До 100-річчя Національної академії наук України та Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського

  

А  Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я  

ПАВЛУША Тетяна Петрівна - біографічна довідка
Працює в НАЦІОНАЛЬНА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ ІМЕНІ В. І. ВЕРНАДСЬКОГО

адреса сторінки: http://irbis-nbuv.gov.ua/everlib/person/255697

 

ПАВЛУША Тетяна Петрівна


завідувач відділу


Відділ організації та обслуговування основним фондом
Публікації в репозитарії НБУВ

Варіанти імені:
 • Pavlusha Tetiana (eng)
 • Павлуша Татьяна Петровна (rus)
 • Наукові видання »
  Наукові зацікавлення: Соціальні комунікації, бібліотекознавство, бібліографознавство.
  Дати життя:1954
  Персональні веб-ресурси
  Науковий ступінь:
  1992кандидат педагогічних наук; тема дисертації: «Удосконалення бібліотечно-бібліографічного обслуговування на основі електронних каталогів»
  Вчені звання:
  старший науковий співробітник
  Професійна діяльність:
  2013, квітень – 2018, квітеньзаступник генерального директора
  Публікації:
   Автореферати, дисертації
  1. (1992) Совершенствование библиотечно- библиографического обслуживания на основе электронных каталогов [Текст] : автореф. дис... канд. пед. наук: 05.25.03 / Павлуша Татьяна Петровна ; Московский гос. институт культуры. - М., 1992. - 16 с.
  2. Монографії, брошури
  3. (1996) Національна система електронних бібліотек [Текст] : ескізний проект на 36 с. / Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського ; [авт. розроб. А. О. Чекмарьов, Л. Й. Костенко, Т. П.Павлуша]. - К. : [б. в.], 1996. - 36 с.
  4. (1998) Національна система електронних бібліотек [Текст] / А. О. Чекмарьов [та ін.] ; Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. - К. : [б.в.], 1998. - 50 с.
  5. (2015) "Кобзар" Т. Г. Шевченка у фондах Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського : книгознав. та бібліогр. дослідж. / Л. В. Бєляєва, І. Д. Войченко ; [редкол.: О. С. Онищенко (голова) та ін.]; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – Київ : НБУВ, 2015. – 992 c.
  6. Довідники, покажчики, каталоги
  7. ( 2015) Світова економічна криза: причини, наслідки, шляхи подолання [Текст] : бібліогр. покажч. (2008-2012) / [уклад.: Т. В. Добко та ін. ; редкол.: О. С. Онищенко (голова) та ін.] ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. - Київ : НБУ ім. В. І. Вернадського, 2015. - 549 с.
  8. (2017) Каталоги Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського [Текст] : довідник / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського ; [уклад. Ю. Л. Фіх та ін. ; наук. ред. Т. П. Павлуша ; відп. ред. Т. В. Добко]. - Київ : НБУВ, 2017. - 69 с.
  9. (2017) Рубрикатор Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. Розділ "У Економіка. Економічні науки". Підрозділ "У052 Облік. Аудит" [Текст] / [авт. кол.: А. М. Головащук, С. В. Галицька, П. І. Шекера ; наук. ред. Т. П. Павлуша] ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. - Київ : НБУВ, 2017. - 109 с.
  10. Статті
  11. (1993) Обираємо "британську модель"? // Бібліотечний вісник. – 1993. – № 1-2. – C. 72-74 .
  12. (1996) Електронна енциклопедія книжкової спадщини України // Бібліотечний вісник. – 1996. – № 2. – C. 3-7.
  13. (1997) INTERNET для читачів бібліотеки // Бібліотечний вісник. – 1997. – № 2. – C. 7-8.
  14. (1997) Формування депозитарію комп'ютерних файлів документів у НБУВ // Бібліотечний вісник. – 1997. – № 5. – C. 7-8.
  15. (1998) Сучасні проблеми інформатизації бібліотек України: бібліотекознавчі аспекти // Бібліотека. Інформація. Суспільство: зб. наук. пр.— К, 1998.
  16. (2000) 7-ма міжнародна конференція "Бібліотеки та асоціації в світі, що змінюється: нові технології і нові форми співробітництва” // Бібліотечний вісник. – 2000. – № 6. – C. 43-46 .
  17. (2000) Библиотековедческие аспекты информатизации библиотек Украины // Библиотеки национальных академий наук: проблемы функционирования, тенденции развития. – 2000. – Вып. 1. – C. 34-42 .
  18. (2000) Бібліотекознавець Михайло Слободяник // Бібліотечний вісник. – 2000. – № 2..
  19. (2000) Забезпечення загальнодоступності інформаційних ресурсів наукових бібліотек України // Бібліотечний вісник. – 2000. – № 5. – C. 2-7.
  20. (2001) 8-ма міжнародна конференція "Бібліотеки та асоціації в світі, що змінюється: нові технології та нові форми співробітництва" (9 - 17 червня 2001 р.) // Бібліотечний вісник. – 2001. – № 6. – C. 44-47 .
  21. (2002) Бібліотечна освіта: відповідь на виклик інформаційного суспільства // Бібліотечний вісник. – 2002. – № 6. – C. 25-30 .
  22. (2002) Книжкова колекція о. Богдана Желехівського у фондах НБУВ // Бібліотечний вісник. – 2002. – № 5. – C. 52-53 .
  23. (2002) Семінар фахівців бібліотечної справи "Професіоналізм, етика та культура бібліотечного обслуговування” // Бібліотечний вісник. – 2002. – № 1. – C. 33-36 .
  24. (2003) Нововведення в системі бібліотечно-інформаційної освіти і підвищення кваліфікації кадрів // Бібліотечний вісник. – 2003. – № 6. – C. 29-33 .
  25. (2004) Бібліографічна довідка в системі довідково-бібліографічного обслуговування : практичний посібник / Т. В. Добко, М. А. Чиж, О. М. Василенко; наук. ред. В. М. Горовий; рец.: В. В. Загуменна, В. І. Лутовинова, Т. П. Павлуша, А. А. Свобода; Національна академія наук України (Київ), Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (Київ). – Київ : Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, 2004. – 91 с.
  26. Науково-методичні матеріали
  27. (2015) Централізоване бібліотечне опрацювання документів у Національній бібліотеці України імені В. І. Вернадського [Текст] : технол. інстр. / [О. М. Василенко та ін. ; відп. ред. канд. пед. наук Т. П. Павлуша] ; Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. - Київ : НБУВ, 2015. - 87 с.
  28. Тези наукових доповідей
  29. (2013) Адаптація завдань і функцій наукової бібліотеки до вимог розвитку цифрових інформаційних ресурсів [Текст] : матеріали міжнар. наук. конф. (Київ, 8-10 жовт. 2013 р.) / Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Асоц. б-к України, Рада директорів наук. б-к та інформ. центрів - членів МААН ; [редкол.: В. І. Попик та ін.]. - К. : НБУВ НАН України, 2013. - 415 с. -.
  30. (2014) Місце і роль бібліотек у формуванні національного інформаційного простору [Текст] : матеріали міжнар. наук. конф. (Київ, 21-23 жовт. 2014 р.) / [редкол.: В. І. Попик та ін.] ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Асоц. б-к України, Рада директорів наук. б-к та інформ. центрів акад. наук - членів МААН. - Київ : НБУ ім. В. І. Вернадського, 2014. - 531 с.
  31. (2016) Бібліотека. Наука. Комунікація: формування національного інформаційного простору [Текст] : матеріали міжнар. наук. конф. (Київ, 4-6 жовт. 2016 р.) / [редкол.: В. І. Попик та ін.] ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Асоц. б-к України, Рада директорів наук. б-к та інформ. центрів акад. наук - членів МААН. - Київ : НБУ ім. В. І. Вернадського, 2016. - 640 с. .


  ©   www.nbuv.gov.ua

   

  Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського