До 100-річчя Національної академії наук України та Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського

  

А  Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я  

БУГАЄВА Олена Валентинівна - біографічна довідка
Раніше працювала в НАЦІОНАЛЬНА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ ІМЕНІ В. І. ВЕРНАДСЬКОГО

адреса сторінки: http://irbis-nbuv.gov.ua/everlib/person/485808

 

БУГАЄВА Олена Валентинівна


старший науковий співробітник


Інститут біографічних досліджень. Відділ теорії та методики біобібліографії
Публікації в репозитарії НБУВ

Варіанти імені:
 • Buhaieva Olena (eng)
 • Бугаева Елена Валентиновна (rus)
 • Наукові видання »
  Наукові зацікавлення: Українська музична біографіка і біографістика, (біо)бібліографія і джерелознавство; персоналістика української музичної культури; архівна спадщина митців України і української діаспори.
  Дати життя:06.11.1957–7.11.2023
  Персональні веб-ресурси
  Освіта:
  1982Київська державна консерваторія імені П.І. Чайковського, музикознавець, педагог
  1996аспірантура Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології імені М. Т. Рильського НАН України
  Науковий ступінь:
  2008кандидат історичних наук ; тема дисертації: «Архівна спадщина Музичного товариства імені М. Д. Леонтовича»
  Вчені звання:
  2014старший науковий співробітник
  У Національній бібліотеці України імені В.І.Вернадського з 1993 р.
  Професійна діяльність:
  1982–1988ДМШ № 13 м. Києва, викладач музично-теоретичних дисциплін
  Наукові проекти:
  1996«Греки в Україні» (Інститут біографічних досліджень НБУВ)
  2014–2015«Схід і Південь України: час, простір, соціум» (Інститут історії України НАН України, Національна бібліотека України імені В.І.Вернадського)
  «Український національний біографічний архів» : науково-інформаційний проєкт Інституту біографічних досліджень
  Відомості про викладацьку діяльність:
  1988–1991Київський педагогічний інститут ім. М. Горького, викладач кафедри теорії та історії музики
  Додаткові посади та обов`язки:
  1999–2015учений секретар Українського біографічного товариства
  2011–2023 член Національної спілки композиторів України
  1999–2009; 2014–2016; 2018член редколегії збірника наукових праць «Українська біографістика»
  2018член редколегії довідкового видання Кожушко Є., Івченко Л. «Нотне видавництво Індржиха Індржишека» (відділ музичних фондів НБУВ)
  Відзнаки та нагороди:
  2018Ювілейна почесна грамота Президія Національної академії наук України
  Публікації:
   Автореферати, дисертації
  1. (2007) Архівна спадщина Музичного товариства імені М. Д. Леонтовича [Текст] : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.10 / Бугаєва Олена Валентинівна ; Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. Київ, 2007. 19 с.
  2. (2007) Архівна спадщина музичного товариства імені М.Д.Леонтовича [Текст] : дис. ... канд. іст. наук : 07.00.10 / Бугаєва Олена Валентинівна ; Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. Київ, 2007. 290 арк.
  3. Монографії, брошури
  4. (2011) Архівна спадщина Музичного товариства імені М. Д. Леонтовича : монографія / Національна академія наук України; Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського; наук. ред. В. М. Даниленко. Київ, 2011. 388 c.
  5. (2019) Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського: розвиток національної бібліографії, біографічних досліджень та науково-бібліографічної діяльності (2002 – 2018): монографія / В. І. Попик, О. В. Бугаєва, Т. В. Добко, С. С. Кіраль, Т. В. Котлярова, Н. І. Любовець, Л. С. Новосьолова [та ін.] ; наук. ред.: В. І. Попик ; НАН України, Нац. б-ка им. В. І. Вернадского. Київ, 2019. 171 с.
  6. (2021) «Біографіка в Україні ХХІ ст. : мозаїка контекстів і форм» : колективна монографія / В. І. Попик, Г. А. Александрова, Л. І. Буряк, О. В. Бугаєва, Ю. В. Вернік, Н. І. Любовець, Н. П. Марченко, О. В. Плющик, І. І. Стамбол, В. В. Томозов. Київ, 2021. 251 с. [«Українська музична біографіка ХХІ ст.: константи і трансформації», Розд. 5; С. 115–152].
  7. (2022) Кузик В. В. Музичне товариство імені Леонтовича – 100 років. Стратегія виживання : монографічна розвідка / Валентина Кузик ; фотодокументи Олена Бугаєва; Національна Всеукраїнська музична спілка. Київ, 2022. 32 с.
  8. Довідники, покажчики, каталоги
  9. (2008) Реєстр імен українського біографічного словника : літери А – Б / О. В. Бугаєва [та ін.] ; відп. ред. В. І. Попик ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського, Ін-т біогр. дослідж., Укр. біогр. т-во. Київ, 2008. 158 с. (Серія "Реєстр Українського біографічного словника. Робочі зошити" ; вип.1).
  10. (2015) Музичне товариство імені М. Д. Леонтовича (1921–1931): біографічний словник / Олена Бугаєва ; наук. ред. В. І. Попик ; Національна академія наук України, Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського. Київ, 2015. 348 с.
  11. Документальні публікації
  12. (2018) Визначні постаті музичної культури України // Бібліотечний вісник. Київ, 2018. № 6. C. 34–42.
  13. Статті
  14. (1996) Станкович Євген Федорович // Українська біографістика. Київ, 1996. Вип. 1. С. 107–108.
  15. (1999) Олійник С. Д. / О. А. Брайчевська, О. В. Бугаєва // Українська біографістика. Київ, 1999. Вип. 2. С. 115–118.
  16. (1999) Рахманний Р. Д. // Українська біографістика. Київ, 1999. Вип. 2. С. 121–125.
  17. (2001) З досвіду українсько-польсько-німецьких зв’язків (проблема добору імен до «Українського біографічного словника») // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. Київ, 2001. Вип. 7. С. 289–293.
  18. (2003) Музично-теоретична бібліотека ім. К. Стеценка в архівних документах Музичного товариства імені М. Д. Леонтовича // Рукописна та книжкова спадщина. Київ, 2003. Вип. 8. С. 208–215.
  19. (2003) Створення Українського біографічного словника як етап відродження національної пам’яті українського народу // Українознавство. Київ, 2003. Вип. 4 (9). С.360–362.
  20. (2004) Музичне товариство імені М. Д. Леонтовича як об’єкт біографічних досліджень // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського. Київ, 2004. Вип. 13. С. 92–104.
  21. (2005) «Український музичний архів» як біографічне джерело // Українська біографістика. Київ, 2005. Вип. 5. C. 318–322.
  22. (2005) В.С. Чишко – учений-історик, біографіст, організатор науки // Українська біографістика.Київ, 2005. Вип. 3. С. 7–14.
  23. (2005) Маловідомі сторінки діяльності Музичного товариства імені М. Д. Леонтовича // Українська біографістика. Київ, 2005. Вип. 3. С. 276–286.
  24. (2005) Скорульський М. А // Українська біографістика. Київ, 2005. Вип. 3. С. 72–75.
  25. (2006) Персоніфікований вимір формування музичного життя Волині у 20–30-х роках ХХ ст. // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. Київ, 2006. Вип. 16. С. 542–552.
  26. (2007) Українська та зарубіжна газетна періодика про діяльність Музичного товариства імені М. Д. Леонтовича // Київська старовина. Київ, 2007. № 1. С. 27–40.
  27. (2008) Імена, які надихають до життя...(по сторінках Українського музичного архіву) // Українська біографістика. Київ, 2008. Вип. 4. С. 502–513.
  28. (2008) Інформаційні ресурси архівів Києва: проблема джерел української іконографії // Бібліотечний вісник. Київ, 2008. Вип. 4. С. 25–31.
  29. (2008) Інформаційні ресурси музеїв Києва: проблема джерел української іконографії // Бібліотечний вісник. Київ, 2008. Вип. 3. С. 28–36.
  30. (2008) Київська філія Музичного товариства імені М.Д.Леонтовича як об’єкт біографічного дослідження // Українська біографістика. Київ, 2008. Вип. 4. С. 502–513.
  31. (2008) Крушельницька С. А. // Українська біографістика. Київ, 2008. Вип. 4. С. 481–484.
  32. (2009) Дунаєвський Ісаак Йосипович // Українська біографістика. Київ, 2009. С. 240–242.
  33. (2010) «Українська музична біографіка» у фондах Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського // Київська старовина. Київ, 2010. № 5. С. 117–125; № 6. С. 91–96.
  34. (2010) Українська музична біографістика як об’єкт історичної науки // Пам’ять століть. Київ, 2010. № 6. С. 109–131.
  35. (2012) Архівна біографіка діячів музичної культури в особових фондах Інституту рукопису НБУВ // Українська біографістика. Київ, 2012. Вип. 9. С. 239–274.
  36. (2012) Личные архивы музыкальных деятелей в фондах Института рукописей НБУВ как информационный ресурс украинской национальной биографики // Библиотеки национальных академий наук : проблемы функционирования, тенденции развития. Киев, 2012. № 10. С. 313–326.
  37. (2012) Музична епістолярна спадщина України як об’єкт наукового дослідження // Київська старовина. Київ, 2012. № 1. С. 130–145.
  38. (2012) Розвиток музично-біографічної довідкової справи в Україні // Пам’ять століть. Київ, 2012. № 6. С. 246–257.
  39. (2013) Музична персоналістика в структурі Українського національного біографічного архіву // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І.Вернадського. Вип. 36. Київ, 2013. С. 217–219.
  40. (2014) Листи Т. Шевченка до С. Гулака-Артемовського: історія стосунків великих митців // Українська біографістика. Київ, 2014. Вип. 11. С. 37–53.
  41. (2015) Життєпис родини Дурдуківських як одна з трансформацій жанру "Колективної біографії" // Українська біографістика. Київ, 2015. Вип. 12. C. 444–448.
  42. (2019) Музична біографіка українців діаспори: наукова рефлексія над фондами Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського // Українська біографістика. Київ, 2019. Вип. 17. C. 196–225.
  43. (2019) Музична біографіка українців діаспори: наукова рефлексія над фондами Національної бібліотеки України імені В.І.Вернадського // Українська біографістика. Київ, 2019. Вип. 17. С. 196–225.
  44. (2019) Новітній підхід до укладання біобібліографії діячів мистецького профілю // Українська біографістика. Київ, 2019. Вип. 17. C. 266–273.
  45. (2020) Новітні українські музично-біографічні видання для дітей і юнацтва / О. В. Бугаєва, Н. П. Марченко // Українська біографістика. Київ, 2020. Вип. 19. С. 86–100.
  46. Науково-популярні публікації
  47. (2012) Надійне сховище для рукописів Ревуцького // Музика. Київ, 2012. № 4. С. 50–53.
  48. Енциклопедичні статті
  49. (2008) Василь Василько // Большая российская энциклопедия. Москва, 2008. Т. 4. С. 645–646.
  50. (2008) Иван Карпенко-Карый // Большая российская энциклопедия. Москва, 2008. Т. 6. С. 645–646.
  51. (2015) Н.В.Венгер, Ф.К.Вовк, А.В.Гедьо, В.І.Даль, І.В.Довжук, О.Я.Єфименко, В.М.Константинова (Циберт), Ф.П.Максименко, В.О.Пірко, Н.Д.Полонська-Василенко, І.С.Пономарьова, Н.Р.Темірова, В.І.Тимофієнко // Схід і Південь України; час, простір, соціум. Т. 2 : Матеріали до бібліографії // Інститут історії України НАН України. Київ, 2015.
  52. (2018) Павлюк А.К., Падалка І.І., Панченко-Чаленко К.М., Папарук Л.П., Підласов В.В., Плюйко П.П., Погодаєв О.М., Подоляк О.М., Полонський С.В., Полотай М.П., Постоловський В.О., Предславич Л.Ю., Протопопов С.В. (у співавт.) // Українська музична енцикловедія / ІМФЕ ім. Рильського НАН України. Київ, 2018. Т. 5.
  53. Тези наукових доповідей
  54. (2014) Тарас Шевченко і його музичне оточення: біобібліографічна складова Шевченкіани / Міжнародна наукова конференція "Місце і роль бібліотек у формуванні національного інформаційного простору" (Київ, 23 жовтня 2014 р.).
  55. (2015) Структура сучасного електронного ресурсу Української музичної біографіки // Матеріали міжнародної конференції «Бібліотека. Наука. Комунікації». Київ : НБУВ, 2015. Ч. ІІ. С. 191–194.
  56. (2016) Українська мистецька біографіка у фондах Української бібліотеки м. Стемфорд (США): науково-комунікаційні аспекти дослідження архівів української діаспори // Матеріали міжнародної конференції «Бібліотека. Наука. Комунікація: формування національного інформаційного простору» (4-6 жовтня 2016 р.). Вип. 44. Київ, 2016. С. 395–399.
  57. (2018) Архів як жанрове джерело біографіки: дискурс спадщини Л.Лісовського у фондах ІР НБУВ // Бібліотека. Наука. Комунікація : 100-річчя Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського : матеріали Міжнар. наук. конф. (Київ, 6–8 лист. 2018 р.). Київ, 2018. С. 508–514.
  58. (2019) Біографічна проблематика публікацій «Українського музикознавства»: сучасний погляд на персоніфіковану історію музичної України» // Бібліотека. Наука. Комунікація: актуальні тенденції у цифрову епоху :матеріали Міжнар. наук. конф. (8–10 жовтня 2019 р.) : у 2 т. Київ, 2019. Т. 2. С. 84–90.
  59. (2019) Музична біобібліографія України як джерелознавчий ресурс дослідження історії вітчизняної музично-освітньої галузі» // Зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. семінару, 15 трав. 2019 р. / ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського. Київ, 2019. С. 31–33.
  60. (2019) Репресована історія Музичного товариства імені М. Д. Леонтовича // Матеріали ХІ–ХIV наукових семінарів «Роль визначних особистостей – митців, діячів науки і культури у процесі формування національної самосвідомості наприкінці ХІХ – початку ХХ ст.» ; Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського, Музей видатних діячів української культури. Київ, 2019.
  61. (2020) Biographical component of musical Shevchenkiana: axiological aspect of the study of memoirs and epistolary sources [Бугаєва Олена. Біографічна складова музичної Шевченкіани: аксіологічний аспект дослідження мемуарних й епістолярних джерел] Abstract to the First Taras Shevchenko Conference, which Ukrainian studies is presented at Indiana University, March 6-7, 2020 [Анотація доповіді до Першої Шевченківської конференції, запланованої Українознавчими студіями Університету Індіанаполіс (США), 6–7 березня 2020].
  62. (2020) Біографія митця в українській гуманітаристиці: сучасні музично-біографічні парадигми // Бібліотека. Наука. Комунікація: Розвиток бібліотечно-інформаційного потенціалу в умовах цифровізації: матеріали міжнар. наук. конф.» (м. Київ, 6-8 жовтня 2020 р.).
  63. (2022) Гуманістичне его Кирила Стеценка: митець у сприйнятті сучасників (До 100-річчя від дня смерті композитора, музично-громадського діяча, засновника Бібліотеки «Дніпросоюзу») // Інформаційне, інтелектуальне та духовне життя суспільства крізь призму біографічних досліджень діячів бібліотечної, книжкової та видавничої справи : матеріали IV Всеукраїнської науково-практичної інтернет- конференції (Ужгород, 15-16 листопада 2022 р.) Ужгород, 2022. С. 26-28.
  64. (2022) Музична символіка України на тлі війни // Biography. Біографіка. Біографістика : зб. пр. Інституту біографічних досліджень : електронне наукове видання. Київ, 2022. Вип. 1. С. 42–47.
  65. Рецензії
  66. (1999) Рецензія на кн. : Туркевич Василь. Хореографічне мистецтво України в персоналіях: Біобібліографічний довідник // Українська біографістика. Київ,1999. Вип. 2. С.320–321.
  67. (2013) Музичні миттєвості: штрихи до біографії митця : [рец. : Сильвестров В. Дочекатися музики. Лекції-бесіди: за матеріалами зустрічей, організованих Сергієм Пілютиковим / Валентин Сильвестров. – К. : Дух і літера, 2011. – 376 с. ; DVD; Лунина А. Композитор – маленькая планета / Анна Лунина. – К. : Дух і літера, 2013. – 736 с. ; іл.) // Часопис Національної музичної академії України імені П.І.Чайковського. Київ, 2013. Вип. 4. С. 177–179.
  68. (2015) Життєпис родини Дурдуківських як одна з трансформацій жанру "Колективної біографії" // Українська біографістика. Київ, 2015. Вип. 12. С. 444–448.
  69. (2019) Новітній підхід до укладання біобібліографічних покажчиків діячів мистецького профілю [рецензія на видання: Микола Леонтович – славетний український композитор : біобібліографічний покажчик / [уклад. О.І.Кізян ; ред. С.В.Лавренюк ; Упр. Культури і мистецтв Вінниц. облдержадмін., Вінниц. обл. наук. б-ка ім. К. А. Тімірязєва. – Вінниця, 2017. – 412 с.] // Українська біографістика. Київ, 2019. Вип. 17. С. 266–273.


  ©   Олена Бугаєва, 2013 www.nbuv.gov.ua

   

  Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського