До 100-річчя Національної академії наук України та Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського

  

А  Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я  

ПОЛЬОВИК Світлана Миколаївна - біографічна довідка
Працює в НАЦІОНАЛЬНА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ ІМЕНІ В. І. ВЕРНАДСЬКОГО

адреса сторінки: http://irbis-nbuv.gov.ua/everlib/person/984547

 

ПОЛЬОВИК Світлана Миколаївна


завідувач відділу


Фонд Президентів України . Відділ організації та використання документального фонду .
Публікації в репозитарії НБУВ
Наукові зацікавлення: Теоретичні та прикладні розробки методології пошуку інформації та контент-аналізу текстів. Вдосконалення методології аналітичної обробки текстової інформації.
Контактна інформація: +38(044) 288-14-13, spol@bigmіr.net
Дати життя:12.09.1968, м. Яготин, Київської обл., Україна
Персональні веб-ресурси
Освіта:
1991Київський державний інститут культури, бібліотекар-бібліограф
Науковий ступінь:
2013кандидат наук із соціальних комунікацій; тема дисертації: Формування та розвиток бібліотечно-архівної колекції «Фонд Президентів України» як спеціалізованого документного фонду
У Національній бібліотеці України імені В.І.Вернадського з 1999
Публікації:
  Автореферати, дисертації
 1. (2013 ) Формування та розвиток бібліотечно-архівної колекції “Фонд президентів України” як спеціалізованого документного фонду : автореф. дис … канд. наук із соціальних комунікацій: 27.00.02 / Світлана Миколаївна Польовик . – Київ, 2013 . – 15 с.
 2. Статті
 3. ( 2013) Місце та роль Фонду Президентів України в системі соціальних комунікацій [Електронний ресурс] / С. Польовик // Наукові праці Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського. - 2013. - Вип. 35. - С. 423-432. .
 4. (2010) Роль президентських бібліотек США у формуванні суспільної думки [Електронний ресурс] / С. Польовик // Наукові праці Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського. - 2010. - Вип. 28. - С. 95-102..
 5. (2010) Специфіка документального фонду бібліотечно-архівної колекції "Фонд Президентів України" [Електронний ресурс] / С. Польовик // Вісник Книжкової палати. - 2010. - № 11. - С. 28-32. .
 6. (2012) Бібліотечно-архівна колекція "Фонд Президентів України" як джерело формування документних комунікацій [Електронний ресурс] / С. М. Польовик // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. - 2012. - № 3-4. - С. 77-81. .
 7. (2014) Сучасні інформаційні послуги як основа реалізації інформаційної функції бібліотеки [Електронний ресурс] / С. Польовик // Наукові праці Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського. - 2014. - Вип. 39. - С. 185-193..
 8. (2015) Інноваційна роль бібліотек у сучасному соціумі [Електронний ресурс] / С. Польовик // Вісник Книжкової палати. - 2015. - № 4. - С. 13-15. .
 9. (2016) Контент-аналіз польського видання "Річ Посполита"(Rzeczpospolita) як джерела формування інформаційно-бібліографічного бюлетеня "Україна у відгуках зарубіжної преси" [Електронний ресурс] / С. М. Польовик // Вісник Одеського національного університету. Серія : Бібліотекознавство, бібліографознавство, книгознавство. - 2016. - Т. 21, Вип. 1. - С. 63-72. .
 10. (2016) Характерні особливості гендерної сегрегації в бібліотеці [Електронний ресурс] / С. Польовик // Вісник Книжкової палати. - 2016. - № 8. - С. 27-29. .
 11. (2017) Польовик // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія : Соціальні комунікації. - 2017. - Вип. 11. - С. 35-40..
 12. (2018) Іміджеві характеристики України на шпальтах зарубіжних видань: контент-аналіз [Електронний ресурс] / С. Польовик // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. - 2018. - Вип. 49. - С. 34-43..
 13. (2018) Образ України у світі: аналіз азійських ЗМІ [Електронний ресурс] / С. М. Польовик // Вісник Одеського національного університету. Серія : Бібліотекознавство, бібліографознавство, книгознавство. - 2018. - Т. 23, Вип. 1. - С. 97-106..
 14. Тези наукових доповідей
 15. (2006) Бібліотечна статистика як основа планування розвитку фонду / С. М. Польовик, Г. Г. Нежурбіда // Документознавство. Бібліотекознавство. Інформаційна діяльність: Проблеми науки, освіти, практики : зб. матеріалів міжнар. наук.-практ. конф. - 2006. - С. 71-72.


©   Світлана Польовик, 2009 www.nbuv.gov.ua

 

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського