До 100-річчя Національної академії наук України та Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського

  

А  Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я  

ГОРОВА Світлана Валеріївна - біографічна довідка
Працює в НАЦІОНАЛЬНА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ ІМЕНІ В. І. ВЕРНАДСЬКОГО

адреса сторінки: http://irbis-nbuv.gov.ua/everlib/person/442306

 

ГОРОВА Світлана Валеріївна


старший науковий співробітник


Фонд Президентів України . Інформаційно-аналітичний відділ .
Публікації в репозитарії НБУВ
Наукові видання »
Дати життя:1984
Науковий ступінь:
2012кандидат наук із соціальних комунікацій; тема дисертації: Періодичні електронні видання в системі бібліотечних інформаційних ресурсів (на базі аналізу інтернет-видань кінця XX - початку XXI ст.)
2018Доктор наук із соціальних комунікацій; тема дисертації: Глобальна інформатизація і розвиток бібліотечної сфери у формуванні особи інформаційного суспільства
Публікації:
  Автореферати, дисертації
 1. (2012) Періодичні електронні видання в системі бібліотечних інформаційних ресурсів (на базі аналізу інтернет-видань кінця XX - початку XXI ст.) [Текст] : автореф. дис. ... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.03 / Горова Світлана Валеріївна ; Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. - К., 2012. - 19 с.
 2. (2018) Глобальна інформатизація і розвиток бібліотечної сфери у формуванні особи інформаційного суспільства [Текст] : автореф. дис. ... д-ра наук із соц. комунікацій : 27.00.03 / Горова Світлана Валеріївна ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. - Київ, 2018. - 35 с.
 3. Монографії, брошури
 4. ( 2013) Інтернет-ЗМІ як об'єкт бібліотечної інформаційної діяльності [Текст] : монографія / С. В. Горова ; Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. - К. : НБУВ, 2013. - 205 с.
 5. (2015) Проблеми суспільної безпеки в процесі розвитку соціальних мереж [Текст] : [монографія] / [В. І. Попик (керівник проекту) та ін.] ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. - Київ : НБУ ім. В. І. Вернадського, 2015. - 199 c.
 6. (2016) Бібліотека в реалізації державотворчої інформаційної політики [Текст] : [монографія] / [В. Бондаренко та ін.] ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. - Київ : Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, 2016. - 323 с. .
 7. (2018) Інформаційно-культурне забезпечення інтеграції регіонів України [Текст] : наук. доп. / [авт. колектив: В. Горовий (кер. проекту) та ін.] ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. - Київ : НБУВ, 2018. - 53 с.
 8. (2018) Шляхи підвищення ефективності функціонування соціальних комунікацій в умовах посилення глобальних інформаційних впливів [Текст] : [монографія] / [В. М. Горовий та ін.] ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. - Київ : НБУВ, 2018. - 276 с.
 9. Статті
 10. (2009) Проблеми розвитку бібліотечної сфери в контексті інформатизації / С. Горова // Наукові праці Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського. – 2009. – Вип. 25. – C. 178-183 .
 11. (2010) Інформатизація суспільства й нові завдання бібліотечних структур / С. Горова // Наукові праці Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського. – 2010. – Вип. 27. – C. 225-230 .
 12. (2010) Становлення аналітичної роботи бібліотек в умовах інформатизації / С. Горова // Наукові праці Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського. – 2010. – Вип. 26. – C. 173-181.
 13. (2011) Електронна преса як складова комплектування сучасних бібліотек / С. Горова // Наукові праці Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського. – 2011. – Вип. 32. – C. 316-327 .
 14. (2011) ЗМІ електронні та ЗМІ традиційні: у динамічному співвідношенні / С. Горова // Наукові праці Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського. – 2011. – Вип. 30. – C. 211-215 .
 15. (2013) Перспективи розвитку періодичних електронних видань у сучасному інформаційному середовищі / С. Горова // Наукові праці Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського. – 2013. – Вип. 35. – C. 101-112 .
 16. (2013) Соціальні комунікації як фактор розвитку інформаційного суверенітету / С. Горова // Наукові праці Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського. – 2013. – Вип. 36. – C. 114-118.
 17. (2014) Удосконалення національної безпеки в контексті розвитку електронних інформаційних технологій / С. Горова // Наукові праці Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського. – 2014. – Вип. 39. – C. 50-57.
 18. (2015) Специфіка бібліотечного комплектування в умовах активізації інформаційної злочинності / С. Горова // Наукові праці Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського. – 2015. – Вип. 41. – C. 112-123.
 19. (2016) Бібліотечний ресурс як розподілена інформаційна база людської діяльності / С. Горова // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. – 2016. – Вип. 43. – C. 408-422.
 20. (2016) Термінологічні характеристики постіндустріального суспільства / В. Горовий, С. Горова // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. – 2016. – Вип. 43. – C. 11-23.
 21. (2017) Інформаційна еволюція. Бібліотечні установи та особа / С. Горова // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. – 2017. – Вип. 48. – C. 339-350.
 22. (2017) Інформаційні потреби людини і розвиток сучасної бібліотечної діяльності / С. Горова // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. – 2017. – Вип. 46. – C. 181-196.
 23. (2017) Бібліотека в інформаційному суспільстві / Ю. Половинчак, С. Горова // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. – 2017. – Вип. 48. – C. 249-259.
 24. (2018) Новітні інформаційні технології в суспільних та культурних процесах сучасної України / С. В. Горова // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. – 2018. – № 1. – C. 116-120 .
 25. (2019) Інформаційні комунікації постіндустріального суспільства: характерні особливості розвитку / С. Горова, В. Горовий // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. – 2019. – Вип. 52. – C. 11-23.


©   www.nbuv.gov.ua

 

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського