До 100-річчя Національної академії наук України та Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського

  

А  Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я  

ДОБРОВОЛЬСЬКА Вікторія Василівна - біографічна довідка
Працює в НАЦІОНАЛЬНА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ ІМЕНІ В. І. ВЕРНАДСЬКОГО

адреса сторінки: http://irbis-nbuv.gov.ua/everlib/person/419391

 

ДОБРОВОЛЬСЬКА Вікторія Василівна


провідний науковий співробітник


Інститут бібліотекознавства. Відділ теорії та історії бібліотечної справи
Публікації в репозитарії НБУВ

Варіанти імені:
 • Dobrovolska Viktoriia (eng)
 • Наукові видання »
  Наукові зацікавлення: Соціальні комунікації, документознавство, управління документацією, теоретичні засади розвитку соціокомунікаційного простору культури України, цифрова культурна спадщина.
  Дати життя:1975
  Персональні веб-ресурси
  Освіта:
  2008Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв, документознавство та інформаційна діяльність
  Науковий ступінь:
  2021доктор наук з соціальних комунікацій; тема дисертації: “Інформаційно-документаційне забезпечення розвитку соціокомунікаційного простору культури України в епоху цифрового суспільства”
  2013кандидат наук із соціальних комунікацій; тема дисертації: "Керування документацією в органах управління культурою України: соціально-комунікаційний аспект"
  Вчені звання:
  2014доцент
  У Національній бібліотеці України імені В.І.Вернадського з 2021 р.
  Відомості про викладацьку діяльність:
  2006 – по т. ч.Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв
  Додаткові посади та обов`язки:
  Експерт Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти
  Член науково-експертної ради НАКККіМ
  Головний редактор наукового фахового журналу «Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія»
  Член редакційної колегії фахових видань Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського: «Бібліотечний вісник»; «Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського»
  Учений секретар вченої ради Інституту практичної культурології та арт-менеджменту Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв
  2017–2019Заступник відповідального секретаря Приймальної комісії Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв
  2015–2017Учений секретар Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв
  2014–2015Заступник завідувача кафедри документознавства та інформаційно-аналітичної діяльності Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв
  2009–2011Заступник директора Інституту державного управління та інформаційної діяльності Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв
  Відзнаки та нагороди:
  2020Подяка Міністерства освіти і науки України
  2012Почесна Грамота Міністерства культури України
  Публікації:
   Монографії, брошури
  1. (2017) Державна політика в галузі культури України: стан та розвиток системи управління документацією : монографія / Вікторія Добровольська ; М-во культури України, Нац. акад. керів. кадрів культури і мистецтв. – Київ : НАКККіМ, 2017. – 233 с.
  2. (2020) Інформаційно-документаційне забезпечення розвитку соціокомунікаційного простору культури в Україні: монографія / Вікторія Добровольська ; М-во культурита інформаційної політики України, Нац. акад. керів. кадрів культури і мистецтв. – Київ : НАКККіМ, 2020. – 352 с.
  3. Довідники, покажчики, каталоги
  4. (2015) Професор Михайло Семенович Слободяник (1949-2015) : біобібліогр. покажч. наук. пр. за 1974-2015 роки / НААН, НСГБ ; [уклад. В. А. Вергунов, В.В. Добровольська, О. П. Анікіна, Л. М. Татарчук, Л. А. Кириленко] ; авт. вступ. Ст. В. А. Вергунов. – Київ, 2015. – 148 с.
  5. (2019) Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія = Library Science. Record Studies. Informology : наук.-допом. бібліогр. покажч. журналу / М-во культури України, Нац. акад. керів. кадрів культури і мистецтв, Нац. б-ка України ім. Ярослава Мудрого ; [уклад.: С. Х. Литвин, В. В. Добровольська, О. М. Збанацька, О. Г. Кириленко]. Київ : НАКККіМ, 2019. 83 с.
  6. (2020) Збанацька Оксана Миколаївна (до 50-річчя від дня народження) : бібліогр. Покажч. / М-во культури та інформаційної політики України. Нац. б-ка України ім. Ярослава Мудрого, Нац. акад. керів. кадрів культури і мистецтв ; уклад.: О. Кириленко, В. Добровольська. – Київ, 2020. – 72 с.
  7. (2020) Литвин Сергій Харитонович: учений-історик, педагог, військовик, громадський діяч (до 70-річчя від дня народження та 35-ліття науково-педагогічної діяльності) : біобібліогр. покажч. / Нац. акад. керів. кадрів культури і мистецтв ; уклад.: В. В. Добровольська, О. М. Збанацька. – Київ : НАКККіМ, 2020. – 130 с.
  8. Статті
  9. (2019) Dobrovolska Viktoriya Cultural Institution Information Pattern Formation within Social Media Communities / Andriy Peleshchyshyn, Vitaliy Yakovyna, Viktoriya Dobrovolska // Proceedings of the 1st International Workshop on Control, Optimisation and Analytical Processing of Social Networks (COAPSN-2019), Lviv, Ukraine, May 16-17, 2019, Pp. 42-53.
  10. (2019) Добровольська В. Модельний підхід у дослідженні соціокомунікаційного простору культури / В. Добровольська // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. 2019. Вип. 55. С. 191-203.
  11. (2019) Добровольська В. Теоретико-методологічні засади дослідження соціокомунікаційного простору культури. Бібліотечний вісник. 2019. № 6. С. 10-17.
  12. (2019) Литвин С. Х., Добровольська В. В. Періодичні видання української діаспори 1920 – 1930-х років як джерело дослідження життя і діяльності Симона Петлюри. Сторінки історії. 2019. № 49. С. 30–42.
  13. (2020) Dobrovolska Viktoriya Review of Definition “Consumer Experience” and its Qualities / Oksana Tymovchak-Maksymets, Mykhailo Klymash, Viktoriya Dobrovolska, Kateryna Molodetska, Oleksandr Markovets // Proceedings of the 2nd International Workshop on Control, Optimisation and Analytical Processing of Social Networks (COAPSN-2020), Lviv, Ukraine, May 21, 2020, Pp. 318–331.
  14. (2020) Viktoriya Dobrovolska, Nataliia Kunanets, Natalia Filippova & Parviz Kazimi (2020). Biobibliographic data repository of documentary cultural heritage. Proceedings of the XV-th International Scientific and Technical Conference "CSIT'2020. Computer Science and Information Technologies". Zbarazh Castle, Ukraine, 23–26 September, 2020, pp. 221–225.
  15. (2020) Viktoriya Dobrovolska, Nataliia Kunanets, Natalia Filippova, Luybov Dubrovina et al. (2021). Designing the Repository of Documentary Cultural Heritage. In: Shakhovska N., Medykovskyy M. (eds) Advances in Intelligent Systems and Computing V. CSIT 2020, vol 1293, pp. 1034–1044.
  16. (2020) Добровольська В. В., Калініна-Симончук Ю. С. Критерії та пріоритети відбору об’єктів історико-культурної документальної спадщини для оцифрування. Рукописна та книжкова спадщина України. 2020. Вип. 25. С. 310-323.
  17. (2021) Добровольська В. В. Еволюція поглядів щодо поняття культура. Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. 2021. № 2. С.76–87.
  18. (2021) Литвин С. Х., Добровольська В. В. Інформаційне забезпечення науково-дослідної роботи здобувачів наукового ступеня доктора філософії. Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. 2021. № 3. С. 90–98.
  19. (2021) Тetiana Bilushchak, Viktoriia Dobrovolska, Iryna Ivanochko, Nataliia Boiko. The Use of Information and Communication Technologies as a Means of Analyzing Public Interest in Historical Events in Wikipedia Regarding Documenting the Social and Cultural Sphere // ProfIT AI 2021. Kharkiv, Ukraine, September 20-21, 2021. pp. 216–220.
  20. Енциклопедичні статті
  21. (2021) Добровольська В. В. Журнал науковий «Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія». Енциклопедія соціогуманітарної інформології / коорд. проекту та заг. ред. проф. К. І. Бєляков. – Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2021. – Т. 2. – С. 281-287.
  22. Тези наукових доповідей
  23. (2021) Вікторія Добровольська. Бібліотеки і заклади вищої освіти: шляхи взаємодії / Вікторія Добровольська, Оксана Збанацька, Олександр Кириленко // Інформація, комунікація, суспільство – 2021: матеріали 10-ї Міжнар. наук. конф. ІКС-2021, (Львів, 20–22 трав., 2021). – Львів : Вид-во Львів. політех., 2021. С. 208–209.
  24. (2021) Добровольська В. В. Структура і зміст навчальної дисципліни “Цифрова культурна спадщина” // Інформація та соціум: матеріали VI Міжнародної науково-практичної конференції (м. Вінниця, 25 червня, 2021 р.) – Вінниця: ДонНУ імені Василя Стуса, 2021. – С. 59-62.
  25. (2021) Добровольська В. В. Сучасні тенденції розвитку інформаційно-комунікаційного простору культури в Україні. Культурні та мистецькі студії ХХІ століття: науково-практичне партнерство: матеріали ІІ Міжнарод. наук.-практ. конф., м. Київ, 10 листопада, 2021 р. Київ: Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв, 2021. – С. 98-101.
  26. (2021) Добровольська В. В. Цифрові ресурси культурної спадщини України. Документно-інформаційні комунікації в умовах глобалізації: стан, проблеми, перспективи: матеріали VІ Міжнарод. наук.-практ. конф., м. Полтава, 25 листопада 2021 р. / редкол. : І. Г. Передерій, О. Є. Гомотюк та ін. Полтава, 2021. – С. 211–218.
  27. (2021) Добровольська В. В., Пугач Л.Ю. Інновації у бібліотечній діяльності як відповідь на інформаційно-технологічні виклики. Людина в інформаційному просторі: матеріали V Всеукраїнської наук.-практ. конф., м. Кременчук, 19 листопада 2021 р. Кременчук, 2021. – С. 56-62.
  28. (2021) Кириленко О.Г., Добровольська В.В., Збанацька О.М. Архітектоніка документознавчого ресурсу в мережі інтернет // Інформаційна освіта та професійно-комунікативні технології ХХІ століття : зб. матеріалів ХІV Міжнар. наук.- практ. конф., (Одеса, 15-17 верес. 2021 р.). – Одеса: Друк, 2021. – С. 72-79.
  29. Рецензії
  30. (2020) Добровольська В. В. Навчальний посібник «Документна лінгвістика та редагування документів» (рецензія на навчальний посібник: «Документна лінгвістика та редагування документів» Г. П. Лукаш і Л. А. Чередник). Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. 2020. № 2. С. 70–73.


  ©   www.nbuv.gov.ua

   

  Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського