До 100-річчя Національної академії наук України та Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського

  

А  Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я  

ЧЕРНУХІН Євген Костянтинович - біографічна довідка
Працює в НАЦІОНАЛЬНА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ ІМЕНІ В. І. ВЕРНАДСЬКОГО

адреса сторінки: http://irbis-nbuv.gov.ua/everlib/person/384850

 

ЧЕРНУХІН Євген Костянтинович


старший науковий співробітник


Інститут рукопису . Відділ фонду юдаїки .
Публікації в репозитарії НБУВ
Наукові видання »

Наукові зацікавлення: Історія грецьких громад України, грецька культура в Україні, грецька палеографія та кодикологія, караманлійська рукописна традиція, Грецька церква та церковнослужителі на Україні.
Контактна інформація: 234-78-65, geikle@hotmail.com
Дати життя:25.09.1953, м. Мурманськ, Російська Федерація
Персональні веб-ресурси
Освіта:
1982філологічний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка, російська мова як іноземна
1992стажування в Апостольській бібліотеці Ватикану (Рим, Італія) за стипендією Фонду українських катедр Гарвардського університету (США).
1995Школа новогрецької мови Аристотелівського університету в Салоніках за стипендією Фонду державних стипендій (Грецька Республіка)
2003перебував на стажуванні в Греції як стипендіат Фонду державних стипендій у Школі новогрецької мови Афінського Університету Каподистрії (червень-липень) та як стипендіат Міністерства освіти та релігії Грецької Республіки в Британській археологічній школі (вересень-грудень) за напрямом «Візантійська лексикографія».
Науковий ступінь:
1999канд. філологічних наук; тема дисертації: «Грецькі рукописи Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського: кодикологічний аспект» (кер. член-кор., проф. Дубровіна Л.А.)
У Національній бібліотеці України імені В.І.Вернадського з 1989
Професійна діяльність:
1989-1992редактор відділу рукописів ЦНБ АН УРСР
1993молодший науковий співробітник довідково-інформаційного відділу Інституту української археографії імені М. Грушевського
1994-1999науковий співробітник Кабінету українсько-грецьких відносин Інституту історії України НАНУ
1999-2002доцент кафедри елліністики Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка
2002-2004докторант кафедри елліністики Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка
2004-2006дослідник відділу історіографії Інституту новогрецьких досліджень Національної фундації досліджень (м. Афіни, Греція)
2007-2009викладач новогрецької мови Центру інтенсивного вивчення іноземних мов Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка
з 2010 старший науковий співробітник сектору досліджень цивілізацій Причорномор’я Інституту історії України НАНУ
з жовтня 2013провідний бібліотекар (за сумісництвом) відділу фондів юдаїки Інституту рукопису НБУВ
Додаткові посади та обов`язки:
1997член-засновник Київського наукового історико-філологічного товариства Андрія Білецького
2002–2008голова Київського наукового історико-філологічного товариства Андрія Білецького
Дослідницькі стипендії та гранти:
2003тажування в Греції як стипендіат Фонду державних стипендій у Школі новогрецької мови Афінського Університету Каподистрії (червень-липень) та як стипендіат Міністерства освіти та релігії Грецької Республіки в Британській археологічній школі (вересень-грудень) за напрямом «Візантійська лексикографія»
1995Школа новогрецької мови Аристотелівського університету в Салоніках за стипендією Фонду державних стипендій (Грецька Республіка)
1992стажування в Апостольській бібліотеці Ватикану (Рим, Італія) за стипендією Фонду українських катедр Гарвардського університету (США)


Інформаційні
ресурси:
«Записки» из Мариуполя первой половины ХІХ в. : описание рукописи, проблема авторства и социальный портрет составителя [Електронный ресурс] // Азовские греки : сайт.
Грамоти вселенських патріархів XVI–XVII ст. у фондах Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського [Електронний ресурс] (2016) // Ін-т історії України НАН України. Електронна бібліотека.
Публікації:
  Автореферати, дисертації
 1. (1999) Грецькі рукописи ІV–ХХ ст. у фондах Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського : кодикологічне дослідження : автореф. дис. … канд. філол. наук : спец. 07.00.08 «Книгознавство, бібліотекознавство, бібліографознавство» / НАН України. Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. Київ, 1999. 19 с.
 2. Монографії, брошури
 3. (1994) Грецький Схід і Україна : листи грецького духовенства XVIII ст. в фондах Інституту рукопису ЦНБ ім. В.І. Вернадського / НАН України. Ін-т укр. археографії, Центр. наук. б-ка ім. В.І. Вернадського. Ін-т рукопису, Ін-т історії ; передм. і пер. Є.К. Чернухіна ; відп. ред. В.І. Ульяновський. Київ, 1994. 91 с. (Серія «Джерела з історії церкви в Україні»)..
 4. (2002) Грецька рукописна спадщина в Києві. Історіографія та огляд матеріалів ІV—ХХ ст. / Є.К. Чернухін. - К :Інститут історії України НАНУ, 2002. – 326 с.; іл. c..
 5. (2016) Архів протоієрея Трифілія Карацоглу : першоджерела з історії греків Криму та Надазов’я XVIII ст. у фондах Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського / Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. Київ, 2016. 318 с., іл. .
 6. Довідники, покажчики, каталоги
 7. (1991) Грецькі актові документи і листи : з фондів ЦНБ АН УРСР : каталог рукописів ХVІ–ХІХ ст. Київ : Ін-т історії України АН УРСР, 1991. 55 с. (Серія «Науково-довідкові видання з історії України»)..
 8. (1998) Грецьке Ніжинське братство: історіографія та джерела. / Э.К. Чернухін. - К :Інститут історії України НАН України, 1998. – 98 с..
 9. (2000) Грецькі рукописи у зібраннях Києва : каталог / упоряд. Є. Чернухін ; НАН України. Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. Ін-т рукопису ; Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського ; Ін-т історії України ; Гарвардський ун-т ; Дамбартон Оукс. Київ ; Вашингтон, 2000. 384 с. .
 10. (2005) Новогрецько-український словник / Є.К. Чернухін, Н.Ф. Клименко, О.Д. Пономарів. - К :Вид-во «Українська Енциклопедія» ім. П. Бажана, 2005. – 429 c.
 11. (2011) Колекція рукописів та архів митрополита Андрея Шептицького: Каталог фонду ХVIII Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського / Є.К. Чернухін. - К :Інститут історії України НАН України, 2011. – 242 c..
 12. (2014) Архів українських філологів А.О. Білецького і Т.М. Чернишової у фондах ІР НБУВ. Біографічне дослідження. Науковий каталог / Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. Київ, 2014. 304 с. : іл. (Співавтори – Т.С. Горбач, О.М. Купченко-Гринчук, В.Е. Лось). [Передмова: «Феномен і трагедії родини Білецьких»; опис іншомовних документів, атрибуція творів, ідентифікація почерків, загальне редагування]..
 13. (2015) Колекція грецьких рукописів [С. 232–234] ; Прилбицький родовий архів Шептицьких [С. 208–211, співавтор – В.Е. Лось] // Архіви, колекції та зібрання державних, громадських та релігійних установ у фондах Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського : путівник. Київ, 2015..
 14. Документальні публікації
 15. (1993) Грецькі акти в рукописних зібраннях ЦНБ ім. В. І. Вернадського АН України / Є. К. Чернухін // Рукописна та книжкова спадщина України. - 1993. - Вип. 1. - С. 217–237..
 16. (1994) Рукописна латинська книга в фондах Інституту рукопису / Є. К. Чернухін // Рукописна та книжкова спадщина України.
 17. (2003) Мова нотаріальних документів італійських греків ХІІ–ХІІІ ст. (за фрагментом словника юридичних термінів ХІ–ХІІ ст.) / Є. К. Чернухін // Рукописна та книжкова спадщина України. - 2003. - Вип. 8. - С. 80–94. .
 18. (2005) Греческие молитвы, заклинания и заговоры из Большой Каракубы / вступ. ст., пер., ист.-филол. коммент. и подгот. текста Е. Чернухина ; Донец. центр Ин-та востоковедения им. А. Крымского НАН Украины, Обществ. науч.-исслед. центр «Схід-Захід». Донецк : Норд-Пресс, 2005. 167 с.
 19. (2007) Aрхів Львівської Греко-Католицької митрополичої консисторії та архів Андрея Шептицького в Інституті рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського: погляд археографа та питання реконструкції джерел / Є.К. Чернухін // Рукописна та книжкова спадщина України. - К, 2007. - Вип. 11. – С. 3-15.
 20. (2009) Греческие литургические рукописи в собраниях Киева: кодикологический и музыкально-палеографический аспекты / Е.К. Чернухин // Науковий вісник НМАУ ім. П. І. Чайковського. - К, 2009. - Вип. 88. — Ч. 2. – С. 96-108.
 21. (2010) O трех греческих автографах в собраниях Института рукописи Национальной библиотеки Украины имени В.И. Вернадского // Рукописна та книжкова спадщина України. - К, 2010. - Вип. 14. – С. 24—47.
 22. (2010) Тюркские переводы греческих богослужебных текстов: запретительные молитвы св. Георгия и св. Киприана / Е.К. Чернухин // ΚΑΛΟΦΩΝΙΑ. Науковий збірник з історії церковної монодії та гимнографії. - Львів :Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України, 2010. – С. 294-326.
 23. (2012) Kараманлійські пам’ятки в Інституті рукопису Націoнальної бібліотеки України імені В.І. Вернадського / Є.К. Чернухін // Рукописна та книжкова спадщина України. - К, 2012. - Вип. 15. – С. 3—28.
 24. (2012) Київський список апокрифічного вироку Понтія Пілата / Є.К. Чернухін // Лаврський альманах. - К, 2012. - Т. 26. – С. 11—20.
 25. (2012) О двух памятниках греческой народной обрядности в «Записках» урума Сeмена Антоновича Кечеджи-Ени / Е.К. Чернухин // Византийский временник. - К, 2012. - Т. 71. – С. 140—146.
 26. (2013) Записи «Господньої молитви» з Надчорноморських теренів кінця ХVIII ст. / Є.К. Чернухін // Рукописна та книжкова спадщина України. - К, 2013. - Вип. 17. – С. 3—24.
 27. (2015) Евангелия караманлийского письма XVIII в. из Северного Причерноморья в фондах Института рукописи Национальной библиотеки Украины имени В.И. Вернадского // Рукописна та книжкова спадщина України. Київ, 2015. Вип. 19. С. 229–253. (Соавтор – Е.М. Гальченко)..
 28. (2016) Записки «Османского дипломата» о событиях в Польше 1766–1767 годов в греческой рукописи из фондов Национальной библиотеки Украины имени В.И. Вернадского // Рукописна та книжкова спадщина України. Київ, 2016. № 20. С.43–57.
 29. (2017) Благальний лист протоієрея Трифілія Карацоглу до митрополита Ігнатія Гозадинова від січня 1785 р. (за матеріалами архіву Трифілія Карацоглу в Інституті рукопису Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського) // Рукописна та книжкова спадщина України. Київ, 2017. Вип. 21. С. 357–370. (Співавтор – О.Б. Кульчинський)..
 30. (2018) Печатки й штампи монастирів, скитів і келій на горі Афон за документами ХVIII–ХІХ ст. з фондів Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського // Спеціальні історичні дисципліни. Збірка наукових праць / Інститут історії України. Київ : Ін-т історії України НАН України, 2018. Вип. 31.
 31. (2018) Фонд 350 (архів родини Гориновичів) в Інституті рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського: фондоутворювачі, структура, огляд матеріалів / Є. К. Чернухін // Рукописна та книжкова спадщина України. - 2018. - Вип. 22. - С. 24-48..
 32. Статті
 33. (1998) Книжкова спадщина греків України (Монастир Св. Катерини в Києві) / Є. К. Чернухін // Рукописна та книжкова спадщина України. - 1998. - Вип. 4. - С. 262-280. .
 34. (2001) Грецьке духовенство на українських теренах. Справа архімандрита Козьми / Є.К. Чернухін // Подвижники й меценати. Грецькі підприємці та громадські діячі в Україні ХVІ—ХХ ст. Історико-біографічні нариси. - К :Інститут Історії України НАНУ, 2001. – С. 45-67.
 35. (2001) Книжкова спадщина греків України. 1. Монастир Св. Катерини в Києві. 2. Книжкові зібрання ніжинських греків / Є.К. Чернухін // Грецьке Православ’я в Україні. Зб. наук. статей та матеріалів. - К :Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2001. – С. 139—231.
 36. (2005) Митрополит Готії та Кафи Гедеон // Рукописна та книжкова спадщина України. - К, 2005. - Вип. 10. – С. 50—74.
 37. (2007) Д. И. Абрамович как исследователь греческих рукописей Киева / Е.К. Чернухин // Mонфокон. Исследования по палеографии, кодикологии и дипломатике. - Москва — С.-Петербург, 2007. – С. 275—291.
 38. (2009) Проблеми репертуару та особливості перекладів грецьких богослужбових текстів тюркськими мовами (на матеріалах урумських рукописів ХVIII — ХІХ ст. ) / Є.К. Чернухін // Мова та історія. - К, 2009. - Вип. 103. – С. 7-34.
 39. (2012) Греки Нежина и торговое мореходство: постановка проблемы и источники / Е.К. Чернухин // Грецьке підприємництво й торгівля у Північному Причорномор’ї. Збірник наукових статей. - К :Інститут історії України НАНУ, 2012. – С. 245—264.
 40. (2012) Греческий народный молитвослов из Северного Причерноморья / Редакция, подготовка греческого текста, переводы, комментарии и вступительная статья Евгения Чернухина. - Донецк :Изд-во «Ноулидж", 2012. – 288 c.
 41. (2012) О некоторых родильных заговорах крымских и приазовских греков (по материалам рукописей первой половины XIX ст.) / Е.К. Чернухин // Meждународная конференция «Северное Причерноморья: к истокам славянской культуры. VІІ Чтения памяти О. Н. Трубачева». Сборник статей. Феодосия 10—15 сентября 2012 г. - Киев ; Москва ; Феодосия, 2012. – С. 165—182.
 42. (2014) Історична пам’ять греків Криму та Надазов’я : за невиданими працями кінця 1950-х – початку 1960-х рр. : [за матеріалами Ін-ту рукопису] // Крим від античності до сьогодення : історичні студії / НАН України. Ін-т історії України ; відп. ред. В. Смолій. Київ : Ін-т історії України НАН України, 2014. C. 553–575.
 43. (2014) Греки Надазов’я в пошуках свого місця в історії України : нотатки за невиданими джерелами 1950-х – 1960-х років // Регіональна історія України : зб. наук. ст. / гол. ред. В. Смолій; відп. ред. Я. Верменич. Київ : Ін-т історії України НАН України, Київ, 2014. Вип. 8. С. 223–238.
 44. (2014) З історії перекладів творів Тараса Шевченка в Греції: листи Еллі Алексіу та Яніса Ріцоса до Тетяни Чернишової 1958–1964 років у фондах Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського / Є. К. Чернухін // Рукописна та книжкова спадщина України. - К., 2014. - Вип. 18. – С. 545–565.
 45. (2014) Невідомий автограф Касандри Костан (Олександри Костянтинівни Гаргали) у фондах Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського // Східний Світ. Київ, 2014. № 3. С. 85–93.
 46. (2015) «Иностранные» корреспонденты архимандрита Антонина Капустина : обзор документов 1865–1894 годов, хранящихся в Институте рукописи Национальной библиотеки Украины им. В.И. Вернадского // Иерусалимский вестник. Москва, 2015. Вып. VI–VII. С. 185–204.
 47. (2015) Історичні колекції та їхні долі : збірка давніх актів митрополита Андрея Шептицького в Інституті рукопису Національної бібліотеки України імені В.І Вернадського // Ковчег. Науковий збірник з церковної історії. Львів : Вид-во УКУ 2015. Вип. 7. С. 219–231.
 48. (2015) Иеромонах Игнатий Лакедемонский – первый настоятель греческой церкви в Елисаветграде // Россия и христианский Восток : [сб. ст.] / под ред. Б.Л. Фонкича. Москва : Языки славянской культуры, 2015. Вып. IV–V. С. 497–527.
 49. (2016) Автографи св. Ігнатія Маріупольського у фондах Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського // Рукописна та книжкова спадщина України. Київ, 2016. № 20. С. 428–439. (Співавтор – О.Б. Кульчинський)..
 50. (2017) «Афонский портфель» Андрея Николаевича Муравьева (1806–1874) // Афонское наследие : научный альманах. Киев ; Чернигов : Издание Междунар. ин-та афонского наследия, 2017. Вып. 5/6. С. 197–230.
 51. (2017) Материалы по истории и описанию Афонских монастырей в фондах Национальной библиотеки Украины имени В.И. Вернадского // Труды Киевской духовной академии. Киев, 2017. № 26. С. 53–76. .
 52. (2017) Написи та епіграми на двох іконах грецького художника Теодора Пулакіса з колекції Національного музею імені Богдана та Варвари Ханенків у Києві // Рукописна та книжкова спадщина України. Київ, 2017. Вип. 21. С. 265–282..
 53. (2017) Пелешко Адріана. Представники церковної ієрархії в історії визвольної боротьби греків за незалежність // Вісник Київського національного університету Тараса Шевченка. Історія. 2017. № 4 (135) С. 47–54.
 54. (2017) Пелешко Адріана. Представники церковної ієрархії в історії визвольної боротьби греків за незалежність // Вісник Київського національного університету Тараса Шевченка. Історія. 2017. № 4 (135) С. 47–54.
 55. (2018) "Мовне питання” греків українського Надазов’я: об’єктивні, суб’єктивні та інші соціокультурні чинники / Є. К. Чернухін // Східний світ. – 2018. – № 4. – C. 89-115 .
 56. (2018) Грецька епіграма митрополита Петра Могили : реконструкції, переклади, першоджерела // Tруди КДА. Вип. 27. 2018. С. 282–300.
 57. (2018) Из рукописного наследия урумов Приазовья : народные песни, стихи и рассказы из Мариуполя первой половины ХІХ в. (по материалам урумской рукописи) // Збірник наукових праць на пошану Наталії Олексіївни Терентьєвої. Київ, 2018. .
 58. (2018) Пелешко Адріана. Греческое духовенство и национально-освободительная борьба 1821 года (заметки по греческой историографии) // Збірник наукових праць на пошану Наталії Олексіївни Терентьєвої. Київ, 2018.
 59. Тези наукових доповідей
 60. (1018) Послание Андрея Николаевича Муравьева к Великому князю Константину Николаевичу, написанное на Св. Горе Афонской в ските Пророка Ильи от имени насельников святогорских в сентябре 1849 г. // Церква-наука-суспільство : питання взаємодії : присвячується пам’яті київського митрополита Євгенія (Болховітінова) : матеріали Шістнадцятої Міжнар. наук. конф., 29 трав. – 2 черв. 1018 р. / відп. за вип. Крайній К.К., Черняхівська О.М. ; Нац. Києво-Печер. іст.-культ. заповідник. Київ, 2018. С. 20–24.
 61. (2006) Памятники караманлийского письма в Украине: к постановке проблемы и о перспективах исследования / Є.К. Чернухін // Роль етнічних спільнот Донеччини в розбудові української державностi. Матеріали І регіональної конференції. Донецьк. 15—16 грудня 2006 р. - Донецьк, 2006. – С. 205—227.
 62. (2016) Рух за збереження мови і національних традицій у грецькому Надазов’ї : огляд листів до Андрія Білецького і Тетяни Чернишової 1950-х – 1980-х років // Національне питання в Україні : виклики сучасності, уроки історії : доп. та матеріали Всеукр. наук. конф. 20 листоп. 2014 р. Kиїв, 2016. С. 196–223.


©   Євген Чернухін, 2015 www.nbuv.gov.ua

 

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського