До 100-річчя Національної академії наук України та Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського

  

А  Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я  

ПОЛТАВЕЦЬ Сергій Васильович - біографічна довідка
Працює в НАЦІОНАЛЬНА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ ІМЕНІ В. І. ВЕРНАДСЬКОГО

адреса сторінки: http://irbis-nbuv.gov.ua/everlib/person/232802

 

ПОЛТАВЕЦЬ Сергій Васильович


завідувач відділу


Національна юридична бібліотека . Відділ обслуговування інформаційними ресурсами .
Публікації в репозитарії НБУВ
Наукові видання »
Персональні веб-ресурси
Науковий ступінь:
2002кандидат політичних наук; тема дисертації: Становлення та особливості політичної думки доби Хмельниччини
Відзнаки та нагороди:
2007Учасник. Проекти науково-дослідних робіт молодих учених НАН України. Робота: Цивілізаційний феномен Української національної революції ХVII ст.: становлення національної і політичної культури. Подано установою: Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса
Публікації:
  Автореферати, дисертації
 1. (2002) Становлення та особливості політичної думки доби Хмельниччини [Текст] : автореф. дис... канд. політ. наук: 23.00.01 / Полтавець Сергій Васильович ; Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. - К., 2002. - 19 с.
 2. (2002) Становлення та особливості політичної думки доби Хмельниччини [Текст] : дис... канд. політ. наук: 23.00.01 / Полтавець Сергій Васильович ; Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. - К., 2002. - 176 арк.
 3. Монографії, брошури
 4. (2009) Українська політична думка середини ХVІІ століття [Текст] : [монографія] / С. В. Полтавець ; Нац. акад. наук України, Ін-т політ. і етнонац. дослідж. ім. І. Ф. Кураса НАН України. - К. : ІПіЕНД ім. І. Ф. Кураса, 2009. - 170 с.
 5. (2015) Соціокультурні механізми формування ментального імунітету проти зовнішніх маніпуляцій свідомістю населення України [Текст] : [монографія] / [В. Горовий та ін.] ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. - Київ : НВЦ Нац. б-ки України ім. В. І. Вернадського, 2015. - 226 с.
 6. (2018) Інформаційні механізми нейтралізації негативних зарубіжних впливів на регіони України в умовах гібридної війни [Текст] : наук. доп. / [авт. колектив: Л. Дубровіна (кер. проекту) та ін.] ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. - Київ : НБУВ, 2018. - 70 с.
 7. Статті
 8. (2007) Трансформація владних повноважень та її вплив на українське суспільство на початку української національної революції середини XVII століття / С. Полтавець // Наукові записки [Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України]. – 2007. – Вип. 36. – C. 376-385 .
 9. (2009) Конфліктний потенціал політичних ідей в Українській національній революції середини XVII століття / С. Полтавець // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України. – 2009. – Вип. 43. – C. 7-17.
 10. (2010) Біографія І. Полтавця-Остряниці: шлях від козака до гетьмана / С. Полтавець // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України. – 2010. – Вип. 3. – C. 318-325 .
 11. (2010) Козацька старшина за гетьмана Б. Хмельницького: від виборів до призначень / С. Полтавець // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса. – 2010. – Вип. 6. – C. 383-388 .
 12. (2010) Політична концепція А. Киселя як ствердження ягеллонського легітимізму на українських землях в середині XVII століття / С. В. Полтавець // Українська біографістика. – 2010. – Вип. 7. – C. 250-262.
 13. (2010) Політична концепція А. Киселя як ствердження ягеллонського легітимізму на українських землях в середині XVII століття / С. Полтавець // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України. – 2010. – Вип. 4. – C. 227-236 .
 14. (2011) Геополітична складова у програмах "козацьких" партій України / С. Полтавець // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса. – 2011. – Вип. 3. – C. 128-137.
 15. (2011) Ефективність гетьманської влади Б. Хмельницького / С. Полтавець // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса. – 2011. – Вип. 3. – C. 324-331 .
 16. (2011) Полково-сотенний устрій на українських землях в середині XVII століття: спроба модернізації політичної системи / С. В. Полтавець // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса. – 2011. – Вип. 6. – C. 445-448.
 17. (2012) Сприйняття суспільством феномену "влади" напередодні Української національної революції середини XVII ст. / С. Полтавець // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса. – 2012. – Вип. 2. – C. 432-448.
 18. (2012) Форма державного правління на початковому етапі української національної революції середини XVII ст. (Ще раз про спосіб організації влади за гетьманування Б. Хмельницького / С. В. Полтавець // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса. – 2012. – Вип. 3. – C. 370-378.
 19. (2013) Опозиційні настрої в українському суспільстві після підписання Переяславського договору 1654 р. / С. В. Полтавець // Наукові записки [Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса]. – 2013. – Вип. 2. – C. 185-196 .
 20. (2014) Ретроспективні документи з історії українського козацтва у формуванні національного інформаційного простору / С. Полтавець // Наукові праці Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського. – 2014. – Вип. 39. – C. 456-466 .
 21. (2015) Проблема розширення доступу до наукової інформації в сучасному "козацькому" дискурсі / С. Полтавець // Наукові праці Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського. – 2015. – Вип. 41. – C. 416-424 .
 22. (2016) "Козацький дискурс" як складова інформаційної війни / С. Полтавець // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. – 2016. – Вип. 43. – C. 165-179 .
 23. (2017) Політика памяті як аспект інформаційної безпеки: ефективність вітчизняної нормативної бази та здійснюваних заходів / С. Полтавець // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. – 2017. – Вип. 48. – C. 667-682.
 24. Тези наукових доповідей
 25. (2015) Роль наукових публікацій з " Козацької тематики " у підвищенні інформаційного потенціалу бібліотек // Шоста міжнародна науково - прктична конференція " Сучасні умови діяльності бібліотек в умовах інформаційного суспільства " (10-11 венесня 2015р.).


©   www.nbuv.gov.ua

 

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського