До 100-річчя Національної академії наук України та Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського

  

А  Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я  

МАРЧЕНКО Наталія Петрівна - біографічна довідка
Працює в НАЦІОНАЛЬНА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ ІМЕНІ В. І. ВЕРНАДСЬКОГО

адреса сторінки: http://irbis-nbuv.gov.ua/everlib/person/440739

 

МАРЧЕНКО Наталія Петрівна


старший науковий співробітник


Інститут біографічних досліджень. Відділ теорії та методики біобібліографії
Публікації в репозитарії НБУВ

Варіанти імені:
 • Marchenko Nataliia (eng)
 • Marczenko Natalia (pol)
 • Марченко Наталья Петровна (rus)
 • Наталя Савчук – псевдонім
 • Наукові видання »
  Наукові зацікавлення: Книга для дітей і юнацтва, зокрема біографіка для дітей (методологія, історія, комунікативні аспекти), біографія «дитячого» письменника як культурний феномен.
  Контактна інформація: +38(044) 288-13-84
  Дати життя:01.01.1967, Вінницькі хутори Вінницького р-ну Вінницької обл., Україна
  Персональні веб-ресурси
  Освіта:
  1989Київський державний університет імені Т. Г. Шевченка, українська мова та література
  Науковий ступінь:
  1998кандидат історичних наук; тема дисертації: «Видання для дітей в Україні 1917-1923 рр.: історіографія, джерела, типологія»
  Вчені звання:
  2015старший науковий співробітник
  У Національній бібліотеці України імені В.І.Вернадського з 2008 р.
  Професійна діяльність:
  1997–1998Український науково-дослідний інститут архівної справи та документознавства, старший науковий співробітник
  2001–2008Київський національний університет культури і мистецтв, доцент
  2008 – по т. ч.Інститут біографічних досліджень, старший науковий співробітник
  Відомості про викладацьку діяльність:
  Київський національний університет культури і мистецтв
  Додаткові посади та обов`язки:
  членкиня редакційної колегії збірника наукових праць «Українська біографістика = Biographistica Ukrainica»
  членкиня Асоціації бібліотекарів дитячих бібліотек України
  членкиня Вченої ради Національної бібліотеки України для дітей
  членкиня Національної секції Міжнародної ради з дитячої книги (IBBY)
  членкиня Ради Центру дослідження літератури для дітей і юнацтва
  членкиня редакційної ради наукового збірника «Література. Діти. Час : Вісник ЦДЛДЮ»
  членкиня редакційної ради науково-методичного збірника «Бібліотека у форматі «Д»
  членкиня журі Міжнародного літературного конкурсу рукописів «Коронація слова»
  членкиня журі Східноукраїнського регіонального конкурсу літературної творчості «Кальміюс»
  членкиня журі Всеукраїнської літературної премії імені Всеволода Нестайка
  експертка Всеукраїнського рейтингу «Книжка року» (номінації: «Дитяче свято», «Життєписи», «Минувшина», а також Премії «Нон-фікшн»)
  експертка книжкового рейтингу «Експрес-ТВ. Вибір читачів»
  експерт порталу «Барабука : Простір української дитячої книжки»
  авторка-координаторка ресурсу «КЛЮЧ» (Краща Література Юним Читачам) Національної бібліотеки України для дітей
  Відзнаки та нагороди:
  2015Літературно-мистецька премія Володимир Рутківського «ДЖУРИ». «За вагомий внесок у дослідження та пропагування дитячої книги в Україні»
  Публікації:
   Автореферати, дисертації
  1. (1998) Видання для дітей в Україні 1917-1923 рр.: історіографія, джерела, типологія [Текст] : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.08 / Марченко Наталія Петрівна ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – Київ, 1998. – 16 с.
  2. (1998) Видання для дітей в Україні 1917-1923 рр.: історіографія, джерела, типологія [Текст] : дис. ... канд. іст. наук : 07.00.08 / Марченко Наталія Петрівна ; Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – Київ, 1998. – 252 арк.
  3. Монографії, брошури
  4. (2009) Сила чистого голосу [нарис життя і творчості В. Г. Рутківського] // Володимир Григорович Рутківський. «Яке то неймовірне щастя – бути просто людиною!» : біобібліограф. нарис. – Київ, 2009. – Вип. 1. – 78 с. – (Серія «Дитячі письменники України»). – С. 4-42.
  5. (2011) Сонячний зайчик людської самотності [нарис життя і творчості В. З. Нестайка] // Всеволод Нестайко : «я все життя писав саме для дітей – писав з любов‘ю, болем і тривогою : біобібліогр. нарис. – К. : НБУ для дітей. – 2011. – Вип. 2. – 96 с. – (Серія «Дитячі письменники України»). – С. 4-33.
  6. (2014) Володимир Рутківський: тексти долі : біогр. нарис / Наталя Марченко ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – Тернопіль, 2014. – 414 с.
  7. (2016) Вітчизняні ресурси біографічної та біобібліографічної інформації: проблеми формування й використання [Текст] : [колект. монографія] / [В. І. Попик та ін.] ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – Київ, 2016. – 269 с.
  8. Довідники, покажчики, каталоги
  9. (2013) Есенція людяності [нарис життя і творчості Бориса Комара] // Борис Комар : «Найдорожчий маєте скарб — добру душу» : біобібліогр. нарис. – Київ, 2013. – Вип. 4. – 72 с. – (Серія «Дитячі письменники України»). – С. 4-29.
  10. Статті
  11. (1996) Християнські видання для дітей в Українi (1917 – 1929) // Українське релігієзнавство. – Київ, 1996. – № 3. – C. 34-37.
  12. (1997) Попередній підсумок архівної та бібліотечної евристики у царині книговидання для дітей в Україні (1917 - 1923 рр.) // Студії з архівної справи та документознавства. – Київ, 1997. – Т. 2. – C. 65-71.
  13. (1998) Архівна та бібліотечна справи в Україні доби визвольних змагань (1917-1921) // Бібліотечний вісник. – Київ, 1998. – № 4. – C. 55-56.
  14. (1998) До питання про репертуар дитячої книжки та формування фондів бібліотек в Україні (1917–1920 рр.) // Архівна та бібліотечна справа в Україні доби визвольних змагань (1917-1921 рр.). – Київ, 1998. – С. 132-140.
  15. (2009) Персонологічна інформація на сайтах дитячих бібліотек // Наукові праці Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського. – Київ, 2009. – Вип. 24. – С. 307-334.
  16. (2010) Біографічна інформація у виданнях для дітей у контексті сучасних завдань біографістики // Укр. біографістика : зб. наук. праць. – Київ, 2010. – Вип. 7. – С. 105-144.
  17. (2010) Дитинство як предмет дослідження біографічної науки // Наукові праці Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського. – Київ, 2010. – Вип. 28. – C. 508-519.
  18. (2010) Микола Павлович Дашкевич: визнаний і незнаний діяч української науки // Українська біографістика. – Київ, 2010. – Вип. 6. – C. 81-102.
  19. (2011.) Текст, обращенный к детству : самоосознание общества в диалоге поколений // Детство в научных, образовательных и художественных текстах: нормы, ценности, практики : сб. науч. ст. и сообщ. – Казань : Казан. ун-т, 2011. – С. 60-64.
  20. (2011) «Биография детства»: в научном поле биографики и круге детского чтения // Библиотечное дело. – 2011. – № 18. – С. 7–13. – Бібліогр.: с. 13.
  21. (2011) Соціокультурні стереотипи в новітній українській біографіці для дітей // Укранська біографістика : зб. наук. праць. – Київ, 2011. – Вип. 8. – С. 149-174.
  22. (2011) Текст для дітей як форма самоусвідомлення суспільства шляхом діалогу поколінь // Наукові праці Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського. – Київ, 2011. – Вип. 31. – C. 509-519.
  23. (2012) Автобіографія дитинства у межах біографічного дискурсу // Українська біографістика : зб. наук. праць. – Київ, 2012. – Вип. 9. – С. 90-109.
  24. (2012) Видання для дітей як соціокультурний чинник збереження та трансформації нації // Дитяча книга і промоція читання в Східній Європі6 зб. наук.-практ. ст. / упор. Емілія Огар. – К. : Грані-Т, 2012. – 192 с., С. 95-106.
  25. (2012) Довідкова біографістика в контексті соціогуманітарного знання ХХІ ст. / С. Ляшко, Н. Марченко // Наукові праці Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського. – Київ, 2012. – Вип. 34. – C. 465-476.
  26. (2013) Августин Гіппонський як тип "Людини Віри": неогуманістичне бачення у межах довідкової біографіки / Н. П. Марченко, Я. Ю. Марченко // Українська біографістика. – Київ, 2013. – Вип. 10. – C. 381-401.
  27. (2013) Вітчизняні електронні ресурси, присвячені книзі для дітей і дитячому читанню: засадничі принципи та тенденції формування // Література. Діти. Час : Вісник Центру дослідження літ-ри для дітей та юнацтва. – Вип. 4. – Рівне, 2013. – С. 275-284.
  28. (2014.) Співець вилюднння та вивільнення (Огляд життя і творчості Володимира Рутківського) // Дивослово. – 2014. – № 11. – С. 15-22.
  29. (2014) Засадничі принципи та тенденції формування вітчизняних електронних ресурсів, присвячених книзі для дітей і дитячому читанню // Наукові праці Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського. – 2014. – Вип. 4. – C. 367-375 .
  30. (2014) Книга для дітей в діалозі поколінь // КОЛО : книгознавчий часопис. – 2014. – № 9. – С. 11-15.
  31. (2014) Новітня Шевченкіана на сайтах провідних бібліотек України для дітей // Українська біографістика. – Київ, 2014. – № 11. – C. 336-362.
  32. (2015) Продукування та адаптація до потреб користувача та пропагування біографічного знання бібліотеками України для дітей // Українська біографістика. – Київ, 2015. – Вип. 12. – C. 296-311.
  33. (2015) Станіслав Косіор як провідник більшовицької репресивної політики в 1937 р. / Н. Марченко // Студії з архівної справи та документознавства. – 2015. – Т. 22-23. – C. 175-179.
  34. (2018) "Документальний пам’ятник когорті словесників…" / Н. П. Марченко // Українська біографістика. – 2018. – Вип. 16. – C. 308–313 .
  35. (2019) "Українська біографістика = Biographistica Ukrainica": фіксація та трансформація біографічного дискурсу в Україні / Н. П. Марченко, В. В. Патик // Українська біографістика. - 2019. - Вип. 17. - С. 165–195. .
  36. (2019) Новые гуманитарные технологии поддержки историко-биографических исследований, издательской и информационной работы библиотек в области пропаганды биографических знаний / Попик В., Марченко Н., Стамбол И.// Библиотеки национальных академий наук: проблемы функционирования, тенденции развития. – 2019. – Вып. 17. – C. 103-115..
  37. (2019) Покажчик матеріалів, надрукованих у збірнику "Українська біографістика = Biographistica Ukrainica" за 1996 – 2018 рр. / Н. П. Марченко, В. В. Патик // Українська біографістика. - 2019. - Вип. 17. - С. 299–337. .
  38. (2019) Стратегії біографічного письма та дискурс біографіки для дітей і юнацтва в Україні (2014–2019 рр.) [Електронний ресурс] / Н. П. Марченко // Українська біографістика. - 2019. - Вип. 18. - С. 173-194. .
  39. (2020) Новітні українські музично-біографічні видання для дітей і юнацтва / О. В. Бугаєва, Н. П. Марченко // Українська біографістика. - 2020. - Вип. 19. - С. 86-100..
  40. (2021) Леся Українка та дитяче читання: ґенеза репрезентацій постаті письменниці // Українська біографістика. - 2021. - Вип. 21. - С. 144-165..
  41. Енциклопедичні статті
  42. (2012) Вивчення життя і творчості Шевченка у школах України // Шевченківська енциклопедія : в 6 т. Т. 1 : А – В / НАН України, Інститут літератури ім. Т. Г. Шевченка ; редкол. : М. Г. Жулинський (гол.) [та ін.] ; передм. І. М. Дзюби. – К. : [б. в.], 2012. – 742 с. : фотоілюстр. – С. 625–632.
  43. Тези наукових доповідей
  44. ( 2014) Электронные ресурсы и книга для детей // Книга в информационном обществе. Материалы ХIII междунар. науч. конф. по проблемам книговедения. В 4-х ч. – М., ФГБУ науки НИЦ «Наука» РАН, 2014. – Ч. 1. – С. 269–272.
  45. (2013) «Лицо мира» в современной украинской биографической книге для детей // Берковские чтения – 2013. Книжная культура в контексте международных контактов : Материалы Междунар. науч. конф. (Минск, 16–17 мая 2013 г.). – Минск : ЦНБ НАН Беларуси ; М. : ФГБУ науки НИЦ «Наука» РАН, 2013. – 496 с. – С. 242–245.
  46. (2013) Биографика детства в Украине: поиск идентичности в диалоге поколений // Доклады Научного совета по проблемам чтения РАО / под ред. В. А. Лекторского ; Рос. акад. образования, Федер. гос. бюджет. учреждение науч. обслуживания Науч.-издат. центр «Наука» Рос. акад. наук, Гос. науч. пед. б-ка им. К. Д. Ушинского. – М., 2013. – Вып. 8 : Материалы Междунар. конф. «Чтение на просторах детства: опыт России и мира» (Москва, 14–15 нояб. 2013 г.). – С. 94–110.
  47. (2013) Ресурси біографічної інформації, орієнтовані на користувача-дитину: суть і тенденції // Адаптація завдань і функцій наук. б-ки до вимог розвитку цифрових інформаційних ресурсів : матеріали Міжнар. наук. конф. (Київ, 8–10 жовт. 2013 р.). – К., 2013. – 411 с. – С. 214–217.
  48. (2020) Нові герої біографічної книги для дітей в Україні (2014–2020 рр.) // Бібліотека. Наука. Комунікація: Розвиток бібліотечно-інформаційного потенціалу в умовах цифровізації: матеріали міжнар. наук. конф.» (м. Київ, 6-8 жовтня 2020 р.). Київ, 2020.
  49. Рецензії
  50. ( 2016) Переборюючи спільні історичні травми (рец.: Мареш Тереза. Соседи Польши в школьных учебниках по истории: Проба диагноза образца восточного соседа. – Saarbruken : Palmarium Academic Publishing, 2012. – 256 с.) / Н. П. Марченко // Українська біографістика. – 2016. – Вип. 13. – C. 310-315.
  51. (2010) "...Один із тих талантів, котрі можуть бути окрасою не тільки української, а й західноєвропейської літератури…" / Н. П. Марченко // Українська біографістика. – 2010. – Вип. 6. – C. 301-305 .
  52. (2010) Інтердисциплінарність як спрага цілісності в осягненні особистості (Генералюк Леся. Універсалізм Шевченка: взаємодія літератури і мистецтва / Л. Генералюк. – К. : Наук. думка, 2088. – 544 с.) / Н. П. Марченко // Українська біографістика. – 2010. – Вип. 7. – C. 378-386 .
  53. (2012) Парость райського саду [нарис життя і творчості А. Л. Качана] // Анатолій Качан: «Я ще не виписався як поет незабутніх дитячих вражень» : біобібліогр. нарис. – К. : НБУ для дітей. – Вип. 3. – 64 с. – (Серія «Дитячі письменники України»). – С. 4–16.


  ©   Наталя Марченко, 2013 www.nbuv.gov.ua

   

  Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського