До 100-річчя Національної академії наук України та Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського

  

А  Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я  

СТАРОВОЙТ Світлана Володимирівна - біографічна довідка
Раніше працювала в НАЦІОНАЛЬНА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ ІМЕНІ В. І. ВЕРНАДСЬКОГО

адреса сторінки: http://irbis-nbuv.gov.ua/everlib/person/656210

 

СТАРОВОЙТ Світлана Володимирівна


завідувач відділу


Інститут архівознавства . Відділ археографії .
Публікації в репозитарії НБУВ
Наукові видання »
Наукові зацікавлення: Історія української науки, джерелознавство, архівознавство, археографія.
Контактна інформація: (044) 288-14-31, star-t@ukr.net, starovoit@nbuv.gov.ua
Дати життя:1969, Україна
Освіта:
1996Київський державний університет імені Тараса Шевченка
Науковий ступінь:
2004кандидат історичних наук ; тема дисертації: Видавнича діяльність Національної академії наук України у 1918–1933 рр.; лауреат премії ім. М.І. Костомарова НАН України (2010)
У Національній бібліотеці України імені В.І.Вернадського з 1987
Додаткові посади та обов`язки:
Заступник голови Експертно-перевірної конісії НАН України з експертизи цінності документів Архівного фонду НАН України
голова експертної комісії Інституту архівознавства НБУВ
Відзнаки та нагороди:
2011Премія імені М.І. Костомарова
Публікації:
  Автореферати, дисертації
 1. (2003) Видавнича діяльність Національної академії наук України у 1918-1933рр. [Текст] : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.08 / Старовойт Світлана Володимирівна ; Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. - К., 2003. - 19 с.
 2. (2003) Видавнича діяльність Національної академії наук України у 1918-1933рр. [Текст] : дис. ... канд. іст. наук : 07.00.08 / Старовойт Світлана Володимирівна ; Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. - К., 2003. - 197 арк.
 3. Монографії, брошури
 4. (2008) Історія Національної академії наук України. 1946-1950 [Текст] / [упоряд. Л. М. Яременко та ін. ; редкол.: О. С. Онищенко (відп. ред.) та ін.] ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Ін-т архівознавства, Ін-т укр. археографії та джерелознав. ім. М. С. Грушевського. - К. : [б. и.], 2008 . - (Джерела з історії науки в Україні). - ISBN 978-966-02-5062-8 (загальний). Ч. 2 : Додатки. - 2008. - 713 с. .
 5. (2008) Національна академія наук України. 1918–2008 : до 90-річчя від дня заснування. – К., 2008. – 624 с. (Член авторського колективу).
 6. (2012) Історія Національної академії наук України, 1951 - 1955 [Текст] : [у 2 ч.] / [редкол.: О. С. Онищенко (голов. ред.) та ін. ; упоряд. Л. М. Яременко та ін.] ; Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Ін-т архівознавства, Ін-т укр. археографії та джерелознав. ім. М. С. Грушевського. - К. : НБУВ НАНУ, 2012. - (Джерела з історії науки в Україні). - ISBN 978-966-02-6666-7 (загальний). Ч. 2 : Додатки. - 2012. - 913.
 7. (2012) Історія Національної академії наук України, 1951 - 1955 [Текст] : [у 2 ч.] / [редкол.: О. С. Онищенко (голов. ред.) та ін. ; упоряд.: Л. М. Яременко та ін.] ; Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Ін-т архівознавства, Ін-т укр. археографії та джерелознав. ім. М. С. Грушевського. - К. : НБУВ НАНУ, 2012. - (Джерела з історії науки в Україні). - ISBN 978-966-02-6666-7 (загальний). Ч. 1 : Документи і матеріали. - 2012. - 879 с.
 8. (2015) Архіви, колекції та зібрання державних, громадських та релігійних установ у фондах Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського [Текст] : путівник / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Ін-т рукоп. ; [авт.-уклад.: О. П. Бодак та ін. ; редкол.: Л. А. Дубровіна (голова) та ін.]. - Київ : Ін-т рукоп. НБУВ, 2015. - 325 с.
 9. (2017) Архівна спадщина академіка Георгія Степановича Писаренка / Ю. О. Бойко, Т. В. Брязкало ; редкол.: С. В. Старовойт (відп. ред.) [та ін.] ; Національна академія наук України, Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського, Інститут архівознавства. – Київ, 2017. – 382 c.
 10. Довідники, покажчики, каталоги
 11. (1998) Видатні вчені Національної академії наук України. Особові архівні та рукописні фонди академіків та членів-кореспондентів у Національній бібліотеці імені В.І. Вернадського (1918–1998): Путівник. – К., 1998. (У співавторстві).
 12. Статті
 13. ( 2012) Доля Інституту історії України через призму загальної історії АН УРСР у 1941–1945 рр.: трансформація структури, зміна науково-дослідних пріоритетів, кадри // Історіографічні дослідження в Україні. – К. : Ін-т історії України, 2012. – Вип. 22. – С. 69–84.
 14. (2000) А. Ю. Кримський і видавнича справа в Українській Академії наук [Електронний ресурс] / С. В. Старовойт // Рукописна та книжкова спадщина України. - 2000. - Вип. 6. - С. 174-182. .
 15. (2000) З історії формування бібліотек академічних установ України і розвитку видавничої справи УАН (1918–1928) [Електронний ресурс] / В. А. Кучмаренко, С. В. Старовойт // Рукописна та книжкова спадщина України. - 2000. - Вип. 5. - С. 82-91..
 16. (2000) Становлення видавничої діяльності НАН України в перші роки її існування [Електронний ресурс] / С. Старовойт // Бібліотечний вісник. - 2000. - № 5. - С. 48-51..
 17. (2002) Термінологічні словники Інституту української наукової мови ВУАН: історія створення [Електронний ресурс] / С. Старовойт // Студії з архівної справи та документознавства. - 2002. - Т. 8. - С. 114-118..
 18. (2007) Документи фізіолога В. М. Нікітіна у фондах Інституту архівознавства Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського [Електронний ресурс] / С. В. Старовойт // Рукописна та книжкова спадщина України. - 2007. - Вип. 12. - С. 102–112..
 19. (2009) ван Іларіонович Лукінов: життя і діяльність у документах (за матеріалами особового фонду в Інституті архівознавства НБУВ) [Електронний ресурс] / С. В. Старовойт // Рукописна та книжкова спадщина України. - 2009. - Вип. 13. - С. 292–304..
 20. (2010) Інформаційний потенціал наукового архіву академіка НАН України І.І. Лукінова у контексті формування «суспільства знань» // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського. – К., 2010. – Вип. 28. – С. 609–618..
 21. (2012) Джерела до історії діяльності НАН України у 1951–1955 рр. // Рукописна та книжкова спадщина України. – К., 2012. – Вип. 15. – С. 28–55..
 22. (2012) Доля Інституту історії України через призму загальної історії АН УРСР у 1941–1945 рр.: трансформація структури, зміна науково-дослідних пріоритетів, кадри [Електронний ресурс] / С. Старовойт // Історіографічні дослідження в Україні. - 2012. - Вип. 22. - С. 69-84..
 23. (2013.) Представники Чернігівщини в українській науці [Електронний ресурс] / С. Старовойт // Ніжинська старовина. - 2013. - Вип. 16. - С. 170-176..
 24. (2013) Документи з історії діяльності НАН України в 1956–1960 роках в особових фондах Інституту архівознавства Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського [Електронний ресурс] / С. В. Старовойт // Рукописна та книжкова спадщина України. - 2013. - Вип. 17. - С. 168-184..
 25. (2014) Видавнича діяльність та видавнича продукція АН УРСР у першій половині 1950-х років [Електронний ресурс] / С. В. Старовойт // Рукописна та книжкова спадщина України. - 2014. - Вип. 18. - С. 388-398..
 26. (2014) Документи з історії діяльності НАН України у 1956–1960 рр. у особових фондах Інституту архівознавства НБУВ // Рукописна та книжкова спадщина України. – К., 2014. – Вип. 18. – С. 388–398.
 27. (2015) Наукова періодика АН УРСР у 1950-х роках [Електронний ресурс] / С. В. Старовойт // Рукописна та книжкова спадщина України. - 2015. - Вип. 19. - С. 469-484..
 28. (2015) Нові джерела з історії науки: архів академіка НАН України А. О. Лебедєва у фондах Інституту архівознавства НБУВ [Електронний ресурс] / С. Старовойт // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії. - 2015. - Вип. 26. - С. 287-288..
 29. (2016) Особовий архівний фонд академіка НАН України А. О. Лебедєва в Інституті архівознавства Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського [Електронний ресурс] / С. Старовойт // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. - 2016. - Вип. 44. - С. 658-667..
 30. (2017) Джерела до історії славістики в особовому фонді академіка НАН України І. К. Білодіда [Електронний ресурс] / С. В. Старовойт // Рукописна та книжкова спадщина України. - 2017. - Вип. 21. - С. 479-491. .
 31. (2018) Документальні історико-культурні фонди: традиції та новації місць зберігання, формування, використання [Електронний ресурс] / С. Старовойт, Т. Коваль // Бібліотечний вісник. - 2018. - № 6. - С. 59-61..
 32. (2018) Нові джерела з історії науки у фондах Інституту архівознавства НБУВ [Електронний ресурс] / С. В. Старовойт // Рукописна та книжкова спадщина України. - 2018. - Вип. 22. - С. 49-66. .
 33. Тези наукових доповідей
 34. (2013) Трансформація діяльності Інституту архівознавства у галузі формування, наукового описування та використання архівних документів в рамках створення інформаційного ресурсу НБУВ // Адаптація завдань і функцій наукової бібліотеки до вимог розвитку цифрових інформаційних ресурсів: Матеріали міжнар. наук. конф. (Київ, 8–10 жовт. 2013 р.). – К. : НБУВ, 2013. – С. 299–301.


©   Світлана Старовойт, 2015 www.nbuv.gov.ua

 

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського