До 100-річчя Національної академії наук України та Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського

  

А  Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я  

БОНДАРЕНКО Вікторія Іванівна - біографічна довідка
Працює в НАЦІОНАЛЬНА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ ІМЕНІ В. І. ВЕРНАДСЬКОГО

адреса сторінки: http://irbis-nbuv.gov.ua/everlib/person/672740

 

БОНДАРЕНКО Вікторія Іванівна


старший науковий співробітник


Національна юридична бібліотека. Аналітично-прогностичний відділ
Публікації в репозитарії НБУВ

Варіанти імені:
 • Bondarenko Viktoriia (eng)
 • Наукові видання »
  Дати життя:1982
  Персональні веб-ресурси
  Науковий ступінь:
  2013кандидат наук із соціальних комунікацій; тема дисертації: «Дистантне інтернет-обслуговування користувачів сучасної бібліотеки (кінець ХХ - початок ХХІ ст.).»
  Відзнаки та нагороди:
  2013учасник стипендії Київського міського голови для обдарованої молоді
  Публікації:
   Автореферати, дисертації
  1. (2013) Дистантне інтернет-обслуговування користувачів сучасної бібліотеки (кінець ХХ - початок ХХІ ст.).- Дисертація канд. наук із соц. Комунікацій: 27.00.03, Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. Київ, 2013. 203 с.
  2. Монографії, брошури
  3. (2016) Бібліотека в реалізації державотворчої інформаційної політики [Текст] : [монографія] / [В. Бондаренко та ін.] ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. Київ, 2016. 323 с.
  4. (2016) Бібліотечне інтернет-обслуговування: стан та преспективи [Текст] : монографія / Вікторія Бондаренко ; [наук. ред. Т. Гранчак] ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. Київ, 2016. 273 с.
  5. (2018) Шляхи підвищення ефективності функціонування соціальних комунікацій в умовах посилення глобальних інформаційних впливів [Текст] : [монографія] / [В. М. Горовий та ін.] ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. Київ, 2018. 276 с.
  6. Документальні публікації
  7. (2021) Hranchak T. Use of mobile devices by students majoring in "Information, Library and Archival Affairs" in Ukraine [Dataset]. E-LIS. 2021. URL: http://eprints.rclis.org/42360 (accessed: 25.08.2021).
  8. Статті
  9. (2000) Латинська номенклатура та систематизація літератури з біології / Т. Шершенюк, І. Багрій, В. Бондаренко // Бібліотечний вісник. Київ, 2000. № 2. C. 20–24.
  10. (2006) Цифровий архів: переваги, можливості, планування, створення, використання (на прикладі проєкту "Ірмос”) // Вісник Львівського університету. Сер. : Книгознавство, бібліотекознавство та інформаційні технології. Львів, 2006. Вип. 1. C. 231–248.
  11. (2009) Технологія створення і специфіка використання інформаційно-аналітичного продукту в контексті запитів сучасних замовників // Наукові праці Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського. Київ, 2009. Вип. 25. C. 305–314.
  12. (2009) Трансформація послуг та ресурсів бібліотеки в контексті підвищення ефективності її комунікативної функції // Наукові праці Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського. Київ, 2009. Вип. 23. C. 315–322.
  13. (2010) Дистантне інформаційно-бібліотечне обслуговування: від МБА до електронних бібліотек // Наукові праці Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського. Київ, 2010. Вип. 26. C.150–163.
  14. (2010) Формування й перспективи розвитку електронних форм дистантного обслуговування користувачів сучасної бібліотеки // Наукові праці Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського. Київ, 2010. Вип. 27. C. 159–167.
  15. (2011) Інноваційні технології як фактор розвитку сучасних інформаційних комунікацій інформаційно-аналітичного обслуговування дистантних користувачів бібліотеки // Наукові праці Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського. Київ, 2011. Вип. 32. C. 207–221.
  16. (2011) Розвиток веб-сайтів бібліотек як інструменту управління інформаційними потоками // Наукові праці Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського. Київ, 2011. Вип. 30. C. 176–192.
  17. (2012) Дистантне інформаційно-аналітичне забезпечення користувачів бібліотек у контексті розвитку національного інформаційного простору в умовах глобалізації // Наукові праці Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського. Київ, 2012. Вип. 33.C. 433–442.
  18. (2013) Дистантне обслуговування користувачів бібліотек: сучасні наукові підходи до питання // Наукові праці Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського. Київ, 2013. Вип. 36. C. 503–523.
  19. (2014) Бібліотечне дистантне обслуговування: розвиток термінологічно-поняттєвого апарату в умовах поширення інтернет-технологій // Наукові праці Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського. Київ, 2014. Вип. 39. C. 351–362.
  20. (2014) Мобільні технології у бібліотеці: QR-код // Бібліотечний вісник. Київ, 2014. № 6. C. 28–32.
  21. (2015) Віртуальні виставки як дистантна бібліотечна послуга // Наукові праці Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського. Київ. 2015. Вип. 41. C. 467–478.
  22. (2015) Електронні бібліотеки в контексті дистантного обслуговування користувачів // Вісник Книжкової палати. Київ, 2015. № 6. C. 15–18.
  23. (2016) Мобільні додатки в бібілотечній практиці: зарубіжний досвід та вітчизняні реалії // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. Київ, 2016. Вип. 43. C. 382–407.
  24. (2017) Мобільні застосунки як засіб комунікації в суспільстві знань: освітній аспект // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. Київ, 2017. Вип. 48. C. 809–828.
  25. (2017) Мобільні застосунки як інструмент у соціокультурних комунікаціях: можливості адаптації в діяльності наукових бібліотек // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. Київ, 2017. Вип. 46. C. 426–444.
  26. (2018) Використання агрегаторів новин у практиці підготовки бібліотечних інформаційно-аналітичних продуктів / В. Бондаренко, О. Пестрецова // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. Київ, 2018. Вип. 49. C. 281–294.
  27. (2018) Мобільні застосунки як інструмент самоосвіти в середовищі покоління Z // Український журнал з бібліотекознавства та інформаційних наук. Київ, 2018. Вип. 1. C. 86–98.
  28. (2019) Мобільні застосунки як інструмент комунікації органів державної влади та громадянського суспільства // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. Київ, 2019. Вип. 52. C. 373–395.
  29. (2019) Мобільні технології в системі бібліотечної соціокомунікаційної діяльності: джерельна база // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. Київ, 2019. Вип. 55. C. 231–247.
  30. (2019) Технологічний та соціокомунікаційний аспекти становлення та розвитку мобільних сервісів в Україні // Український журнал з бібліотекознавства та інформаційних наук. Київ, 2019. Вип. 4. C. 78–95 .
  31. (2020) QR-код як інструмент маркетингової діяльності бібліотеки // Український журнал з бібліотекознавства та інформаційних наук. Київ, 2020. Вип. 5. С.127–142.
  32. (2020) Мобільні застосунки: специфіка, функціонал, типологія (в контексті перспектив удосконалення бібліотечних мобільних сервісів // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. Київ, 2020. Вип. 57. С. 259–273.
  33. (2020) Реалізація концепції "Повсюдного навчання u-learning" за допомогою мобільних технологій // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. Київ, 2020. № 1. С. 136–143.
  34. (2021) Імерсивні технології в бібліотеці: організація інноваційного сервісу для науки та освіти. Наука та інновації. Київ, 2021. № 17(2). С. 94–104.
  35. (2021) Бібліотечний мобільний сервіс як основа функціонування бібліотеки 4.0 / В. Бондаренко, Т. Гранчак // Бібліотечний вісник. Київ, 2021. № 2. С. 17–29.
  36. (2021) Бібліотечні проєкти доповненої реальності (AR): зарубіжний досвід. Український журнал з бібліотекознавства та інформаційних наук. Київ, 2021. № 7. С. 100–114.
  37. (2021) Особливості розробки мобільного застосунку бібліотеки в онлайн-конструкторі: критерії, алгоритм створення, перспективи / В. Бондаренко, В. Струнгар // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. Київ, 2021. Вип. 61. С.192–207.
  38. Тези наукових доповідей
  39. (2012) Зарубіжний досвід функціонування інформаційно-аналітичних центрів як дієвий засіб забезпечення інформаційних запитів суспільства // Третя міжнар. наук. конф. молодих учених (Київ, 17 трав. 2012 р.). Учений інформаційного покоління: інновації, традиції та перспективи С. 152–155.
  40. (2015) «Мобілізація» сучасної бібліотеки: впровадження мобільних технологій в бібліотечну практику // Міжнародної науково-практична конференція (м. Одеса, 3-4 квітня 2015 р.).
  41. (2015) Бібліотечний інформаційно- аналітичний продукт як чинник вдосконалення дистантного інтернет обслуговування // Шоста міжнародна науково - прктична конференція " Сучасні умови діяльності бібліотек в умовах інформаційного суспільства " (10-11 венесня 2015р.).
  42. (2020) QR-технології в бібліотечній практиці // Бібліотека. Наука. Комунікація: Розвиток бібліотечно-інформаційного потенціалу в умовах цифровізації : матеріали міжнародної наукової конференції (Київ, 4–6 жовтня 2020 р.). Київ: НБУВ, 2020. 706 с.


  ©   www.nbuv.gov.ua

   

  Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського