До 100-річчя Національної академії наук України та Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського

  

А  Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я  

ЯКОВЕНКО Олена Григорівна - біографічна довідка
Працює в НАЦІОНАЛЬНА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ ІМЕНІ В. І. ВЕРНАДСЬКОГО

адреса сторінки: http://irbis-nbuv.gov.ua/everlib/person/473042

 

ЯКОВЕНКО Олена Григорівна


завідувач відділу


Інститут бібліотекознавства. Відділ теорії та історії бібліотечної справи
Публікації в репозитарії НБУВ

Варіанти імені:
 • Yakovenko Olena (eng)
 • Яковенко Елена Григорьевна (eng)
 • Наукові видання »
  Наукові зацікавлення: Історія і теорія бібліотечної справи, інноваційні технології в бібліотечному сервісі, тенденції розвитку бібліотекознавства, бібліотечно-інформаційне обслуговування користувачів, розвиток бібліотечних фондів і електронних ресурсів.
  Контактна інформація: (044)524-23-14, yakovenko@nbuv.gov.ua
  Дати життя:27.09.1972, Кам'янка, Черкаська обл., Україна
  Персональні веб-ресурси
  Освіта:
  1993Київський державний інститут культури, бібліотекар-бібліограф
  Науковий ступінь:
  2005канд. іст. наук; тема дисертації: "Організаційно-технологічні аспекти використання інформаційних ресурсів у наукових бібліотеках (1918-2004 рр.)"
  У Національній бібліотеці України імені В.І.Вернадського з 1993 р.
  Професійна діяльність:
  молодший науковий співробітник
  2010, квітень – старший науковий співробітник
  завідувач відділу
  Додаткові посади та обов`язки:
  Публікації:
   Автореферати, дисертації
  1. (2005) Організаційно-технологічні аспекти використання інформаційних ресурсів у наукових бібліотеках (1918-2004 рр.) : дис... канд. іст. наук: 07.00.08 / НАН України; Національна бібліотека України ім. В.І.Вернадського. - К., 2005. - 210 с.
  2. Статті
  3. (2001) Якість формування фондів Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського як фактор повноти задоволення читацьких запитів на бібліотечні документи (1918–2000 рр.) // Наукові праці НБУВ. - Київ, 2001. - Вип. 7. – С. 168-172.
  4. (2002) Аналіз і шляхи вдосконалення виконання вимог на запити користувачів // Наукові праці НБУВ. - Київ, 2002. - Вип. 8. – С. 126-134.
  5. (2002) Вивчення незадоволеного попиту читачів Всенародної бібліотеки України на основі їх побажань (1928 – 1932 рр.) // Библиотечное дело и краеведение: Сб. науч. тр. - Киев; Симферополь, 2002. - Вып. 3. – С. 80-86.
  6. (2003) Підвищення інформаційної культури користувачів у процесі їх бібліотечно-інформаційного обслуговування // Наукові праці НБУВ. - Київ, 2003. - Вип. 11. – С. 36-43.
  7. (2004) Організаційно-технологічні аспекти вдоcконалення процесу виконання замовлень користувачів Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського // Наукові праці НБУВ. - Київ, 2004. - Вип. 12. – С. 69-78.
  8. (2005) Удосконалення норм на основні процеси обслуговування користувачів та роботи з фондами у Національній бібліотеці України імені В. І. Вернадського // Наук. праці НБУВ. – К., 2005. – Вип. 14. – С. 511–521. - Київ, 2005. - Вип. 14. – С. 511-521.
  9. (2007) Організація використання документів на машиночитаних носіях інформації в універсальній науковій бібліотеці // Наукові праці НБУВ. - Київ, 2007. - Вип. 19. – С. 48-57.
  10. (2008) Формування та використання фонду електронних документів у наукових бібліотеках // Наукові праці НБУВ. - Київ, 2008. - Вип. 20. – С. 28-38.
  11. (2009) Становлення та розвиток системи інформаційного забезпечення користувачів Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського // Наукові праці НБУВ. - Київ, 2009. - Вип. 24. – С. 56-83.
  12. (2010) Впровадження норм на процеси виконання замовлень користувачів Національній бібліотеці України імені В. І. Вернадського та роботи з фондом основного зберігання // Наукові праці НБУВ. - Київ, 2010. - Вип. 28. – С. 85-94.
  13. (2012) Історичні аспекти формування фондів Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського // Наукові праці НБУВ. - Київ, 2012. - Вип. 34. – С. 171-188.
  14. (2015) І. О. Сікорський: життя, діяльність, бібліофільська спадщина // Бібліотечний вісник. - 2015. - № 3. – С. 43-50.
  15. (2015) Зберігання документного фонду та забезпечення його збереження в процесі обслуговування користувачів наукової бібліотеки // Наукові праці НБУВ. - Київ, 2015. - Вип. 42. – С. 349-361.
  16. (2016) Традиційні та новаційні аспекти організації роботи з незадоволеними запитами користувачів // Наукові праці НБУВ. - Київ, 2016. - Вип. 44. – С. 126-140.
  17. (2017) Формування фонду архівного примірника видань творів друку України в Національній бібліотеці України імені В. І. Вернадського // Наукові праці НБУВ. - Київ, 2017. - Вип. 45. – С. 146-155.
  18. (2018) Вплив бібліотек і бібліотечних сервісів на суспільство: аспекти стандартизації / О. Г. Яковенко // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія.– 2018. – № 4. – C. 29-35.
  19. (2018) Сучасні аспекти нормативного забезпечення стандартизації у бібліотечній сфері / О. Яковенко // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. – 2018. – Вип. 49. – C. 263-278 .
  20. (2021) Популяризація електронних книжкових виставок у системі бібліотечних наукових комунікацій (на прикладі вітрин нових надходжень Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського) / О. Яковенко, Л. Туровська // Бібліотечний вісник. - 2021. - № 3. - С. 39-49.
  21. Підручники та посібники
  22. (2019) Бібліотечні послуги: облік, статистика, ефективність : науково-методичний посібник / уклад. : О. Яковенко, А. Венідиктова ; відп. ред. О. Василенко ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – Київ, 2019. – 132 с.
  23. Тези наукових доповідей
  24. (2015) Шляхи взаємодії бібліотек і музеїв // Бібліотека. Наука. Комунікація: матеріали між-нар. наук. конф. (Київ, 6–8 жовтня 2015 р.). Ч. 1.– К., 2015. – С. 137–139.
  25. (2016) Фонди основного зберігання НБУВ у контексті бібліотекознавчих досліджень // Бібліотека. Наука. Комунікація: формування національного інформаційного простору» (Київ, 4–6 жовт. 2016 р.).– Київ, 2016. – 78–80.
  26. (2016) Форми та методи музейної роботи у соціокультурній діяльності бібліотек // Роль бібліотеки у створенні когнітивного ресурсу суспільства знань: технології, освіта, наука: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції-брейнстормингу (Харків: Наукова бібліотека ХДУХТ, 27 квіт. 2016 р.) .
  27. (2017) Координація впровадження національних стандартів у галузі бібліотечно-інформаційної діяльності // Бібліотека. Наука. Комунікація. Стратегічні завдання розвитку наукових бібліотек: матеріали Міжнар. наук. конф. (Київ, 3-5 жовт. 2017 р.). - Київ, 2017. – С. 445-448.
  28. (2018) Сервісний підхід – стратегічний напрям розвитку сучасних бібліотек // Бібліотека. Наука. Комунікація.100-річчя Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського: матеріали міжнар. наук. конф. (Київ, 6–8 листопада 2018 р.). – Київ, 2018. – С. 134–138.
  29. (2019) Сучасні стандарти безперервної освіти в бібліотечно-інформаційній сфері // ІХ Міжнародна науково-практична конференція «Сучасна інформаційно-бібліотечна освіта: орієнтири співтворення» : збірник матеріалів / Укр. бібл. асоц. ; редкол. : В. С. Пашкова, О. В. Воскобойнікова-Гузєва, В. В. Загуменна, І. О. Шевченко, Я. Є. Сошинська. – Електрон. вид. – Київ : УБА, 2019. – С. 7 –12.
  30. (2020) Самоосвіта бібліотечних працівників у цифровому середовищі // Бібліотека. Наука. Комунікація: Розвиток бібліотечно-інформаційного потенціалу в умовах цифровізації: матеріали міжнар. наук. конф.» (м. Київ, 6-8 жовтня 2020 р.). Київ, 2020.
  31. Рецензії
  32. (2015) Карткові каталоги в системі науково-інформаційних ресурсів Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського : метд. посіб. / НАН України. Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського ; уклад. : Г. А. Кузьменко, Т. П. Медвідь. – Київ, 2015. – 48 c.
  33. (2016) . Каталоги Национальной библиотеки Украины имени В.И. Вернадского Путеводитель / НАН Украины, Нац. б-ка Украины им. В.И. Вернадского; авторы-сост.: Ю. Л. Фих, Л. В. Коновал, А. П. Ткаченко; наук. ред. Т. П. Павлуша; отв. ред. Т. В. Добко. – Киев, 2016. – 87 с.
  34. (2019) Освітянська бібліотека в сучасній системі соціокультурних комунікацій : метод. рекоменд. / НАПН України, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського ; уклад.: С. М. Глазунова, Я. М. Ніколаєнко, Я. Є. Сошинська. – Київ, 2019. – 73 с. – (Серія «На допомогу професійній самоосвіті працівників освітянських бібліотек» ; вип. 22).


  ©   www.nbuv.gov.ua

   

  Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського