До 100-річчя Національної академії наук України та Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського

  

А  Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я  

ЗАГОРЕЦЬКА Олена Михайлівна - біографічна довідка
Працює в НАЦІОНАЛЬНА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ ІМЕНІ В. І. ВЕРНАДСЬКОГО

адреса сторінки: http://irbis-nbuv.gov.ua/everlib/person/337394

 

ЗАГОРЕЦЬКА Олена Михайлівна


старший науковий співробітник


Інститут архівознавства. Відділ архівознавства і документознавства
Публікації в репозитарії НБУВ

Варіанти імені:
 • Zahoretska Olena (eng)
 • Наукові видання »
  Наукові зацікавлення: Архівознавство, документознавство, електронний документообіг.
  Контактна інформація: +38(044) 234-73-60
  Дати життя:1976
  Персональні веб-ресурси
  Освіта:
  1997Київський державний інститут культури, бібліотекознавство і бібліографознавство
  Науковий ступінь:
  2005кандидат історичних наук; тема дисертації: «Нормативне та науково-методичне забезпечення організації діловодства в Україні у другій половині XX ― на початку ХХІ століття»
  Вчені звання:
  2008старший науковий співробітник
  У Національній бібліотеці України імені В.І.Вернадського з 2022 р.
  Професійна діяльність:
  1997–1999Український науково-дослідний інститут архівної справи та документознавства, науковий співробітник
  2000–2005Український науково-дослідний інститут архівної справи та документознавства, старший науковий співробітник
  2006–2020Український науково-дослідний інститут архівної справи та документознавства, провідний науковий співробітник
  2021–2022Український науково-дослідний інститут архівної справи та документознавства, завідувач відділу документознавства
  2022 – по т. ч.відділ архівознавства і документознавства Інституту архівознавства НБУВ, старший науковий співробітник
  Відомості про викладацьку діяльність:
  2021–2022Національний транспортний університет, доцент кафедри інформаційно-аналітичної діяльності та інформаційної безпеки
  Наукове керівництво:
  2022 – аспірантДрогін Євгеній Олександрович«Роль електронного документообігу в цифровізації закладів вищої освіти»
  Додаткові посади та обов`язки:
  2006–2015член Спеціалізованої вченої ради К 26.864.01
  2006–2023член Вченої ради Українського науково-дослідного інституту архівної справи та документознавства
  2008 – по т. ч.член Центральної експертно-перевірної комісії Державної архівної служби України
  Відзнаки та нагороди:
  2020Диплом І ступеня переможця конкурсу науково-методичних розробок і науково-інформаційних робіт з архівознавства, документознавства, археографії за підготовку науково-практичного твору «Методичні рекомендації з проведення експертизи цінності та відбору на архівне зберігання документів, пов’язаних із соціальним захистом громадян» (наказ Держ. арх. служби України від 09.07.2020 № 91)
  Публікації:
   Довідники, покажчики, каталоги
  1. (2005) Службові документи сучасної організації : Довідник. – Київ : МедіаПро, 2005. – 120 с.
  2. (2012) Службові документи у кадровій практиці : Довідкове видання. – Київ : МедіаПро, 2012. – 72 с.
  3. (2015) Усе про архів на підприємстві : Довідкове видання. – Київ : МедіаПро, 2015. – 76 с.
  4. (2017) Листування й організація роботи зі службовими листами : Довідкове видання. – Київ : МедіаПро, 2017. – 71 с.
  5. Статті
  6. (1998) Сучасні проблеми організації діловодства в міністерствах та державних комітетах України // Студії з архівної справи та документознавства. – Київ, 1998. – Т. 3. С. 80-81.
  7. (1999) Організація діяльності діловодних служб Державного сенату (1918 р.) // Студії з архівної справи та документознавства. – Київ, 1999. – Т. 5. – С. 113-115.
  8. (2001) Стандартизація в галузі справочинства в Україні: невирішені про¬блеми / О. Загорецька, Л. Кузнєцова, С. Кулешов // Архіви України. – Київ, 2001. – № 1−2. – С. 23-26.
  9. (2002) Висвітлення проблем організації загального діловодства в журналі «Архіви України» // Архівознавство. Археографія. Джерелознавство : Міжвід. зб. наук. праць. Вип. 5. Архіви − складова інформаційних ресурсів суспільства. – Київ, 2002. – С. 348−355.
  10. (2004) Нормативне та науково-методичне забезпечення організації діловодства в Україні у 1950–1980-х рр. // Студії з архівної справи та документознавства. – Київ, 2004. – Т. 11 . –С. 177-182.
  11. (2006) До питання щодо періодизації історії діловодства в Україні // Архівознавство. Археографія. Джерелознавство : Міжвід. зб. наук. праць. Вип. 8. – Київ, 2006. – С. 97-118.
  12. (2008) Інформаційні потреби працівників служб діловодства (за результатами аналізу веб-порталів вітчизняних професійних співтовариств) // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. – Київ, 2008. – № 1. – С. 22-26.
  13. (2008) З історії документознавства в Україні / О. Загорецька, С. Кулешов // Студії з архівної справи та документознавства. – Київ, 2008. – Т. 16. – С. 73−84.
  14. (2008) Наказ як основний розпорядчий документ організації: документознавчий аналіз // Студії з архівної справи та документознавства. – Київ, 2008. – Т. 16. – С. 84-89.
  15. (2008) Неосфрагістичні знання в документознавстві (сучасні вимоги до виготовлення та застосування печаток для документів) // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. – Київ, 2008. – № 2. – С. 24-34.
  16. (2010) Проект «Концепції перегляду структури та змісту Державного класифікатора управлінської документації (ДКУД, ДК 010-98)» / О. Загорецька, С. Кулешов // Студії з архівної справи та документознавства. – Київ, 2010. – Т. 18. – С. 53-55.
  17. (2013) Аналіз основних змін у нормативно-правовій базі із забезпечення організації загального діловодства у 2011–2013 роках // Студії з архівної справи та документознавства. – Київ, 2013. – Т. 21. – С. 93-108.
  18. (2015) Аналіз структури і змісту основних локальних нормативних документів служби діловодства // Студії з архівної справи та документознавства. – Київ, 2015. –Т. 22–23. – С. 72-80.
  19. (2017) Основні результати дослідження документопотоків сільської (селищної) ради об’єднаної територіальної громади // Студії з архівної справи та документознавства. – Київ, 2017. –Т. 24-25. – С. 94-124.
  20. (2022) Новий національний стандарт України на оформлення організаційно-розпорядчої документації: історія розроблення, аналіз основних змін і питання впровадження стандарту // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. – Київ, 2022. – Вип. 65. – C. 85-103.
  21. Науково-методичні матеріали
  22. (2004) Методичні рекомендації щодо застосування ДСТУ 4163–2003 «Державна уніфікована система документації. Уніфікована система організаційно-розпорядчої документації. Вимоги до оформлювання документів» / Держкомархів України. УНДІАСД ; упоряд.: О. М. Загорецька, Л. В. Кузнецова. – Київ, 2004. – 62 с.
  23. (2012) Методичні рекомендації з розробки галузевих переліків документів та типових (примірних) номенклатур справ / Укрдержархів. УНДІАСД; упоряд.: О. М. Загорецька. – Київ, 2012. – 33 с.
  24. (2012) Перелік типових документів, що створюються під час діяльності державних органів та органів місцевого самоврядування, інших установ, підприємств та організацій, із зазначенням строків зберігання документів [затв. наказом Міністерства юстиції України від 12 квіт. 2012 р. № 578/5] / Укрдержархів. УНДІАСД; уклад. : С. В. Сельченкова, С. Г. Кулешов, О. М. Загорецька та ін. – Київ : Інкунабула, 2012. – 286 с.
  25. (2015) Збірник уніфікованих форм організаційно-розпорядчих документів / Укрдержархів. УНДІАСД; уклад. О. М. Загорецька. – Київ, 2015. – 100 с.
  26. (2016) Організаційно-розпорядчі документи: уніфіковані форми та рекомендації щодо їх оформлення. – Київ : МедіаПро, 2016. – 86 с.
  27. (2018) Методичні рекомендації з розроблення інструкції з діловодства юридичних осіб приватного права : [затв. наказом Держ. арх. служби України від 22 квіт. 2019 р. № 39] / Держ. арх. служба України, УНДІАСД ; упоряд. : О. М. Загорецька, М. В. Горбатюк. – Київ, 2018. – 82 с.
  28. (2019) Методичні рекомендації з проведення експертизи цінності та відбору на архівне зберігання документів, пов’язаних із соціальним захистом громадян : [затв. наказом Держ. арх. служби України від 13 лют. 2020 р. № 14] / Держ. арх. служба України, УНДІАСД ; упоряд. : О. М. Загорецька, В. Ф. Бойко. – Київ, 2019. – 50 с.
  29. (2019) Типові норми часу і виробітку на основні види робіт, що виконуються в архівних установах [Електронний ресурс] : [затв. наказом Держ. арх. служби України від 29 квіт. 2020 р. № 45] / Держ. арх. служба України, УНДІАСД ; уклад. : Бойко В. Ф., Загорецька О. М. – Київ, 2019. – 188 с.
  30. Тези наукових доповідей
  31. (2003) Термінологічні стандарти з діловодства й архівної справи: історичний аспект і сучасний стан // Документознавство та інформаційна діяльність: Наука. Освіта. Практика : матеріали наук. конф. (Київ, 18 грудня 2002 р.). − Київ, 2003. − С. 55-58.
  32. (2004) Про Національний стандарт на організаційно-розпорядчу документацію // Документознавство. Бібліотекознавство. Інформаційна діяльність: проблеми науки, освіти, практики: матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 25-26 травня 2004 р.). − Київ, 2004. − С. 46-49.
  33. (2006) Уніфікована система організаційно-розпо¬рядчої документації в Україні // Документознавство. Бібліотекознавство. Інформаційна діяльність: проблеми науки, освіти, практики: матеріали ІІІ міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 16–18 травня 2006 р.). − Київ, 2006. − С. 8-11.
  34. (2022) ДСТУ 4163:2020 як підстава для оновлення нормативної бази закладу вищої освіти та змісту фахових дисциплін інформаційно-комунікаційного циклу // Актуальні проблеми професійної підготовки за спеціальністю 029 інформаційна, бібліотечна та архівна справа: номенклатура, зміст і методики викладання фахових дисциплін : матеріали всеукраїн. наук.-практ. конф. (Київ, 17 листопада 2022 р.). − Київ, 2022. − С. 30-31.
  35. (2022) Чинники, що зумовлюють розроблення нового типового нормативного документа з організації діловодства для юридичних осіб НАН України // Бібліотека. Наука. Комунікація: інноваційні трансформації ресурсів і послуг : матеріали міжнар. наук. конф. (Київ, 4–6 жовтня 2022 р.). − Київ, 2022. − С. 295-298.


  ©   www.nbuv.gov.ua

   

  Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського