До 100-річчя Національної академії наук України та Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського

  

А  Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я  

ФІЛІППОВА Наталя Павлівна - біографічна довідка
Раніше працювала в НАЦІОНАЛЬНА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ ІМЕНІ В. І. ВЕРНАДСЬКОГО

адреса сторінки: http://irbis-nbuv.gov.ua/everlib/person/592740

 

ФІЛІППОВА Наталя Павлівна


науковий співробітник


Інститут біографічних досліджень. Відділ формування біобібліографічних інформаційних ресурсів
Публікації в репозитарії НБУВ

Варіанти імені:
 • Filippova Natalia (eng)
 • Наукові видання »
  Дати життя:1989
  Персональні веб-ресурси
  Науковий ступінь:
  2019кандидат наук із соціальних комунікацій; тема дисертації: «Документно-інформаційні ресурси медичної галузі України: теоретичний та прикладний аспекти»
  Публікації:
   Автореферати, дисертації
  1. (2019) Документно - інформаційні ресурси медичної галузі України : теоретичний та прикладний аспекти. – Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису.Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата наук із соціальних комунікацій за спеціальністю 27.00.02 – документознавство, архівознавство. – Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського, Київ, 2019.
  2. Статті
  3. (2014) Концепція інформатизації сфери охорони здоров’я України на 2013–2018 роки у контексті вдосконалення організації медичної документації // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. –Київ, 2014. –No3. –С.57-62.
  4. (2016) Значення персональних бібліографічних покажчиків діячів медичної галузі у висвітленні досягнень вітчизняної медицини // Українська біографістика. – Київ, 2016.–Вип.14. – С.325-44.
  5. (2017) Класифікаційний аналіз документів медичної галузі України // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І.Вернадського. – Київ, 2017. – Вип.47. – C.218-230.
  6. (2018) Medical biobibliographical indexes as a component of branch information resources = Медичні біобібліографічні покажчики як складова галузевих інформаційних ресурсів // Nauki Społeczno-. Humanistyczne Polsko - ukraińskie czasopismo naukowe = Соціально - гуманітарні науки. Польсько - український науковий журнал. – Електрон. дані. – 2018. – No 02(18).
  7. (2018) Місце персональних бібліографічних покажчиків діячів медичної галузі в репертуарі української бібліографії // Українська бібліографістика.– Київ, 2018.– Вип.16.– С.265-285.
  8. (2018) Система медичної документації України в структурі галузевого документознавства М. С. Слободяника // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. – Київ, 2018. – № 1. – C. 26-34.
  9. Тези наукових доповідей
  10. (2014) Електронні ресурси системи охорони здоров'я України у контексті формування сучасної галузевої інформаційної інфраструктури / ... матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції, Донецьк, 02–04 квітня 2014 р. С. 20-22.
  11. (2015) Документні ресурси медичної галузі в структурі веб- сайту Міністерства охорони здоров’я України // Інформаційна освіта та професійно - комунікативні технології ХХІ століття: матеріали VІІІ Міжнародної науково - практичної конференції, Одеса, 10 – 12 вересня 2015 р. – Одеса, 2015. – С.232-238.
  12. (2015) Правління документацією медичної галузі України // Актуальні питання документознавства та інформаційної діяльності: теорії та інновації: матеріали І Міжнародної науково - практичної конференції студентів, аспірантів та молодих науковців, Одеса, 19– 20 березня 2015 р. – Одеса, 2015. – С.41-44.
  13. (2015) Система медичної документації в Україні: основні напрями дослідження // Документознавство та інформаційна діяльність: історія, сучасність, перспективи : матеріали науково - практичної конференції студентів і аспірантів, Київ, 23 – 24 квітня 2015 р. – Київ, 2015. – С.28-29.
  14. (2016) Біобібліографічні покажчики діячів медичної галузі 1885 –1989 років у структурі бази даних «Джерела української біографістики» «Українського національного біографічного архіву» // Інформаційна освіта та професійно - комунікативні технології ХХІ століття: матеріали ІХ Міжнародної науково - практичної конференції, Одеса, 8– 9 вересня 2016 року. – Одеса, 2016. – С.140-143.
  15. (2016) Веб-сайт Департаменту охорони здоров’я виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) як джерело інформації // Інформаційна діяльність, документознавство, бібліотекознавство: історія, сучасність, перспективи:матеріали ІІ науково - практичної конференції аспірантів та студентів, Київ, 27 квітня 2016 року. – Київ, 2016. – С.17-21.
  16. (2016) Система медичної документації в Україні у контексті галузевого документознавства // Актуальні питання документознавства та інформаційної діяльності: теорії та інновації : матеріали ІІ Міжнародної науково- практичної конференції студентів, аспірантів та молодих науковців, Одеса, 24– 25 березня 2016 р. – Одеса, 2016.– С.470-475.
  17. (2017) До питання класифікації медичних документів // Інформація, комунікація, суспільство – 2017 (ICS– 2017): матеріали VІ Міжнародної наукової конференції, Славське, 18 – 20 травня 2017 р. – Львів, 2017. – С. 228-229.
  18. (2017) Пошукові можливості бази даних «Джерела біографічної інформації» «Українського національного біографічного архіву» // Інформаційнаосвіта та професійно - комунікативні технології ХХІ століття: матеріали Х Міжнародної науково - практичної конференції, Одеса, 14–15 вересня 2017 р.– Одеса, 2017.– С.104-108.
  19. (2017) Проект класифікації документів медичної галузі України // Інформаційна діяльність, документознавство, бібліотекознавство: історія, сучасність, перспективи : матеріали ІІІ Всеукраїнської науково - практичної конференції, Київ, 25 – 26 квітня 2017 р.– Київ, 2017. – С. 89-91.
  20. (2018) До питання розробки практичних рекомендацій щодо подальшого наповнення бази даних «Джерела української біографістики» // Бібліотека. Наука. Комунікація: 100 - річчя Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського: матеріали Міжнародної наукової конференції, Київ, 6 – 8 листопада 2018 р. – Київ, 2018. – С. 518-522.
  21. (2018) До питання визначення об’єкта, предмета, функцій та структури медичного документознавства // Інформаційна діяльність, документознавство, бібліотекознавство: історія, сучасність, перспективи: матеріали ІV Всеукраїнської науково - практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених, Київ, 30 – 31 травня 2018 р. – Київ, 2018. – С. 105-107.
  22. (2018) Роль Національної наукової медичної бібліотеки України у формуванні медичних галузевих інформаційних ресурсів // Інформація, комунікація, суспільство– 2018 (ICS – 2018): матеріали VІІ Міжнародної наукової конференції, Чинадієво,16– 19 травня 2018 р.– Львів, 2018. – С.107-108.
  23. (2020) Сертифікаційні вимоги до електронних сховищ біобібліографічних відомостей // Бібліотека. Наука. Комунікація: Розвиток бібліотечно-інформаційного потенціалу в умовах цифровізації: матеріали міжнар. наук. конф.» (м. Київ, 6-8 жовтня 2020 р.). Київ, 2020.


  ©   www.nbuv.gov.ua

   

  Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського