАДСЬКОГО

адреса сторінки: http://irbis-nbuv.gov.ua/everlib/person/207182

 

ГАРАГУЛЯ Сергій Сергійович


завідувач відділу


Інститут інформаційних технологій. Відділ наукового формування національних реферативних ресурсів
Публікації в репозитарії НБУВ

Варіанти імені:
 • Harahulia Serhii (eng)
 • Наукові видання »

  Наукові зацікавлення: Організація електронних інформаційних ресурсів, науково-методичний супровід сервісів підтримки досліджень, цифрова наукова комунікація.
  Контактна інформація: +38(044) 524-31-16, garagulia@nbuv.gov.ua
  Дати життя:24. 07.1987, Кременчук, Україна
  Персональні веб-ресурси
  Освіта:
  2009Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова. Інститут української філології, редактор
  2017 Аспірантура Національної бібілотеки України імені В.І. Вернадського
  Науковий ступінь:
  2019кандидат наук із соціальних комунікацій; тема дисертації: Електронна бібліотека як інтегратор джерел наукової інформації
  У Національній бібліотеці України імені В.І.Вернадського з 2009 р.
  Професійна діяльність:
  2009–2010Відділ газетних фондів
  2010–2014Відділ формування електронних інформаційних ресурсів
  2014–2017аспірантура НБУВ
  2018 – по т. ч.Відділ наукового формування національних реферативних ресурсів
  Наукові проекти:
  2019проведення циклу науково-методичних семінарів «Цифрова наукова комунікація»
  2020упорядкування наукометричної інформації для Бібліотечного порталу НАН України
  2021створення інструктивних матеріалів для Бібліотечного порталу НАН України
  Додаткові посади та обов`язки:
  2019 – 2022Голова Ради молодих вчених НБУВ
  2020 – по т. ч.Відповідальний секретар журналу «Бібліотечний вісник»
  2020 – по т. ч.Член редакційної колегії збірника наукових праць «Рукописна та книжкова спадщина України»
  Дослідницькі стипендії та гранти:
  2021Бібліотеки у розвитку е-інфраструктури управління науковою інформацією
  Відзнаки та нагороди:
  (2018)Ювілейна почесна грамота Президії НАН України
  Інформаційні
  ресурси:
  Наукова електронна бібліотека
  Наукова періодика України
  Реферативна база даних «Україніка наукова»
  Публікації:
   Автореферати, дисертації
  1. (2018) Електронна бібліотека як інтегратор джерел наукової інформації [Текст] : автореф. дис. ... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.03 / Гарагуля Сергій Сергійович ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. - Київ, 2018. - 19 с.
  2. Монографії, брошури
  3. (2019) Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського в науково-інформаційному просторі (2000–2018) : монографія / В. М. Горовий, В. В. Струнгар, Т. П. Дубас, М. Б. Закіров, Л. А. Чуприна, Л. Й. Костенко, Ю. М. Половинчак, С. В. Полтавець, К. В. Лобузіна, Н. Ф. Самохіна, С. С. Гарагуля, Л. В. Коновал, Л. В. Гарбар ; ред. В. М. Горовий. – Київ: НБУВ, 2019. – 344 с.
  4. (2019) Семантичні технології у науковій бібліотеці : монографія / Т. Ю. Власова, С. В. Галицька, С. С. Гарагуля, Н. О. Гриценко, М. В. Дорош, О. В. Ісаєва, С. Е. Кириленко, О. В. Клюшнікова, Л. В. Коновал, Л. Г. Кудименко, І. В. Лобузін, К. В. Лобузіна, О. М. Мартинюк, Т. С. Медвідь, Н. В. Орєшина, І. З. Пелюховська, І. П. Перенесієнко, Н. Ф. Самохіна, О. Г. Сандул, Н. І. Чала ; відповід. ред. К. В. Лобузіна. – Київ, 2019. – 312 с.
  5. Довідники, покажчики, каталоги
  6. (2012) Газети України 1935 – 1940 рр. у фондах Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського: алфавітний каталог : у 2 т. – НБУВ, 2012. – 570 с. – 662 c.
  7. (2019) Бібліотека та наукова електронна комунікація: науковий реферативний огляд / відповід. ред.: К. В. Лобузіна; Гарагуля С. С., Клюшнікова О. В., Коновал Л. В., Корнілова Є. О., Лаєнко Н. А., Півнюк О. В., Сандул О. Г., Ясінська О. А.; НАН України, Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського. Київ, 2019. 200 с.
  8. Статті
  9. (2012) Бібліотека та веб 2.0: зміна фахової парадигми // Наукові праці НБУВ. – 2012. – Вип. 34. – С. 91–95.
  10. (2013) Проблематика каталогізації електронних ресурсів у НБУВ // Наукові праці НБУВ. – 2013. – Вип. 35.– С. 433–444.
  11. (2014) Бібліотеки в інформаційному суспільстві: орієнтація на користувача // Бібліотечний вісник. – 2014. – № 6. – С. 17–23.
  12. (2014) Опрацювання цифрових ресурсів: світовий контекст і бібліотечна практика // Наукові праці НБУВ. – 2014. – Вип. 40. – С. 133–146.
  13. (2015) Моделі інтеграції електронних джерел наукової інформації у бібліотеках // Бібліотечний вісник. – К., 2015. – № 6. – С. 16–21.
  14. (2017) Интегративные технологии работы с электронными ресурсами библиотеки // Бібліятэчны веснік. 2017. № 9. С. 112–123.
  15. (2017) Основні тенденції інтеграції наукових ресурсів електронної бібліотеки: типологія та принципи реалізації // Наукові праці Нац. б-ки України імені В. І. Вернадського. 2017. Вип. 48. С. 373–383.
  16. (2020) Бібліотека цифрового суспільства в забезпеченні системної підтримки наукових досліджень. Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. 2020. № 4. С. 5–12.
  17. (2020) Технологія формування реферативної бази даних "Україніка наукова": наукометричний потенціал [Електронний ресурс] / В. Петров, А. Крючин, К. Лобузіна, С. Гарагуля, І. Балагура, Н. Мініна // Бібліотечний вісник. - 2020. – № 6. – С. 7–14.
  18. Науково-методичні матеріали
  19. (2013) Бібліографічний опис електронних інформаційних ресурсів в системі автоматизації бібліотек "ІРБІС-64" у національній бібліотеці України імені В. І. Вернадського : інструкція / К. В. Лобузіна., Н. Ф. Самохіна., І. З. Пелюховська., С. С. Гарагуля. – Київ, 2013.
  20. (2016) Інструкція з ведення бази даних "Наукова періодика України" : інструкція / К. В. Лобузіна., Н. Ф. Самохіна., І. В. Лобузін., І. З. Пелюховська., С. С. Гарагуля. – Київ, 2016.
  21. Тези наукових доповідей
  22. (2012) Каталогізація електронних ресурсів у НБУВ: операціональний аспект. ІІІ міжнар. наук. конф. мол. учених (17 травня 2012 р.): збірник матеріалів. Київ, 2012. С. 107–110.
  23. (2013) Інтеграція бібліотеки до сучасного інформаційного середовища. ІV міжнар. наук. конф. мол. учених (15 травня 2013 р.): збірник матеріалів. Київ, 2013. С. 29–31.
  24. (2014) Формування електронних ресурсів бібліотек: орієнтація на користувача // Місце і роль бібліотек у формуванні національного інформаційного простору: матеріали міжнародної наукової конференції (Київ, 21-23 жовтня 2014 р.). – К., 2014. – С. 436-438.
  25. (2015) Моделі інтеграції електронних джерел наукової інформації у бібліотеках. «Бібліотека. Наука. Комунікація»: матеріали Міжнародної наукової конференції (Київ, 6-8. 10. 2015). Київ, 2015.
  26. (2015) Реалізація міжбібліотечних корпоративних проектів з інтеграції електронних ресурсів. «Молодь. Наука. Інновації: Роль та місце бібліотек в модернізації науково-освітнього простору»: матеріали VI міжнародної наукової конференції молодих учених. Київ, 2015.
  27. (2016) Інтеграція та корпоративність в електронних бібліотеках // Бібліотека. Наука. Комунікація: формування національного інформаційного простору: матеріали міжнародної наукової конференції (Київ, 04-06 жовтня 2016 р.). – К., 2016. – С. 362–365.
  28. (2017) Основні тенденції інтеграції наукових бібліографічно-інформаційних ресурсів: типологія та принципи організації // Бібліотека. Наука. Комунікація. Стратегічні завдання розвитку наукових бібліотек: матеріали міжнародної наукової конференції (Київ, 03-05 жовтня 2017 р.). – К., 2017.
  29. (2018) Семантичні технології організації реферативної інформації. «Бібліотека. Наука. Комунікація»: матеріали Міжнародної наукової конференції (Київ, 6–8. 11. 2018). Київ, 2018. С. 434–439.
  30. (2019) Інтелектуальні технології організації електронних реферативних ресурсів. «Бібліотека. Наука. Комунікація»: матеріали Міжнар. наук. конф. Київ: НБУВ. С. 268–274.
  31. (2020) Наукометричний потенціал РБД «Україніка наукова» // Бібліотека. Наука. Комунікація: Розвиток бібліотечно-інформаційного потенціалу в умовах цифровізації: матеріали міжнар. наук. конф.» (м. Київ, 6-8 жовтня 2020 р.). Київ, 2020.
  32. (2021) Бібліотечні портали знань: реферативний сегмент інформації. «Бібліотека. Наука. Комунікація. Від управління ресурсами – до управління знаннями»: матеріали Міжнар. наук. конф. Київ: НБУВ.


  ©   www.nbuv.gov.ua

   

  Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського