До 100-річчя Національної академії наук України та Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського

  

А  Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я  

ПОЛЬОВИК Світлана Миколаївна - біографічна довідка
Працює в НАЦІОНАЛЬНА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ ІМЕНІ В. І. ВЕРНАДСЬКОГО

адреса сторінки: http://irbis-nbuv.gov.ua/everlib/person/984547

 

ПОЛЬОВИК Світлана Миколаївна


завідувач відділу


Фонд Президентів України. Відділ формування інформаційних ресурсів
Публікації в репозитарії НБУВ

Варіанти імені:
 • Polovyk Svitlana (eng)
 • Полевик Светлана Николаевна (rus)
 • Наукові видання »

  Наукові зацікавлення: Соціально-комунікаційні процеси в суспільстві, діяльність функціональних структур в системі органів державної влади, дослідження зарубіжних інформаційних потоків щодо суспільно-політичної проблематики в Україні та світі.
  Контактна інформація: +38(044) 288-14-13, рolevik@nbuv.gov.ua
  Дати життя:12.09.1968, м. Яготин, Київської обл., Україна
  Персональні веб-ресурси
  Освіта:
  1991Київський державний інститут культури ім. О. Є. Корнійчука, бібліотекознавство та бібліографія
  Науковий ступінь:
  2013кандидат наук із соціальних комунікацій; тема дисертації: «Формування та розвиток бібліотечно-архівної колекції "Фонд Президентів України" як спеціалізованого документного фонду»
  У Національній бібліотеці України імені В.І.Вернадського з 1999 р.
  Професійна діяльність:
  1999, вересень – 2000, груденьвідділ пошуку та обліку документів Фонду Президентів України, бібліотекар
  2000, грудень – 2003, січеньвідділ пошуку та обліку документів, бібліотекар 2 категорії
  2003, січень – 2003, листопадвідділ пошуку та обліку документів, бібліотекар 1 категорії
  2003, листопад – 2005, січеньвідділ пошуку та обліку документів, провідний бібліотекар
  2005, січень – 2007, листопад відділ пошуку та обліку документів, в. о. молодшого наукового співробітника
  2007, листопад – 2008, жовтеньвідділ пошуку та обліку документів, молодший науковий співробітник
  2008, жовтень – 2016, січеньвідділ організації та використання документального фонду, молодший науковий співробітник
  2016, січень – 2018, червень відділ організації та використання документального фонду, науковий співробітник
  2018, червень – 2019відділ організації та використання документального фонду, в.о. завідувача відділу
  2019 – по. т. ч.відділ формування інформаційних ресурсів Фонду Президентів України, завідувач
  Відзнаки та нагороди:
  2000подяка Міністерства культури України за сумлінну працю та високу професійну майстерність
  2018грамота відділення історії, філософії та права НАНУ за вагомий особистий внесок у розвиток бібліотечно-інформаційного забезпечення науки, культури, освіти та з нагоди 100-річчя НБУВ
  Інформаційні
  ресурси:
  База даних «Інститут президентства в зарубіжних ЗМІ»
  База даних «Пряма мова Президентів України»
  Інформаційно-бібліографічний бюлетень «Україна у відгуках зарубіжної преси»
  Публікації:
   Автореферати, дисертації
  1. (2013 ) Формування та розвиток бібліотечно-архівної колекції “Фонд президентів України” як спеціалізованого документного фонду : автореф. дис … канд. наук із соціальних комунікацій: 27.00.02 / Світлана Миколаївна Польовик . – Київ, 2013 . – 15 с.
  2. Монографії, брошури
  3. (2021) Польовик С.М., Матвійчук А.В. Інформаційний ресурс Фонду Президентів України в системі вітчизняних комунікацій. // Бібліотеки у формуванні інформаційного ресурсу стратегічних комунікацій українського суспільства : монографія / В. М. Горовий [та ін.] ; відп. ред. В. М. Горовий. Київ, 2021. С. 109-119.
  4. Статті
  5. (2010) Роль президентських бібліотек США у формуванні суспільної думки // Наукові праці Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського. – Київ, 2010. – Вип. 28. – С. 95-102.
  6. (2010) Специфіка документального фонду бібліотечно-архівної колекції "Фонд Президентів України" // Вісник Книжкової палати. – Київ, 2010. – № 11. – С. 28-32.
  7. (2012) Бібліотечно-архівна колекція "Фонд Президентів України" як джерело формування документних комунікацій // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. – Київ, 2012. – № 3-4. – С. 77-81.
  8. (2013) Місце та роль Фонду Президентів України в системі соціальних комунікацій // Наукові праці Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського. – Київ, 2013. – Вип. 35. – С. 423-432.
  9. (2014) Сучасні інформаційні послуги як основа реалізації інформаційної функції бібліотеки // Наукові праці Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського. – Київ, 2014. – Вип. 39. – С. 185-193.
  10. (2015) Інноваційна роль бібліотек у сучасному соціумі // Вісник Книжкової палати. – Київ, 2015. – № 4. – С. 13-15.
  11. (2016) Гендерные аспекты применения информационных технологий в библиотеке // Интернаука. – 2016. – №2. – С. 28–31.
  12. (2016) Контент-аналіз польського видання "Річ Посполита"(Rzeczpospolita) як джерела формування інформаційно-бібліографічного бюлетеня "Україна у відгуках зарубіжної преси" // Вісник Одеського національного університету. Серія : Бібліотекознавство, бібліографознавство, книгознавство. – Одеса, 2016. – Т. 21, Вип. 1. – С. 63-72.
  13. (2016) Характерні особливості гендерної сегрегації в бібліотеці // Вісник Книжкової палати. – Київ, 2016. – № 8. – С. 27-29.
  14. (2017) Образ України на сторінках російських газет: контент-аналітичне дослідження // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія : Соціальні комунікації. – Харків, 2017. – Вип. 11. – С. 35-40.
  15. (2018) Іміджеві характеристики України на шпальтах зарубіжних видань: контент-аналіз // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. – Київ, 2018. – Вип. 49. – С. 34-43.
  16. (2018) Образ України у світі: аналіз азійських ЗМІ // Вісник Одеського національного університету. Серія : Бібліотекознавство, бібліографознавство, книгознавство. – Одеса, 2018. – Т. 23, Вип. 1. – С. 97-106.
  17. (2019) Інститут президентства в сучасному світі: аналіз матеріалів інтернет-ЗМІ / С. Польовик, О. Макарова // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. – Київ, 2019. – Вип. 52. – С. 284-296.
  18. (2020) Гендерна складова бібліотечної професії: контент-аналіз фахових видань // Бібліотечний Меркурій. – Одеса, 2020. – Вип. 1. – С. 147-154.
  19. (2020) Характерні риси сучасної України у світовому інформаційному просторі: азійський аспект // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. – Київ, 2020. – Вип. 57. – С. 90-101.
  20. (2021) Видання української діаспори як альтернативний медійний простір // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. – Київ, 2021. – Вип. 62. – С. 453-463.
  21. (2021) Національна бібліотека імені Фреда В. Сміта для вивчення Джорджа Вашингтона, як унікальний інформаційний ресурс / С.М. Польовик, Н.О. Моршна // Бібліотечний Меркурій. Одеса, 2021. Вип. 2 (26). С. 134–142. doi.org/10.18524/2707-3335.2021.2(26).245131.
  22. (2021) Світові медіа як інструмент формування іміджу президентів / С. Польовик, О. Макарова // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. – Київ, 2021. – Вип. 61. – С. 140-150. doi.org/10.15407/np.61.140.
  23. (2021) Специализированный документальный фонд библиотек как объект терминологического анализа // Современные научные исследования и инновации. – 2021. – №2 (118).
  24. (2022) Від диктатури до демократії: уроки Гамбії. Гілея: науковий вісник. Київ, 2022. Вип. 171–172. С. 69–74.
  25. Тези наукових доповідей
  26. (2006) Бібліотечна статистика як основа планування розвитку фонду / С. М. Польовик, Г. Г. Нежурбіда // Документознавство. Бібліотекознавство. Інформаційна діяльність: Проблеми науки, освіти, практики : зб. матеріалів міжнар. наук.-практ. конф. - 2006. - С. 71-72.
  27. (2017) Гендерні проблеми сучасних бібліотек: контент-аналіз публікацій фахового журналу «Наукові й технічні бібліотеки» // тези Міжнародної наукової конференції «Бібліотека. Наука. Комунікація. Стратегічні завдання розвитку наукових бібліотек» (м. Київ, 3–5 жовтня 2017 р.) / Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Асоц. б-к України. – Київ : НБУ ім. В.І. Вернадського, 2017. – С. 238–240.
  28. (2018) Інтегрований документальний фонд сучасної бібліотеки: термінологічний аспект // матеріали ХХ Міжнар. наук.-практ. конф. «Бібліотеки, архіви, музеї: динамічний розвиток і пошук нових форматів» (м. Харків, 12 жовтня 2017 р.). – У 2 ч. Ч. 1 / Харків. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка, Харків. держ. акад. культури, Харків. обл. від-ня (філія) ВГО «Укр. бібл. асоц.» ; [редкол.: В. Д. Ракитянська (голова) та ін.]. – Харків, 2018. – С. 70–73.
  29. (2018) Дослідження стимулів і стратегій співпраці між бібліотеками, архівами та музеями // тези Міжнародної наукової конференції «Інформація, комунікація та управління знаннями в глобалізованому світі» (м. Київ, 15 травня 2018 р.) // Київський національний університет культури і мистецтв. – Київ, 2018. – С. 119–121.
  30. (2019) На шляху до документальної конгломерації : матеріали ХХІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Короленківські читання 2019» за темою «Бібліотеки, архіви, музеї: конвергентна цифрова комунікація, крос-медійність, клієнт-орієнтованість» (м. Харків, 24 жовтня 2019 р.). – У 2 ч. Ч. 1 / Харків. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка, Харків. держ. акад. культури, Харків. обл. від-ня (філія) ВГО «Укр. бібл. асоц.». – Харків, 2019.
  31. (2020) Освітні компетенції президентських бібліотек США : матеріали ХХІІІ Всеукраїнської (з міжнародною участю) дистанційної науково-практичної конференції, присвяченої 190-річчю від часу заснування ХДНБ імені В. Г. Короленка за темою «Бібліотеки, архіви, музеї: історичний досвід та актуальні тенденції» (м. Харків, 22–23 жовтня 2020 р.). – Харків, 2020.
  32. (2020) Перспективи бібліотечної професії в епоху глобалізації // матеріали ІІІ Міжнародної наукової конференції «Інформація, комунікація та управління знаннями в глобалізованому світі» (м. Київ, 14–16 травня 2020 р.). – Київ : КНУКіМ, 2020. – С. 42–43.
  33. (2021) Інформаційна аналітика як пріоритетний напрям розвитку бібліотек. Інформація, комунікація та управління знаннями в глобалізованому світі : матеріали Четвертої Міжнародної наукової конференції (м. Київ, 20–22 травня 2021 р.). Київ : КНУКіМ, 2021. С. 214–216.
  34. (2021) Інформаційна аналітика як пріоритетний напрям розвитку бібліотек: матеріали IV Міжнародної наукової конференції «Інформація, комунікація та управління знаннями в глобалізованому світі» (м. Київ, 20–22 травня 2021 р.). – Київ : КНУКіМ, 2021. – С. 214–216.
  35. (2021) Особиста колекція книг Джорджа Вашингтона, як джерело дослідження // «Бібліотека. Наука. Комунікація. Від управління ресурсами – до управління знаннями»: матеріали Міжнар. наук. конф. Київ: НБУВ. 2021.
  36. (2022) Інституційно-конституційні перетворення в системі президентської влади Республіки Гамбія. Бібліотека. Наука. Комунікація. Інноваційні трансформації ресурсів і послуг : матеріали Міжнар. наук. конф. (м. Київ, 4–6 жовтня 2022 р.). Київ: НБУВ, 2022. С. 519–522.
  37. (2022) Інтерграція волонтерського руху в суспільство, як стратегія інституту президентства США. Наука, технології, інновації: тенденції розвитку в Україні та світі : тези наук.-практ. конф. (м. Полтава, 27–28 трав. 2022 р.). Херсон : Молодий учений, 2022. С. 112–116.
  38. (2022) Бібліотеки, архіви, музеї: місії, що перетинаються. Короленківські читання 2022 за темою «Бібліотеки, архіви, музеї: впровадження змін в умовах невизначеності : тези ХХV Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Харків. 26–27 жовт. 2022 р.) Харків, 2022.


  ©   Світлана Польовик, 2009 www.nbuv.gov.ua

   

  Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського