До 100-річчя Національної академії наук України та Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського

  

А  Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я  

БУГАЄВА Олена Валентинівна - біографічна довідка
Працює в НАЦІОНАЛЬНА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ ІМЕНІ В. І. ВЕРНАДСЬКОГО

адреса сторінки: http://irbis-nbuv.gov.ua/everlib/person/485808

 

БУГАЄВА Олена Валентинівна


старший науковий співробітник


Інститут біографічних досліджень . Відділ теорії та методики біобібліографії .
Публікації в репозитарії НБУВ
Наукові видання »
Наукові зацікавлення: Персоналістика української музичної культури; архівна спадщина діячів музичного мистецтва України; музична біографіка як галузь історичної науки; бібліографія музичної біографіки; рукописні та друковані джерела митців української діаспори.
Контактна інформація: + 38 (050) 741-59-61; +38 (044) 288-13-84, Olena14757@gmail.com
Дати життя:06.11.1957
Освіта:
1982Київська державна консерваторія імені П.І.Чайковського (тепер Національна музична академія імені П.І.Чайковського), Теорія музики; музикознавець, педагог
Науковий ступінь:
2008Кандидат історичних наук ; тема дисертації: Архівна спадщина Музичного товариства імені М.Д.Леонтовича
Вчені звання:
2014старший науковий співробітник
У Національній бібліотеці України імені В.І.Вернадського з 1993
Професійна діяльність:
1982–1988викладач музично-теоретичних дисциплін в ДМШ № 13 м. Києва,
1991–1996аспірантура ІМФЕ імені М.Т.Рильського НАН України
Наукові проекти:
2014–2015«Схід і Південь України: час, простір, соціум» (Інститут історії України НАН України, Національна бібліотека України імені В.І.Вернадського)
2017«Українська бібліотечна енциклопедія» (Національна бібліотека України імені Ярослава Мудрого)
1996"Греки в Україні" (Інститут біографічних досліджень НБУВ)
Відомості про викладацьку діяльність:
1988–91викладач кафедри теорії та історії музики Київського педагогічного інституту ім. М.Горького (тепер Національний педагогічний університет ім.М.П.Драгоманова)
Додаткові посади та обов`язки:
1999 – по теперішній час Учений секретар Українського біографічного товариства
2011 – по теперішній час Член Національної спілки коспозиторів України
1999–2009; 2014–16; 2018Член редколегії зб. наук. праць «Українська біографістика» (ІБД НБУВ)
2018Член редколегії довідкового видання Кожушко Є., Івченко Л. «Нотне видавництво Індржиха Індржишека» (ВМФ НБУВ)
Публікації:
  Автореферати, дисертації
 1. (2007) Архівна спадщина Музичного товариства імені М. Д. Леонтовича [Текст] : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.10 / Бугаєва Олена Валентинівна ; Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. - К., 2007. - 19 с.
 2. (2007) Архівна спадщина музичного товариства імені М.Д.Леонтовича [Текст] : дис. ... канд. іст. наук : 07.00.10 / Бугаєва Олена Валентинівна ; Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. - К., 2007. - 290 арк. .
 3. Монографії, брошури
 4. (2011) Архівна спадщина Музичного товариства імені М. Д. Леонтовича [Текст] : монографія / Національна академія наук України; Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського; наук. ред. В. М. Даниленко. – К. : НБУВ, 2011. – 388 c. : іл. .
 5. Довідники, покажчики, каталоги
 6. (2008) Реєстр імен українського біографічного словника : літери А – Б / О. В. Бугаєва [та ін.] ; відп. ред. В. І. Попик ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського, Ін-т біогр. дослідж., Укр. біогр. т-во. - К. : [б.в.], 2008. – 158 с. – (Серія "Реєстр Українського біографічного словника. Робочі зошити" ; вип.1) (у співавтор.). .
 7. (2015) Музичне товариство імені М. Д. Леонтовича (1921–1931) : біографічний словник [Текст] / Національна академія наук України; Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського; наук. ред. В. І. Попик. – К. : НБУВ, 2015. – 348 c.; .
 8. Документальні публікації
 9. (2018) Визначні діячі музичної культури України // Бібліотечний вісник. – Київ : НБУВ, 2018. – № 6. – С.34–42.
 10. Статті
 11. (1996) Станкович Євген Федорович // Українська біографістика : зб. наук. праць. –К., 1996. – Вип. 1. – С. 107–108. – Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/ubi_1996_1_31.
 12. (1999) Роман Рахманний // Українська біографістика : зб. наук. праць.– К.,1999. – Вип. 2. – С.121–125.
 13. (1999) Степан Олійник // Українська біографістика: зб. наук. праць.– К.,1999. – Вип. 2. – С.115–118 (у співав.) .
 14. (2003) Музично-теоретична бібліотека ім. К. Стеценка в архівних документах Музичного товариства імені М. Д. Леонтовича [Текст] // Рукописна та книжкова спадщина. – К., 2003. – Вип. 8. – С. 208–215..
 15. (2003) Створення Українського біографічного словника як етап відродження національної пам’яті українського народу // Українознавство. – 2003. – Вип. 4 (9). – С.360–362.
 16. (2004) Музичне товариство імені М. Д. Леонтовича як об’єкт біографічних досліджень [Текст] // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського. – К., 2004. – Вип. 13. – С. 92–104. .
 17. (2005) «Український музичний архів» як біографічне джерело [Текст] // Українська біографістика : зб. наук. праць. – К., 2005. –Вип. 5. – C. 318–322.
 18. (2005) В.С. Чишко—учений-історик, біографіст, організатор науки // Українська біографістика: зб. наук. праць.– К., 2005. – Вип. 3. – С. 7–14.
 19. (2005) Маловідомі сторінки діяльності Музичного товариства імені М. Д. Леонтовича [Текст] // Українська біографістика: зб. наук. праць . – К., 2005. – Вип. 3. – С. 276–286. .
 20. (2005) Скорульський М. А. [Текст] // Українська біографістика : зб. наук. праць. – К., 2005. – Вип. 3. – С. 72–75. .
 21. (2006) Персоніфікований вимір формування музичного життя Волині у 20–30-х роках ХХ ст. // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. – К., 2006. – Вип. 16. – С. 542–552.
 22. (2007) Українська та зарубіжна газетна періодика про діяльність Музичного товариства імені М. Д. Леонтовича [Текст] // Київська старовина. – К., 2007. – № 1. – С. 27–40. .
 23. (2008) Імена, які надихають до життя...(по сторінках Українського музичного архіву) // Українська біограф істика. – К., 2008. – Вип. 4. – С. 502–513.
 24. (2008) Інформаційні ресурси архівів Києва: проблема джерел української іконографії // Бібліотечний вісник. – К., 2008. – Вип. 4. – С. 25–31. .
 25. (2008) Інформаційні ресурси музеїв Києва: проблема джерел української іконографії [Текст] // Бібліотечний вісник. – К., 2008. – Вип. 3. – С. 28–36. .
 26. (2008) Київська філія Музичного товариства імені М.Д.Леонтовича як об’єкт біографічного дослідження [Текст] // Українська біографістика : зб. наук. праць. – К., 2008. – Вип. 4. – С. 502–513.
 27. (2008) Крушельницька С. А. // Українська біографістика. – 2008. – Вип. 4. – С. 481–484. // Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ubi_2008_4_50.
 28. (2009) Дунаєвський Ісаак Йосипович // Українська біографістика. – К., 2009. – С. 240–242.
 29. (2010) «Українська музична біографіка» у фондах Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського [Текст] // Київська старовина. – К., 2010. – № 5. – С. 117–125; № 6. – С. 91–96 .
 30. (2010) Українська музична біографістика як об’єкт історичної науки [Текст] // Пам’ять століть. – К., 2010. – № 6. – С. 109–131.
 31. (2012) Архівна біографіка діячів музичної культури в особових фондах Інституту рукопису НБУВ [Текст] // Українська біографістика : зб. наук. праць. – К., 2012. – Вип. 9. – С. 239–274. .
 32. (2012) Личные архивы музыкальных деятелей в фондах Института рукописей НБУВ как информационный ресурс украинской национальной биографики [Текст] // Библиотеки национальных академий наук : проблемы функционирования, тенденции развития. – К., 2012. – № 10. – С. 313–326. .
 33. (2012) Музична епістолярна спадщина України як об’єкт наукового дослідження [Текст] // Київська старовина. – К., 2012. – № – 1. – С. 130–145. .
 34. (2012) Розвиток музично-біографічної довідкової справи в Україні [Текст] // Пам’ять століть. – К., 2012. – № 6. – С. 246–257..
 35. (2013) Музичні миттєвості: штрихи до біографії митця (Сильвестров В. Дочекатися музики. Лекції-бесіди: за матеріалами зустрічей, організованих Сергієм Пілютиковим / Валентин Сильвестров. – К. : Дух і літера, 2011. – 376 с. ; DVD. Лунина А. Композитор – маленькая планета / Анна Лунина. – К. : Дух і літера, 2013. – 736 с. ; іл.) / О. В. Бугаєва // Часопис Національної музичної академії України імені П. І. Чайковського. – 2013. – № 4. – C. 177-179 .
 36. (2013) Музичні миттєвості: штрихи до біографії митця : [рец. : Сильвестров В. Дочекатися музики. Лекції-бесіди: за матеріалами зустрічей, організованих Сергієм Пілютиковим / Валентин Сильвестров. – К. : Дух і літера, 2011. – 376 с. ; DVD; Лунина А. Композитор – маленькая планета / Анна Лунина. – К. : Дух і літера, 2013. – 736 с. ; іл.) // Часопис Національної музичної академії України імені П.І.Чайковського. – 2013. – Вип. 4. – С. 177– 179.
 37. (2014) Листи Т. Шевченка до С. Гулака-Артемовського: історія стосунків великих митців // Українська біографістика : зб. наук. праць. – Київ : НБУВ, 2014. – Вип. 11. – С. 37–53.
 38. (2018) Визначні постаті музичної культури України / О. Бугаєва // Бібліотечний вісник. – 2018. – № 6. – C. 34-42 .
 39. Науково-популярні публікації
 40. (2012) Надійне сховище для рукописів Ревуцького // Музика. – 2012. – № 4. – С. 50–53.
 41. Енциклопедичні статті
 42. (2008) Василь Василько // Большая российская энциклопедия. – Москва, 2008. – Т. 4. – С. 645–646. .
 43. (2008) Иван Карпенко-Карый // Большая российская энциклопедия. – Москва, 2008. – Т. 6. – С. 645–646..
 44. (2015) Н.В.Венгер, Ф.К.Вовк, А.В.Гедьо, В.І.Даль, І.В.Довжук, О.Я.Єфименко, В.М.Константинова (Циберт), Ф.П.Максименко, В.О.Пірко, Н.Д.Полонська-Василенко, І.С.Пономарьова, Н.Р.Темірова, В.І.Тимофієнко // Схід і Південь України; час, простір, соціум. Т. 2 : Матеріали до бібліографії // Інститут історії України НАН України. – К., 2015 .
 45. (2018) Павлюк А.К., Падалка І.І., Панченко-Чаленко К.М., Папарук Л.П., Підласов В.В., Плюйко П.П., Погодаєв О.М., Подоляк О.М., Полонський С.В., Полотай М.П., Постоловський В.О., Предславич Л.Ю., Протопопов С.В. (у співавт.) // Українська музична енцикловедія / ІМФЕ ім. Рильського НАН України. – 2018. – Т. 5.
 46. Тези наукових доповідей
 47. (2001) З досвіду українсько-польсько-німецьких зв’язків (проблема добору імен до «Українського біографічного словника») [Текст] // Наукові праці НБУВ. – К., 2001. – Вип. 7. – С. 289–293. .
 48. (2013) Музична персоналістика в структурі Українського національного біографічного архіву // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І.Вернадського. – Вип. 36. – Київ, 2013. – С. 217–219. .
 49. (2014) .
 50. (2015) Структура сучасного електронного ресурсу Української музичної біографіки // Матеріали міжнародної конференції «Бібліотека. Наука. Комунікації». – Київ : НБУВ, 2015. – Ч. ІІ. – С. 191–194. .
 51. (2016) Українська мистецька біографіка у фондах Української бібліотеки м. Стемфорд (США): науково-комунікаційні аспекти дослідження архівів української діаспори // Матеріали міжнародної конференції «Бібліотека. Наука. Комунікація: формування національного інформаційного простору» (4-6 жовтня 2016 р.). – Вип. 44. – Київ, 2016. – С. 395–399. .
 52. (2018) Архів як жанрове джерело біографіки: дискурс спадщини Л.Лісовського у фондах ІР НБУВ // Бібліотека. Наука. Комунікація : 100-річчя Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського : матеріали Міжнар. наук. конф. (Київ, 6–8 лист. 2018 р.) / НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Асоц. б-к України, Рада дир. б-к та інформ. центрів – членів МААН. – Київ, 2018. – С. 508–514.
 53. Рецензії
 54. (1999) Рецензія на кн. : Туркевич Василь. Хореографічне мистецтво України в персоналіях: Біобібліографічний довідник // Українська біографістика: зб. наук. праць.– К.,1999. – Вип. 2. – С.320–321..
 55. (2015) Життєпис родини Дурдуківських як одна із трансформацій жанру «колективної біографії» [рец. : Даниленко С. В. Будівничі українського світу: родина Дурдуківських (кінець ХІХ – перша третина ХХ ст.) / Святослав Даниленко. – Київ-Вінниця : ТОВ «Нілан-ЛТД», 2014. – 206 с.] // Українська біографістика. – Вип. 12. – Київ, 2015. – С. 444– 448;.).


©   Олена Бугаєва, 2013 www.nbuv.gov.ua

 

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського