До 100-річчя Національної академії наук України та Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського

  

А  Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я  

ПОЛТАВЕЦЬ Сергій Васильович - біографічна довідка
Раніше працювала в НАЦІОНАЛЬНА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ ІМЕНІ В. І. ВЕРНАДСЬКОГО

адреса сторінки: http://irbis-nbuv.gov.ua/everlib/person/232802

 

ПОЛТАВЕЦЬ Сергій Васильович


старший науковий співробітник


Фонд Президентів України. Інформаційно-аналітичний відділ
Публікації в репозитарії НБУВ

Варіанти імені:
 • Poltavets Serhii (eng)
 • Наукові видання »
  Дати життя:26.02.1975
  Персональні веб-ресурси
  Науковий ступінь:
  2002кандидат політичних наук; тема дисертації: Становлення та особливості політичної думки доби Хмельниччини
  Відзнаки та нагороди:
  2007Учасник. Проекти науково-дослідних робіт молодих учених НАН України. Робота: Цивілізаційний феномен Української національної революції ХVII ст.: становлення національної і політичної культури. Подано установою: Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса
  Публікації:
   Автореферати, дисертації
  1. (2002) Становлення та особливості політичної думки доби Хмельниччини [Текст] : автореф. дис... канд. політ. наук: 23.00.01 / Полтавець Сергій Васильович ; Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. - К., 2002. - 19 с.
  2. (2002) Становлення та особливості політичної думки доби Хмельниччини [Текст] : дис... канд. політ. наук: 23.00.01 / Полтавець Сергій Васильович ; Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. - К., 2002. - 176 арк.
  3. Монографії, брошури
  4. (2009) Українська політична думка середини ХVІІ століття [Текст] : [монографія] / С. В. Полтавець ; Нац. акад. наук України, Ін-т політ. і етнонац. дослідж. ім. І. Ф. Кураса НАН України. - К. : ІПіЕНД ім. І. Ф. Кураса, 2009. - 170 с.
  5. (2015) Соціокультурні механізми формування ментального імунітету проти зовнішніх маніпуляцій свідомістю населення України [Текст] : [монографія] / [В. Горовий та ін.] ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. - Київ : НВЦ Нац. б-ки України ім. В. І. Вернадського, 2015. - 226 с.
  6. (2018) Інформаційні механізми нейтралізації негативних зарубіжних впливів на регіони України в умовах гібридної війни [Текст] : наук. доп. / [авт. колектив: Л. Дубровіна (кер. проекту) та ін.] ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. - Київ : НБУВ, 2018. - 70 с.
  7. Статті
  8. (2007) Трансформація владних повноважень та її вплив на українське суспільство на початку української національної революції середини XVII століття / С. Полтавець // Наукові записки [Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України]. – 2007. – Вип. 36. – C. 376-385 .
  9. (2009) Конфліктний потенціал політичних ідей в Українській національній революції середини XVII століття / С. Полтавець // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України. – 2009. – Вип. 43. – C. 7-17.
  10. (2010) Біографія І. Полтавця-Остряниці: шлях від козака до гетьмана / С. Полтавець // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України. – 2010. – Вип. 3. – C. 318-325 .
  11. (2010) Козацька старшина за гетьмана Б. Хмельницького: від виборів до призначень / С. Полтавець // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса. – 2010. – Вип. 6. – C. 383-388 .
  12. (2010) Політична концепція А. Киселя як ствердження ягеллонського легітимізму на українських землях в середині XVII століття / С. В. Полтавець // Українська біографістика. – 2010. – Вип. 7. – C. 250-262.
  13. (2010) Політична концепція А. Киселя як ствердження ягеллонського легітимізму на українських землях в середині XVII століття / С. Полтавець // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України. – 2010. – Вип. 4. – C. 227-236 .
  14. (2011) Геополітична складова у програмах "козацьких" партій України / С. Полтавець // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса. – 2011. – Вип. 3. – C. 128-137.
  15. (2011) Ефективність гетьманської влади Б. Хмельницького / С. Полтавець // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса. – 2011. – Вип. 3. – C. 324-331 .
  16. (2011) Полково-сотенний устрій на українських землях в середині XVII століття: спроба модернізації політичної системи / С. В. Полтавець // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса. – 2011. – Вип. 6. – C. 445-448.
  17. (2012) Сприйняття суспільством феномену "влади" напередодні Української національної революції середини XVII ст. / С. Полтавець // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса. – 2012. – Вип. 2. – C. 432-448.
  18. (2012) Форма державного правління на початковому етапі української національної революції середини XVII ст. (Ще раз про спосіб організації влади за гетьманування Б. Хмельницького / С. В. Полтавець // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса. – 2012. – Вип. 3. – C. 370-378.
  19. (2013) Опозиційні настрої в українському суспільстві після підписання Переяславського договору 1654 р. / С. В. Полтавець // Наукові записки [Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса]. – 2013. – Вип. 2. – C. 185-196 .
  20. (2014) Ретроспективні документи з історії українського козацтва у формуванні національного інформаційного простору / С. Полтавець // Наукові праці Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського. – 2014. – Вип. 39. – C. 456-466 .
  21. (2015) Проблема розширення доступу до наукової інформації в сучасному "козацькому" дискурсі / С. Полтавець // Наукові праці Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського. – 2015. – Вип. 41. – C. 416-424 .
  22. (2016) "Козацький дискурс" як складова інформаційної війни / С. Полтавець // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. – 2016. – Вип. 43. – C. 165-179 .
  23. (2017) Політика памяті як аспект інформаційної безпеки: ефективність вітчизняної нормативної бази та здійснюваних заходів / С. Полтавець // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. – 2017. – Вип. 48. – C. 667-682.
  24. (2019) Ініціативи президентів щодо адміністративно-територіального устрою в стратегічних комунікаціях незалежної України / С. Полтавець // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. – 2019. – Вип. 52. – C. 113-137.
  25. (2019) Історична пам'ять Homo Sovieticus в умовах "гібридної війни" / С. Полтавець, Н. Іванова // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. – 2019. – Вип. 53. – C. 242-253 .
  26. (2021) "Війни пам'ятей": польський досвід протистояння Російській Федерації / С. Полтавець // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. - 2021. - Вип. 61. - С. 50-62. .
  27. Тези наукових доповідей
  28. (2015) Роль наукових публікацій з " Козацької тематики " у підвищенні інформаційного потенціалу бібліотек // Шоста міжнародна науково - прктична конференція " Сучасні умови діяльності бібліотек в умовах інформаційного суспільства " (10-11 венесня 2015р.).


  ©   www.nbuv.gov.ua

   

  Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського