До 100-річчя Національної академії наук України та Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського

  

А  Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я  

КЛЮШНІКОВА Олена Валентинівна - біографічна довідка
Працює в НАЦІОНАЛЬНА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ ІМЕНІ В. І. ВЕРНАДСЬКОГО

адреса сторінки: http://irbis-nbuv.gov.ua/everlib/person/332540

 

КЛЮШНІКОВА Олена Валентинівна


молодший науковий співробітник


Інститут інформаційних технологій. Відділ наукового формування національних реферативних ресурсів
Публікації в репозитарії НБУВ

Варіанти імені:
 • Kliushnikova Olena (eng)
 • Клюшникова Елена Валентиновна (rus)
 • Наукові видання »

  Наукові зацікавлення: Інформаційно-комунікаційні системи, реферативні ресурси, бібліотечна справа, бібліометрія, наукометрія.
  Контактна інформація: (044)524-31-16, [email protected]
  Дати життя:19.11.1973, Київ, Україна
  Персональні веб-ресурси
  Освіта:
  1995Київський державний інститут культури ім. О. Є. Корнійчука, Бібліотекознавство та бібліографія
  У Національній бібліотеці України імені В.І.Вернадського з 1997 р.
  Професійна діяльність:
  1997–2004бібліотекар 2 та 1 категорії
  2004–2006провідний редактор
  2006 – по т. ч.молодший науковий співробітник
  Відзнаки та нагороди:
  (2018)Грамота Відділення історії, філософії та права Національної академії наук України
  Інформаційні
  ресурси:
  Реферативна база даних «Україніка наукова»
  Публікації:
   Монографії, брошури
  1. (2019) Семантичні технології у науковій бібліотеці : монографія / Т. Ю. Власова, С. В. Галицька, С. С. Гарагуля, Н. О. Гриценко, М. В. Дорош, О. В. Ісаєва, С. Е. Кириленко, О. В. Клюшнікова, Л. В. Коновал, Л. Г. Кудименко, І. В. Лобузін, К. В. Лобузіна, О. М. Мартинюк, Т. С. Медвідь, Н. В. Орєшина, І. З. Пелюховська, І. П. Перенесієнко, Н. Ф. Самохіна, О. Г. Сандул, Н. І. Чала ; відповід. ред. К. В. Лобузіна. – Київ, 2019. – 312 с.
  2. Статті
  3. (2013) Бібліометричний аналіз динаміки наукових публікацій з питань держави та права на основі УРЖ “Джерело”. Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. 2013. Вип. 37. С. 276–285.
  4. (2017) Формування реферативних ресурсів в окремих країнах пострадянського простору. Наук. пр. Нац. б-ки України ім. В. І. Вернадського. 2017. Вип. 45. С. 170–183.
  5. (2018) Реферативні бази даних у системі інформаційного забезпечення освіти та науки / Н. Гриценко, О. Клюшнікова, О. Сандул // Наук. пр. Нац. б-ки України ім. В. І. Вернадського – 2018. – Вип. 50. – С. 308–320.
  6. (2019) Реферативна інформація як елемент дослідницької інфраструктури // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. – 2019. – Вип. 55. – C. 283–293.
  7. (2021) Бібліографічні та реферативні бази даних як інструмент формування наукового портфоліо / Н. Гриценко, О. Клюшнікова, О. Сандул // Бібліотечний вісник. – 2021. – № 2. – С. 30–41.
  8. Тези наукових доповідей
  9. (2009) Моніторинг джерельної бази публікацій з правових аспектів ведення сільського господарства на основі реферативних ресурсів НБУВ / О. В. Клюшнікова, О. Г. Сандул // Матеріали міжнар. семінару-практикуму 29 трав. 2009 р., присвяч.о 10-річчю видання рефер. журн. “Агропромиловий комплекс України”. – Київ, 2009. – С. 63–66.
  10. (2013) Тематичний спектр публікацій українських вчених з питань державного управління у Загальнодержавній реферативній базі даних “Україніка наукова”// Адаптація завдань і функцій наукової бібліотеки до вимог розвитку цифрових інформаційних ресурсів: [тези доп.]: матеріали міжнар. наук. конф., 8 - 10 жовт. 2013 р., м. Київ. – Київ, 2013. – С. 148–15.
  11. (2014) Актуальні питання кримінального права в реферативних ресурсах НБУВ / О. В. Клюшнікова // Місце і роль бібліотек у формуванні національного інформаційного простору: [тези доп.]: матеріали міжнар. наук. конф., 21 – 23 жовт. 2014 р., м. Київ. – Київ, 2014. – С. 422–424.
  12. (2014) Реферативная база данных “Украиника наукова” в информационном обеспечении научных исследований / Е. В. Клюшникова // Книга в информационном обществе: [тез. докл.]: материалы XIII Междунар. науч. конф. по проблемам книговедения (Москва, 28 - 30 апр. 2014 г.) / Отв. ред. В. И. Васильев : в 4 ч. – Москва: ФБГУ науки НИЦ “Наука” РАН, 2014.– Ч. 1.– С. 322–323.
  13. (2015) Електронні бібліотечно-інформаційні ресурси Національної бібліотеки Білорусі в забезпеченні наукових досліджень (за матеріалами сайту www.nlb.by) / О. В. Клюшнікова // Бібліотека. Наука. Комунікація: [тези доп.] матеріали міжнар. наук. конф., Київ, 6 – 8 жовт. 2015 р.: в 2-х ч.– Ч. 2.–Київ, 2015.– С. 21–23.
  14. (2015) Отечественные реферативные ресурсы в научном информационном пространстве Украины / Е. В. Клюшникова // Интернет и информационно-библиотечные ресурсы в науке, образовании, культуре и бизнесе: [тез. докл.]: IX Междунар. конф., 22 - 24 апр. 2015 г., г. Тошкент.– Тошкент, 2015.– С. 101–103.
  15. (2017) Питання інтелектуальної власності в загальнодержавній реферативній базі даних “Україніка наукова” / О. Клюшнікова // Бібліотека. Наука. Комунікація. Стартегічні завдання розвитку наукових бібліотек: матеріали міжнар. наук. конф., 3 – 5 жовт., Київ, 2017 р.– Київ, 2017.– С. 375–378.
  16. (2018) Електронні реферативні ресурси у системі інформаційного забезпечення освіти та науки/ Н. О. Гриценко, О. В. Клюшнікова, О. Г. Сандул // “Бібліотека. Наука. Комунікація. 100-річчя Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського”: матеріали Міжнар. наук. конф., 6–8 листоп. 2018 р., Київ. – Київ, 2018. – С. 439–442.
  17. (2019) Реферативні бази даних як інструмент наукового дослідження. Бібліотека. Наука. Комунікація: актуальні тенденції у цифрову епоху: матеріали міжнар. наук. конф. (Київ, 8–10.10. 2019): у 2 т. Київ, 2019. Т. 1. С. 274–279.
  18. (2020) Репрезентація профілів фахових видань у реферативних базах даних // Бібліотека. Наука. Комунікація: Розвиток бібліотечно-інформаційного потенціалу в умовах цифровізації: матеріали міжнар. наук. конф.» (м. Київ, 6-8 жовтня 2020 р.). Київ, 2020.
  19. (2021) Реферативні бази даних як інструмент управління знаннями. Бібліотека. Наука Комунікація. Від управління ресурсами – до управління знаннями: матеріали міжнар. наук. конф. (Київ, 5–7 жовтня 2021 р.).


  ©   www.nbuv.gov.ua

   

  Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського