До 100-річчя Національної академії наук України та Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського

  

А  Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я  

ЗАХАРОВА Наталія Борисівна - біографічна довідка
Працює в НАЦІОНАЛЬНА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ ІМЕНІ В. І. ВЕРНАДСЬКОГО

адреса сторінки: http://irbis-nbuv.gov.ua/everlib/person/698565

 

ЗАХАРОВА Наталія Борисівна


старший науковий співробітник


Національна юридична бібліотека . Відділ синтезу соціокультурних мережевих ресурсів .
Публікації в репозитарії НБУВ
Наукові видання »
Наукові зацікавлення: теорія і практика бібліотечної справи,культурно-просвітницька, соціокультурна та інформаційна діяльність бібліотек.
Контактна інформація: (044)525-74-90, 3-10, +38(050)86-43-476, natazachar@bigmir.net
Дати життя:07.10.1947, м. Чернігів, Україна
Персональні веб-ресурси
Освіта:
1973Київський державний університет імені Т. Г. Шевченка, журналістика
1978Київський інститут підвищення журналістської майстерності, журналістика
Науковий ступінь:
2010кандидат історичних наук; тема дисертації: Культурно-просвітницька діяльність Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського (1918-2008)
У Національній бібліотеці України імені В.І.Вернадського з 1980
Професійна діяльність:
1966-1968Головна редакція Української радянської енциклопедії, бібліотекар
1968-1972Українське товариство дружби і культурних зв'язків із зарубіжними країнами, завідувач бібліотеки
1972-1973літературний редактор, газета «Друг читача»
1973-1980старший редактор, зав. відділу бібліотек, республіканський журнал «Соцалістична культура»
1980старший науковий співробітник відділу бібліотекознавства ЦНБ АН УРСР
1987очолила сектор інформаційно-масової роботи
1989завідувач Відділу інформаційно - масової роботи
1992керівник Культурно - просвітницького центру НБУВ
2004науковий співробітник відділу бібліотекознавства
з 2011науковий співробітник відділу синтезу соціокультурних мережевих ресурсів СІАЗ
2013старший науковий співробітник відділу синтезу соціокультурних мережевих ресурсів Національної юридичної бібліотеки НБУВ
Додаткові посади та обов`язки:
Входить до складу вченої ради НБУВ
з 1991Голова Комісії з організаційної роботи Національна бібліотека України ім. В.І.Вернадського
з 1991голова профспілкового комітету Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського
з 2007член президії ЦК профспілки НАНУ
з 2017голова інформаційно - аналітичної комісії президії ЦК профспілки працівників НАНУ
Відзнаки та нагороди:
2009Почесне звання "Заслужений працівник культури України"
2007нагрудний знак "Знак пошани"
1982медаль " В пам'ять 1500-річчя Києва"
ветеран праці
почесна грамота Президії НАНУ
почесна грамота ‎ЦК профспілки працівників НАНУ
грамота Президії Київського регіонального комітету профспілки працівників НАНУ
Публікації:
  Автореферати, дисертації
 1. (2010 ) Культурно-просвітницька діяльність Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського (1918-2008) : автореф. дис … канд. наук із соціальних комунікацій: 27.00.03 / Наталія Борисівна Захарова . – Київ : Б.в., 2010 . – 19 с. (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського, дата захисту: 15.03.10).
 2. (2010) Культурно-просвітницька діяльність Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського (1918-2008) [Текст] : дис. ... канд. іст. наук : 27.00.03 / Захарова Наталія Борисівна ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. - К., 2010. - 218 арк.
 3. Монографії, брошури
 4. (2018) Книгознавча школа Київського національного університету культури і мистецтв [Текст] : антологія / [Бабич В. С. та ін. ; уклад. В. М. Медведєва ; редкол.: М. М. Поплавський та ін.] ; Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. - 2-ге вид., випр. та допов. - Київ : Ліра-К, 2018. - 673 с. .
 5. (2018) Національна академія наук України (1918-2018) [Текст] : до 100-річчя від дня заснування / [редкол.: Б. Є. Патон (голов. ред.) та ін. ; упоряд. іл. матеріалу та бібліогр. покажч.: С. М. Коваленко та ін. ; ред. Т. П. Дубас та ін.] ; НАН України. - Київ : Академперіодика, 2018. - 333 с.(ред.).
 6. Довідники, покажчики, каталоги
 7. (1996) Структурно-номінативний напрям у методології науки [Текст] : кат. кн. вист. / Бургін М. С., Кузнецов В. І. ; [уклад.: Л. В. Бєляєва, І. Д. Войченко ; відп. ред. Н. Б. Захарова] ; Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. - К. : [б. в.], 1996. - 22с.
 8. (1998) "Пам'яті поета" Василеві Стусу - 60 [Текст] : каталог книжкової виставки / Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського ; уклад. О. П. Ахова, І. Д. Войченко ; ред. Н. Б. Захарова. - К. : [б.в.], 1998. - 67 с. .
 9. (1999) Національна наука і становлення сучасного парламентизму в Україні [Текст] : кат. кн. вист. / Секретаріат Верховної Ради України, Від. інформ.-бібл. забезпечення, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Культ.-просвіт. центр ; [упоряд.: Войченко І. Д. та ін.]. - К. : [б. в.], 1999. - 40 с.
 10. (2002) Інституту політичних і етнонаціональних досліджень НАН України-10 [Текст] : кат. кн. вист. / Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського, Культур.-просвітн. центр ; авт.-уклад.: К. В. Бардієр, І. А. Прокошина ; наук. ред. Н. Б. Захарова. - К. : [б.в.], 2002. - 49 с.
 11. (2004) Чарівний світ вишивки [Текст] : кат. вист. Лариси Шустерман / Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Культур.-просвітн. центр ; [авт.-уклад. Н. Б. Захарова]. - Київ : НБУВ, 2004. .
 12. Статті
 13. (1997) 150 років від дня народження Т. А. Едісона / Н. Захарова, І. Войченко // Бібліотечний вісник. – 1997. – № 3. – C. 41-43 .
 14. (1997) Українська книга в Литві / Н. Захарова // Бібліотечний вісник. – 1997. – № 6. – C. 8 .
 15. (1998) Виставочна діяльність Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського (до 80-річчя НАН України) / Н. Б. Захарова // Рукописна та книжкова спадщина України. – 1998. – Вип. 4. – C. 88-92 .
 16. (1999) Національне свято Китаю - в Національній бібліотеці України / Н. Захарова // Бібліотечний вісник. – 1999. – № 5.
 17. (2002) Фотомистецтво – дзеркало світу / Н. Захарова // Бібліотечний вісник. – 2002. – № 5. – C. 53-54 .
 18. (2003) XIII читання академіка В. І. Вернадського / Н. Захарова // Бібліотечний вісник. – 2003. – № 2. – C. 19.
 19. (2007) Культурно-просвітницька діяльність Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського: історія становлення і розвитку (1918–1964) / Н. Захарова // Бібліотечний вісник. – 2007. – № 3. – C. 20-27.
 20. (2009) Інформаційно-культурологічна діяльність Центральної наукової бібліотеки Академії наук УРСР у 1965–1980 рр. / Н. Захарова // Бібліотечний вісник. – 2009. – № 5. – C. 35-43 .
 21. (2009) Культурно-просвітницька діяльність Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського: основні етапи розвитку / Н. Захарова // Наукові праці Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського. – 2009. – Вип. 25. – C. 101-107 .
 22. (2009) Роль виставкової роботи у виконанні Національною бібліотекою України імені В. І. Вернадського інформаційно-культурологічної функції в 1918–1964 рр. / Н. Захарова // Наукові праці Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського. – 2009. – Вип. 23. – C. 60-81 .
 23. (2010) Культурно-просвітницька функція національної бібліотеки в умовах державотворення (з досвіду Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського) / Н. Захарова // Бібліотечний вісник. – 2010. – № 4. – C. 49-54 .
 24. (2010) Особливості становлення культурно-просвітницької діяльності національної бібліотеки української держави / Н. Б. Захарова // Рукописна та книжкова спадщина України. – 2010. – Вип. 14 .
 25. (2010) Роль національної бібліотеки в культурно-інформаційному забезпеченні суспільства на сучасному етапі / Н. Захарова // Наукові праці Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського. – 2010. – Вип. 26. – C. 230-246 .
 26. (2011) Академические библиотеки в новом социокультурном измерении: роль рекламы в создании позитивного имиджа библиотеки / Н. Б. Захарова // Библиотеки национальных академий наук: проблемы функционирования, тенденции развития. – 2011. – вып. 9. – C. 265-2.
 27. (2011) Концепція управління культурно-просвітницькою діяльністю в Національній бібліотеці в період структурної реорганізації / Н. Захарова // Наукові праці Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського. – 2011. – Вип. 29. – C. 164-172 .
 28. (2013) Культурно-інформаційна функція наукової бібліотеки в сучасних умовах / Н. Захарова // Наукові праці Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського. – 2013. – Вип. 36. – C. 447-451 .
 29. (2014) Виставкова діяльність бібліотек як елемент інформаційного обслуговування / Н. Захарова // Наукові праці Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського. – 2014. – Вип. 39. – C. 467-474 .
 30. (2018) Popularising of library activity as a factor of increasing its image / N. Zakharova // Austria-science. – Austria, Innsbruck, 2018. – № 18/1. – P. 18–20.
 31. (2018) Інформаційно-комунікаційна взаємодія як фактор популяризації правових знань / Н. Захарова // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. – 2018. – Вип. 50. – C. 79-88 .
 32. (2018) Академическая библиотека - центр духовной культуры государства / Н. Захарова // Библиотеки национальных академий наук: проблемы функционирования, тенденции развития. – 2018. – Вып. 16. – C. 175-181 .
 33. (2019) Social cultural activity of as academic library: traditions, innovations / N. Zacharova // Znanstvena misel journal. – Slovenia, Ljubljana, 2019. – № 33. – vol. 2. – P. 3–9.
 34. (2019) The role of ethics in the professional work of a librarian / N. Zakharova // Danish scientific journal. – Danish, Kobenhavn. – 2019. № 24. – Vol. 1. – P. 4–5.
 35. Тези наукових доповідей
 36. (2007) Дослідження культурно-просвітницької діяльності національної бібліотеки (на прикладі Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського) / Н. Б. Захарова // Розвиток бібліотечної науки, освіти, професії в умовах інформатизації суспільства : міжнар. наук.-практ. конф., Київ, 16–17 трав. 2007 р. –Київ, 2007. –С. 68–70. .
 37. (2012) Культурно-просветительская деятельность Национальной библиотеки Украины имени В.И.Вернадского:история становления /Н. Б. Захарова // Вопросы социологии, политологии, философии и истории: материалы междунар. заочной науч.-практ. конф.(14 нояб.2012 г).–Новосибирск:СибАК, 2012. –C. 111–122.
 38. (2012) Роль библиотеки как культурно-просветительского центра в построении независимого государства (из опыта Национальной библиотеки Украины имени В. И. Вернадского)// Актуальные проблемы современного общества: вопросы социологии, политологии, философии, истории: материалы междунар.заочной науч.-практ.конф.(17 дек.2012 г.) –Новосибирск: СибАК, 2012. –С. 148–156.
 39. (2013) Реклама –новая парадигма культурно-информационной функции библиотеки / Н. Б. Захарова // Перспективы развития науки в XXI веке: междунар.конф. (Донецк,16мая 2013г.).–Донецк:Науч.-информ.центр «Знание», 2013. –С. 169–172.
 40. (2014) Культурно-информационная функция библиотеки: рансформация в современном мир // Актуальные вопросы общественных наук: социология, политология,философия, история /Сб. ст. поматериаламXXXIII междунар. науч.-практ. конф No1(33).–Новосибирск: СибАК, 2014. –С. 156–163.
 41. (2015) Тенденції розвитку інноваційних форм масової комунікації в сучасній бібліотечній діяльності // Н. Б. Захарова / Бібліотека. Наука. Комунікація: матеріали міжнар. наук. конф. (Київ, 6–8 жовт. 2015 р.): у 2 ч. Ч. 1 / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Асоц. б-к України, Рада дир. б-к та інформ. центрів академій наук –членів МААН. –Київ, 2015. –С. 43–45. .
 42. (2015) Традиции и инновации в информационном обслуживании: выставочная деятельность библиотек// Н. Б. Захарова / Актуальные вопросы общественных наук: социология, политология, философия, история: сб. ст. по материалам XLIXL междунар. науч.-практ. конф. No 5–6 (46). Новосибирск: СибАК, 2015. –С. 109–114.
 43. (2018) Соціокомунікаційна діяльність академічної бібліотеки в XXI столітті / Н. Б. Захарова // Бібліотека. Книга. Наука : матеріали наук. семінару (Київ, 24–25 квіт. 2018 р.). Вип. 1. – Київ : Вид. центр КНУКіМ, 2018. – С. 68–69.


©   www.nbuv.gov.ua

 

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського