До 100-річчя Національної академії наук України та Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського

  

А  Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я  

СЕРГЄЄВА Ірина Анатоліївна - біографічна довідка
Раніше працювала в НАЦІОНАЛЬНА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ ІМЕНІ В. І. ВЕРНАДСЬКОГО

адреса сторінки: http://irbis-nbuv.gov.ua/everlib/person/690199

 

СЕРГЄЄВА Ірина Анатоліївна


завідувач відділу


Інститут рукопису . Відділ фонду юдаїки .
Публікації в репозитарії НБУВ
Наукові видання »
Наукові зацікавлення: історія та матеріальна культура Східної й Центральної Європи, історія України, джерелознавство, архівознавство, археографія, палеографія, книгознавство; творча спадщина С. Ан-ського.
Контактна інформація: +38 (044) 234-82-56, serheyeva@gmail.com
Дати життя: 1958-2019
Освіта:
Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка, історичний факультет
Науковий ступінь:
1998кандидат історичних наук; тема дисертації: "Історико-книгознавчий аналіз та археографічний опис єврейських декорованих рукописних пам`яток України 18 - початку 20 ст."
Вчені звання:
доцент
У Національній бібліотеці України імені В.І.Вернадського з з квітня 1986
Професійна діяльність:
1975-1982Інститут Археології АН УРСР
Центральна реставраційна лабораторія Головного архівного управління при РМ УРСР
учитель історії в середній школі № 4 м. Києва
викладач історії в середньому професійно-технічному училищі № 25
22.04.–31.12.198Займала посаду старшого бібліотекаря (за тимчасовою угодою)
1986-1988займала посаду старшого редактора відділу обмінно-резервних фондів
з 20.01.1989переведена в постійний штат зазначеного відділу – старшим бібліотекарем
з 02.10.1989 на посаді редактора
з 09.08.1990 завідувачем сектору науково-технічного опрацювання фондів
з 02.01.2002 завідувач відділу
Наукові проекти:
Керівник робіт з відновлення довідково-бібліографічного апарату (каталогів і картотек) на зібрання юдаїки, що був практично повністю знищений в 1950–1951 рр., здійснення бібліографічного та наукового опрацювання рукописів та друків та залучення їх до наукового та суспільного обігу. Представляє Бібліотеку в міжнародних проектах, що виконуються спільно з науковими та громадськими організаціями США, Росії, Німеччини, Польщі та Ізраїлю і присвячені дослідженням юдаїки та збереженню єврейського надбання як в Україні, так і в інших країнах світу. Учасник проекту між НБУВ та Інститутом проблем реєстрації інформації НАН України з перезапису матеріалів єврейського фоноархіву на нові електронні носії інформації та їхнього видання. Один з керівників, розробників та укладачів антології «Єврейський музичний фольклор», що виконується НБУВ спільно з Інститутом проблем реєстрації інформації НАН України (на сьогодні світ побачили дев’ять компакт-дисків).
Відомості про викладацьку діяльність:
в 2002 викладала спецкурс в Соломоновому університеті та Києво-Могилянській академії.


Публікації:
  Автореферати, дисертації
 1. (1998) Історико- книгознавчий аналіз та археографічний опис єврейських декорованих рукописних пам'яток України XVIII- початку XX ст. [Текст] : дис ... канд. іст. наук : 07.00.08 / Сергєєва Ірина Анатоліївна ; Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. - К., 1998. - 252 арк. .
 2. (1998) Історико-книгознавчий аналіз та кодикологічний опис єврейських декоративних рукописних пам’яток України ХVІІ – початку ХХ ст. : автореф. дис. … канд. іст. наук : спец. 07.00.08 «Книгознавство, бібліотекознавство, бібліографознавство» / НАН України. Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. Київ, 1998. 16 с.
 3. Монографії, брошури
 4. (2001) Канцедикас А., Сергєєва І.А. Альбом еврейской художественной старины Семена Ан-ского = The Jewish Artistic Heritage Album by Semyon An-sky. Москва : Мосты культуры, 2001. 335 с. : ил. (Шедевры еврейского искусства ; [т. 6]). Текст параллельно на рус. и англ. яз. (Співавтор – А. Канцедикас).
 5. (2002) Особові архівні фонди Інституту рукопису: Путівник / Ред. колегія: О. С. Онищенко (відп. редактор), Г. В. Боряк, С. Г. Даневич (відп. секретар), Л. А. Дубровіна (заст. відпов. редактора), Н. М. Зубкова, Т. І. Ківшар, С. Г. Кулєшов, В. Ю. Омельчук, Ю. А. Пінчук, П. Т. Тронько / Національна академія наук України. Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського. Інститут рукопису. - К., 2002. - 768 с.
 6. (2006) Архівна спадщина Семена Ан-ського у фондах Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського / НАН України. Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Центр дослід. історії і культури східноєвроп. єврейства ; редкол.: О. Онищенко (голова), І. Шевченко (співголова), Г. Боряк, Р. Процик, Л. Дубровіна. Київ : Дух і Літера, 2006. 544 c.
 7. Довідники, покажчики, каталоги
 8. (2015) Архів та зібрання рукописів Кабінету єврейської культури Академії наук УРСР [С. 155–157] ; Колекція єврейських рукописних документів [С. 240–243] ; Колекція єврейського музичного фольклору [С. 244–245] // Архіви, колекції та зібрання державних, громадських та релігійних установ у фондах Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського : путівник. Київ, 2015.
 9. Документальні публікації
 10. (2006) С.А. Ан-ский. Разрушение Галиции / публ. текста И.А. Сергеева // Архив еврейской истории. Москва : РОССПЭН, 2006. Т. 3. С. 9–29.
 11. Статті
 12. (1991) Jewish Scholar Institution and Library Collection in Kiev after 1917 : a Brief Historical Sketch // Soviet Jewish Affairs. Vol. 21. No. 2. 1991. P. 45–50. (Підпис: I. Sergeeva; співавтор – N. Senchenko [М. Сенченко]).
 13. (1991) З історії формування колекції єврейської літератури Центральної наукової бібліотеки ім. В.І. Вернадського // Світ. 1991. № 3/4. С. 64–87. (Співавтор – М. Сенченко).
 14. (1992) Еврейские фонды ЦНБ им. В.И. Вернадского // Новый круг. 1992. № 2. С. 273–288. (Співавтор – И. Петровский).
 15. (1993) Деятельность Киевского отделения Общества для распространения просвещения между евреями в России в конце ХІХ – начале ХХ вв // История евреев в России : проблемы источниковедения и историографии : сб. науч. тр. / С.-Петерб. евр. ун-т. Санкт-Петербург, 1993. Вып. 1. С. 122–133. (Співавтор – О. Горшихина).
 16. (1993) Матеріали журналу «Еврейский мир» (Петербург 1908–1917 рр.) в фондах ЦНБ ім. в.і. Вернадського АН України // Рукописна та книжкова спадщина України Київ, 1993. Вип. 1. С. 111–116..
 17. (1993) Програма наукового освоєння і введення в культурний обіг зібрання колекцій єврейських рукописів та друкованих видань ЦНБ // Бібл. вісн. 1993. № 3. С. 26–29. (Співавтор – О.С. Онищенко)..
 18. (1994) Будні Сектору сходознавства // Бібл. вісн. 1994. № 5/6. С. 57..
 19. (1994) Книжкові знаки як джерело вивчення історії комплексних бібліотечних фондів / І. А. Сергєєва, О. Ю. Горшихіна // Рукописна та книжкова спадщина України. - К., 1994. - Вип. 2. – С. 106–115.
 20. (1995) Uber eine einzigartige Dokumentn- und Materialiensammlung zur judischer Historie, Ethnographie und Folklore // Ukraine : Theater untern Dach. Berlin : Deitsche UNESCO-Kommission. 1995. P. 36–38. (Підпис: I. Sergeeva; співавтор – L. Scholochova [Л. Шолохова]).
 21. (1996) З історії формування колекції єврейської літератури Національної бібліотеки України (1918–1939) // Бібл. вісн. 1996. № 6. С. 13–15.
 22. (1996) Русско-еврейская периодическая печать на Украине во второй половине XIX – начале XX в. (по материалам собрания еврейских рукописей и печати ЦНБ им. В.И. Вернадского НАН Украины) // Рукописна та книжкова спадщина України. Київ, 1996. Вип. 3. С. 68–83. (Співавтор – О.Ю. Горшихина).
 23. (1996) Фонд Шолом-Алейхема в Институте рукописей ЦНБ им. В.И. Вернадского // Jews and Slavs. Jerusalem, 1996. Vо1. 5. Р. 175–182. (Підпис: И.А. Сергеева).
 24. (1997) Марк Эпштейн : возвращение забытого имени // Єврейська історія та культура в Україні : матеріали конф., м. Київ, 2–5 верес. 1996 р. / Ін-т юдаїки. Київ, 1997. С. 204–208. (Підпис: И.А. Сергеева; співавтор – X. Казовский).
 25. (1997) Память о Храме в оформлении еврейских рукописей и книг Украины // Галицько-буковинський хронограф. Івано-Франківськ ; Чернівці, 1997. № 1 (2). С. 69–74. (Підпис : И.А. Сергеева).
 26. (1997) Память о Храме в оформлении еврейских рукописей из собрания НБУ им. В.И. Вернадского // Єврейська історія та культура в Україні : матеріали конф., м. Київ, 2–5 верес. 1996 р. / Ін-т юдаїки. Київ, 1997. С. 199–203. (Підпис: И.А. Сергеева).
 27. (1997) С.А. Ан-ський і «Альбом еврейской художественной старины» : [з фондів б-ки] // Бібл. вісн. 1997. № 6. С. 20–23.
 28. (1998) «Альбом еврейской художественной старины» С. Ан-ского // Живая старина : журнал о русском фольклоре и традиционной культуре. 1998. № 3. С. 38–41 : порт., ил.
 29. (1998) Память о Храме в оформлении еврейских рукописей и книг Украины // Євреї України та Держава Ізраїль : зб. наук. пр. / Міжнародний Соломонів Університет. Київ, 1998. С. 112–118. (Підпис: И.А. Сергеева).
 30. (1998) Проблемы и задачи создания информационной системы о еврейских иллюминированных рукописях и редких изданиях // Наук. зап. / Ін-т політ. і етнонац. дослідж. Київ, 1998. Вып. 4. С. 136–142. (Підпис: И. Сергеева).
 31. (1998) Пінкасім як джерело для вивчення історії євреїв в Україні (на матеріалах зібрання єврейських рукописів та друкованих видань сектора сходознавства Ін-ту рукопису НБУВ) // Бібліотека. Наука. Культура. Інформація : наук. пр. Київ, 1998. Вип. 1. С. 138–145.
 32. (1999) Ан-ський Семен Якимович // Українська бібліограф істика : зб. наук. пр. Київ : РИО, 1999. Вип. 2. С. 59–61.
 33. (2000) Пінкасім як єврейські хронікальні документи України (на матеріалах зібрання єврейських рукописів та друкованих видань сектора сходознавства ІР НБУВ) // Бібліотека. Наука. Культура. Інформація : наук. праці НБУВ. Київ, 2000. Вип. 3. С. 358–368.
 34. (2001) Семен Акимович Ан-ский : собиратель, этнограф, писатель // Єгупець. Київ, 2001. № 9. С. 229–236.
 35. (2002) С.А. Ан-ский. Документы к биографии (1914–1917) // Єврейська історія та культура кінця ХІХ – початку ХХ ст. : зб. наук. пр. Київ, 2002. С. 235–250. (Підпис: И.А. Сергеева).
 36. (2003) «Хождение в еврейский народ». Этнографические экспедиции Семена Ан-ского в документах // Ab Imperio. Казань, 2003. № 4. С. 395–428.
 37. (2003) Ан-ский. Документы к биографии (1914–1917 гг.) : з фондів б-ки // Єврейська історія та культура кінця XIX – початку XX ст. : зб. наук. пр. / Ін-т юдаїки та ін. Київ, 2003. С. 235–250. (Підпис: И.А. Сергеева).
 38. (2003) Переписка барона Вл. Гинцбурга и С. Ан-ского по поводу этнограф. экспедиции в черту евр. Оседлости // Аb Іmpеrіо. Казань, 2003. № 4. С. 429–473.
 39. (2003) Энгель Ю.Д. Еврейская народная песня : этнографическая поездка / вступ. ст., публ. текста и коммент. И.А. Сергеевой // Східний світ. Київ, 2003. № 3. С. 176–189.
 40. (2003) Этнографические экспедиции Семена Ан-ского в документах // Параллели : русско-еврейский историко-литературный и библиографический альманах. Москва : Дом Еврейской Книги, 2003. № 2/3. С. 97–124.
 41. (2003) Этнографические экспедиции Семена Ан-ского в документах // Східний світ. Київ, 2003. № 3. С. 141–157. (Підпис: И. А. Сергеева).
 42. (2004) О Юлии Дмитриевиче Энгеле // Параллели : русско-еврейский историко-литературный и библиографический альманах. Москва, 2004. № 4/5. С. 281–285.
 43. (2004) Энгель Юлий. Еврейская народная песня. Этнографическая поездка / публ. текста и комментарии И.А. Сергеевой // Параллели : русско-еврейский историко-литературный и библиографический альманах. Москва, 2004. № 4/5. С. 285–305.
 44. (2005) «...і ніколи не вимовляв імені Божого всує». Семен Ан-ський – організатор и популяризатор єврейської етнографії // Українознавство. Київ, 2005. № 3. C. 126–133.
 45. (2005) «… экстаз, мистицизм, этнография – здесь все дано убедительно...» («Диббук» Семена Ан-ского) // Параллели : русско-еврейский ист.-лит. и библиогр. альманах. Москва, 2005. № 6/7. С. 97–116.
 46. (2005) Драма писателя и драма жизни : Семен Ан-ский. Драма «Диббук» // Параллели. Москва, 2005.
 47. (2005) Семен Ан-ський – письменник, етнограф, громадський діяч (за документами періоду Першої світової війни з архівів Києва та Москви) // Рукописна та книжкова спадщина України. Киев, 2005. Вип. 10. С. 139–154.
 48. (2007) Отдел фонда иудаики Института рукописи НБУВ : история и современность // Библиотеки национальных академий наук : проблемы функционирования, тенденции развития : науч.-практ. и теорет. сб. / Междунар. ассоц. акад. наук, Совет директоров науч. б-к и информ. центров ; редкол.: А.С. Онищенко (пред.) [и др.]. Киев, 2007. Вып. 5. С. 369–385.
 49. (2007) Фоноархив еврейской народной музыки : история, содержание фондов и перспективы развития : [хранится в Ин-те рукописи] // Рукописна та книжкова спадщина України. Київ, 2007. Вип. 12. С. 80–92.
 50. (2008) «Рукописи не горят» (Собрание иудаики Национальной библиотеки Украины имени В.И. Вернадского) // Антиквар. Киев, 2008. № 9 (Сентябрь). С. 52–59.
 51. (2009) Destiny of Museum of the Jewish Historical and Ethnographical Society // The First Congress of Jewish Art in Poland : Jewish Artists and Central-Eastern Europe, 19th Century to WWII. Warsaw, 2009.
 52. (2009) «…Эта коллекция является неповторимой и единственной в мире…». Судьба Музея Еврейского историко-этнографического общества после 1917 года // Рукописна та книжкова спадщина України. Киев, 2009. Вип. 13. С. 196–223.
 53. (2009) Семен Ан-ский и повременное издание «Еврейский мир» // На зламі століть : історія та культура євреїв Східної Європи : 1880–1920 : зб. пр. 4 Академічних читань пам’яті Семена Акимовича Ан-ського. 2009.
 54. (2009) Юдаїка в бібліотеках й архівах пострадянських країн: проблеми збереження та використання [Електронний ресурс] / І. Сергєєва // Бібліотечний вісник. - 2009. - № 3. - С. 35-39..
 55. (2010) Destiny of the Museum of the Jewish Historical and Ethnographical Society after 1917 // Jewish Artists and Central-Eastern Europe : Art Centers – Identity – Heritage from the 19th Century to the Second World War. Warszawa : DiG, 2010. P. 163–182.
 56. (2010) «Еврейский мир» Семена Ан-ського // Збірник праць Четвертих академічних читань пам’яті С.А. Ан-ського. Київ, 2010.
 57. (2010) Записні книги єврейських громад у фондах НБУВ // Орієнтальні студії в Україні : до ювілею Л.В. Матвєєвої : зб. наук. ст. / НАН України. Ін-т сходознавства ім. А.Ю. Кримського. Київ, 2010. С. 452–463. (Співавтор – О.О. Хамрай).
 58. (2010) Семен Ан-ский и повременное издание «Еврейский мир» // Рукописна та книжкова спадщина України. Киев, 2010. Вип. 14. С. 48–72.
 59. (2010) Художнє оздоблення єврейських рукописних пам’яток України кінця ХVIII – першої чверті ХХ ст. : традиції і побутування (на матеріалах колекції Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського) // Вісник Харківської державної академії дизайну і мистецтв : зб. наук. пр. Харків : ХДАДМ, Центр Сходознавства, 2010. (Мистецтвознавство, № 8: Сходознавчі студії, вип. 3: Єврейське мистецтво і український контекст. Обрії традиційної художньої культури). С. 199–235.
 60. (2012) Зібрання єврейських рукописів та друкованих видань у фондах НБУВ // Юдаїка у Східній Європі. Відень, 2012. (Співавтор – О.Ю. Горшихіна).
 61. (2013) Документальна спадщина Семена Акимовича Ан-ського в Інституті рукопису Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського // Бібліотекознавство, архівознавство, інформологія. Київ, 2013. Вип. 2. С. 25–32.
 62. (2013) Документальное наследие Семена Ан-ского в архівах и библиотеках России : историко-архивоведческий обзор // Библиотеки национальных академий наук : проблемы функционирования, тенденции развития : науч.-практ. и теор. сб. / НАН Украины. Нац. б-ка Украины им. В.И. Вернадского, Междунар. ассоц. акад. наук, Совет директоров науч. б-к и информ. центров ; междунар. редкол.: А.С. Онищенко (пред.), ... В.Н. Горовой, Л.А. Дубровина [и др.]. Вип. 11. Киев : НБУВ, 2013. С. 263–282.
 63. (2013) Музей и архив Еврейского историко-этнографического общества : к проблеме реконструкции документального собрания // Рукописна та книжкова спадщина України. Київ, 2013. Вип. 17. С. 288–320.
 64. (2013) Музей і архів Єврейського історико-етнографічного товариства: до проблеми реконструкції документального зібрання (рос.) / І. А. Сергєєва // Рукописна та книжкова спадщина України. - 2013. - Вип. 17. - С. 288-320. .
 65. (2013) Наследие Семена Акимовича Ан-ского в библиотеках, архивах и музеях Украины // Музей. Традиция. Этничность. Научный журнал. Санкт-Петербург : Российский этнографический музей, 2013. № 2 (4). С. 101–111.
 66. (2014) Jewish Collections and Documents in Kyiv Archives and in the V. Vernadskiy National Library of Ukraine // The Proceedings of the 32nd IAJGS International Conference on Jewish Genealogy. Paris, 2014. Vol. 2: Central and Eastern Europe.
 67. (2014) The Pinkasim that the V.I. Vernadsky National Library of Ukraine holds // The Proceedings of the 32nd IAJGS International Conference on Jewish Genealogy. Paris, 2014. Vol. 2: Central and Eastern Europe.
 68. (2015) Письма Леви-Ицхока Вайнштейна Семену Акимовичу Ан-скому / пер. с идиша Н. Риндюк ; предисл. и коммент. И. Сергеевой и Н. Риндюк // Judaica Ukrainica Annual Journal of Jewish Studies. 2015. Vol. 4. P. 137–162.
 69. (2017) Модернизм в осознании еврейского наследия : С. Ан-ский – от русского народника к создателю Еврейского музея // Материалы семинара «Модернизм в еврейской культуре межвоенного периода», г. Киев, 2 нояб. 2016. Вильнюс, 2017.
 70. Науково-популярні публікації
 71. (1990) Доля бібліотеки : [про б-ку ін-ту євр. культури] // Вечірній Київ. Київ, 1990, 27 листоп. № 272. С. 2 (Співавтор – М. Сенченко).
 72. (1995) Ан-ський С. Шолом-Алейхем, Перец и Фруг / публ. тексту І.А. Сергєєва // Єгупець. Київ, 1995. № 1. С. 82–86.
 73. (1997) П’ята Міжнародна конференція «Єврейська культура в країнах Центральної та Східної Європи // Бібл. вісн. 1997. № 5. С. 32.
 74. (1999) В Національній бібліотеці : [про відкриття вист. «Шолом-Алейхем і єврейська література в Україні»] // Еврейские вести. Киев, 1999, март. № 5–6. С. 9. (Підпис: Ірина Сергєєва).
 75. (2001) Ан-ський С.А. Встреча (легенда); История с Бештом и убитыми христианами; История с Бештом и святопогибшими из-за навета / публ. И. Сергеевой // Єгупець. Київ, 2001. № 9. С. 236–242.
 76. Енциклопедичні статті
 77. (2001) Ан-ський С.Я. // Енциклопедія сучасної України. Т. 1: А. Київ, 2001. С. 537.
 78. (2002) Ан-ський Семен Якимович [С. 601–602] ; Гаркаві Авраам Якович [С. 96–97] ; Шолом-Алейхем [С. 601–602] // Особові архівні фонди Інституту рукопису : путівник. Київ, 2002.42. Семен Ан-ский : исследования жизни и творчества // Евреи Евразии. Київ, 2002. № 1. С. 54–58.
 79. (2003) Береговський Мойсей Якович // Енциклопедія сучасної України. Київ, 2003. Т. 2. С. 484.
 80. (2006) Єврейська (Жидівська, Гебраїстична) історико-археографічна комісія Всеукраїнської Академії наук [С. 152–153] ; Єврейських рукописів зібрання Інституту рукопису НБУВ [С. 153–154] // Українська архівна енциклопедія : робочий зошит. Київ, 2006. Вип. 2: Д–М.
 81. (2008) Єврейська (Жидівська, Гебраїстична) історико-археографічна комісія Всеукраїнської Академії наук [С. 403–404] ; Забезпечення національних інтересів України в архівній справі [С. 414–415] ; Зібрання єврейських рукописів Інституту рукопису НБУВ [С. 428] // Українська архівна енциклопедія. Київ, 2008.
 82. (2011) Ізраельсон Яків Ізраїльович // Енциклопедія сучасної України. Київ, 2011. Т. 11: Зор–Как. С. 230–231.
 83. (2012) Кісельгоф Зіновій Аронович // Енциклопедія сучасної України. Т. 12.
 84. (2012) Кісельгоф Зіновій Аронович // Енциклопедія сучасної України. Т. 12.
 85. Тези наукових доповідей
 86. (1990) Реконструкция книжных собраний ЦНБ : к вопросу о создании сводной картотеки книжных знаков // Тез. докл. и сообщений респ. науч. конф. «Перспективы развития библиотечного дела в Украинской ССР», г. Киев, 16–18 окт. 1990 г. Киев, 1990. Ч. 1. С. 92–93.
 87. (1995) Иллюстрированные пинкасы Украины конца XVIII – начала XX веков (из собр. Центральной научной библиотеки им. В.И. Вернадского НАН Украины) // Єврейська історія та культура в Україні : матеріали конф., м. Київ, 8–9 груд. 1994 р. / Асоц. євр. орг. та общин України ; Асоц. юдаїки – науково-дослідний центр. Київ, 1995. С. 174–179.
 88. (1998) Проблеми і задачі створення інформаційної системи про єврейські ілюміновані рукописи і рідкісні видання // Матеріали першої Всеукраїнської науково-практичної сходознавчої конференції : зб. наук. пр. / Нац. ун-т «Києво-Могилянська академія». Київ, 1998. Вип. 1. С. 75–81.
 89. (1999) Деякі аспекти історіографії досліджень єврейського декоративно-ужиткового мистецтва // «Штетл» як феномен єврейської історії зб. наук. пр. : матеріали VI Міжнар. наук. конф. «Єврейська історія та культура в країнах Центральної та Східної Європи», 30 серп. – 3 верес. 1998 р. / Інститут юдаїки. Київ, 1999. С. 284–293.
 90. (2000) Художнє оздоблення єврейських рукописних пам’яток України кінця XVIII – першої чверті ХХ ст. : традиції і побутування // История и культура евреев Левобережной Украины и Литвы Х–ХХ ст. : тез. докл. Чернигов, 2000. С. 3–5. (Підпис: І.А. Сергєєва).
 91. (2001) Vernadsky National Library of Ukraine // Preserving Jewish Archives as Part of the European Cultural Heritage. Proceedings of the Conference of Judaica Archives in Europe, for Archivists and Librarians, Potsdam, July 11–13, 1999. Paris, 2001. P. 85–93. (Підпис: I. Sergeeva).
 92. (2001) Уникальное собрание документов и материалов по еврейской истории, этнографии, фольклору : прошлое и настоящее // Десять років єврейського національного відродження в пострадянських країнах : досвід, проблеми, перспективи : зб. наук. пр. : матеріали конф., м. Київ, 28–30 серп. 2000 р. Київ, 2001. С. 273–282. (Підпис: И.А. Сергеева).
 93. (2004) Archival Judaica in the Post-Soviet Countries to the Problem of its Preservation and Use // Future of Jewish Heritage in the Europe. Conference in Prague. 2004. URL: www.jewish–heritage–europe.eu/confer/prague04/papers/Serheyeva.pdf.
 94. (2004) «... Если пьеса хорошая – ее и через 50 лет будут ставить без моего содействия...» : «Диббук» Семена Ан-ского // Доля єврейських громад Центральної та Східної Європи в першій половині ХХ століття : зб. наук. пр. : матеріали конф., 26–28 серпня 2003 р. / НАН України. Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. Ін-т юдаїки ; редкол.: Л. Фінберг (голова), ... І. Сергєєва [та ін.]. Київ, 2004. С. 344–360. (Підпис: И.А. Сергеева).
 95. (2012) Собрание пинкасов (записных книг еврейских общин) в фондах Национальной библиотеки Украины имени В.И. Вернадского // Новые исследования по еврейской истории. Материалы ХІХ Международной ежегодной конференции по иудаике. Москва, 2012. С. 9–22. (Сефер, Академическая серия. Вып. 42). (Співавтор – А. Хамрай).
 96. (2017) Єврейські рукописи у фондах Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського : історія, склад і зміст фондів // Збереження і популяризація єврейської культурної спадщини : матеріали Міжнар. наук. конференції, м. Київ, 26 26 жовт. 2016 р. Київ, 2017.
 97. (2017) Історична періодизація російсько-єврейських часописів другої половини XIX – першої чверті XX ст. // Бібліотека. Наука. Комунікація. Стратегічні завдання розвитку наукових бібліотек : матеріали Міжнар. наук. конф., м. Київ, 3–5 жовт. 2017 р. Київ, 2017. С. 170–173.


©   Ірина Сергієва, 2011 www.nbuv.gov.ua

 

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського