До 100-річчя Національної академії наук України та Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського

  

А  Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я  

МЯСКОВА Тетяна Євгеніївна - біографічна довідка
Працює в НАЦІОНАЛЬНА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ ІМЕНІ В. І. ВЕРНАДСЬКОГО

адреса сторінки: http://irbis-nbuv.gov.ua/everlib/person/881449

 

МЯСКОВА Тетяна Євгеніївна


старший науковий співробітник


Інститут книгознавства. Відділ бібліотечних зібрань та історичних колекцій
Публікації в репозитарії НБУВ

Варіанти імені:
 • Miaskova Tetiana (eng)
 • Мяскова Татьяна Евгеньевна (rus)
 • Наукові видання »

  Наукові зацікавлення: Історія створення та сучасний стан бібліотечних колекцій та зібрань.
  Контактна інформація: +38(044) 234-02-45, [email protected]
  Дати життя:21.10.1972
  Персональні веб-ресурси
  Освіта:
  1996Київський державний інститут культури ім. О. Корнійчука, бібліотекознавство, бібліографознавство
  Науковий ступінь:
  2001кандидат історичних наук; тема дисертації: «Історія комлектування та сучасний склад колекційних фондів бібліотеки Київського університету св. Володимира (1834-1927 рр.)»
  Вчені звання:
  старший науковий співробітник
  У Національній бібліотеці України імені В.І.Вернадського з 2001 р.
  Професійна діяльність:
  1990–2001Інститут загальної та неорганічної хімії ім. В.І.Вернадського НАН України, бібліотекар
  Інформаційні
  ресурси:
  Родова бібліотека графів Й. та А. Хрептовичів
  Київський інститут шляхетних дівчат та його бібліотека
  До 180-річчя від дня народження Володимира Боніфатійовича Антоновича
  Особова бібліотека Сергія Петровича Томашевського
  П’ята Києво-Печерська гімназія та її бібліотека
  Праці І. В. Лучицького та книги з його особової бібліотеки
  Публікації:
   Автореферати, дисертації
  1. (2001) Історія комплектування та сучасний склад колекційних фондів бібліотеки Київського університету св. Володимира (1834-1927 рр.) [Текст] : дис. ... канд. іст. наук : 07.00.08 / Мяскова Тетяна Євгеніївна ; НАН України, Ін-т рукопису Нац. б-ки України ім. В. І. Вернадського. – Київ, 2001. – 203 арк.
  2. (2001) Історія комплектування та сучасний стан колекційних фондів бібліотеки Київського університету св.Володимира (1834-1927 рр.) [Текст] : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.08 / Мяскова Тетяна Євгенівна ; Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – Київ, 2001. – 17 с.
  3. Монографії, брошури
  4. (2005) Бібліотека Імператорського університету Св. Володимира: з історії комплектування (1834-1927 рр.) [Текст] / Т. Є. Мяскова ; наук. ред. О. С. Онищенко ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – Київ, 2005. – 184 с.
  5. Довідники, покажчики, каталоги
  6. (2009) Родовое собрание графов Иоахима Литавора и Адама Хрептовичей // DVD 180 “Книжное собрание рода Хрептовичей» / Нац. б-ка Украины им. В. И. Вернадського [и др.] ; сост.: Л. Г. Кирюхина, Л. А. Дубовина; под науч. ред.: Л. Г. Кирюхиной, Т. А. Рощиной. – Электрон. текстове дан. Электрон. граф. дан. Прогр. – Минск: ГУ «Нац. б-ка Белоруси», 2009. – 1 электрон. опт. диск (DVD-Rom). – С. 1-5.
  7. Статті
  8. (1998) Заснування та комплектування Бібліотеки Університету св. Володимира (1834–1841) // Рукописна та книжкова спадщина України. – Київ, 1998. – Вип. 4. – C. 292-302.
  9. (2000) Передача Бібліотеки Університету св. Володимира до фондів Всенародної бібліотеки України // Рукописна та книжкова спадщина України. – Київ, 2000. – Вип. 6. – C. 111-117.
  10. (2000) Система комплектування бібліотеки Університету Св. Володимира (1834 - 1904) // Бібліотечний вісник. – Київ, 2000. – № 2. – C. 41-44.
  11. (2002) Бібліотекар - хранитель і носій історичної пам'яті / Л. Муха, Т. Мяскова // Бібліотечний вісник. – Київ, 2002. – № 6. – C. 17-21.
  12. (2007) Інтеграція інформаційних ресурсів бібліотек історико-культурних фондів НБУВ на прикладі реконструйованих бібліотек київських гімназій ХІХ - поч. ХХ ст. // Наукові праці Національної бібліотеки ім. В.І.Вернадського. – Київ, 2007. – Вип.19. – С. 340-361.
  13. (2007) Бібліотека Київського комерційного інституту: історія, сучасний стан // Рукописна та книжкова спадщина України. – Київ, 2007. – Вип.12. – С. 178-190.
  14. (2007) Бібліотека Київського реального училища: історія створення, функціонування та сучасний стан // Наукові праці Національної бібліотеки ім. В.І.Вернадського. – Київ, 2007. – Вип.19. – С. 269-278.
  15. (2007) Бібліотека Острозького єзуїтського колегіуму:історія виникнення. Функціонування та сучасний стан // Рукописна та книжкова спадщина України. – Київ, 2007. – Вип.11. – С. 122-135.
  16. (2007) Технології формування та перспективи введення у науковий обіг інформаційних ресурсів відділу бібліотечних зібрань та історичних колекцій НБУВ // Бібліотечний вісник. – Київ, 2007. – №2. – С. 14-19.
  17. (2008) Проблеми впровадження до наукового обігу інформаційних ресурсів бібліотек, що знаходяться у стадії реконструкції // Наукові праці Національної бібліотеки імені В. І. Вернадського. – Київ, 2008. – Вип. 24. – С. 196-205.
  18. (2009.) Архівні та рукописні фонди бібліотек у формуванні суспільства знань // Бібліотечний вісник. – Київ, 2009. – № 6. – С. 22-25.
  19. (2009) Проблеми введення у науковий обіг інформаційних ресурсів бібліотек, що перебувають у стадії реконструкції // Наукові праці Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського. – Київ, 2009. – Вип. 24. – C. 196-205.
  20. (2010) Книгознавство та документознавство: нові пріоритети розвитку в інформаційному просторі / Л. Дубровіна, Г. Ковальчук, Л. Яременко, Т. Мяскова // Бібліотечний вісник. – Київ, 2010. – № 6. – C. 62-64.
  21. (2010) Павло Йосипович Ярковський – відомий український книгознавець, бібліограф // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. – Кам’янець-Подільський, 2010. – (Серія: Бібліотекознавство. Книгознавство; вип. 2). – С. 67-74.
  22. (2010) Родове зібрання Хрептовичів: перспективи дослідження // Наукові праці Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського. – Київ, 2010. – Вип. 28. – С. 396-404.
  23. (2011) Варвара Миколаївна Ханенко та доля її бібліотеки // Наукові праці Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського. – Київ,2011. – Вип. 31. – С. 298-311.
  24. (2011) Цифрові ресурси архівної, рукописної та книжкової спадщини в бібліотечно-інформаційному просторі / Л. Дубровіна, Г. Ковальчук, Л. Яременко, Т. Мяскова // Бібліотечний вісник. – Київ, 2011. – № 6. – C. 55-59 .
  25. (2012) Книги із родової бібліотеки баронів Шодуарів у фонді відділу бібліотечних зібрань та історичних колекцій НБУВ: від друкованої книги до електронної БД // Наукові праці Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського. – Київ, 2012. – Вип. 34. – С. 299-311.
  26. (2012) Рукописна, книжкова та архівна спадщина України: проблеми створення цифрового інформаційного ресурсу / Т. Мяскова, Г. Ковальчук // Бібліотечний вісник. – Київ, 2012. – № 6. – C. 61-64.
  27. (2013) Особова бібліотека Олександра Васильовича Кочубея у фондах НБУВ: історія побутування та сучасний стан // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського. – Київ, 2013. – С. 444-451.
  28. (2014) Особова бібліотека Володимира Боніфатійовича Антоновича: історична доля та сучасний стан // Наукові праці Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського. – Київ, 2014. – Вип. 40. – С. 317- 340.
  29. (2014) Особова бібліотека С. П. Томашевського: історико-книгознавча характеристика книгозбірні (за матеріалами фондів Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського) // Рукописна та книжкова спадщина України. – Київ, 2014. – Вип. 18. – С. 233-241.
  30. (2015) Книгознавчі дослідження бібліотечних фондів та їх введення у науково-інформаційний простір // Бібліотечний вісник. – Київ, 2015. – № 6. – С. 40-41.
  31. (2015) Особова бібліотека Д. В. Антоновича у фондах Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського: історико-краєзнавча характеристика видань та їх популяризація в електронному середовищі // Наукові праці Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського. – Київ, 2015. – Вип. 42. – С. 461-472.
  32. (2016) Iсторія книжкової культури України / Л. Дубровіна, Г. Ковальчук, Т. Мяскова // Бібліотечний вісник. – Київ, 2016. – № 6. – C. 33-35.
  33. (2016) Бібліотечна діяльність Івана Васильовича Лучицького та історична доля його особової бібліотеки // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. – Київ, 2016. – Вип. 44. – C. 387-400.
  34. (2016) Провенієнції на книгах з історико-культурного фонду "Віленська медико-хірургічна академія" Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського як джерело з вивчення історії формування фонду наукової бібліотеки академії // Рукописна та книжкова спадщина України. – Київ, 2016. – Вип. 20. – C. 175-190.
  35. (2017) Атрибуція та експертиза рукописної та книжкової спадщини / Г. Ковальчук, Т. Мяскова // Бібліотечний вісник. – Київ, 2017. – № 6. – C. 44-45 .
  36. (2017) Наукова спадщина Ореста Новицького у фондах відділу бібліотечних зібрань та історичних колекцій Інституту книгознавства Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського // Рукописна та книжкова спадщина України. – Київ, 2017. – Вип. 21. – C. 170-182.
  37. (2018) Iсторія книжкової культури України: здобутки і перспективи / Г. Ковальчук, Т. Мяскова // Бібліотечний вісник. – Київ, 2018. – № 6. – C. 46-48.
  38. (2018) Бібліотечна діяльність Дмитра Івановича Багалія та історична доля його особової бібліотеки // Рукописна та книжкова спадщина України. – Київ, 2018. – Вип. 22. – C. 192-209.
  39. (2019) Атрибуція й опис книжкових та інших документних пам’яток як складник наукових досліджень / Г. Ковальчук, Т. Мяскова // Бібліотечний вісник. – Київ, 2019. – № 6. – C. 56-57.
  40. (2020) Бібліотека Волинської православної духовної семінарії: історія заснування, функціонування // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. – Київ, 2020. – Вип. 60. – С. 75-95.
  41. (2020) Науково-педагогічне співробітництво між Київською духовною академією та Київським університетом Св. Володимира // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. – Київ, 2020. – Вип. 59. – С. 217-231.
  42. (2021) Бібліотечна діячка першої половини ХХ ст. К. М. Мельник-Антонович // Українська біографістика. – Київ, 2021. – Вип. 22. – С. 218-238.
  43. (2022) До історії та сучасного стану бібліотеки Свято-Успенської Почаївської лаври // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. – Київ, 2022. – Вип. 63. – С. 251-262.
  44. Тези наукових доповідей
  45. (2008) Бібліотека імп. Віленського університету та імп. Віленької медико-хірургічної академії (історія заснування, шляхи надходження до фонду бібліотеки імп. Університету св. Володимира та подальша доля) // Книжкові колекції, рідкісні видання та рукописи в сучасному науово-інформаційному просторі. Матеріали конференції, присвяченої 85-річчю музею ниги Одеської державної наукової бібліотеки ім. М. Горького (25-27 вересня 2007 року). – Одеса, 2008. – С. 108-120.
  46. (2009) Родова книгозбірня Йоахима Литавора та Адама Хрептовичів: короткий історіографічний огляд // Державна історична бібліотека України: . – Київ, 2009. Матеріали Міжнародної наукової конференції.
  47. (2009) Родова книгозбірня Йоахима Литавра та Адама Хрептовичів: короткий історіографічний огляд // Державна історична бібліотека України: історія, сучасність, майбутнє: Матеріали науково-практичної конференції, приуроченої до 70-річчя заснування Державної історичної бібліотеки України. – Київ, 2009. – С. 86-90.
  48. (2010) Киевский институт благородных девиц и его библиотека // Библиотеки в информационном пространстве: проблемы и тенденции развития: материалы II Междунар. науч. конф. молодых ученых и специалистов, Минск, 16 февр. 2010 г. / Нац. акад. наук Беларуси, Центр. науч. б-ка им. Якуба Коласа; [ред. кол.: Л.А. Авгуль [и др.]; библиогр. ред.: Н.Г.Комарова [и др.]; ред. М.М. Лис ; рец.: Р.Б. Григянец, Н.А. Яцевич]. – Электрон. дан. 1 электрон. опт. диск (CD ROM); 12 см. – Систем. требования: BM-совместимый PC; 256 Мб RAM; VGA; Windows 2000 / xp / Vista; CD ROM дисковод; мышь. – Загл. с экрана. – Минск, 2010. – С. 290-294.
  49. (2010) Перспективи створення електронних бібліотек на основі колецій та зібрань, що знаходяться у стадії реконструкції // Документознавство. Бібліотекознавство. Інформаційна діяльність: проблеми науки, освіти, практики. Матеріали VII Міжнародної науково-практичної конференції.Київ, 25-27 травня 2010 р. – Київ, 2010. – 32-33.
  50. (2013) Відомі вчені – керівники київських наукових бібліотек середини ХІХ- початку ХХ ст. // Сучасна славістика: ключові проблеми та тенденції розвитку: тези Міжнар. наук. конф. до Дня слов’янської писемності і культури; 23–24 трав. 2013 р. – Київ, 2013. – С. 65-66.
  51. (2013) Особенности зданий Статута Великого княжества Литовского, хранящихся в собрании фундаментальной библиотеки Киевского университета св. Владимира (из фондов Национальной библиотеки Украині им. В. И.Вернадского // Матэрыялы IX Мiжнародных кнiгазнаўчых чытанняў "Статут Вялiкага Княства Лiтоўскага ў гiсторыi культуры Беларусi. Мiнск, 18-19 красавiка 2013 г. – Минск, 2013. – С. 74-78.
  52. (2013) Особова бібліотека Володимира Боніфатійовича Антоновича: від історії формування до cтворення електронної бази даних // Адаптація знань і функцій наукової бібліотеки до вимог розвитку цифрових інформаційних ресурсів: Матеріали міжнародної наукової конференції (Київ, 8-10 жовтня 2013 р. – Київ, 2013. – С. 283-284.
  53. (2013) Особові бібліотеки професорів Київського університету св. Володимира у фондах Відділу бібліотечних зібрань та історичних колекцій НБУВ: історія, сучасний стан і питання представлення в електронному середовищі // Адаптація знань і функцій наукової бібліотеки до вимог розвитку цифрових інформаційних ресурсів: Матеріали міжнародної наукової конференції (Київ, 8-10 жовтня 2013 р.). – Київ, 2013. – С. 256-259.
  54. (2020) Бібліотека Свято-Успенської Почаївської Лаври у фондах відділу бібліотечних зібрань та історичних колекцій Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського // Бібліотека. Наука. Комунікація: Розвиток бібліотечно-інформаційного потенціалу в умовах цифровізації: матеріали міжнар. наук. конф.» (м. Київ, 6-8 жовтня 2020 р.). – Київ, 2020.


  ©   Тетяна Мяскова, 2011 www.nbuv.gov.ua

   

  Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського