До 100-річчя Національної академії наук України та Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського

  

А  Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я  

МІЦАН Тетяна Володимирівна - біографічна довідка
Працює в НАЦІОНАЛЬНА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ ІМЕНІ В. І. ВЕРНАДСЬКОГО

адреса сторінки: http://irbis-nbuv.gov.ua/everlib/person/790735

 

МІЦАН Тетяна Володимирівна


старший науковий співробітник


Інститут рукопису. Відділ джерелознавства
Публікації в репозитарії НБУВ

Варіанти імені:
 • Mitsan Tetiana (eng)
 • Мицан Татьяна (rus)
 • Наукові видання »
  Наукові зацікавлення: Історія України XVII–XVIII ст., археографія, джерелознавство, архівознавство, документознавство, палеографія; дослідження та реконструкція джерельної бази з історії України, зокрема, дослідження рукописних актових документів XVII–XVIIІ ст. та науковий археографічний опис списків XVII ст. – рукописних документів, що мають відношення до історії Росії та України.
  Контактна інформація: +38(044) 288-14-18
  Дати життя:1971
  Персональні веб-ресурси
  Освіта:
  1992Київський державний інститут культури імені О.Є.Корнійчука, бібліотекознавство
  Науковий ступінь:
  2003кандидат історичних наук ; тема дисертації: «Києво-Могилянська академія (1615–1817) у фондах Інституту рукопису НБУВ: документознавчий аналіз»
  У Національній бібліотеці України імені В.І.Вернадського з 1992 р.
  Професійна діяльність:
  редактор відділу рукопису
  в.о. молодшого наукового співробітника відділу зберігання та використання фондів Інституту рукопису ( після реорганізації відділу рукописів в інститут)
  молодший науковий співробітник
  в.о. наукового співробітника
  науковий співробітник
  в.о. старшого наукового співробітника
  старший науковий співробітник
  Додаткові посади та обов`язки:
  член Асоціації бібліотекарів України


  Публікації:
   Автореферати, дисертації
  1. (2003) Києво-Могилянська академія (1615-1817) у фондах Інституту рукопису Національної бібліотеки імені В.І.Вернадського: документознавчий аналіз [Текст] : дис. ... канд. іст. наук : 07.00.08 / Міцан Тетяна Володимирівна ; Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. Київ, 2003. 199 арк.
  2. (2003) Києво-Могилянська академія (1615–1817) у фондах Інституту рукопису Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського : документознавчий аналіз : автореф. дис. … канд. іст. наук : спец. 07.00.08 «Книгознавство, бібліотекознавство, бібліографознавство» / НАН України. Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. Київ, 2003. 18 с.
  3. Монографії, брошури
  4. (2011) Документальна спадщина Свято-Михайлівського Золотоверхого монастиря у Києві ХVІ-ХІІІ ст. з фондів Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського: Зб. документів. [Текст] / Автори-укладачі: Ю.А. Мицик, С.В.Сохань, Т.В. Міцан, І.Л. Синяк, Я.В. Затилюк; Над. акад. наук України, Над. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського. Київ, 2011. 559 с.
  5. Довідники, покажчики, каталоги
  6. (2002) Особові архівні фонди Інституту рукопису: Путівник / Ред. колегія: О. С. Онищенко (відп. редактор), Г. В. Боряк, С. Г. Даневич (відп. секретар), Л. А. Дубровіна (заст. відпов. редактора), Н. М. Зубкова, Т. І. Ківшар, С. Г. Кулєшов, В. Ю. Омельчук, Ю. А. Пінчук, П. Т. Тронько / Національна академія наук України. Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського. Інститут рукопису. Київ, 2002. 768 с.
  7. (2003) Києво-Могилянська академія в документах і рідкісних виданнях з фондів Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського. Вип. 2 : Документи з історії Києво-Могилянської академії за матеріалами фондів Інституту рукопису (1615–1817) : каталог / НАН України. Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; археогр. опрацювання Т.В. Міцан. Київ, 2003. 479.
  8. (2015) Архів та зібрання історичних документів Канцелярії обер-прокурора Святійшого Правлячого Синоду [с. 107–117] ; Архів фортеці св. Єлизавети [с. 147–149] ; Архів та колекція історичних документів Всеукраїнського історичного музею імені Т.Г. Шевченка [с. 168–175] // Архіви, колекції та зібрання державних, громадських та релігійних установ у фондах Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського : путівник. Київ, 2015.
  9. Статті
  10. (2001) Документи з історії Києво-Могилянської академії (як джерело з історії освіти України ХVІІ–ХІХ ст.) // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського. Київ, 2001. Вип. 7. С. 223–231.
  11. (2002) Актові джерела ХVII–ХVIII ст. з архівних фондів Києво-Могилянської академії у фондах Інституту рукопису Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського // Библиотечное дело и краеведение : сб. науч. тр. Вып. 4 / НАН Украины. Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Респ. крымскотатар. б-ка, Фонд поддержки б-к Крыма. Киев ; Симферополь, 2002. С. 41–49.
  12. (2002) Каталог матеріалів з історії Києво-Могилянської академії : специфіка археографічного опрацювання рукописних документів // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського. Київ, 2002. Вип. 9. С. 344–351.
  13. (2002) Листування Києво-Могилянської академії як документальне джерело з історії розвитку і діяльності першого вищого навчального закладу східних слов’ян // Рукописна та книжкова спадщина України. Київ, 2002. С. 72–91.
  14. (2004) Історико-культурна спадщина у формуванні стратегії суспільних перетворень // Бібліотечний вісник. Київ, 2004. № 6. С. 26–34.
  15. (2004) Актові та діловодні документи Києво-Братської школи (1615–1631) та Києво-Могилянської Колегії (1631–1700): історико-документознавчий аналіз // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. Київ, 2004. № 2. С. 19–26.
  16. (2004) Директивно-розпорядчі акти XVIII ст. як нормативне джерело з історії Києво-Могилянської академії (з фондів Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського // Рукописна та книжкова спадщина України. Київ, 2004. Вип. 9. С. 15–30.
  17. (2004) Принципи структуризації документів Києво-Могилянської академії на основі архівних фондів Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського. (Історично-документознавча класифікація) // Наукові праці Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського. Київ, 2004. Вип. 13. С. 238–259.
  18. (2005) Комплекс рукописних документів з історії Києво-Могилянської академії у фондах Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського: до проблеми реконструкції // Рукописна та книжкова спадщина України. Київ, 2005. Вип. 10. С. 3–15.
  19. (2005) Технології формування інформаційних ресурсів рукописної, друкованої, електронної україніки / В. Омельчук, Т. Міцан // Бібліотечний вісник. Київ, 2005. № 6. С. 18–21.
  20. (2007) Актові документи з колекції архівних матеріалів Всеукраїнського історичного музею імені Т.Г. Шевченка як джерела з історії козацького землеволодіння України XVІІ–XVІІI ст. : [з фонду Інституту рукопису] // Спеціальні історичні дисципліни : питання теорії та методики. Київ, 2007. Вип. 15. С. 16–24.
  21. (2007) Документи засвідчувального характеру з діловодної документації Києво-Могилянської академії (за матеріалами Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського) // Рукописна та книжкова спадщина України. Київ, 2007. Вип. 11. С. 277–290.
  22. (2007) Документи засвідчувального характеру з діловодної документації Києво-Могилянської академії XVIII ст. (за матеріалами Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського) // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського. Київ, 2007. Вип. 19. С. 470–479.
  23. (2009) Києво-Могилянська академія в історіографічних дослідженнях її діяльності // Рукописна та книжкова спадщина України : Археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів. Київ, 2009. Вип. 13. С. 261–278.
  24. Науково-популярні публікації
  25. (2003) Бібліотечно-інноваційний продукт : проблеми творення і використання : [про роботу одноіменної секції на міжнар. наук. конф. «Інноваційна діяльність – стратегічний напрям розвитку наукових б-к»] / Л. Дубровіна, В. Омельчук, Ж. Огуннаіке, Т. Міцан // Бібліотечний вісник. 2003. № 6. С. 17–20.
  26. (2006) Архівні та рукописні ресурси бібліотек : [за матеріалами Міжнар. наук. конф., 11–12 жовт. 2006 р., Київ] / Л. Яременко, Т. Міцан // Бібліотечний вісник. Київ, 2006. № 6. С. 20–22.
  27. (2007) Інтернет-ресурси рукописної та архівної спадщини : [за матеріалами Міжнар. наук. конф. «Інтранет / екстранет-ресурси в наукових бібліотеках», 9–10 жовт. 2007 р., Київ] / Л. Яременко, Т. Міцан // Бібліотечний вісник. Київ, 2007. № 6. С. 30–32.
  28. (2008) Документні ресурси спеціалізованих фондів бібліотек у сучасному інформаційному просторі // Бібліотечний вісник. Київ, 2008. № 6. С. 21–25.
  29. Тези наукових доповідей
  30. (1993) Києво-Могилянська академія у документах і матеріалах Інституту рукопису ЦНБ: (анот. археогр. покажч.) // Наукова бібліотека в сучасному соціокультурному контексті. Ч. 1 : Міжнар. наук, конф., Київ, 12–15 жовт. 1993 р. / АН України. Центр. наук. б-ка. Київ, 1993. С. 94–96. (Підпис – Т.В. Кропивка).
  31. (2005) Директивно-розпорядчі акти першої половини XVIII ст. : укази (на прикладі документів Києво-Могилянської академії) // Документознавство. Бібліотекознавство. Інформаційна діяльність : проблеми науки, освіти, практики : зб. матеріалів ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. Київ, 17–18 трав. 2005 р. Київ, 2005. С. 210–213.
  32. (2020) Архівна спадщина Петра Панча як джерело з історії розвитку української літератури ХХ ст. (на матеріалах Інституту рукопису Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського) // Бібліотека. Наука. Комунікація: Розвиток бібліотечно-інформаційного потенціалу в умовах цифровізації: матеріали міжнар. наук. конф.» (м. Київ, 6-8 жовтня 2020 р.). Київ, 2020.


  ©   Тетяна Міцан www.nbuv.gov.ua

   

  Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського