До 100-річчя Національної академії наук України та Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського

  

А  Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я  

СЕРГЄЄВА Ірина Анатоліївна - біографічна довідка
Раніше працювала в НАЦІОНАЛЬНА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ ІМЕНІ В. І. ВЕРНАДСЬКОГО

адреса сторінки: http://irbis-nbuv.gov.ua/everlib/person/690199

 

СЕРГЄЄВА Ірина Анатоліївна


завідувач відділу


Інститут рукопису. Відділ фонду юдаїки
Публікації в репозитарії НБУВ

Варіанти імені:
 • Sergieieva Iryna (eng)
 • Сергеева Ирина Анатольевна (rus)
 • Наукові видання »
  Наукові зацікавлення: Історія та матеріальна культура Східної й Центральної Європи, історія України, джерелознавство, архівознавство, археографія, палеографія, книгознавство; творча спадщина С. Ан-ського.
  Дати життя: 1958–2019
  Освіта:
  1982Київський державний університет імені Т. Г. Шевченка, історія та археологія
  Науковий ступінь:
  1998кандидат історичних наук; тема дисертації: «Історико-книгознавчий аналіз та археографічний опис єврейських декорованих рукописних пам`яток України XVIII – першої половини ХХ ст.»
  Вчені звання:
  доцент
  У Національній бібліотеці України імені В.І.Вернадського з з квітня 1986 р.
  Професійна діяльність:
  1975–1982Інститут Археології АН УРСР
  середня школа № 4 м. Києва, учитель історії
  середнє професійно-технічне училище № 25, викладач історії
  Центральна реставраційна лабораторія Головного архівного управління при РМ УРСР
  1986–2002відділ обмінно-резервних фондів НБУВ: старший бібліотекар, старший редактор, завідувач сектору науково-технічного опрацювання фондів (сектор науково-технічного опрацювання фондів з 01.02.1992 р. був приєднаний до відділу бібліотечних колекцій як сектор сходознавства, а з 01.10.1992 р. – до Інституту рукопису, де 02.01.2002 р. став відділом фонду юдаїки)
  2002–2019відділ фонду юдаїки Інституту рукопису, завідувач
  Наукові проекти:
  Керівник робіт з відновлення довідково-бібліографічного апарату (каталогів і картотек) на зібрання юдаїки, що був практично повністю знищений в 1950–1951 рр., здійснення бібліографічного та наукового опрацювання рукописів та друків та залучення їх до наукового та суспільного обігу. Представляє Бібліотеку в міжнародних проектах, що виконуються спільно з науковими та громадськими організаціями США, Росії, Німеччини, Польщі та Ізраїлю і присвячені дослідженням юдаїки та збереженню єврейського надбання як в Україні, так і в інших країнах світу. Учасник проекту між НБУВ та Інститутом проблем реєстрації інформації НАН України з перезапису матеріалів єврейського фоноархіву на нові електронні носії інформації та їхнього видання. Один з керівників, розробників та укладачів антології «Єврейський музичний фольклор», що виконується НБУВ спільно з Інститутом проблем реєстрації інформації НАН України (на сьогодні світ побачили дев’ять компакт-дисків).
  Відомості про викладацьку діяльність:
  1994–2000Міжнародний Соломонів університет в Києві
  Національний університет «Києво-Могилянська академія»


  Публікації:
   Автореферати, дисертації
  1. (1998) Історико- книгознавчий аналіз та археографічний опис єврейських декорованих рукописних пам'яток України XVIII- початку XX ст. [Текст] : дис ... канд. іст. наук : 07.00.08 / Сергєєва Ірина Анатоліївна ; Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – Київ, 1998. - 252 арк.
  2. (1998) Історико-книгознавчий аналіз та кодикологічний опис єврейських декоративних рукописних пам’яток України ХVІІ – початку ХХ ст. : автореф. дис. … канд. іст. наук : спец. 07.00.08 «Книгознавство, бібліотекознавство, бібліографознавство» / НАН України. Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 1998. – 16 с.
  3. Монографії, брошури
  4. (2001) Канцедикас А., Сергєєва І.А. Альбом еврейской художественной старины Семена Ан-ского = The Jewish Artistic Heritage Album by Semyon An-sky. Москва : Мосты культуры, 2001. 335 с. : ил. (Шедевры еврейского искусства ; [т. 6]). Текст параллельно на рус. и англ. яз. .
  5. (2002) Особові архівні фонди Інституту рукопису: Путівник / Ред. колегія: О. С. Онищенко (відп. редактор), Г. В. Боряк, С. Г. Даневич (відп. секретар), Л. А. Дубровіна (заст. відпов. редактора), Н. М. Зубкова, Т. І. Ківшар, С. Г. Кулєшов, В. Ю. Омельчук, Ю. А. Пінчук, П. Т. Тронько / Національна академія наук України. Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського. Інститут рукопису. – Київ, 2002. – 768 с.
  6. (2006) Архівна спадщина Семена Ан-ського у фондах Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського / НАН України. Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Центр дослід. історії і культури східноєвроп. єврейства ; редкол.: О. Онищенко (голова), І. Шевченко (співголова), Г. Боряк, Р. Процик, Л. Дубровіна. – Київ, 2006. – 544 c.
  7. Довідники, покажчики, каталоги
  8. (2015) Архів та зібрання рукописів Кабінету єврейської культури Академії наук УРСР [С. 155–157] ; Колекція єврейських рукописних документів [С. 240–243] ; Колекція єврейського музичного фольклору [С. 244–245] // Архіви, колекції та зібрання державних, громадських та релігійних установ у фондах Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського : путівник. – Київ, 2015.
  9. Документальні публікації
  10. (2006) С.А. Ан-ский. Разрушение Галиции / публ. текста И.А. Сергеева // Архив еврейской истории. – Москва, 2006. – Т. 3. – С. 9-29.
  11. Статті
  12. (1991) Jewish Scholar Institution and Library Collection in Kiev after 1917 : a Brief Historical Sketch / I. Sergeeva, N. Senchenko // Soviet Jewish Affairs. Vol. 21. No. 2. 1991. P. 45–50.
  13. (1991) З історії формування колекції єврейської літератури Центральної наукової бібліотеки ім. В.І. Вернадського/ І. Сергєєва, М. Сенченко // – Світ, 1991. – № 3/4. – С. 64-87.
  14. (1992) Еврейские фонды ЦНБ им. В.И. Вернадского / И Сереева, И. Петровский // – Новый круг, 1992. – № 2. – С. 273–288.
  15. (1993) Деятельность Киевского отделения Общества для распространения просвещения между евреями в России в конце ХІХ – начале ХХ вв / И. Сергеева, О. Горшихина // История евреев в России : проблемы источниковедения и историографии : сб. науч. тр. / С.-Петерб. евр. ун-т. – Санкт-Петербург, 1993. – Вып. 1. – С. 122–133.
  16. (1993) Матеріали журналу «Еврейский мир» (Петербург 1908–1917 рр.) в фондах ЦНБ ім. в.і. Вернадського АН України // Рукописна та книжкова спадщина України – Київ, 1993. – Вип. 1. – С. 111-116.
  17. (1993) Програма наукового освоєння і введення в культурний обіг зібрання колекцій єврейських рукописів та друкованих видань ЦНБ / І. Сергєєва, О.С. Онищенко // – Бібліотечний вісник. – Київ, 1993. – № 3. – С. 26-29.
  18. (1994) Будні Сектору сходознавства // Бібліотечний вісник – Київ, 1994. – № 5/6. – С. 57.
  19. (1994) Книжкові знаки як джерело вивчення історії комплексних бібліотечних фондів / І. А. Сергєєва, О. Ю. Горшихіна // Рукописна та книжкова спадщина України. – Київ, 1994. – Вип. 2. – С. 106-115.
  20. (1995) Uber eine einzigartige Dokumentn- und Materialiensammlung zur judischer Historie, Ethnographie und Folklore/ I. Sergeeva, L. Scholochova // Ukraine : Theater untern Dach. Berlin : Deitsche UNESCO-Kommission. 1995. P. 36–38.
  21. (1996) З історії формування колекції єврейської літератури Національної бібліотеки України (1918–1939) // Бібліотечний вісник. – Київ, 1996. – № 6. – С. 13-15.
  22. (1996) Русско-еврейская периодическая печать на Украине во второй половине XIX – начале XX в. (по материалам собрания еврейских рукописей и печати ЦНБ им. В.И. Вернадского НАН Украины) / И. Сергеева, О.Ю. Горшихина // Рукописна та книжкова спадщина України. – Київ, 1996. – Вип. 3. – С. 68-83.
  23. (1996) Фонд Шолом-Алейхема в Институте рукописей ЦНБ им. В.И. Вернадского // Jews and Slavs. Jerusalem, 1996. Vо1. 5. Р. 175–182.
  24. (1997) Марк Эпштейн : возвращение забытого имени / И.А. Сергеева, X. Казовский // Єврейська історія та культура в Україні : матеріали конф., м. Київ, 2–5 верес. 1996 р. / Ін-т юдаїки. Київ, 1997. С. 204–208.
  25. (1997) П'ята Міжнародна конференція "Європейська культура в країнах Центральної та Східної Європи" // Бібліотечний вісник. – Київ, 1997. – № 5. – С. 32.
  26. (1997) Память о Храме в оформлении еврейских рукописей и книг Украины // Галицько-буковинський хронограф. – Івано-Франківськ ; Чернівці, 1997. – № 1 (2). – С. 69-74.
  27. (1997) Память о Храме в оформлении еврейских рукописей из собрания НБУ им. В.И. Вернадского // Єврейська історія та культура в Україні : матеріали конф., м. Київ, 2–5 верес. 1996 р. / Ін-т юдаїки. Київ, 1997. С. 199–203.
  28. (1997) С.А. Ан-ський і «Альбом еврейской художественной старины» : [з фондів б-ки] // Бібліотечний вісний. – Київ, 1997. – № 6. – С. 20-23.
  29. (1998) «Альбом еврейской художественной старины» С. Ан-ского // Живая старина : журнал о русском фольклоре и традиционной культуре. – 1998. – № 3. – С. 38-41.
  30. (1998) Память о Храме в оформлении еврейских рукописей и книг Украины // Євреї України та Держава Ізраїль : зб. наук. пр. / Міжнародний Соломонів Університет. – Київ, 1998. – С. 112-118.
  31. (1998) Проблемы и задачи создания информационной системы о еврейских иллюминированных рукописях и редких изданиях // Наукові записки / Ін-т політ. і етнонац. дослідж. – Київ, 1998. – Вып. 4. – С. 136-142.
  32. (1998) Пінкасім як джерело для вивчення історії євреїв в Україні (на матеріалах зібрання єврейських рукописів та друкованих видань сектора сходознавства Ін-ту рукопису НБУВ) // Бібліотека. Наука. Культура. Інформація : наук. пр. – Київ, 1998. – Вип. 1. – С. 138-145.
  33. (1999) АН-ський С. Я. // Українська біографістика. – Київ, 1999. – Вип. 2. – С. 59-61.
  34. (1999) Ан-ський Семен Якимович // Українська бібліограф істика : зб. наук. пр. – Київ, 1999. – Вип. 2. – С. 59-61.
  35. (2000) Пінкасім як єврейські хронікальні документи України (на матеріалах зібрання єврейських рукописів та друкованих видань сектора сходознавства ІР НБУВ) // Бібліотека. Наука. Культура. Інформація : наук. праці НБУВ. – Київ, 2000. – Вип. 3. – С. 358-368.
  36. (2001) Семен Акимович Ан-ский : собиратель, этнограф, писатель // Єгупець. – Київ, 2001. – № 9. – С. 229-236.
  37. (2002) С.А. Ан-ский. Документы к биографии (1914–1917) // Єврейська історія та культура кінця ХІХ – початку ХХ ст. : зб. наук. пр. – Київ, 2002. – С. 235-250.
  38. (2003) «Хождение в еврейский народ». Этнографические экспедиции Семена Ан-ского в документах // Ab Imperio. – Казань, 2003. – № 4. – С. 395-428.
  39. (2003) Ан-ский. Документы к биографии (1914–1917 гг.) : з фондів б-ки // Єврейська історія та культура кінця XIX – початку XX ст. : зб. наук. пр. – Київ, 2003. – С. 235-250.
  40. (2003) Переписка барона Вл. Гинцбурга и С. Ан-ского по поводу этнограф. экспедиции в черту евр. Оседлости // Аb Іmpеrіо. – Казань, 2003. – № 4. – С. 429-473.
  41. (2003) Энгель Ю.Д. Еврейская народная песня : этнографическая поездка / вступ. ст., публ. текста и коммент. И.А. Сергеевой // Східний світ. – Київ, 2003. – № 3. – С. 176-189.
  42. (2003) Этнографические экспедиции Семена Ан-ского в документах // Параллели : русско-еврейский историко-литературный и библиографический альманах. – Москва, 2003. – № 2/3. – С. 97-124.
  43. (2003) Этнографические экспедиции Семена Ан-ского в документах // Східний світ. – Київ, 2003. – № 3. – С. 141-157.
  44. (2004) О Юлии Дмитриевиче Энгеле // Параллели : русско-еврейский историко-литературный и библиографический альманах. – Москва, 2004. – № 4/5. – С. 281-285.
  45. (2004) Энгель Юлий. Еврейская народная песня. Этнографическая поездка / публ. текста и комментарии И.А. Сергеевой // Параллели : русско-еврейский историко-литературный и библиографический альманах. – Москва, 2004. – № 4/5. – С. 285-305.
  46. (2005) «...і ніколи не вимовляв імені Божого всує». Семен Ан-ський – організатор и популяризатор єврейської етнографії // Українознавство. – Київ, 2005. – № 3. – C. 126-133.
  47. (2005) «… экстаз, мистицизм, этнография – здесь все дано убедительно...» («Диббук» Семена Ан-ского) // Параллели : русско-еврейский ист.-лит. и библиогр. альманах. – Москва, 2005. – № 6/7. – С. 97-116.
  48. (2005) Драма писателя и драма жизни : Семен Ан-ский. Драма «Диббук» // Параллели. – Москва, 2005.
  49. (2005) Семен Ан-ський – письменник, етнограф, громадський діяч (за документами періоду Першої світової війни з архівів Києва та Москви) // Рукописна та книжкова спадщина України. – Киев, 2005. – Вип. 10. – С. 139-154.
  50. (2007) Отдел фонда иудаики Института рукописи НБУВ : история и современность // Библиотеки национальных академий наук : проблемы функционирования, тенденции развития : науч.-практ. и теорет. сб. – Киев, 2007. – Вып. 5. – С. 369-385.
  51. (2007) Фоноархив еврейской народной музыки : история, содержание фондов и перспективы развития : [хранится в Ин-те рукописи] // Рукописна та книжкова спадщина України. – Київ, 2007. – Вип. 12. – С. 80-92.
  52. (2008) «Рукописи не горят» (Собрание иудаики Национальной библиотеки Украины имени В.И. Вернадского) // Антиквар. – Киев, 2008. – № 9 (Сентябрь). –С. 52-59.
  53. (2009) Destiny of Museum of the Jewish Historical and Ethnographical Society // The First Congress of Jewish Art in Poland : Jewish Artists and Central-Eastern Europe, 19th Century to WWII. Warsaw, 2009.
  54. (2009) «…Эта коллекция является неповторимой и единственной в мире…». Судьба Музея Еврейского историко-этнографического общества после 1917 года // Рукописна та книжкова спадщина України. – Киев, 2009. – Вип. 13. – С. 196-223.
  55. (2009) Семен Ан-ский и повременное издание «Еврейский мир» // На зламі століть : історія та культура євреїв Східної Європи : 1880–1920 : зб. пр. 4 Академічних читань пам’яті Семена Акимовича Ан-ського. 2009.
  56. (2009) Юдаїка в бібліотеках й архівах пострадянських країн: проблеми збереження та використання // Бібліотечний вісник. – Київ, 2009. – № 3. – С. 35-39.
  57. (2010) Destiny of the Museum of the Jewish Historical and Ethnographical Society after 1917 // Jewish Artists and Central-Eastern Europe : Art Centers – Identity – Heritage from the 19th Century to the Second World War. Warszawa : DiG, 2010. P. 163–182.
  58. (2010) «Еврейский мир» Семена Ан-ського // Збірник праць Четвертих академічних читань пам’яті С.А. Ан-ського. – Київ, 2010.
  59. (2010) Записні книги єврейських громад у фондах НБУВ / І. Сергєєва, О.О. Хамрай // Орієнтальні студії в Україні : до ювілею Л.В. Матвєєвої : зб. наук. ст. / НАН України. Ін-т сходознавства ім. А.Ю. Кримського. – Київ, 2010. – С. 452-463.
  60. (2010) Семен Ан-ский и повременное издание «Еврейский мир» // Рукописна та книжкова спадщина України. – Киев, 2010. – Вип. 14. – С. 48-72.
  61. (2010) Художнє оздоблення єврейських рукописних пам’яток України кінця ХVIII – першої чверті ХХ ст. : традиції і побутування (на матеріалах колекції Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського) // Вісник Харківської державної академії дизайну і мистецтв : зб. наук. пр. Харків : ХДАДМ, Центр Сходознавства, 2010. (Мистецтвознавство, № 8: Сходознавчі студії, вип. 3: Єврейське мистецтво і український контекст. Обрії традиційної художньої культури). С. 199–235.
  62. (2012) Зібрання єврейських рукописів та друкованих видань у фондах НБУВ / І. А. Сергєєва, О.Ю. Горшихіна // Юдаїка у Східній Європі. – Відень, 2012.
  63. (2013) Документальна спадщина Семена Акимовича Ан-ського в Інституті рукопису Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського // Бібліотекознавство, архівознавство, інформологія. – Київ, 2013. – Вип. 2. – С. 25-32.
  64. (2013) Документальное наследие Семена Ан-ского в архівах и библиотеках России : историко-архивоведческий обзор // Библиотеки национальных академий наук : проблемы функционирования, тенденции развития : науч.-практ. и теор. сб. – Вип. 11. – Киев, 2013. – С. 263-282.
  65. (2013) Музей и архив Еврейского историко-этнографического общества : к проблеме реконструкции документального собрания // Рукописна та книжкова спадщина України. – Київ, 2013. – Вип. 17. – С. 288-320.
  66. (2013) Музей і архів Єврейського історико-етнографічного товариства: до проблеми реконструкції документального зібрання (рос.) // Рукописна та книжкова спадщина України. – Київ, 2013. – Вип. 17. – С. 288-320.
  67. (2013) Наследие Семена Акимовича Ан-ского в библиотеках, архивах и музеях Украины // Музей. Традиция. Этничность. Научный журнал. – Санкт-Петербург, 2013. – № 2 (4). – С. 101-111.
  68. (2014) Jewish Collections and Documents in Kyiv Archives and in the V. Vernadskiy National Library of Ukraine // The Proceedings of the 32nd IAJGS International Conference on Jewish Genealogy. Paris, 2014. Vol. 2: Central and Eastern Europe.
  69. (2014) The Pinkasim that the V.I. Vernadsky National Library of Ukraine holds // The Proceedings of the 32nd IAJGS International Conference on Jewish Genealogy. Paris, 2014. Vol. 2: Central and Eastern Europe.
  70. (2015) Письма Леви-Ицхока Вайнштейна Семену Акимовичу Ан-скому / пер. с идиша Н. Риндюк ; предисл. и коммент. И. Сергеевой и Н. Риндюк // Judaica Ukrainica Annual Journal of Jewish Studies. 2015. Vol. 4. P. 137–162.
  71. (2017) Модернизм в осознании еврейского наследия : С. Ан-ский – от русского народника к создателю Еврейского музея // Материалы семинара «Модернизм в еврейской культуре межвоенного периода», г. Киев, 2 нояб. 2016. – Вильнюс, 2017.
  72. Науково-популярні публікації
  73. (1990) Доля бібліотеки : [про б-ку ін-ту євр. культури] / І Сергєєва, М. Сенченко // Вечірній Київ. – Київ, 1990, 27 листоп. – № 272. – С. 2.
  74. (1995) Ан-ський С. Шолом-Алейхем, Перец и Фруг / публ. тексту І.А. Сергєєва // Єгупець. – Київ, 1995. – № 1. – С. 82-86.
  75. (1997) П’ята Міжнародна конференція «Єврейська культура в країнах Центральної та Східної Європи // Бібліотечний вісник. – Київ, 1997. – № 5. – С. 32.
  76. (1999) В Національній бібліотеці : [про відкриття вист. «Шолом-Алейхем і єврейська література в Україні»] // Еврейские вести. – Киев, 1999, март. – № 5–6. – С. 9.
  77. (2001) Ан-ський С.А. Встреча (легенда); История с Бештом и убитыми христианами; История с Бештом и святопогибшими из-за навета / публ. И. Сергеевой // Єгупець. – Київ, 2001. – № 9. – С. 236-242.
  78. Енциклопедичні статті
  79. (2001) Ан-ський С.Я. // Енциклопедія сучасної України. – Т. 1: А. – Київ, 2001. – С. 537.
  80. (2002) Ан-ський Семен Якимович [С. 601–602] ; Гаркаві Авраам Якович [С. 96–97] ; Шолом-Алейхем [С. 601–602] // Особові архівні фонди Інституту рукопису : путівник. Київ, 2002.42. Семен Ан-ский : исследования жизни и творчества // Евреи Евразии. – Київ, 2002. – № 1. – С. 54-58.
  81. (2003) Береговський Мойсей Якович // Енциклопедія сучасної України. – Київ, 2003. – Т. 2. – С. 484.
  82. (2006) Єврейська (Жидівська, Гебраїстична) історико-археографічна комісія Всеукраїнської Академії наук [С. 152–153] ; Єврейських рукописів зібрання Інституту рукопису НБУВ [С. 153–154] // Українська архівна енциклопедія : робочий зошит. – Київ, 2006. – Вип. 2: Д–М.
  83. (2008) Єврейська (Жидівська, Гебраїстична) історико-археографічна комісія Всеукраїнської Академії наук [С. 403–404] ; Забезпечення національних інтересів України в архівній справі [С. 414–415] ; Зібрання єврейських рукописів Інституту рукопису НБУВ [С. 428] // Українська архівна енциклопедія. – Київ, 2008.
  84. (2011) Ізраельсон Яків Ізраїльович // Енциклопедія сучасної України. – Київ, 2011. – Т. 11: Зор–Как. – С. 230-231.
  85. (2012) Кісельгоф Зіновій Аронович // Енциклопедія сучасної України. – Т. 12.
  86. (2012) Кісельгоф Зіновій Аронович // Енциклопедія сучасної України. – Т. 12.
  87. Тези наукових доповідей
  88. (1990) Реконструкция книжных собраний ЦНБ : к вопросу о создании сводной картотеки книжных знаков // Тез. докл. и сообщений респ. науч. конф. «Перспективы развития библиотечного дела в Украинской ССР», г. Киев, 16–18 окт. 1990 г. – Киев, 1990. – Ч. 1. – С. 92-93.
  89. (1995) Иллюстрированные пинкасы Украины конца XVIII – начала XX веков (из собр. Центральной научной библиотеки им. В.И. Вернадского НАН Украины) // Єврейська історія та культура в Україні : матеріали конф., м. Київ, 8–9 груд. 1994 р. / Асоц. євр. орг. та общин України ; Асоц. юдаїки – науково-дослідний центр. – Київ, 1995. – С. 174-179.
  90. (1998) Проблеми і задачі створення інформаційної системи про єврейські ілюміновані рукописи і рідкісні видання // Матеріали першої Всеукраїнської науково-практичної сходознавчої конференції : зб. наук. пр. / Нац. ун-т «Києво-Могилянська академія». – Київ, 1998. – Вип. 1. – С. 75-81.
  91. (1999) Деякі аспекти історіографії досліджень єврейського декоративно-ужиткового мистецтва // «Штетл» як феномен єврейської історії зб. наук. пр. : матеріали VI Міжнар. наук. конф. «Єврейська історія та культура в країнах Центральної та Східної Європи», 30 серп. – 3 верес. 1998 р. / Інститут юдаїки. – Київ, 1999. – С. 284-293.
  92. (2000) Художнє оздоблення єврейських рукописних пам’яток України кінця XVIII – першої чверті ХХ ст. : традиції і побутування // История и культура евреев Левобережной Украины и Литвы Х–ХХ ст. : тез. докл. – Чернигов, 2000. – С. 3-5.
  93. (2001) Vernadsky National Library of Ukraine // Preserving Jewish Archives as Part of the European Cultural Heritage. Proceedings of the Conference of Judaica Archives in Europe, for Archivists and Librarians, Potsdam, July 11–13, 1999. Paris, 2001. P. 85-93.
  94. (2001) Уникальное собрание документов и материалов по еврейской истории, этнографии, фольклору : прошлое и настоящее // Десять років єврейського національного відродження в пострадянських країнах : досвід, проблеми, перспективи : зб. наук. пр. : матеріали конф., м. Київ, 28–30 серп. 2000 р. – Київ, 2001. – С. 273-282.
  95. (2004) Archival Judaica in the Post-Soviet Countries to the Problem of its Preservation and Use // Future of Jewish Heritage in the Europe. Conference in Prague. 2004. URL: www.jewish–heritage–europe.eu/confer/prague04/papers/Serheyeva.pdf.
  96. (2004) «... Если пьеса хорошая – ее и через 50 лет будут ставить без моего содействия...» : «Диббук» Семена Ан-ского // Доля єврейських громад Центральної та Східної Європи в першій половині ХХ століття : зб. наук. пр. : матеріали конф., 26–28 серпня 2003 р. / НАН України. Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. Ін-т юдаїки ; редкол.: Л. Фінберг (голова), ... І. Сергєєва [та ін.]. – Київ, 2004. – С. 344-360.
  97. (2012) Собрание пинкасов (записных книг еврейских общин) в фондах Национальной библиотеки Украины имени В.И. Вернадского / И. Сергеева, А. Хамрай // Новые исследования по еврейской истории. Материалы ХІХ Международной ежегодной конференции по иудаике. Москва, 2012. С. 9–22. (Сефер, Академическая серия. Вып. 42).
  98. (2017) Єврейські рукописи у фондах Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського : історія, склад і зміст фондів // Збереження і популяризація єврейської культурної спадщини : матеріали Міжнар. наук. конференції, м. Київ, 26 26 жовт. 2016 р. – Київ, 2017.
  99. (2017) Історична періодизація російсько-єврейських часописів другої половини XIX – першої чверті XX ст. // Бібліотека. Наука. Комунікація. Стратегічні завдання розвитку наукових бібліотек : матеріали Міжнар. наук. конф., м. Київ, 3–5 жовт. 2017 р. – Київ, 2017. – С. 170-173.


  ©   Ірина Сергієва, 2011 www.nbuv.gov.ua

   

  Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського