До 100-річчя Національної академії наук України та Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського

  

А  Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я  

СТАМБОЛ Ігор Іванович - біографічна довідка
Раніше працювала в НАЦІОНАЛЬНА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ ІМЕНІ В. І. ВЕРНАДСЬКОГО

адреса сторінки: http://irbis-nbuv.gov.ua/everlib/person/257851

 

СТАМБОЛ Ігор Іванович


старший науковий співробітник


Інститут біографічних досліджень . Відділ теорії та методики біобібліографії .
Публікації в репозитарії НБУВ
Наукові видання »
Наукові зацікавлення: Біографістика, славістика, біографічний вимір національної революції.
Контактна інформація: 288-13-84, ihorstambol@ukr.net
Дати життя:27.10.1988, с. Василівка, Біляївського р-ну, Одеської обл., Україна
Персональні веб-ресурси
Освіта:
2011Одеський національний університет імені І.І.Мечникова, історичний факультет, історія
Науковий ступінь:
2016кандидат історичних наук; тема дисертації: Іван Львович Липа в українському національному русі (кінець XIX - початок 20-х років XX ст.)
У Національній бібліотеці України імені В.І.Вернадського з жовтня 2015
Професійна діяльність:
2011-2015Викладач історії в ОАДК ОНПУ
з 20.10.2015 по 03.04.2017Молодший науковий співробітник
з 03.04.2017 по 16.05.2019Науковий співробітник
з 16.05.2019Старший науковий співробітник
Додаткові посади та обов`язки:
Учений секретар Українського біографічного товариства
Учений секретар Українського комітету славістів
Публікації:
  Автореферати, дисертації
 1. (2016) Іван Львович Липа в українському національному русі (кінець XIX - початок 20-х років XX ст.) [Текст] : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / Стамбол Ігор Іванович ; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова. - Одеса, 2016. - 16 с.
 2. Монографії, брошури
 3. (2016) Іван та Юрій Липи [Текст] / І. Стамбол, С. Кучеренко. - Харків : Фоліо, 2016.
 4. (2017) Іван Львович Липа в українському національному русі: лікар, письменник, тарасівець [Текст] : монографія / [І. І. Стамбол ; наук. ред. і вступ. ст. В. М. Хмарського] ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, [Ін-т біогр. дослідж.], Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова. - Одеса ; Київ : Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, 2017. - 295 с.
 5. Статті
 6. ( 2016) Біографічні нариси у друкованому доробку І.Л. Липи // Українська біографістика. - 2016. - Вип. 14. - С. 294-309.
 7. (2010) Українське козацтво в інтелектуальній спадщині ідеологів українського націоналізму першої половини ХХ ст // Чорноморська минувшина: записки відділу історії козацтва на Півдні України. - Одеса, 2010. - Вип. 5. – С. 99-104.
 8. (2011) «Липівські читання» – новітній доробок української біографістики // Записки історичного факультету ОНУ ім. І.І.Мечникова. - Одеса, 2011. - Вип. 22 . – С. 313-326.
 9. (2012) Олександр Олесь та Іван Липа: до питання про зв’язки українських діячів на початку ХХ ст. // Записки історичного факультету ОНУ ім. І.І.Мечникова. - Одеса, 2012. - Вип. 23. – С. 221-231.
 10. (2012) Ретроспективний погляд на українські поселення-клини в сучасній Росії // Ураїнознавчий альманах. - Київ, 2012. - Вип. 7. – С. 190-195..
 11. (2013) Одеса в полтавських урочистостях, присвячених Івану Котляревському в 1903 році // Вісник Книжкової палати. - Київ, 2013. - № 11. – С. 35-38.
 12. (2013) Олександр Олесь та Іван Липа: до питання про зв`язки українських діячів на початку ХХ ст. / І. І. Стамбол // Записки історичного факультету. - 2013. - Вип. 23. - С. 221 - 231.
 13. (2014) Діяльність Івана Липи в Тарнівській філії Української партії Самостійників Соціалістів // Українознавчий альманах. - Київ, 2014. - Вип. 15. – С. 228 – 230.
 14. (2014) Наслідування заповітів Т.Шевченка на прикладі життєвого шляху І.Липи (1865–1923 рр.) // Українська біографістика. - Київ, 2014. - Вип. 11. – С. 72–85.
 15. (2015) І.Л. Липа на службі українських органів влади в Одесі (1917-1918 рр.) // Дрогобицький краєзнавчий збірник . - Дрогобич, 2015. - Вип. 19. – С. 52-57.
 16. (2015) Неопубліковані джерела до біографії Івана Липи // Українська біографістика. - 2015. - Вип. 12. - С. 406-421.
 17. (2017) Вплив Української революції 1917 – 1921 рр. на долі її натхненників (на прикладі учасників "Братерства Тарасівців") / І. І. Стамбол // Українська біографістика. - 2017. - Вип. 15. - С. 105-121. .
 18. (2017) Участь одеситів у роботі Постійної комісії УАН-ВУАН для складання Біографічного словника діячів України // У пошуках гармонії… Наукова збірка до 50-річчя професора Вадима Михайловича Хмарського / Наук. ред. І упор. Е. П. Петровський. – Одеса: ТЕС, 2017. – С. 279-293.


©   www.nbuv.gov.ua

 

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського