До 100-річчя Національної академії наук України та Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського

  

А  Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я  

СУПРОНЮК Оксана Костянтинівна - біографічна довідка
Працює в НАЦІОНАЛЬНА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ ІМЕНІ В. І. ВЕРНАДСЬКОГО

адреса сторінки: http://irbis-nbuv.gov.ua/everlib/person/373208

 

СУПРОНЮК Оксана Костянтинівна


старший науковий співробітник


Інститут книгознавства . Відділ зарубіжної україніки .
Публікації в репозитарії НБУВ
Наукові видання »

Наукові зацікавлення: Формування фонду зарубіжної україніки. Створення зведеного каталогу україномовної книги. Українознавство, книгознавство, бібліотекознавство, бібліографія, культурологія, історія української та російської літератур (ХIХ- ХХ ст.).
Контактна інформація: +38(044) 288-14-34, supronuk@nbuv.gov.ua
Дати життя:25.03.1959, м. Ніжин, Чернігівської обл., Україна
Персональні веб-ресурси
Освіта:
1983Київський державний університет імені Т.Г. Шевченка, спеціальність філолог
1990Аспірантура при Інституті російської літератури (Пушкінському Домі) АН СРСР (Рос. Академії наук), Ленінград (Петербург)
Науковий ступінь:
1991Кандидат філологічних наук; тема дисертації: "Н.В. Гоголь и его нежинское литературное окружение"
Вчені звання:
старший науковий співробітник
У Національній бібліотеці України імені В.І.Вернадського з 1990
Інформаційні
ресурси:
Електронний каталог "Зарубіжна Україніка"
Публікації:
  Автореферати, дисертації
 1. (1990) Н. В. Гоголь и его нежинское литературное окружение : автореферат дис. ... кандидата филологических наук : 10.01.01 / Ин-т русской литературы. - Ленинград, 1990. - 24 с.
 2. (1990) Н. В. Гоголь и его нежинское литературное окружение : диссертация ... кандидата филологических наук : 10.01.01 / Ин-т русской литературы. - Ленинград, 1990. - 179 с.
 3. Монографії, брошури
 4. (2009) Литературная среда раннего Гоголя : монографія (рос. мовою) / НАН Украины. Нац. б-ка Украины им. В.И. Вернадского. Институт русской литературы (Пушкинский дом) РАН. - Киев :Академпериодика, 2009. – 177 c.
 5. Довідники, покажчики, каталоги
 6. (2009) Гоголь и его окружение в Нежинской гимназии: Биобиблиографический словарь / НАН Украины. Нац. б-ка Украины им. В.И. Вернадского; ред. А.И. Рейтблат, предисл. Ю.В. Манн. - К. :Академпериодика, 2009. – 252 с. ; 24 с. ил. c.
 7. Статті
 8. (1990) Віхи славного родоводу: З нових матеріалів про Петра та Якова Драгоманових // Вітчизна. - 1990. - 9. – С. 159-163.
 9. (1991) Литературная среда раннего Гоголя // Известия Академии наук СССР. Серия литературы и языка. - 1991. - Т. 50, № 1. – С. 58-68.
 10. (1991) Фольклористична діяльність Платона Лукашевича (ранній період) // Народна творчість та етнографія. - 1991. - № 5. – С. 13-19.
 11. (1995) Круг чтения воспитанников Нежинской гимназии в 20-е годы ХІХ века: (Новые материалы)// Чтение в дореволюционной России / Российская государственная библиотека // : Сборник научных трудов. - М., 1995. - Вып. 2. – С. 54- 65.
 12. (1995) Новые материалы о Н. Я. Прокоповиче: (К изучению литературного окружения молодого Гоголя) / ИМЛИ РАН // Гоголь: материалы и исследования. - М. :Наследие, 1995. – С. 239- 252.
 13. (1996) Лектура вихованців Ніжинської гімназії вищих наук кн. Безбородька в 20-ті роки XIX ст. // Бібліотечний вісник. – 1996. – № 2. – С. 17 – 21. // Бібліотечний вісник. - 1997. - 2. – С. 17-21..
 14. (1997) Зарубіжна україніка Проблеми вивчення // Бібліотечний вісник. - 1997. - № 2. – С. 12-15.
 15. (1997) Невідомий Петро Мартос: Нові матеріали про видавця "Кобзаря" 1840 року // Київська старовина. - 1997. - № 3/4. – С. 36-46.
 16. (1998) До коментування ранніх листів Миколи Гоголя // Київська старовина. - 1998. - № 4. – С. 169-171.
 17. (1998) Харківська громада наприкінці 1862 р. / (підготовка до друку) // Київська старовина. - 1998. - № 2. – С. 178- 191.
 18. (2000) Шевченкознавчі праці Володимира Дорошенка // Київська старовина. - 2000. - № 4. – С. 162-169.
 19. (2003) Из новых материалов к характеристике литературной среды раннего Гоголя: (по неопубликованным письмам Н. Кукольника 1827 г.) // Гоголь как явление мировой литературы. - М. :ИМЛИ РАН, 2003. – С. 103-106.
 20. (2003) Проблеми адаптації фахівця-бібліотекаря в процесі освоєння історичних бібліотечних фондів: (до історії відділу бібліотечних зібрань та історичних колекцій НБУВ) // Наук. праці НБУВ. - К. :НБУВ, 2003. - Вип. 11. – С. 515-522.
 21. (2004) Електронний інформаційно-аналітичний каталог україномовних книжкових видань фонду зарубіжної україніки як бібліотечний інноваційний продукт НБУВ // Наук. праці Нац. б-ки України ім.В.І. Вернадського.– К.: НБУВ. - 2004. - 13. – С. 194-197.
 22. (2005) Відділ зарубіжної україніки НБУВ: сучасний стан і перспективи розвитку // Наукові записки Національного університету "Острозька академія": Історичні науки.- Вип.5: Матеріали Першої міжнародної наукової конференції "Українська діаспора: проблеми дослідження." / Нац. ун-т "Острозька академія", Світова Наукова Рада Світового конгресу українців, Українське Історичне Товариство. - Острог; Торонто; Нью-Йорк, 2005. – 202-208 c.
 23. (2005) Из дневника аспирантки // В.Э. Вацуро: Материалы к биографии. - М.: :Новое литературног обозрение, 2005. – С. 94-109.
 24. (2005) Пам’яті Раїси Степанівни Кириченко // Бібліотечний вісник. - 2005. - 4. – С. 67.
 25. (2006) Відділ зарубіжної україніки Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського: організація і становлення // Український історик. - 2006. - Т. 43, Ч. 1/3 (169/171). – С. 245-253.
 26. (2006) Книжове зібрання " Товариства Український народний дім у Торонто" в НБУВ: до проблеми розкриття фонду відділу зарубіжної україніки" // Наукові праці НБУВ. - К. :НБУВ, 2006. - Вип. 16. – С. 273-277.
 27. (2007) Зарубіжна україніка в НБУВ: перспективи вивчення // Бібліотечний вісник. - 2007. - № 1. – С. 3-5.
 28. (2008) В. В. Дорошенко – дослідник української преси: еміграційний період (1944– 1963) // // Наукові записки Національного університету «Острозька академія»: Історичні науки. . - 2008. - – Вип. 11 / Національний університет «Острозька академія», Українське історичне товариство, Світова наукова рада при СКУ, Українська американська асоціація університетських професорів. Відп. ред. І. Пасічник, Л. Винар, ред. А. Атаманенко. – Острог: РВВ Національного університету «Острозька академія». – С. 292–300. – С. 292-300..
 29. (2009) Гоголь и Платон Лукашевич (К изучению литературного окружения Гоголя) // Н.В. Гоголь: Материалы и исследования. – Вып. 2. . - М. :ИМЛИ РАН, 2009. – С. 75-89.
 30. (2009) Истоки литературного творчества Н.В. Гоголя // Вестник Библиотечной Ассамблеи Евразии. - М., РДБ, 2009. - 3. – С. 94-97.
 31. (2009) Литературная среда раннего Гоголя / НАН Украины. Нац. б-ка Украины им. В.И. Вернадского. Институт русской литературы (Пушкинский дом) РАН. - К. :Академпериодика, 2009. – 177 c.
 32. (2009) М.В. Гоголь та його раннє літературне оточення: джерела освіти, лектура, витоки творчості // «Світогляд». - 2009. - – №2 (16). –С. 1–7.
 33. (2009) М.В. Гоголь та його раннє літературне оточення: джерела освіти, лектура, витоки творчості // Світогляд. - Київ, 2009. - №2(16). – С. 1-7.
 34. (2009) Отдел зарубежной украиники Национальной библиотеки Украины им. В.И. Вернадского // Бібліотеки національних академій наук: проблеми функціонування, тенденції розвитку: Науково-практичний і теоретичний збірник. - Київ :МААН, Рада директорів наукових бібліотек та інформаційних центрів/ Редкол. О.С.Онищенко (голова) та ін., 2009. - Вип.7. – С. 321-327..
 35. (2010) «…И слово было Бог»: О великой тайне языка в книгах Платона Лукашевича // Про книги: журнал библиофила . - М., 2010. - 2 (14). – С. 79-89, ил.
 36. (2010) Бібліографознавчі та книгознавчі публікації на сторінках журналу «Українська книга» (Філадельфія, 1971–1982) // Наукові записки Національного університету «Острозька академія»: Історичні науки/ Нац. Ун-т «Острозька академія», Українське історичне товариство. Відп. редактори: І. Пасічник, Л. Винар. -  :НУОА, 2010. - Вип.15. – С. 265-275..
 37. (2011) Книгознавець Ярослав-Богдан Рудницький //Вісник книжкової палати // Вісник книжкової палати. - 2011. - 6. – С. 32-35..
 38. (2012) Відділ зарубіжної україніки НБУВ (1991–2011): історія, здобутки, завдання // Бібліотечний вісник. - 2012. - 2 (208). – С. 43-52..
 39. (2012) Сторінки до історії відділу зарубіжної україніки в Національній бібліотеці України ім. В.І. Вернадського (до 20-річчя створення відділу) // Світогляд. - 2012. - 3 (35). – С. 61-67, іл.
 40. (2013 ) До історії книгознавства української діаспори: шевченкознавчі видання ХХ століття // Адаптація завдань і функцій наукової бібліотеки до вимог розвитку цифрових інформаційних ресурсів. Матеріали міжнародної наукової конференції (Київ, 8–10 жовтня 2013 р.) / НАН України; НБУВ; Асоціація бібліотек України; Рада директорів наукових бібліотек та інформаційних центрів – членів МААН. - Київ, 2013. – С. 296-299.
 41. (2013) Богдан Романенчук – редактор українських часописів у США (друга половина ХХ ст.) // Наукові записки Національного університету «Острозька академія»: Історичні науки. – Вип. 21 / Нац. Ун-т «Острозька академія», Українське історичне товариство. Відп. редактори: І. Пасічник, Л. Винар.– Острог: Вид-во НУОА, 2013. – С. 221–227..
 42. (2013) До історії еміграційного шевченкознавства. // Світогляд .– 2013. - Київ, 2013. - №6. – С. 6-15, іл.
 43. (2013) З матеріалів до історії українського еміграційного шевченкознавства // Український вимір: Міжнародний збірник інформаційних, освітніх, наукових, методичних статей і матеріалів з України та діаспори / ред. С. Пономарівський. . - Київ; Чернігів, 2013. - №12. – С. 22-25.
 44. (2013) З історії розвитку українського книгознавства: журнал «Українська книга» (США, 1971-1982). // Наукові праці НБУВ. . - Київ, 2013. - Вип. 37. –. – С. 490-498..
 45. (2014) Діяльність Союзу Визволення України та його часопису «Вісник Союзу визволення України» як етап змагань за державність України (до 100-річчя виникнення) // Світогляд. - Київ, 2014. – С. 44-53.
 46. (2014) Еміграційне шевченкознавство ХХ ст. (за матеріалами відділу зарубіжної україніки) // Бібліотечний вісник. - 2014. - №4. – С. 35-42.
 47. (2014) Электронные ресурсы эмиграционной шевченкианы коллекции зарубежной украиники Национальной библиотеки Украины им. В.И. Вернадского: состояние и перспективы обработки. // Библиотеки национальных академий наук: проблемы функционирования, тенденции развития: научно-практ. и теорет. сб./ НАН Украины, НБУВ, МААН, Совет директоров науч. б-к и информ. центров. - Київ, 2014. – С. 50-55.
 48. (2015) Дарчі написи в бібліотеці Віктора Дудка // Спадщина: Літературне джерелознавство, текстологія / Інститут літератури НАНУ . - Т.Х . - Київ :Laurus, 2015. – С. 470-503.
 49. (2015) Часопис ««Вісник Союзу визволення України» (Відень, 1914–1918) як чинник становлення державності України. // Наукові записки Національного університету «Острозька академія»: Історичні науки. – Вип. 23 / Нац. Ун-т «Острозька академія», Українське історичне товариство. Відп. редактори: І. Пасічник, Л. Винар. - Острог :НУОА, 2015. - Вип. 23. – С. 66-72.
 50. (2017) Питання українознавства, книгознавства, видавничої справи і бібліографії на сторінках журналу "Нова Україна" (Прага, 1922–1928) / О. Супронюк // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. - 2017. - Вип. 47. - С. 194-217..
 51. (2019) Дискурс модернізму в книжковій культурі видань Ігоря Костецького: журнал "ХОРС" як попередник видавництва "На горі" / О. Супронюк // Бібліотечний вісник. - 2019. - № 3. - С. 25-35..
 52. Тези наукових доповідей
 53. (2004) Огляд джерельної бази видань діячів української діаспори з фонду відділу зарубіжної україніки Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського / Нац. ун-тет "Києво-Могилянська академія"; Нац. парламентська бібліотека України // Особисті книжкові колекції та особові фонди діячів української діаспори в бібліотеках та архівах України: Збірник матеріалів конференції. - К., 2004. – С. 30-36.
 54. (2014) Збірники «Шевченко (Нью-Йорк, 1952-1964) як явище української еміграційної науки: книгознавчий аналіз // Місце і роль бібліотек у формуванні національного інформаційного простору: матеріали Міжнар. наук. конф. Київ, 21–23 жовт. 2014 р. / НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського; Асоц. б-к України, Рада дир. б-к та інформ. центрів-членів МААН. - Київ, 2014. – С. 164-166.
 55. (2015) Фонд еміграційних часописів відділу зарубіжної україніки Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського: проблеми збереження. // Історико-культурна спадщина: збереження, доступ, використання: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., м. Київ. 7–9 квітня 2015р., – (Нац. авіаційний університет / ред. кол. Тюрменко І. І. та ін.) . - Київ, 2015. – С. 161-166.
 56. Рецензії
 57. (2006) Нове видання зарубіжної україніки / О. Супронюк // Бібліотечний вісник. - 2006. - № 6. - С. 55-56 ..
 58. (2010) Українці у США: енциклопедичний підсумок (Рец. на : Енциклопедія української діаспори. – Т.1: Сполучені Штати Америки. Книга 1: А-К / гол. ред. Василь Маркусь; співред. Дарія Маркусь. – Нью-Йорк; Чікаго: наукове Товариство ім. Шевченка в Америці, 2009. – 433с.; іл.) // Бібліотечний вісник. - 2010. - 5. – С. 44-46..


©   Оксана Супронюк, 2008 www.nbuv.gov.ua

 

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського