До 100-річчя Національної академії наук України та Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського

  

А  Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я  

КОВТАНЮК Юрій Славович - біографічна довідка
Працює в НАЦІОНАЛЬНА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ ІМЕНІ В. І. ВЕРНАДСЬКОГО

адреса сторінки: http://irbis-nbuv.gov.ua/everlib/person/460055

 

КОВТАНЮК Юрій Славович


заступник генерального директора з наукової роботи


Адміністрація
Публікації в репозитарії НБУВ

Варіанти імені:
 • Kovtaniuk Yurii (eng)
 • Наукові видання »

  Наукові зацікавлення: Електронне документознавство, електронне діловодство, електронне архівознавство, інформатизація архівної та бібліотечної справ.
  Контактна інформація: +38 (044) 288-13-86, +38 (044) 234-69-90, kovtaniuk@nbuv.gov.ua
  Дати життя:10.10.1968
  Персональні веб-ресурси
  Освіта:
  1993Київський політехнічний інститут, обчислювальні машини, комплекси, системи та мережі
  Науковий ступінь:
  2012кандидат історичних наук; тема дисертації: «Електронне документознавство в Україні: сутність наукового напряму, історія формування, перспективи розвитку»
  У Національній бібліотеці України імені В.І.Вернадського з 2022 р.
  Професійна діяльність:
  1993–2009видавництва м. Києва на посадах редактор, головний редактор, директор
  2009–2012Український науково-дослідний інститут архівної справи та документознавства, старший науковий співробітник відділу документознавства
  2012–2015Центральний державний електронний архів України (ЦДЕА України), заступник директора
  2015–2022Центральний державний електронний архів України (ЦДЕА України), директор
  Наукові проекти:
  2010вперше в практиці архівних установ України розпочато зберігання документів у формі електронних інформаційних ресурсів, зокрема створюватися колекції архівних копій веб-сайтів, а саме: електронна архівна колекція «Президентські вибори 2010»
  2011–2013Концепція планування життєвого циклу електронних документів, схваленої нормативно-методичною комісією Державної архівної служби України (протокол засідання від 27 грудня 2011 р. № 2)
  2013правила роботи архівних установ України, затверджених наказом Міністерства юстиції України 08.04.2013 № 656/5, зареєстровані в Мін'юсті 10.04.2013 за № 584/23116, в частині визначення для архівних електронних документів одиницею зберігання архівного електронного документа, а одиницею обліку архівних електронних документів – архівну електронну справу та архівний електронний документ, що дозволило позбавитися в архівній справі потреби в обліку електронних носіїв з документною інформацією
  2014Порядок роботи з електронними документами у діловодстві та їх підготовки до передавання на архівне зберігання, затверджений наказом Міністерства юстиції України від 11.11.2014 № 1886/5, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 11.11.2014 за № 1421/26198
  2015вперше в практиці архівних установ України за рішенням Центральної експертно-перевірної комісії (ЦЕПК) створено особові фонди, що містять виключно документи особового походження в електронній формі. Запроваджено технологію відбору та постійного зберігання таких документів
  2015вперше до Центрального державного архіву вищих органів влади та управління України (ЦДАВО України) прийнято архівну електронну справу у формі електронного інформаційного ресурсу (стрічка новин УКРІНФОРМ за 2001-2011 рр.), що передано на зберігання до Центральному державному електронному архіві України (ЦДЕА України)
  2016-2017у роботі «До концепції інформатизації архівної справи в Україні» визначено 55 основних завдань щодо інформатизації архівних установ України
  2017проєкт Закону України «Про електронні довірчі послуги» (взято участь у робочій групі, організованою профільним комітетом Верховної Ради України)
  2018Вимоги до форматів даних електронного документообігу в органах державної влади, затверджені наказом Державного агентства з питань електронного урядування України від 07.09.2018 № 60, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20.11.2018 за № 1309/32761, що заклав підвалини для переходу до формату ASiC, що дозволяє, без застосування кодування нетекстової інформації, надсилати / отримувати електронні документи у діловодстві та їх приймати-передавати на постійне зберігання до архівів
  2018–2019впровадження в діяльність Державної архівної служби України та установ, що належать до сфери її управління корпоративної версії системи електронного документообігу «АСКОД»
  2020Порядок приймання-передавання електронних документів Національного архівного фонду на постійне зберігання, затверджений наказом Міністерства юстиції України від 30.12.2020 № 4555/5, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 30.12.2020 за № 1317/35600
  2021–2022Технічні вимоги до створення в архівному підрозділі Міністерства юстиції України інформаційної автоматизованої системи для підготовки електронних документів до передавання на постійне зберігання та в Центральному державному електронному архіві України – архівної електронної системи (ЕЛАРСИС), призначеної для приймання електронних документів Національного архівного фонду на постійне зберігання за фінансової підтримки представництва ЄС в Україні – проєкт «Pravo-Justice» на виконання пункту 41 Плану заходів з реалізації Стратегії реформування державного управління України на 2022-2025 роки, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 21.07.2021 № 831-р, задля реалізації наказу Міністерства юстиції України від 30.12.2020 № 4555/5 та отримання перших архівних електронних справ, архівних електронних документів на постійне зберігання
  Наукове керівництво:
  2011–2015аспірантМаліновський В. М.«Історія та сучасні підходи до побудови систем керування безпекою процесів електронного документотворення та документообігу: документознавчий аналіз»
  2015–2019аспіранткаЧернятинська Ю. Г.«Документи в електронній формі: класифікація, віднесення до Національного архівного фонду та забезпечення збереженості»
  2022Лаба О. В.«Розвиток електронного діловодства в Україні: 1991–2020 роки»
  Додаткові посади та обов`язки:
  2015член правління Спілки архівістів України
  Інформаційні
  ресурси:
  Цифрові копії архівних документів фонду R6_GSK «Звіти «оперативної групи Штумпп» за 1941-1943 роки» Федерального архіву Німеччини, 2019
  Документальні виставки онлайн, 2020
  Унікальні документи Національного архівного фонду, 2020
  Офіційний веб-сайт науково-практичного журналу «Архіви України», 2020
  Український мартиролог ХХ cт., 2021
  Цифрові копії метричних книг Державного архіву в Автономній Республіці Крим, 2021
  Цифрові копії метричних книг Державного архіву Донецької області, 2021
  Цифрові копії документів фонду № 6(Р) кримінальних справ «Припинений» Галузевого державного архіву Служби безпеки України, 2021
  Публікації:
   Автореферати, дисертації
  1. (2012) Електронне документознавство в Україні: сутність наукового напряму, історія формування, перспективи розвитку : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 27.00.02 / Ковтанюк Юрій Славович ; Держ. архів. служба України, Укр. НДІ архів. справи та документознавства. – Київ, 2012. – 20 с.
  2. (2012) Електронне документознавство в Україні: сутність наукового напряму, історія формування, перспективи розвитку.- Дисертація канд. іст. наук: 27.00.02, Держ. арх. служба України, Укр. НДІ арх. справи та документознавства. – Київ, 2012. – 200 с.
  3. Монографії, брошури
  4. (2002) CorelDRAW 10 для дизайнера / Ю. С. Ковтанюк. – Київ, 2001. – 880 с.
  5. (2004) Архитектоника мышления и нейроинтеллект. Кн. 1 : Архитектоника мышления и нейроинтеллект ; Кн. 2 : Программирование доверия в эволюции интеллекта : в 2. кн. / В. П. Широчин ; под ред. Ю. С. Ковтанюка. – Киев, 2004. – 555 с.
  6. (2006) СorelDRAW 12 : официальная русская версия. Руководство пользователя / Ю. С. Ковтанюк. – Київ, 2006. – 560 с.
  7. (2008) CorelDRAW X4. Официальная русская версия: руководство пользователя / Ю. С. Ковтанюк. – Киев; Санкт-Петербург, 2008. – 560 с.
  8. (2008) NERO 8. Запись CD, DVD и дисков BLU-ray / Ю. С. Ковтанюк. – Киев; Санкт-Петербур, 2008. – 304 с.
  9. (2021) Історико-культурна спадщина: збереження, доступ, використання [Текст] = Historical and Cultural Heritage: Preservation, Access, Use : монографія / [І. І. Тюрменко та ін. ; відп. ред.: І. І. Тюрменко ; редкол.: Т. А. Бевз та ін.] ; ред.-упоряд.: Л. І. Божук, Л. П. Халецька, Ю. Б. Смольніков] ; Нац. авіац. ун-т, Ф-т лінгвістики та соц. комунікацій, Каф. історії та документознавства [та ін.]. – Київ, 2021. – 278 с.
  10. Статті
  11. (2010) До питання про зберігання електронних документів у державних архівах // Студії з архівної справи та документознавства. – Київ, 2010. – Т. 18. – С. 86-89.
  12. (2011) Витоки електронного документознавства як наукового напряму документознавства // Архіви України. – Київ, 2011. – № 2-3. – С. 14-36.
  13. (2011) Теоретичні засади електронного документознавства як спеціального наукового напряму в документознавстві // Студії з архівної справи та документознавства. –Київ, 2011. – Т. 19, кн. 1. – С. 78-89.
  14. (2012) Класифікація документів з електронними носіями інформації // Архіви України. – Київ, 2012. – № 2. – С. 45-76.
  15. (2012) Проект нормативно-правового акта України "Порядок роботи з електронними документами та їх підготовки до передачі на архівне зберігання" // Студії з архівної справи та документознавства. – Київ, 2012. – Т. 20. – С. 269-278.
  16. (2012) Сучасні завдання електронного документознавства в Україні // Наукові праці Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського. – Київ, 2012. – Вип. 34. – С. 29-37.
  17. (2013) XІІІ Міжнародна конференція архівів "Електронна документація та представлення архівних матеріалів в Інтернеті” із циклу Colloquia Jerzy Skowronek dedicata // Архіви України. – Київ, 2013. – № 3. – С. 223-234.
  18. (2013) Концепція планування життєвого циклу електронних документів (продовження. Поч. у № 4) / Ю. І. Забенько, Ю. С. Ковтанюк // Архіви України. – Київ, 2013. – № 5. – С. 63-97.
  19. (2013) Концепція планування життєвого циклу електронних документів / Ю. І. Забенько, Ю. С. Ковтанюк // Архіви України. – Київ, 2013. – № 4. – С. 5-38.
  20. (2015) Міжнародна науково-практична конференція "Теоретичні і практичні проблеми документознавства та архівознавства: ретроспектива і сучасність" (2–3 грудня 2015 р., м. Мінськ) / О. Я. Гаранін, Ю. С. Ковтанюк // Архіви України. – Київ, 2015. – № 5-6. – С. 305-310.
  21. (2015) Організація автоматизованого робочого місця архівіста на базі вільного програмного забезпечення / Ю. Ковтанюк, О. Фіткулін // Пам’ятки. – Київ, 2015. – Т. 15-16. – С. 178-191.
  22. (2015) Чи потрібні такі зміни до Закону України "Про електронні документи та електронний документообіг": питання до обговорення // Студії з архівної справи та документознавства. – Київ, 2015. – Т. 22-23. – С. 81-87.
  23. (2016) XVI Міжнародна конференція архівів "Складні питання іcторії та архіви" із циклу Colloquia Jerzy Skowronek Dedicata (19–20 травня 2016 р., м. Варшава) / О. Я. Гаранін, Ю. С. Ковтанюк // Архіви України. – Київ, 2016. – № 3-4. – С. 259-275.
  24. (2016) Українсько-литовський науковий семінар "Цифровий простір і архіви” (17 – 18 березня 2016 року, м. Київ) // Архіви України. – Київ, 2016. – № 2. – С. 171-177.
  25. (2017) До концепції інформатизації архівної справи в Україні / О. Гаранін, Ю. Ковтанюк // Студії з архівної справи та документознавства. – Київ, 2017. – Т. 24-25. – С. 7-57.
  26. (2018) Відкрита дискусія "Проблемні питання дотримання авторських та суміжних прав у діяльності державних архівів" (6 грудня 2018 р., м. Київ) / А. О. Алєксєєнко, О. Я. Гаранін, Ю. С. Ковтанюк, О. В. Чижова // Архіви України. – Київ, 2018. – № 5-6. – С. 210-219.
  27. (2019) Архівний менеджмент в умовах електронного урядування / Я. С. Калакура, Ю. С. Ковтанюк // Архіви України. – Київ, 2019. – № 3. – С. 18-57.
  28. (2020) Професору Сергію Георгійовичу Кулешову,наставнику і однодумцю – з нагоди 70-річчя // Архіви України. – Київ, 2020. – № 3. – С. 174-179.


  ©   www.nbuv.gov.ua

   

  Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського