До 100-річчя Національної академії наук України та Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського

  

А  Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я  

МАРЧЕНКО Наталія Петрівна - біографічна довідка
Працює в НАЦІОНАЛЬНА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ ІМЕНІ В. І. ВЕРНАДСЬКОГО

адреса сторінки: http://irbis-nbuv.gov.ua/everlib/person/440739

 

МАРЧЕНКО Наталія Петрівна


старший науковий співробітник


Інститут біографічних досліджень . Відділ теорії та методики біобібліографії .
Публікації в репозитарії НБУВ
Наукові зацікавлення: Біографіка для дітей (історія, теорія, методологія, інтерпретаційні стратегії); книговидання для дітей в Україні; феномен дитинства (історичний та соціокультурний аспекти).
Контактна інформація: +38 (044) 288-13-84, n_savmar@mail.ru
Дати життя:01.01.1967, Вінницькі хутори Вінницького р-ну Вінницької обл., Україна
Персональні веб-ресурси
Освіта:
Київський державний університет імені Тараса Шевченка (нині — Київський національний університет імені Тараса Шевченка), філологічний факультет, 1989.
Науковий ступінь:
1998кандидат історичних наук; тема дисертації: Видання для дітей в Україні 1917-1923 рр.: історіографія, джерела, типологія
Вчені звання:
Старший науковий співробітник
У Національній бібліотеці України імені В.І.Вернадського з 2008 .
Професійна діяльність:
1991учитель Козинської СШ на Миронівщині
1992–1994Гуманітарний ліцей КНУ ім. Т.Г.Шевченка.
1994–2001редактор видавництва «Освіта» (згодом — «Педагогічна преса»)
1997–1998старший науковий співробітник Українського науково-дослідного інституту архівної справи та документознавства
2001–2008доцент Київського національного університету культури і мистецтв
з 2008старший науковий співробітник Інституту біографічних досліджень Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського.
Додаткові посади та обов`язки:
член редакційної колегії збірника наукових праць «Українська біографістика»
член Вченої ради Національної бібліотеки України для дітей
експерт Всеукраїнського рейтингу «Книжка року»
член Великого журі Форуму видавців у Львов
автор-модератор електронного ресурсу «КЛЮЧ»
Відзнаки та нагороди:
2015За вагомий внесок у дослідження та популяризацію дитячої книжки в Україні 23 квітня 2015 р. була відзначена премією Володимира Рутківського «Джури».
Публікації:
  Автореферати, дисертації
 1. (1998) Видання для дітей в Україні 1917-1923 рр.: історіографія, джерела, типологія [Текст] : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.08 / Марченко Наталія Петрівна ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. - К., 1998. - 16 с.
 2. (1998) Видання для дітей в Україні 1917-1923 рр.: історіографія, джерела, типологія [Текст] : дис. ... канд. іст. наук : 07.00.08 / Марченко Наталія Петрівна ; Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. - К., 1998. - 252 арк.
 3. Монографії, брошури
 4. (2009) Сила чистого голосу [нарис життя і творчості В. Г. Рутківського] // Володимир Григорович Рутківський. «Яке то неймовірне щастя – бути просто людиною!» : біобібліограф. нарис. – К., 2009. – Вип. 1. – 78 с. – (Серія «Дитячі письменники України»). – С. 4–42.
 5. (2011) Сонячний зайчик людської самотності [нарис життя і творчості В. З. Нестайка] // Всеволод Нестайко : «я все життя писав саме для дітей – писав з любов‘ю, болем і тривогою : біобібліогр. нарис. – К. : НБУ для дітей. – 2011. – Вип. 2. – 96 с. – (Серія «Дитячі письменники України»). – С. 4–33.
 6. (2014) Володимир Рутківський: тексти долі : біогр. нарис / Наталя Марченко ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – Тернопіль : Богдан, 2014. – 414, [17] с. : іл. – Бібліогр. наприкінці глав.
 7. (2016) Вітчизняні ресурси біографічної та біобібліографічної інформації: проблеми формування й використання [Текст] : [колект. монографія] / [В. І. Попик та ін.] ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. - Київ : Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, 2016. - 269 с.
 8. Довідники, покажчики, каталоги
 9. (2013) Есенція людяності [нарис життя і творчості Бориса Комара] // Борис Комар : «Найдорожчий маєте скарб — добру душу» : біобібліогр. нарис. – К., 2013. – Вип. 4. – 72 с. – (Серія «Дитячі письменники України»). – С. 4–29.
 10. Статті
 11. (1996) Християнські видання для дітей в Українi (1917 – 1929) / Н. Марченко // Українське релігієзнавство. – 1996. – № 3. – C. 34-37 .
 12. (1997) Попередній підсумок архівної та бібліотечної евристики у царині книговидання для дітей в Україні (1917 - 1923 рр.) / Н. Марченко // Студії з архівної справи та документознавства. – 1997. – Т. 2. – C. 65-71 .
 13. (1998) Архівна та бібліотечна справи в Україні доби визвольних змагань (1917-1921) / Н. Марченко // Бібліотечний вісник. – 1998. – № 4. – C. 55-56 .
 14. (1998) До питання про репертуар дитячої книжки та формування фондів бібліотек в Україні (1917–1920 рр.) // Архівна та бібліотечна справа в Україні доби визвольних змагань (1917-1921 рр.). – К., 1998. – С. 132–140.
 15. (2009) Персонологічна інформація на сайтах дитячих бібліотек // Наукові праці НБУВ. – К., 2009. – Вип. 24. – С. 307-334.
 16. (2010) Біографічна інформація у виданнях для дітей у контексті сучасних завдань біографістики // Укр. біографістика : зб. наук. праць. – К., 2010. – Вип. 7. – С. 105–144.
 17. (2010) Дитинство як предмет дослідження біографічної науки / Н. Марченко // Наукові праці Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського. – 2010. – Вип. 28. – C. 508-519 .
 18. (2010) Микола Павлович Дашкевич: визнаний і незнаний діяч української науки / Н. П. Марченко // Українська біографістика. – 2010. – Вип. 6. – C. 81-102 .
 19. (2011.) Текст, обращенный к детству : самоосознание общества в диалоге поколений // Детство в научных, образовательных и художественных текстах: нормы, ценности, практики : сб. науч. ст. и сообщ. – Казань : Казан. ун-т, 2011. – С. 60–64.
 20. (2011) «Биография детства»: в научном поле биографики и круге детского чтения // Библиотечное дело. – 2011. – № 18. – С. 7–13. – Бібліогр.: с. 13.
 21. (2011) Соціокультурні стереотипи в новітній українській біографіці для дітей // Укр. біографістика : зб. наук. праць. – К., 2011. – Вип. 8. – С. 149–174.
 22. (2011) Текст для дітей як форма самоусвідомлення суспільства шляхом діалогу поколінь // Наукові праці НБУВ. – К. 2011. – Вип. 31. – C. 509–519.
 23. (2012) Автобіографія дитинства у межах біографічного дискурсу // Укр. біографістика : зб. наук. праць. – К., 2012. – Вип. 9. – С. 90–109.
 24. (2012) Видання для дітей як соціокультурний чинник збереження та трансформації нації // Дитяча книга і промоція читання в Східній Європі6 зб. наук.-практ. ст. / упор. Емілія Огар. – К. : Грані-Т, 2012. – 192 с., іл. – С. 95–106.
 25. (2012) Довідкова біографістика в контексті соціогуманітарного знання ХХІ ст. / С. Ляшко, Н. Марченко // Наукові праці Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського. – 2012. – Вип. 34. – C. 465-476 .
 26. (2013) Августин Гіппонський як тип "Людини Віри": неогуманістичне бачення у межах довідкової біографіки / Н. П. Марченко, Я. Ю. Марченко // Українська біографістика. – 2013. – Вип. 10. – C. 381-401 .
 27. (2013) Вітчизняні електронні ресурси, присвячені книзі для дітей і дитячому читанню: засадничі принципи та тенденції формування // Література. Діти. Час : Вісник Центру дослідження літ-ри для дітей та юнацтва. – Вип. 4. – Рівне : Дятлик М., 2013. – С. 275–284.
 28. (2014.) Співець вилюднння та вивільнення (Огляд життя і творчості Володимира Рутківського) // Дивослово. – 2014. – № 11. – С. 15–22.
 29. (2014) Засадничі принципи та тенденції формування вітчизняних електронних ресурсів, присвячених книзі для дітей і дитячому читанню / Н. П. Марченко // Наукові праці Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського. – 2014. – Вип. 4. – C. 367-375 .
 30. (2014) Книга для дітей в діалозі поколінь // КОЛО : книгознавчий часопис. – 2014. - № 9. – С. 11–15.
 31. (2014) Новітня Шевченкіана на сайтах провідних бібліотек України для дітей // Українська біографістика. – 2014. – № 11. – C. 336–362.
 32. (2015) Продукування та адаптація до потреб користувача та пропагування біографічного знання бібліотеками України для дітей / Н. П. Марченко // Українська біографістика. – 2015. – Вип. 12. – C. 296-311 .
 33. (2015) Станіслав Косіор як провідник більшовицької репресивної політики в 1937 р. / Н. Марченко // Студії з архівної справи та документознавства. – 2015. – Т. 22-23. – C. 175-179.
 34. (2018) "Документальний пам’ятник когорті словесників…" / Н. П. Марченко // Українська біографістика. – 2018. – Вип. 16. – C. 308–313 .
 35. (2019) "Українська біографістика = Biographistica Ukrainica": фіксація та трансформація біографічного дискурсу в Україні / Н. П. Марченко, В. В. Патик // Українська біографістика. - 2019. - Вип. 17. - С. 165–195. .
 36. (2019) Новые гуманитарные технологии поддержки историко-биографических исследований, издательской и информационной работы библиотек в области пропаганды биографических знаний / Попик В., Марченко Н., Стамбол И.// Библиотеки национальных академий наук: проблемы функционирования, тенденции развития. – 2019. – Вып. 17. – C. 103-115.
 37. (2019) Покажчик матеріалів, надрукованих у збірнику "Українська біографістика = Biographistica Ukrainica" за 1996 – 2018 рр. / Н. П. Марченко, В. В. Патик // Українська біографістика. - 2019. - Вип. 17. - С. 299–337. .
 38. Енциклопедичні статті
 39. (2012) Вивчення життя і творчості Шевченка у школах України // Шевченківська енциклопедія : в 6 т. Т. 1 : А – В / НАН України, Інститут літератури ім. Т. Г. Шевченка ; редкол. : М. Г. Жулинський (гол.) [та ін.] ; передм. І. М. Дзюби. – К. : [б. в.], 2012. – 742 с. : фотоілюстр. – С. 625–632.
 40. Тези наукових доповідей
 41. ( 2014) Электронные ресурсы и книга для детей // Книга в информационном обществе. Материалы ХIII междунар. науч. конф. по проблемам книговедения. В 4-х ч. – М., ФГБУ науки НИЦ «Наука» РАН, 2014. – Ч. 1. – С. 269–272.
 42. (2013) «Лицо мира» в современной украинской биографической книге для детей // Берковские чтения – 2013. Книжная культура в контексте международных контактов : Материалы Междунар. науч. конф. (Минск, 16–17 мая 2013 г.). – Минск : ЦНБ НАН Беларуси ; М. : ФГБУ науки НИЦ «Наука» РАН, 2013. – 496 с. – С. 242–245.
 43. (2013) Биографика детства в Украине: поиск идентичности в диалоге поколений // Доклады Научного совета по проблемам чтения РАО / под ред. В. А. Лекторского ; Рос. акад. образования, Федер. гос. бюджет. учреждение науч. обслуживания Науч.-издат. центр «Наука» Рос. акад. наук, Гос. науч. пед. б-ка им. К. Д. Ушинского. – М., 2013. – Вып. 8 : Материалы Междунар. конф. «Чтение на просторах детства: опыт России и мира» (Москва, 14–15 нояб. 2013 г.). – С. 94–110.
 44. (2013) Ресурси біографічної інформації, орієнтовані на користувача-дитину: суть і тенденції // Адаптація завдань і функцій наук. б-ки до вимог розвитку цифрових інформаційних ресурсів : матеріали Міжнар. наук. конф. (Київ, 8–10 жовт. 2013 р.). – К., 2013. – 411 с. – С. 214–217.
 45. Рецензії
 46. ( 2016) Переборюючи спільні історичні травми (рец.: Мареш Тереза. Соседи Польши в школьных учебниках по истории: Проба диагноза образца восточного соседа. – Saarbruken : Palmarium Academic Publishing, 2012. – 256 с.) / Н. П. Марченко // Українська біографістика. – 2016. – Вип. 13. – C. 310-315.
 47. (2010) "...Один із тих талантів, котрі можуть бути окрасою не тільки української, а й західноєвропейської літератури…" / Н. П. Марченко // Українська біографістика. – 2010. – Вип. 6. – C. 301-305 .
 48. (2010) Інтердисциплінарність як спрага цілісності в осягненні особистості (Генералюк Леся. Універсалізм Шевченка: взаємодія літератури і мистецтва / Л. Генералюк. – К. : Наук. думка, 2088. – 544 с.) / Н. П. Марченко // Українська біографістика. – 2010. – Вип. 7. – C. 378-386 .
 49. (2012) Парость райського саду [нарис життя і творчості А. Л. Качана] // Анатолій Качан: «Я ще не виписався як поет незабутніх дитячих вражень» : біобібліогр. нарис. – К. : НБУ для дітей. – Вип. 3. – 64 с. – (Серія «Дитячі письменники України»). – С. 4–16.


©   Наталя Марченко, 2013 www.nbuv.gov.ua

 

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського