До 100-річчя Національної академії наук України та Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського

  

А  Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я  

ЛОСЬ Валентина Едуардівна - біографічна довідка
Раніше працювала в НАЦІОНАЛЬНА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ ІМЕНІ В. І. ВЕРНАДСЬКОГО

адреса сторінки: http://irbis-nbuv.gov.ua/everlib/person/985574

 

ЛОСЬ Валентина Едуардівна


науковий співробітник


Інститут рукопису . Відділ джерелознавства .
Публікації в репозитарії НБУВ
Наукові видання »
Наукові зацікавлення: дослідження рукописно-книжкових колекційних фондів ХVI–XVIII ст. у контексті бібліографічної реконструкції; опрацювання “полоніки” у фондах Інституту рукопису: дослідження та реконструкція польськомовних джерел церковного походження, зокрема греко-католицьких монастирських книг та візитацій XVIIІ–ХІХ ст.; дослідження рукописних церковних джерел в архівних установах Польщі; науковий опис рукописних документів; історія Церкви, джерелознавство, архівознавство.
Контактна інформація: +38 (044) 288-14-18; факс: 38 (044) 264–3398, irnbuv@gmail.com; los_v@ukr.net
Дати життя:1.12.1975, с. Тетірка, Червоноармійський р-н, Житомирська обл., Україна
Освіта:
2000Дрогобицький державний педагогічний університет ім. І.Я. Франка, історичний факультет
2004аспірантура Київського національного університету ім. Тараса Шевченка
Науковий ступінь:
2007кандидат історичних наук; тема дисертації: “Історія Греко-Уніатської Церкви на Правобережній Україні кінця XVIII першої половини – ХІХ ст: джерелознавчий аспект”
У Національній бібліотеці України імені В.І.Вернадського з 2004
Професійна діяльність:
2000-2001 викладач історії в Новоград-Волинському професійно-технічному училищі
Додаткові посади та обов`язки:
член геральдичного товариства України
член польського культурно-освітнього товариства ім. Ю. Люблінського
член Асоціації архівістів України
член Асоціації бібліотекарів України
Публікації:
  Автореферати, дисертації
 1. (2007) Історія Греко-уніатської церкви на Правобережній Україні кінця XVIII - першої половини XIX ст.: джерелознавчий аспект [Текст] : автореф. дис... канд. іст. наук: 07.00.06 / Лось Валентина Едуардівна ; Державний комітет архівів України, Український НДІ архівної справи та документознавства. - К., 2007. - 20 с.
 2. (2007) Історія Греко-уніатської церкви на Правобережній Україні кінця XVIII - першої половини XIX ст.: джерелознавчий аспект [Текст] : дис... канд. іст. наук: 07.00.06 / Лось Валентина Едуардівна ; Державний комітет архівів України, Український НДІ архівної справи та документознавства. - К., 2007. - 279 арк. .
 3. Довідники, покажчики, каталоги
 4. (2014) Архів українських філологів А. О. Білецького і Т. М. Чернишової у фондах Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. Біографічне дослідження. Науковий каталог [Текст] / Євген Чернухін [та ін.] ; [редкол.: Л. А. Дубровіна (голова) та ін.] ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Ін-т рукопису. - Київ : Ін-т рукопису НБУВ, 2014. - 303 с.
 5. (2015) Архіви, колекції та зібрання державних, громадських та релігійних установ у фондах Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського [Текст] : путівник / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Ін-т рукоп. ; [авт.-уклад.: О. П. Бодак та ін. ; редкол.: Л. А. Дубровіна (голова) та ін.]. - Київ : Ін-т рукоп. НБУВ, 2015. - 325 с.
 6. Статті
 7. (2004) Релігійні конверсії в шлюбно-сімейних стосунках населення Правобережної України за судовими справами 30–40-х рр. ХХ ст // Український історичний збірник. - Київ :Інститут історії України НАН України, 2004. - Вип.6. – С. 159–175.
 8. (2005) Zmiany administrcyjno-terytorialnej organizacji Cerkwi Unickiej na Prawobrzeżnej Ukrainie w końcu XVIII–pierwszej połowie XIX wieku // Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej. - Lublin, 2005. - rok(3) . – С. 171–188.
 9. (2005) Освітня та видавнича діяльність Греко-Уніатської Церкви (Правобережна Україна першої третини ХІХ ст.) // Рукописна та книжкова спадщина України. - Київ, 2005. - Вип. 10. – С. 75–90.
 10. (2005) Уніатське духовенство Правобережної України першої третини ХІХ ст.: міжконфесійні конфлікти за майно і паству // Kościoły wschodnie w Rzeczypospolitej XVI–XVIII wieku. Zbiór studiów. - Lublin :Instytut Europy Środkowo-Wschodniej, 2005. - T.3. – С. 107–122.
 11. (2006) Монастирська книга дубенських василіанок та її інформаційні можливості // Архівознавство. Археографія. Джерелознавство. - Київ, 2006. - Вип. 9. – С. 128–145.
 12. (2007) Документи державно-адміністративних установ як джерело до історії Греко-уніатської церкви (Правобережна Україна кінця XVIII – початку ХІХ ст.) // Студії з архівної справи та документознавства. - Київ, 2007. - Т. XV. – С. 30–37.
 13. (2007) Корпус церковних джерел з історії Греко-уніатської церкви на Правобережній Україні кінця XVIII – першої половини ХІХ ст.: класифікація та інформаційні можливості // Бібліотечний вісник. - Київ, 2007. - № 6. – С. 11–16.
 14. (2007) Уніатська церква Правобережної України кінця XVIII – початку ХІХ ст.: історіографія проблеми // Рукописна та книжкова спадщина України. - Київ, 2006. - Вип. 11. – С. 151–170.
 15. (2007) “Україніка” в Любліні: короткий огляд церковних джерел // Рукописна та книжкова спадщина України. - Київ, 2007. - Вип. 12. – С. 40–51.
 16. (2008) Актуальні питання душпастирської діяльності Греко-Уніатської Церкви (Волинь, друга половина XVIII – перша третина ХІХ ст.) // Волинські історичні записки. Збірник наукових праць. - Житомир, 2008. - Т.1. – С. 125–133.
 17. (2009) "Acta monasterii lubarensis": джерело до вивчення історії василіанського чернецтва Правобережної України (друга половина XVIII – перша половина XIX ст.) // Рукописна та книжкова спадщина України : Археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів. - К., 2009. - Вип. 13. – С. 224–240.
 18. (2009) До проблеми актуального стану збереженості архівних документів з історії Греко-Уніатської Церкви на Правобережній Україні (кінецьХVIII - перша половина ХІХ ст.) / В. Лось // Наукові праці Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського. – 2009. – Вип. 24. – C. 189-195 .


©   Валентина Лось, 2011 www.nbuv.gov.ua

 

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського