До 100-річчя Національної академії наук України та Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського

  

А  Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я  

ЗАЙЧЕНКО Надія Яківна - біографічна довідка
Раніше працювала в НАЦІОНАЛЬНА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ ІМЕНІ В. І. ВЕРНАДСЬКОГО

адреса сторінки: http://irbis-nbuv.gov.ua/everlib/person/804844

 

ЗАЙЧЕНКО Надія Яківна


завідувач відділу


Інститут інформаційних технологій
Публікації в репозитарії НБУВ

Варіанти імені:
 • Zaichenko Nadiia (eng)
 • Зайченко Надежда Яковлевна (rus)
 • Наукові видання »
  Наукові зацікавлення: Корпоративна взаємодія у формуванні національних реферативних ресурсів.
  Персональні веб-ресурси
  Освіта:
  1982Київський державний інститут культури імені О. Корнійчука, бібліотекар-бібліограф
  У Національній бібліотеці України імені В.І.Вернадського з 1991 р.
  Публікації:
   Монографії, брошури
  1. (2017) Інформаційно-комунікаційна діяльність наукових бібліотек в умовах розвитку суспільства знань : монографія / Василенко О. М., Добко Т. В., Зайченко Н. Я., Каліберда Н. Ю., Кириленко О. Г., Клименко О. З., Коваль Т. М., Литвинова Л. А., Лобузіна К. В., Самохіна Н. Ф.; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – Київ : НБУВ, 2017. – 410 c.
  2. Довідники, покажчики, каталоги
  3. (2003) Леонід Йосипович Костенко : Бібліогр. покажч. (до 60-річчя від дня народж.) / ред.: Н. Я. Зайченко, М. Б. Сорока, І. А. Павлуша; НАН України. Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського. - К., 2003. - 15 c. .
  4. (2016) Рубрикатор НБУВ. Скорочений варіант / К. В. Лобузіна, С. В. Галицька, Н. Я. Зайченко, Т. С. Медвідь, Н. В. Орєшина, І. П. Перенесієнко, О. Г. Сандул ; відп. ред. К. В. Лобузіна ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – Київ, 2016. – 570 c. – (Рубрикатор Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського.
  5. Статті
  6. (1999) Український реферативний журнал (методологічні та практичні засади розробки і створення) // Бібл. вісн. - 1999. - № 1. – С. 10-12.
  7. (2001) Стан та перспективи розвитку системи кооперативного реферування в Україні // Наук. пр. Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. - 2001. - Вип. 6. – С. 255-262.
  8. (2002) Електронний реферативний журнал: яким йому бути? / Н. Я. Зайченко // Наук. пр. Нац. б-ки України ім. В.І. Вернадського. - 2002. - Вип. 8. - С. 379-383.
  9. (2003) Выявление приоритетных направлений развития науки путем анализа публикаций, прореферированных в УРЖ "Джерело" в 1999-2002 гг. // Б-ки нац. акадю наукю проблемы функционирования тенденции развития. - 2003. - Вып. 2. – С. 49-59.
  10. (2005) Реферативні ресурси - інформаційний продукт сучасної наукової бібліотеки // Бібл. вісн. - 2005. - № 1. – С. 28-35.
  11. (2008) Наукова періодика реферативних ресурсів НБУВ // Робота бібліотек науково-дослідних установ Національної академії наук України в 2007 році : інформ-аналіт. огляд. - Київ, 2008. - Вип. 13. – С. 44-52.
  12. (2010) Формирование баз данных реферативной информации - путь к оперативному обмену результатами научных исследований // Библиотеки национальных академий наук: проблемы функционирования, тенденции развития. – 2010. – вып. 8. – C. 103-109.
  13. (2015) Розвиток національної системи реферування (до 20-річчя Українського реферативного журналу "Джерело") // Вісник Національної академії наук України. – 2015. – № 10. – C. 71-74 .
  14. (2015) УРЖ "Дерело": 20 років служіння науці // Бібл. вісн. - 2015. - № 5. – С. 34-38.
  15. (2015) Український реферативний журнал "Джерело": 20 років служіння науці // Бібліотечний вісник. – 2015. – № 5. – C. 34-38 .
  16. (2016) Перспективи розвитку українського реферативного журналу "Джерело" // НТІ. - 2016. - № 1. – С. 8-13.
  17. (2016) Пошукові можливості реферативної бази даних "Україніка наукова" // Робота бібліотек наукових установ Національної академії наук України в 2015 році : інформ.-аналіт. огляд. - Київ, 2016. - Вип. 21. – С. 59-66.
  18. (2017) Бібліометричний напрям розвитку РБД "Україніка наукова" // Наук. пр. Нац. б-ки України ім. В. І. Вернадського. - 2017.- Вип. 45 : Організація бібліотечно-інформаційних ресурсів як складова формування вітчизняного інтегрованого інформаційного простору. – С. 156-169.
  19. Тези наукових доповідей
  20. (2006) Інформаційний моніторинг розвитку медичних наук в Україні (на базі реферативних ресурсів НБУВ) / Н. Я. Зайченко, Н. О. Гриценко // Наукові медичні бібліотеки - пріоритети розвитку і перспективи: Матеріали наук.-практ. конф. - К., 2006. - С. 38-46.
  21. (2006) Періодичні та продовжувані видання у реферативних ресурсах НБУВ / Н. Я. Зайченко // Документознавство. Бібліотекознавство. Інформаційна діяльність: Проблеми науки, освіти, практики : зб. матеріалів міжнар. наук.-практ. конф. - 2006. - С. 113-114. .
  22. (2007) Реферативні ресурси для фахівців медичної галузі України: стан та перспективи розвитку // Медичні бібліотеки України на шляху до суспільства знань : матеріали наук.-практ. конф., Львів. - Київ, 2007. – С. 78-87.
  23. (2009) Загальнодержавна реферативна БД "Україніка наукова" як інформаційна складова порталу "Наукова періодика України" // Проблеми розвитку інформаційного суспільства : матеріали міжнар. форуму, Львів, 7 - 9 жовт. 2009 р. - Київ, 2009. – С. 50-55.
  24. (2009) Наукова періодика України на сайті НБУВ (реферативні та повнотекстові ресурси) / Н. Я. Зайченко // Сучасний стан та перспективи наукового реферування: матеріали міжнар. семінару-практикуму, присвяч. 10-річчю вид. реферат. журн. "АПК України", 29 трав. 2009 р., Київ. - К., 2009. - С. 58-62.


  ©   www.nbuv.gov.ua

   

  Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського