До 100-річчя Національної академії наук України та Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського

  

А  Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я  

СТРІШЕНЕЦЬ Надія Володимирівна - біографічна довідка
Працює в НАЦІОНАЛЬНА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ ІМЕНІ В. І. ВЕРНАДСЬКОГО

адреса сторінки: http://irbis-nbuv.gov.ua/everlib/person/320165

 

СТРІШЕНЕЦЬ Надія Володимирівна


провідний науковий співробітник


Інститут бібліотекознавства . Відділ теорії та методології бібліотечної справи .
Публікації в репозитарії НБУВ
Наукові зацікавлення: Бібліотекознавство, бібліографознавство, фахове термінознавство .
Контактна інформація: (044) 524-35-92 , strishenets@nbuv.gov.ua
Дати життя:1958
Персональні веб-ресурси
Науковий ступінь:
1996кандидат історичних наук; тема дисертації: Бібліографічна спадщина Юрія Олексійовича Меженка
2012доктор історичних наук; тема дисертації: Розвиток бібліотечно-інформаційної терміносистеми США (кінець XX – початок XXI ст.)
Вчені звання:
2003старший науковий співробітник
Наукове керівництво:
Лямець А.М.
Додаткові посади та обов`язки:
1998–2018Член Вченої ради Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського
Член спеціалізованої вченої ради Д. 26.165.01 Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського 27.00.03 – книгознавство, бібліотекознавство, бібліографознавство
член редакційної колегії фахового журналу «Бібліотечний вісник»
член редакційної колегії збірника «Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського»
Публікації:
    Статті
  1. EURIG2018: Щорічна кон-ференція та семінар Європейської групи RDA // Бібл. вісн. – 2017. – № 5. – С. 53–60.
  2. Авторитетний контроль : необхідність координованого підходу // Бібл. вісн. – 2014. – № 5. – С. 12–15.
  3. Зарубіжна каталогізація: пов’язані дані і BIBFRAME // Наук. пр. Нац. б-ки України ім. В. І. Вернадського : Організація бібліотечно-інформаційних ресурсів як складова формування вітчизняного інтегрованого інформаційного простору / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – Київ, 2017. – Вип. 45. – С. 9–21.
  4. Каталоги электронного поколения // Интернет и информационно-библиотечные ресурсы в науке, образовании, культуре и бизнесе : материалы конф., Central Asia-2015, 22–24 april. – Ташкент, 2015. – С. 132–134.
  5. Міжнародний стандарт каталогізації «Опис та доступ до ресурсу» («Resource Description and Access») : особливості впровадження // Бібл. вісн. – 2016. – № 1. – С. 41–45.
  6. Новый международный стандарт каталогизации // Библиотеки национальных академий наук : проблемы функционирования, тенденции развития / Межд. ассоциация акад. наук. – Київ : Нац. б-ка Украины им. В. И. Вернадского, 2014. – Вып. 12. – С. 201–209.
  7. Стандартизація в діяльності сучасних бібліотек // Наук. пр. Нац. б-ки України ім. В. І. Вернадського. – 2017. – Вип. 48. – С. 92–99.
  8. Сучасні вітчизняні бібліотечно-інформаційні стандарти: термінологічний аналіз // Бібл. вісн. – 2018. –№ 3. – C. 28–40.


©   www.nbuv.gov.ua

 

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського