До 100-річчя Національної академії наук України та Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського

  

А  Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я  

КАЛІНІЧ Ганна Юріївна - біографічна довідка
Працює в НАЦІОНАЛЬНА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ ІМЕНІ В. І. ВЕРНАДСЬКОГО

адреса сторінки: http://irbis-nbuv.gov.ua/everlib/person/464834

 

КАЛІНІЧ Ганна Юріївна


науковий співробітник


Інститут рукопису . Відділ фонду юдаїки .
Публікації в репозитарії НБУВ
Наукові видання »
Контактна інформація: irnbuv@gmail.com
Дати життя:1985
Освіта:
2007Київський національний університет імені Тараса Шевченка, історичний факультет, спеціальність "історія України"
2010Київський національний університет імені Тараса Шевченка, історичний факультет, аспірантура
Науковий ступінь:
2011кандидат історичних наук; тема дисертації: Православне біле священництво міста Києва останньої третини XIX - початку XX ст.: просопографічний портрет
У Національній бібліотеці України імені В.І.Вернадського з 2015
Професійна діяльність:
2011–2014Український інститут національної пам’яті
з 2015науковий співробітник відділу джерелознавства
з 2017 науковий співробітник відділу фонду юдаїки


Публікації:
  Автореферати, дисертації
 1. (2011) Православне біле священництво м. Києва останньої третини XIX - початку XX ст.: просопографічний портрет [Текст] : дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / Калініч Ганна Юріївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. - К., 2011. - 313 арк.
 2. (2011) Православне біле священництво міста Києва останньої третини ХІХ – початку ХХ ст. : просопографічний портрет : автореф. дис. … канд. іст. наук : спец. 07.00.01 «Історія України» / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Київ, 2011. 16 с.
 3. Монографії, брошури
 4. (2006) Храм святої рівноапостольної Марії Магдалини у м. Біла Церква : історичний нарис. Біла Церква, 2006. 40 с. (Співавтор – В.С. Перерва).
 5. Довідники, покажчики, каталоги
 6. (2013) Запорізька область // Зруйновані храми і монастирі України. Анотований покажчик обласного і районного рівнів. Київ, 2013. С. 173–193. (Співавтор – В.В. Кривошея; також опубл. у : Каталог зруйнованих храмів і монастирів України / Український інститут національної пам’яті. Київ : НВЦ «Пріоритети», 2013. С. 173–193).
 7. (2015) Архіви, колекції та зібрання державних, громадських та релігійних установ у фондах Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського [Текст] : путівник / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Ін-т рукоп. ; [авт.-уклад.: О. П. Бодак та ін. ; редкол.: Л. А. Дубровіна (голова) та ін.]. - Київ : Ін-т рукоп. НБУВ, 2015. - 325 с.
 8. (2015) Зібрання рукописних книг Києво-Печерської лаври // Архіви, колекції та зібрання державних, громадських та релігійних установ у фондах Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського : путівник. Київ, 2015. С. 121–125.
 9. Статті
 10. (2002) Церковне життя Білої Церкви в часи німецької окупації (1941–1943 рр.) // Правобережний щорічник. Вип. 1. Біла Церква, 2002. С. 25–34.
 11. (2007) Формування складу духовенства м. Києва на початку ХХ ст. : спроба мікростатистичного аналізу // Просемінарій. Медієвістика, історія Церкви, науки і культури. Вип. 6. Київ, 2007. С. 412–452.
 12. (2008) Законовчителі в структурі білого духовенства м. Києва останньої третини ХІХ – початку ХХ ст. // Українознавство–2009. Календар-щорічник. Київ, 2008. С. 167–170.
 13. (2008) Образ дореволюційного православного білого духовенства в історіографії // Проблеми історії України ХІХ – початку ХХ ст. Вип. XV. Київ, 2008. С. 58–63.
 14. (2008) Православне духовенство міста Києва : зміни у соціально-професійній структурі кола наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст.// Просемінарій. Медієвістика, історія Церкви, науки і культури. Вип. 7. Київ, 2008. С. 326–364.
 15. (2009) Соборне священство м. Києва наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. : спроба мікростатистичного аналізу // Софійські читання : матеріали ІV Міжнар. наук.-практ. конф. Київ, 2009. С. 205–211.
 16. (2011) Історія козацтва в журналі «Український тиждень» як приклад формування історичної пам’яті // Гілея : науковий вісник. Зб. наук. пр. Вип. 52. Київ, 2011. С. 319–323.
 17. (2012) Інструменталізація поняття «покоління» в дослідженнях колективної пам’яті // Національна та історична пам’ять. Зб. наук. пр. Вип. 3. Київ, 2012. С. 147–157.
 18. (2012) Козацька проблематика в просторі пам’яті студентів (на прикладі історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка) // Запорозька Січ і українське козацтво. Зб. наук. пр. Київ, 2012. С. 190–205. (Співавтор – О.І. Божко).
 19. (2013) Київ // Зруйновані храми і монастирі України. Анотований покажчик обласного і районного рівнів. Київ, 2013. С. 35–75; (Також опубл. у : Каталог зруйнованих храмів і монастирів України / Український інститут національної пам’яті. Київ : НВЦ «Пріоритети», 2013. С. 35–75).
 20. Енциклопедичні статті
 21. (2013) Історизм [С. 174–175]; Історичність [С. 175–177]; Пам’ять поколінь [С. 297–298] // Національна та історична пам’ять : словник ключових термінів. Київ, 2013.
 22. Тези наукових доповідей
 23. (2016) Глобалізація / європеїзація і розвиток національних слов'янських культур [Текст] : матеріали Міжнар. наук. конф. до Дня слов'ян. писемності і культури (Київ, 24 трав. 2016 р.) / НАН України, Укр. ком. славістів [та ін.] ; [редкол.: О. С. Онищенко (голова) та ін.]. - Київ : Ін-т рукоп. НБУВ, 2016. - 415 с.


©   www.nbuv.gov.ua

 

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського