ОЧЕРКИ СОЦИАЛЬНОЙ ИСТОРИ УКРАИНЫ В ХVII-XVIII ВВ.. Т. 1, вып.3. (1926)
НАБАТ : публіцист. зб. з пробл. соц. екології (1989)
ЛІТОПИС РЕВОЛЮЦІЇ. № 3 : Травень-Червень (1928)
СЛОВАРЬ РОСІЙСЬКО-УКРАЇНСЬКИЙ (1925)
- МІНДЕЛЬ БОРИС ОЛЕКСАНДРОВИЧ
- ПАРАФІЇВКА
ЩОДЕННИК ЛЬВІВСЬКОГО ГЕТТО : спогади рабина Давида Кахане (2009)
- ВАСИЛЬЧЕНКО СТЕПАН ВАСИЛЬОВИЧ
ЛЕТОПИСЬ РЕВОЛЮЦИИ. № 5 (20) : Сентябрь – Октябрь (1926)
ЛЕТОПИСЬ РЕВОЛЮЦИИ. № 6 (21) : Декабрь (1926)
- СТАРИЦЬКА МАРІЯ МИХАЙЛІВНА
- КАХАНЕ ДАВИД
- СТЕШЕНКО ОКСАНА МИХАЙЛІВНА
- ПІДРУЧНИКИ І ПОСІБНИКИ
- О'КОННОР-ВІЛІНСЬКА ВАЛЕРІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА
ПАТРІАРХ ЙОСИФ СЛІПИЙ У ДОКУМЕНТАХ РАДЯНСЬКИХ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ БЕЗПЕКИ, 1939-1987. Т. 1. (2012)
НАЙГОЛОВНІШІ ПРАВИЛА УКРАЇНСЬКОГО ПРАВОПИСУ : видання 1921 року Української академії наук (1921)
ПРО НОВИЙ ПРАВОПИС УКРАЇНСЬКИЙ ([б. р.])
СТАРОСВІТСЬКІ БАТЮШКИ ТА МАТУШКИ : повість-хроніка (1985)
- ОРЛОВСЬКИЙ МИХАЙЛО МИКОЛАЙОВИЧ
ЄВГЕН КОНОВАЛЕЦЬ : нарис про життя, чин і смерть великого укр. патріота (1948)
КРЫМ ПРИ ВРАНГЕЛЕ : мемуары белогвардейца (1928)
НИКОЛАЙ ЯСИНЕНКО: СКУЛЬПТУРА, ЖИВОПИСЬ : каталог (1983)
ОДЕССА : краткий справочник-путеводитель (1959)
- УНІВЕРСИТЕТ БАНКІВСЬКОЇ СПРАВИ
ТВОРИ (1988)
- ШУМЛЯНСЬКИЙ ФЕДІР МИХАЙЛОВИЧ
ГОДІ, ДІТОЧКИ, ВАМ СПАТЬ! : Вірші, оповідання, казки, фольклорні записи (1991)
ЛЕТОПИСЬ РЕВОЛЮЦИИ. № 3 : Май – Июнь (1927)
- ЯСИНЕНКО МИКОЛА ВАСИЛЬОВИЧ
ЛЕТОПИСЬ РЕВОЛЮЦИИ. № 5 (26) – 6 (27) : Сентябрь – Декабрь (1927)
ЛІТОПИС РЕВОЛЮЦІЇ. № 2 (29) : Березень – Квітень (1928)
- СОРОЧИНСЬКА ТРАГЕДІЯ
ЛІТОПИС РЕВОЛЮЦІЇ. № 3 (36) : Травень – Червень (1929)
- ЛИТВИН ІВАН ІВАНОВИЧ
ЛІТОПИС РЕВОЛЮЦІЇ. № 5-6 (38-39) : Вересень – Грудень (1929)
НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ АНДРУСОВ: 1861-1924 (1990)
ЛІТОПИС РЕВОЛЮЦІЇ. № 2 (41) : Березень – Квітень (1930)
- МОРОЗ СЕРГІЙ АМВРОСІЙОВИЧ
ЛІТОПИС РЕВОЛЮЦІЇ. № 3-4 (42-43) : Травень – Серпень (1930)
ЛІТОПИС РЕВОЛЮЦІЇ. № 6 (45) : Листопад – Грудень (1930)
- ШЕВЧЕНКО ВОЛОДИМИР ЯКОВИЧ
- КМЕТА АРХИП ЙОСИПОВИЧ
- ТИМЧАСОВИЙ УРЯД
- ДРУЖКІВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД
ЛІТОПИС РЕВОЛЮЦІЇ. № 3 (48) : Травень – Червень (1931)
- ЦЕРКВА СВЯТОЇ ПАРАСКЕВИ П'ЯТНИЦІ (ЛЬВІВ)
- ЦЕРКВА СВЯТОГО МИКОЛАЯ (ЛЬВІВ)
- МОНАСТИР СВЯТОГО ОНУФРІЯ (ЛЬВІВ)
- РАВИЧ-КАМЕНСЬКИЙ ВОЛОДИМИР ЙОСИПОВИЧ
- МЕЛЬНИК АНДРІЙ АТАНАСОВИЧ
- ЛУЦЬКИЙ ТРИБУНАЛ
- ПАХАРЕВСЬКИЙ ЛЕОНІД АНДРІЙОВИЧ
ОПРЕДЕЛИТЕЛЬ ВЫСШИХ РАСТЕНИЙ УКРАИНЫ (1987)
ТРАГЕДІЯ ДВОХ НАРОДІВ : матеріали до спору між укр. та рос соц.-дем. партіями з приводу убійства С. Петлюри (1928)
- ЧУКОВСЬКИЙ КОРНІЙ ІВАНОВИЧ
ІДУ НА ВАС. ІДОЛИ ПАДУТЬ : [повісті] (1993)
ПОЛІТИЧНІ ПАРТІЇ У ПОЛІТИЧНІЙ СИСТЕМІ СУСПІЛЬСТВА : матеріали для використання в курсі "Політологія" (1994)
ПЕЧЕРСЬК - ПОГЛЯД КРІЗЬ СТОЛІТТЯ : фотоальбом (2006)
ЛЬВОВ : путеводитель (1960)
ОСНОВНЫЕ МОМЕНТЫ ИСТОРИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ЗАПАДНОЙ УКРАИНЫ И ЗАПАДНОЙ БЕЛОРУССИИ (1940)
УКРАЇНСЬКО-ІТАЛІЙСЬКІ ЛІТЕРАТУРНІ ЗВ'ЯЗКИ : [монографія] (1990)
- ПІЧЕТА ВОЛОДИМИР ІВАНОВИЧ
ПОВНИЙ АТЛАС ЛІКАРСЬКИХ РОСЛИН (2013)
ОРГАНИ ДЕРЖАВНОЇ БЕЗПЕКИ КИЇВЩИНИ (1919-1991) У ФОТОГРАФІЯХ І ДОКУМЕНТАХ (2004)
- ОПІЛЬСЬКИЙ ЮЛІАН
- СЛОВО ДОБРОГО ПАСТИРЯ, ВИДАВНИЦТВО
- РОДОВІД, ВИДАВНИЦТВО
ЛЕТОПИСЬ РЕВОЛЮЦИИ. № 3-4 (18-19) : Май – Август (1926)
- ВЕРНИГОРА, ВИДАВНИЦТВО
ЛЕТОПИСЬ РЕВОЛЮЦИИ. № 4 (9) (1924)
ЛЕТОПИСЬ РЕВОЛЮЦИИ. № 2 (23) : Март – Апрель (1927)
- ПАШУК АНДРІЙ ЙОСИПОВИЧ
ОПРЕДЕЛИТЕЛЬ ФАУНЫ ЧЕРНОГО И АЗОВСКОГО МОРЕЙ: В 3 Т.. Т. 1. Свободноживущие беспозвоночные (1968)
ОПРЕДЕЛИТЕЛЬ ФАУНЫ ЧЕРНОГО И АЗОВСКОГО МОРЕЙ. Т. 2. Свободноживущие беспозвоночные (1969)
ОПРЕДЕЛИТЕЛЬ ФАУНЫ ЧЕРНОГО И АЗОВСКОГО МОРЕЙ: В 3 Т.. Т. 3. Свободноживущие беспозвоночные (1972)
ДОЛЯ : дpама у п'яти діях Стеценка (1863)
БІОГРАФІЧНИЙ ДОВІДНИК ДО ІСТОРІЇ УКРАЇНЦІВ КАНАДИ. (1986)
TARAS SHEVCHENKO : A life (1988)
TARAS ŠEVČENKO. SEIN LEBEN UND SEIN WERK (1965)
ПОДДЕЛКИ СТАРИНЫ : памятка любителям и собирателям её (1915)
ПОЛТАВА (1836)
[КОНВОЛЮТ 1-5] (1858–1869) 1.. Гаврило Бамбула (1865) 2.. Співаник для господарських діточок. (1869) 3.. Байки (1864) 4.. Очерк старославянского баснословия или мифологии (1860) 5.. Григорій Квітка (Основ'яненко) и його повісті (1858)
ОСОБИСТІ АРХІВНІ ФОНДИ ВІДДІЛУ РУКОПИСІВ : анот. покажч. (1977)
СОЦІАЛЬНА ЕЛІТА ГЕТЬМАНЩИНИ (ДРУГА ПОЛОВИНА XVII-XVIIIСТ.) (1995)
РОМАН ШУХЕВИЧ (2007)
- ВОДЯНИЦЬКИЙ ВОЛОДИМИР ОЛЕКСІЙОВИЧ
ИВАН ФЕДОРОВ (1964)
ПРИСАДИБНЕ ЯГІДНИЦТВО (1993)
ЛЬВІВСЬКЕ БРАТСТВО : роман (1990)
- КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
- МОРДУХАЙ-БОЛТОВСЬКИЙ ФІЛАРЕТ ДМИТРОВИЧ
- ЄВРОІНТЕГРАЦІЯ УКРАЇНИ
ТИСЯЧА РОКІВ УКРАЇНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ : істор. огляд культ. процесу (1985)
УКРАИНСКОЕ ДВИЖЕНИЕ, КАК СОВРЕМЕННЫЙ ЭТАП ЮЖНОРУССКОГО СЕПАРАТИЗМА (1912)
КОНВОЛЮТ 1-4 (1864) 1.. Чайковський: Роман з козацькоі стаpини (1864) 2.. Цигани (1864) 3.. Шельменко-наймит (1864) 4.. Косове поле (1864)
АРХЕОЛОГІЧНІ ПАМ’ЯТКИ УРСР Т. 4. Палеоліт, неоліт, епоха бронзи і скіфо-сарматський час (1952)
АРХЕОЛОГІЧНІ ПАМ’ЯТКИ УРСР Т. 3. Ранні слов'яни і Київська Русь (1952)
АРХЕОЛОГІЧНІ ПАМ’ЯТКИ УРСР Т. 2. Матеріали польових досліджень Інституту археології Академії наук УРСР за 1945-1946 рр (1949)
АРХЕОЛОГІЧНІ ПАМ’ЯТКИ УРСР Т. 1. Матеріали польових досліджень Інституту археології Академії наук УРСР за 1945-1946 рр (1949)
ВОЛОДИМИР СІЧИНСЬКИЙ : архітект, мистець-графік, мистецтвознавець, дослідник (1957)
- БАБ'ЯК ПЕТРО ГРИГОРОВИЧ
ПО ОБИДВА БОКИ КОЛЮЧОГО ДРОТУ : [розмова-повість] (2014)
УКРАЇНСЬКА ДЕРЖАВА ЗА ГЕТЬМАНУВАННЯ Ю.ХМЕЛЬНИЦЬКОГО (1659-ПОЧ. 1663 РР.) (2001)
МУЗЕЙ-ЗАПОВІДНИК КОЗАЦЬКІ МОГИЛИ : путівник (1990)
- МАРКОВСЬКИЙ ВАСИЛЬ СТАНІСЛАВОВИЧ
ВАСИЛЬ СТЕФАНИК - СПІВЕЦЬ УКРАЇНСЬКОЇ ЗЕМЛІ (1971)
- А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА
СВЯТЫЕ ГОРЫ : От забвения к возрождению (1995)
СЕВЕРНОЕ ПРИЧЕРНОМОРЬЕ: ОТ ЭНЕОЛИТА К АНТИЧНОСТИ : сб. науч. ст. (2002)
- НАЦІОНАЛЬНИЙ ІСТОРИКО-МЕМОРІАЛЬНИЙ ЗАПОВІДНИК ПОЛЕ БЕРЕСТЕЦЬКОЇ БИТВИ
- КЛИМЕНКО СВІТЛАНА ВАЛЕНТИНІВНА
ЛЬВІВСЬКИЙ МУЗЕЙ ІСТОРІЇ РЕЛІГІЇ ТА АТЕЇЗМУ : нарис-путівник (1974)
ЛЬВІВСЬКА КАРТИННА ГАЛЕРЕЯ : альбом (1985)
- ЛЬВІВСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ
ЛЬВІВСЬКА НАЦІОНАЛЬНА НАУКОВА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ ІМЕНІ В. СТЕФАНИКА: ПЕРЕМІЩЕННЯ І ВТРАТИ ФОНДІВ. Т. 1 : 1939-1945 (2010)
ЛЬВІВСЬКИЙ МУЗЕЙ ІСТОРІЇ РЕЛІГІЇ ТА АТЕЇЗМУ : путівник (1975)
- ТИМОШЕНКО ЮЛІЯ ВОЛОДИМИРІВНА
- ЛУЦЕНКО ЮРІЙ ВІТАЛІЙОВИЧ
- ЛУКА-ВРУБЛЕВЕЦЬКА
ПРЕСТУПНЫЙ АЛЬЯНС : о союзе униатской церкви и украинского буржуазного национализма (1985)
- ХОТІВСЬКЕ ГОРОДИЩЕ
- САБАТИНІВСЬКА КУЛЬТУРА
- БУНІН ІВАН ОЛЕКСІЙОВИЧ
ЕНЦИКЛОПЕДІЯ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ. Т. УКРАЇНА - УКРАЇНЦІ. КН. 2
ХАРКІВСЬКИЙ ІСТОРІОГРАФІЧНИЙ ЗБІРНИК
ХАРКІВСЬКИЙ ІСТОРІОГРАФІЧНИЙ ЗБІРНИК (2010)
ПОЕЗІЇ (1992)
КИЕВСКАЯ РУСЬ И КОЧЕВНИКИ (ПЕЧЕНЕГИ, ТОРКИ, ПОЛОВЦЫ) : историограф. очерк (1983)
ХАРКІВСЬКИЙ ІСТОРІОГРАФІЧНИЙ ЗБІРНИК. ВИП. 10 (2010)
В СРАЖЕНИИ ЗА ХАРЬКОВ : [мемуары] (1978)
ХАРКІВСЬКИЙ ІСТОРІОГРАФІЧНИЙ ЗБІРНИК (2012)
ХАРКІВСЬКИЙ ІСТОРІОГРАФІЧНИЙ ЗБІРНИК. ВИП. 11 (2012)
ХАРКІВСЬКИЙ ІСТОРІОГРАФІЧНИЙ ЗБІРНИК (2013)
СТОРІНКИ ІСТОРІЇ ПРОСВІТИ СТРИЙЩИНИ (1998)
ХАРКІВСЬКИЙ ІСТОРІОГРАФІЧНИЙ ЗБІРНИК. ВИП. 12 (2013)
ХАРКІВСЬКИЙ ІСТОРІОГРАФІЧНИЙ ЗБІРНИК (2014)
ХАРКІВСЬКИЙ ІСТОРІОГРАФІЧНИЙ ЗБІРНИК. ВИП. 13 (2014)
ХАРКІВСЬКИЙ ІСТОРІОГРАФІЧНИЙ ЗБІРНИК (2015)
ХАРКІВСЬКИЙ ІСТОРІОГРАФІЧНИЙ ЗБІРНИК. ВИП. 14 (2015)
- САЛИГА ТАРАС ЮРІЙОВИЧ
ХАРКІВСЬКИЙ ІСТОРІОГРАФІЧНИЙ ЗБІРНИК (2016)
ХАРКІВСЬКИЙ ІСТОРІОГРАФІЧНИЙ ЗБІРНИК. ВИП. 15 (2016)
ХАРКІВСЬКИЙ ІСТОРІОГРАФІЧНИЙ ЗБІРНИК (2017)
ХАРКІВСЬКИЙ ІСТОРІОГРАФІЧНИЙ ЗБІРНИК. ВИП. 16 (2017)
- КІРПА ГЕОРГІЙ МИКОЛАЙОВИЧ
- МЕЛІТОПОЛЬ
- ГРАНКІН ПАВЛО ЕРЛЕНОВИЧ
- ПАВОЛОЧ
- ВИШГОРОД
З ІСТОРІЇ ЛЬВІВСЬКИХ ВУЛИЦЬ : [фотоальбом] (1990) Вип. 1. (1990)
- ПРУТ
З ІСТОРІЇ ЛЬВІВСЬКИХ ВУЛИЦЬ : [фотоальбом] (1990) Вип 2.. (1990)
- ІЗА
- МАЧУХИ
- РАЙКОВЕЦЬКЕ ГОРОДИЩЕ
ЗАПОРОЗЬКА ЧАЙКА : історія однієї знахідки (2005)
НАРИС ІСТОРІЇ УКРАЇНСЬКОЇ ПРЕСИ : курс лекцій (1937)
ЗНАМЕНИТЫЕ ЕВРЕИ УКРАИНЫ ([2009])
ГЕРОИЧЕСКИЕ БЫЛИ ИЗ ЖИЗНИ КРЫМСКИХ ПАРТИЗАН : [мемуары] (1975)
- САВЧИН ІВАН ПЕТРОВИЧ
- КОБАЛІЯ ДМИТРО РУСЛАНОВИЧ
ЖУРНАЛ ЛІТОПИС РЕВОЛЮЦІЇ : покажчик змісту (№№ 1-57, 1922-1933 рр.) (1957)
- НЕФЬОДОВ ВАЛЕРІЙ В'ЯЧЕСЛАВОВИЧ
ВЛАДІМІР (ЗЕЕВ) ЖАБОТИНСЬКИЙ І УКРАЇНСЬКЕ ПИТАННЯ. ВСЕЛЮДСЬКІСТЬ У ШАТАХ НАЦІОНАЛІЗМУ (1995)
НАЦІОНАЛЬНА ТА ІСТОРИЧНА ПАМ'ЯТЬ : щоквартальний зб. наук. пр.
- НАЦІОНАЛЬНИЙ ЗАПОВІДНИК ХОРТИЦЯ
- МИРСЬКИЙ РУДОЛЬФ ЯКОВИЧ
ВАТИКАНСЬКІ МАТЕРІАЛИ ДО ІСТОРІЇ УКРАЇНИ. Т. 1 : ДОНЕСЕННЯ РИМСЬКИХ НУНЦІЇВ ПРО УКРАЇНУ 1648-1657 (1924) Вип. 1..
НАЦІОНАЛЬНА ТА ІСТОРИЧНА ПАМ'ЯТЬ : щоквартальний зб. наук. пр. (2011)
НАЦІОНАЛЬНА ТА ІСТОРИЧНА ПАМ'ЯТЬ. ВИП. 1 : ДЕРЖАВОТВОРЧІ ТА ЦИВІЛІЗАЦІЙНІ ЗДОБУТКИ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ. (2011)
- ВЕРГАСОВ ІЛЛЯ ЗАХАРОВИЧ
ЗОЛОТО СТЕПУ. АРХЕОЛОГІЯ УКРАЇНИ (1991)
НАЦІОНАЛЬНА ТА ІСТОРИЧНА ПАМ'ЯТЬ : щоквартальний зб. наук. пр. (2012)
- ВАТИКАН
НАЦІОНАЛЬНА ТА ІСТОРИЧНА ПАМ'ЯТЬ. ВИП. 2 (2012)
КРЫМ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 1941-1945 : [монография] (1987)
ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ ЗАПОРОЖЬЕМ И КРЫМОМ (1895)
- ОБОРОНА АДЖИМУШКАЙСЬКИХ КАМЕНЯРЕНЬ
БОРЬБА ЗА ВЛАСТЬ СОВЕТОВ В ПРИДУНАЙСКОМ КРАЕ И ВОССОЕДИНЕНИЕ С УКРАИНСКОЙ ССР (1917-1940) : [монография] (1978)
- СОВА АНДРІЙ КОРНІЙОВИЧ
НАЦІОНАЛЬНА ТА ІСТОРИЧНА ПАМ'ЯТЬ. ВИП. 3 (2012)
ПОВЕЛИТЕЛИ ДВУХ МАТЕРИКОВ. Т. 1 : КРЫМСКИЕ ХАНЫ XV-XVI СТОЛЕТИЙ И БОРЬБА ЗА НАСЛЕДСТВО ВЕЛИКОЙ ОРДЫ (2007)
- НАЙМАН ОЛЕКСАНДР ЯКОВИЧ
ПОВЕЛИТЕЛИ ДВУХ МАТЕРИКОВ. Т. 2 : КРЫМСКИЕ ХАНЫ ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ XVII СТОЛЕТИЯ В БОРЬБЕ ЗА САМОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ И ЕДИНОВЛАСТИЕ (2009)
НАЦІОНАЛЬНА ТА ІСТОРИЧНА ПАМ'ЯТЬ. ВИП. 4 : НАЦІОНАЛЬНА ПАМ’ЯТЬ: СОЦІОКУЛЬТУРНИЙ ТА ДУХОВНИЙ ВИМІРИ (2012)
- ПОСОХОВ СЕРГІЙ ІВАНОВИЧ
НАЦІОНАЛЬНА ТА ІСТОРИЧНА ПАМ'ЯТЬ. ВИП. 5 (2012)
НАЦІОНАЛЬНА ТА ІСТОРИЧНА ПАМ'ЯТЬ : щоквартальний зб. наук. пр. (2013)
НАЦІОНАЛЬНА ТА ІСТОРИЧНА ПАМ'ЯТЬ. ВИП. 6 (2013)
НАЦІОНАЛЬНА ТА ІСТОРИЧНА ПАМ'ЯТЬ. СПЕЦВИП. 7 : ПАВЛО СКОРОПАДСЬКИЙ – ОСТАННІЙ ГЕТЬМАН УКРАЇНИ : до 140-річчя від дня народження (2013)
НАЦІОНАЛЬНА ТА ІСТОРИЧНА ПАМ'ЯТЬ. ВИП. 8 : ПОЛІТИКА ПАМ’ЯТІ У КУЛЬТУРНОМУ ПРОСТОРІ (2013)
НАЦІОНАЛЬНА ТА ІСТОРИЧНА ПАМ'ЯТЬ. ВИП. 9 : УКРАЇНСЬКІ ОСТАРБАЙТЕРИ: ДОЛЯ І ПАМ’ЯТЬ (2013)
ДНЕВНИК 1635-1659 (2005)
ДНЕВНИК 1659-1667 (2003)
ГАЛИЦКИЙ ИСТОРИЧЕСКИЙ СБОРНИК, ИЗДАВАЕМЫЙ ОБЩЕСТВОМ ГАЛИЦКО-РУССКОЙ МАТИЦЫ. ВЫП. 2 (1854 (обкл. 1856))
ДНЕВНИК 1677-1678 (2005)
- КОРЮКІВСЬКА ТРАГЕДІЯ
ДНЕВНИК 1684-1689 (2009)
- ДРУГА ПІВНІЧНА ВІЙНА
- ЧИГИРИНСЬКІ ОБОРОНИ
КАГАНЫ РОДА РУССКОГО ИЛИ ПОДЛИННАЯ ИСТОРИЯ КИЕВСКИХ КНЯЗЕЙ (2012)
- ГОРДОН ПАТРИК
НАШИ СТЕПИ ПРЕЖДЕ И ТЕПЕРЬ (1936)
РУССКИЙ ЧЕРНОЗЕМ : отчет эконом. обществу (1936)
СПЕЦІАЛЬНІ ІСТОРИЧНІ ДИСЦИПЛІНИ. ЗОШИТ 1. АРХЕОГРАФІЯ : навч. посіб. (2010)
- ГРИНЬОВА СОФІЯ ЄВГЕНІВНА
- ДОКУЧАЄВ ВАСИЛЬ ВАСИЛЬОВИЧ
ГЕТЬМАНСЬКІ МОГИЛИ (2009)
ПРАВОСЛАВНА ПЕРЛИНА ДОНБАСУ: СВЯТО-УСПЕНСЬКА СВЯТОГІРСЬКА ЛАВРА : бібліогр. покажч. (2004)
- ДОНЕЦЬКА ОБЛАСНА УНІВЕРСАЛЬНА НАУКОВА БІБЛІОТЕКА
- ГАЙВОРОНСЬКИЙ ОЛЕКСА
УКРАЇНСЬКА ЕМІҐРАЦІЯ. КУЛЬТУРНА ПРАЦЯ УКРАЇНСЬКОЇ ЕМІҐРАЦІЇ 1919-1939 : матеріали, зібрані С.Наріжним до частини другої (1999)
ЛЯЛЕЧКА. ПОЄДИНОК : оповідання ([б. р.])
Г. И. КОТОВСКИЙ : сборник (1956)
- БАШУН ОЛЕНА ВОЛОДИМИРІВНА
МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ ТА СВІТОВА ПОЛІТИКА, 1945-1980 : навч. посіб. (2007)
- КОТОВСЬКИЙ ГРИГОРІЙ ІВАНОВИЧ
ДЖЕРЕЛА З ІСТОРІЇ ГАЛИЧИНИ ПЕРІОДУ ФЕОДАЛІЗМУ (ДО 1772 Р.) : огляд публікацій (1962)
- ХАДЖИ-ҐЕРЕЙ
- ХОЛОДНА ВІЙНА
МУЗЕЙ НАРОДНОЇ АРХІТЕКТУРИ І ПОБУТУ У ЛЬВОВІ : путівник (1975)
- ПАРАГВАЙ
- ЧЕТВЕРТА ХВИЛЯ
- НАУКОВА БІБЛІОТЕКА ЧЕРНІВЕЦЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ЮРІЯ ФЕДЬКОВИЧА
- ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ ОБЛАСНИЙ КРАЄЗНАВЧИЙ МУЗЕЙ
- ІЛЛІНСЬКА ЦЕРКВА (ЧЕРНІГІВ)
- АНТОНІЄВІ ПЕЧЕРИ (ЧЕРНІГІВ)
ЕКОЛОГІЧНА КУЛЬТУРА: ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА : навч. посіб. (1996)
КРЫМ В СРЕДНИЕ ВЕКА (1973)
ІМПЕРСЬКА ІДЕЯ В МОСКОВСЬКІЙ ДЕРЖАВІ НАПРИКІНЦІ XV-XVI СТОЛІТЬ: ІДЕОЛОГІЯ, ПОЛІТИКА, ПРАКТИКА (1997)
ВОЛОДИМИР МОНОМАХ : іст. роман (1992)
- ФРАНКОВА КРИНИЦЯ ПІДГІР'Я
УКРАЇНА У ДРУГІЙ СВІТОВІЙ ВІЙНІ (1939-1945) : посіб. для вчителів (2004)
ІСТОРІЯ УКРАЇНИ : навч. посіб. (2006)
- ОПІШНЯ
- СНІТИН
- ВЕЛИКІ БУДИЩА (ПОЛТАВСЬКИЙ РАЙОН)
ЛЕСЯ УКРАЇНКА. ЖИТТЯ І ТЕКСТИ (2011)
ІЗ СПОГАДІВ ПРО УКРАЇНСЬКІ ВИДАВНИЦТВА (1949)
СТРИЙ (1962)
ЛЕСЯ УКРАЇНКА 1871-1971 : зб. праць на 100-річчя поетки (1971-1980)
ПОЕЗІЯ (1999)
- ЛАН, ВИДАВНИЦТВО
- ЛАЗАРОВИЧ МИКОЛА ВАСИЛЬОВИЧ
- ЧЕРНЕГА ПЕТРО МАКАРОВИЧ
НАДІЯ : вибрані поезії (1981)
- КУЛАКОВСЬКИЙ ВІТАЛІЙ МИХАЙЛОВИЧ
- РИМСЬКА ІМПЕРІЯ
- КРАСОВСЬКИЙ ІВАН ДМИТРОВИЧ
- ЗВІРИНЕЦЬКІ ПЕЧЕРИ
- СПАСО-ПРЕОБРАЖЕНСЬКИЙ СОБОР (ЧЕРНІГІВ)
ХРЕСТ НАД ДНІПРОМ : іст. оповіді про прийняття віри Христової на Україні (1991)
- МЕНГЛІ-ҐЕРЕЙ
ОСТАП ГРИЦАЙ : життя і творчість (1960)
ИСТОРИЯ УКРАИНСКОГО НАРОДА (1990)
ЛЮБОМИР Р. ВИНАР - ІСТОРИК, ПЕДАГОГ, БІБЛІОГРАФ (1982)
- МЕЛЬНИК СТЕПАН КИРИЛОВИЧ
ЗА ВОЛЮ І ЧЕСТЬ : невигадані історії і вояцькі біографії (2005)
ЗВІДКІЛЯ ПОХОДИТЬ РУСЬ : теорія кельтського походження Київської Русі з Франції з орієнтовочною картою (1929)
З ІСТОРІЇ РЕЛІГІЙНОЇ ДУМКИ НА УКРАЇНІ (1992)
- ДЯЧЕНКО ПЕТРО ГАВРИЛОВИЧ
ЛЕТОПИСЬ СОБЫТИЙ В ЮГОЗАПАДНОЙ РОССИИ В ХVII ВЕКЕ. Т. 3 : ПОВЕСТВОВАНИЯ ЛЕТОПИСНАЯ О МАЛОРОССИЙСКИХ И ИНЫХ ОТЧАСТИ ПОВЕДЕНИЯХ СОБРАННАЯ И ЗДЕСЬ ОПИСАННАЯ (1855)
- ХІТАР
ВОЄВОДСТВА ПРАВОБЕРЕЖНОЇ УКРАЇНИ У ХVI-ХVIII СТОЛІТТЯХ : статті і матеріали (2012)
ДАВНІ ТА СЕРЕДНЬОВІЧНІ СКАРБИ ВОЛИНІ : [монографія] (2007)
ВИБРАНЕ. Т. 1 : СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНІ РУХИ В КИЇВСЬКІЙ РУСІ. ІСТОРИЧНА ДУМКА В КИЇВСЬКІЙ РУСІ (2009)
ЗАГАДКИ КОЗАЦЬКИХ ХАРАКТЕРНИКІВ (2007)
- БЕРНАРДИНЦІ
[КОНВОЛЮТ 1-5] 1.. Укpаїнські пpиказки, пpислів'я (1864) 2.. Старосветский бандуриста (1860) 3.. Сборник малороссийских пословиц и поговорок (1857) 4.. Малоpоссийские пословицы и поговоpки (1834) 5.. Малоpоссийские истоpические пословицы и поговоpки ([1853])
НАРИСИ З ІСТОРІЇ УКРАЇНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ: КНИГА ДРУГА 1.. Українські композитори (1984) 2.. Українська драма й театральне мистецтво на історичному шляху (1984)
НАРИСИ З ІСТОРІЇ УКРАЇНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ: КНИГА ПЕРША 1.. Видатні постаті в історії України (1984) 2.. Видатні постаті в українській літературі (1984)
НАРИСИ З ІСТОРІЇ УКРАЇНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ: КНИГА ТРЕТЯ 3.. Українське образотворче мистецтво (1984)
ПИСЬМО ДО ГРОМАДИ (1863)
НАЩО НАМ АВТОНОМІЯ (1917)
ПРО АВТОНОМІЮ УКРАЇНИ В ФЕДЕРАТИВНІЙ РОСІЇ (1917)
УКРАЇНСЬКЕ КНИГОВИДАННЯ : витоки, розвиток, проблеми (2002)
УКРАИНСКИЙ ВОПРОС (1917)
ВРЕМЕННЫЙ ЗЕМЕЛЬНЫЙ ЗАКОН : утверждённый Украинской Центральной Радой 18 января 1918 г (1918)
ЗАКОНИ ПРО ЗЕМЛЮ І ЛІСИ В УКРАЇНСЬКІЙ НАРОДНІЙ РЕСПУБЛІЦІ І УНІВЕРСАЛ ДИРЕКТОРІЇ УКРАЇНСЬКОЇ НАРОДНОЇ РЕСПУБЛІКИ ДО ТРУДОВОГО СЕЛЯНСТВА (1919)
ВИДАТНИЙ САНІТАРНИЙ ДІЯЧ УКРАЇНИ – АКАДЕМІК АН УРСР О. В. КОРЧАК-ЧЕПУРКІВСЬКИЙ (1965)
МИХАИЛ ИВАНОВИЧ ТУГАН-БАРАНОВСКИЙ (1923)
ОПИСАНИЕ ПЕРЕСОПНИЦКОЙ РУКОПИСИ XVI В : с приложением текста Евангелия от Луки, выдержек из других евангелистов и 4-х страниц снимков (1876)
ПОВНА МІЖНАРОДНА НОМЕНКЛАТУРА Й КЛАСИФІКАЦІЯ ХВОРОБ ТА ПРИЧИН СМЕРТІ (1929)
МИХАИЛ ВАСИЛЬЕВИЧ ПТУХА 1884-1961 : библиографический указатель (1963)
ВИЩА ЖІНОЧА ОСВІТА В РОСІЙСЬКІЙ ІМПЕРІЇ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХІХ - ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ : монографія (2011)
ХОЛОДНА ВІЙНА (1946-1991 РР.) : документи і матеріали (2013)
ТАБЛИЦІ ДОЖИВАННЯ І СПОДІВАНОГО ЖИТТЯ ЛЮДНОСТІ УСРР 1925-1926 (1929)
О ПЕРЕВОДАХ ЕВАНГЕЛИЯ НА МАЛОРУССКИЙ ЯЗЫК (1906)
ПРО УКРАЇНСЬКІ НАРОДНІ ДУМИ (1919)
ЕНЕЇДА КОТЛЯРЕВСЬКОГО : в зв’язку з оглядом української літератури XVIII ст (1919)
ВСЕЛЮДНЕ, РІВНЕ ПРОСТЕ І ПОТАЙНЕ ВИБОРЧЕ ПРАВО (1917)
ПРО АВТОНОМІЮ УКРАЇНИ (1913)
УКРАЇНА В МІЖНАРОДНІЙ ПОЛІТИЦІ : видання "Стрільця" органу Галицької армії (1919)
ЩО НАМ ТРЕБА ЗАРАЗ РОБИТИ? : промова (1917)
ПРО ТИМЧАСОВУ ОРГАНІЗАЦІЮ ВЛАДИ НА МІСЦЯХ : до п. п. губерніальних і повітових комісарів (1919)
ПОЛІТИКА : державне будівництво України і міжнародні справи. Статті, документи, промови (1918)
НЕОБХОДИМАЯ РЕФОРМА ОДЕССКОГО ГОРОДСКОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ. НАРОДНЫЙ БАНК И МАТЕРИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ТРУДЯЩИХСЯ МАСС НАСЕЛЕНИЯ ВСЕХ КЛАССОВ, СОСЛОВИЙ И ВЕРОИСПОВЕДАНИЙ. БЛАГОУСТРОЙСТВО Г. ОДЕССЫ – ПРЕКРАЩЕНИЕ БЕЗРАБОТИЦЫ (1918)
НАРОДНІСТЬ І ДЕРЖАВА (1919)
НАРОДНЯ ВЛАДА НА УКРАЇНІ (1922)
НАКАЗ КИЕВСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ (1918)
ЗАКОН 14 ЧЕРВНЯ 1918 Р. ПРО СКАРБОВИХ РОЗСИЛЬНИХ І ІНСТРУКЦІЯ ДО ЦЬОГО ЗАКОНУ (1918)
ЯКОЇ РЕСПУБЛІКИ ТРЕБА БІДНИМ ЛЮДЯМ? (1917)
ЯКОГО ЛАДУ НАМ ТРЕБА (1917)
ЯКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ЛАД МУСИТЬ БУТИ? (1917)
ЯКОЇ МИ ХОЧЕМО АВТОНОМІЇ І ФЕДЕРАЦІЇ (1917)
КИЕВСКИЙ СОВЕТ РАБОЧИХ ДЕПУТАТОВ В 1905 Г (1926)
АВТОНОМІЯ УКРАЇНИ І ВСЕРОСІЙСЬКІ УСТАНОВЧІ ЗБОРИ (ЩО ДО НАШОЇ ТАКТИКИ) : доклад, прочитаний на першому Всеукраїнському Національному Конгресові у Києві 6 - 9 квітня 1917 року (1917)
ЗАКОН ПРО ВИБОРИ ДО УСТАНОВЧИХ ЗБОРІВ УКРАЇНСЬКОЇ НАРОДНОЇ РЕСПУБЛІКИ (1917)
ЗБІРНИК ЗАКОНІВ, ОБІЖНИХ ТА ІНШИХ РОЗПОРЯДЖЕНЬ ПО СПРАВАМ ЗЕМЕЛЬНИМ : в Українській народній республіці (1918)
ЗБІРНИК ЗАКОНІВ, ОБІЖНИХ ТА ІНШИХ РОЗПОРЯДЖЕНЬ ПО СПРАВАМ ЗЕМЕЛЬНИМ : в Українській народній республіці (1918)
УКРАЇНСЬКІ МИСТЦІ ПОЗА БАТЬКІВЩИНОЮ (1996)
СОВЕТСКОЕ ЗАКАРПАТЬЕ : путеводитель-справочник (1983)
МИСТЕЦТВО УКРАЇНИ : біографічний довідник (1997)
UCRAINA, LA TERRA MARTIRE ED INDOMA (1939)
NOUVELLE GÉOGRAPHIE DE L`URSS (1936)
ЕКСЛІБРИС : збірник асоціації назалежних українських мистців (1932) вип. І.
ОЧЕРКИ ПО ИСТОРИИ ДЕКОРАТИВНОГО ИСКУССТВА УКРАИНЫ : Художественное убранство дома в прошлом и настоящем (1914) Ч. I.
ДОНЕЦКИЙ БАССЕЙН (1920)
ЧЕРНИГОВСКИЕ МАЛОРОССЫ : быт и песни населения Глуховского уезда (1905)
БІБЛІОГРАФ М. І. ЯСИНСЬКИЙ (1889-1967) : біобібліографічний нарис (1995)
НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ ПОЛІТИКО-ЕКОНОМІСТА М. І. ТУГАН-БАРАНОВСЬКОГО (1931)
ІВАН ГОНЧАР: МИСТЕЦЬ, ЗБИРАЧ, ДОСЛІДНИК : бібліографічний покажчик (1949-2009 рр.) (2011)
МЕМОРІАЛЬНА БІБЛІОТЕКА ІВАНА ГОНЧАРА : каталог виставки (1998)
ПИТАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ СРСР (1960)
ІСТОРІЯ УКРАЇНИ (1941) Т. III. Козаччина та Гетьманщина
УКРАЇНСЬКО-АНГЛІЙСЬКИЙ СЛОВНИК (1957)
ІЛЮСТРОВАНА ІСТОРІЯ ПРИКАРПАТТЯ (2002) Т. I. З найдавніших часів до I половини XVII ст
ІЛЮСТРОВАНА ІСТОРІЯ ПРИКАРПАТТЯ (2003) Т. II. Друга половина XVII-XVIII ст
ІЛЮСТРОВАНА ІСТОРІЯ ПРИКАРПАТТЯ (2004) Т. III. Тисячолітній літопис Гуцульщини
САМОВИХОВАННЯ ВЧИТЕЛЯ (1917)
ПОЧАТКИ КНИГОПЕЧАТАННЯ НА ЗЕМЛЯХ УКРАЇНИ : в пам'ять 350-ліття першої друкованої книжки на Україні у Львові 1573-74 р (1924)
В. Н. КАРАЗИН, ЕГО НАУЧНАЯ И ОБЩЕСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ (1955)
СЛОВО ПРО ВЕЛИКОГО КАМЕНЯРА ТОМ ПЕРШИЙ : збірник статей до 100-ліття з дня народження Івана Франка (1956)
СЛОВО ПРО ВЕЛИКОГО КАМЕНЯРА ТОМ ДРУГИЙ : збірник статей до 100-ліття з дня народження Івана Франка (1956)
ЖИВОПИСНА УКРАЇНА : колекція офортів (1861–1862)
ЛІТЕРАТУРА РОССИЙСКА, ВЕЛИКОРУСКА, УКРАІНСКА И ГАЛИЦЬКА (1873) Т. 1.
ЭТНОГРАФИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ О ПОДОЛЬСКОЙ ГУБЕРНИИ (1869) Вып. 1. Народные юридические обычаи и народные верования, суеверия и предрассудки
ИСТОРИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ ГРАЖДАНСКОГО УСТРОЕНИЯ СЛОБОДСКОЙ УКРАИНЫ СО ВРЕМЕНИ ЕЁ ЗАСЕЛЕНИЯ ДО ПРЕОБРАЗОВАНИЯ В ХАРЬКОВСКУЮ ГУБЕРНИЮ (1883)
СУМСЬКИЙ ХУДОЖНІЙ МУЗЕЙ : альбом (1988)
СПИС ВИДАНЬ ТОВАРИСТВА ПРОСВІТА У ЛЬВОВІ 1868-1924 (1926)
МАТЕРІАЛИ ДО УКРАЇНСЬКОЇ БІБЛІОГРАФІЇ (1924) Т. 5. Бібліографія українознавства за 1914-1923 рр.
УКРАЇНСЬКА ЛІБЕРАЛЬНО-ДЕМОКРАТИЧНА ПАРТІЙНА ЕЛІТА: КОЛЕКТИВНИЙ ПОРТРЕТ (КІНЕЦЬ XIX - ПОЧАТОК XX СТОЛІТТЯ) (2011)
РІДНА ХАТА : ілюстрований збірничок (1908)
ЗАРУБІЖНІ УКРАЇНЦІ : довідник (1991)
ОЧЕРКИ ПО ИСТОРИИ КРЫМА (1957) Ч. 2. Крым в период Великой Октябрьской социалистической революции, иностранной интервенции и гражданской войны (1917-1920 гг.)
ИЗБРАННЫЕ СТАТЬИ ПО ПЧЕЛОВОДСТВУ (1960)
УМАНЬ : історико-географічний та економічний нарис (1957)
ДРАМА ІНТЕЛЕКТУАЛА : політичні ідеї Михайла Драгоманова (2000)
ЧУДЕСНИЙ ЛІКАР : путівник по музею М. І. Пирогова (1967)
ВИБРАНЕ. Т. 2 : ХОЗАРІЯ І РУСЬ. АСКОЛЬД - ЦАР КИЇВСЬКИЙ (2009)
ВИБРАНІ ТВОРИ : драматичні твори, проза, поезія, мемуари (2000)
ЗАГУБЛЕНА УКРАЇНСЬКА ЛЮДИНА (1954)
КРЫМСКАЯ ИСТОРИОГРАФИЧЕСКАЯ ТРАДИЦИЯ XV-XIX ВЕКОВ : пути развития : рукоп., тексты и источники (2009)
ЗАХІДНЯ УКРАЇНА ПІД БОЛЬШЕВИКАМИ IX. 1939 - VI. 1941 : збірник (1958)
КРЕСТЬЯНСТВО ЛЕВОБЕРЕЖНОЙ УКРАИНЫ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XVII ВЕКА (1933)
- ДЗВІН, ВИДАВНИЦТВО
- ВІЛЬНА СПІЛКА, ВИДАВНИЦТВО
- МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
- КРИНИЦЯ, КООПЕРАТИВНЕ ВИДАВНИЧЕ ТОВАРИСТВО
ВЕСІЛЛЯ. КН. 2 : ЗАПИСИ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХІХ-ПОЧ. ХХ СТ. (1970)
ВЕСІЛЛЯ. КН. 1 (1970)
- ВЕНЕСУЕЛА
СИНАНТРОПНАЯ ФЛОРА УКРАИНЫ И ПУТИ ЕЕ РАЗВИТИЯ : [монография] (1991)
ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ СУЧАСНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ПЕДАГОГІКИ : навч. посіб. (2006)
- ІЗМАРАГД, ВИДАВНИЦТВО
ЗАГАРТОВАНА ІСТОРІЄЮ : ювіл. зб. на пошану проф. Надії Іванівни Миронець з нагоди 80-ліття від дня народж. (2013)
СЛАВЯНЕ : ист.-археолог. исследование (2002)
ВЕСЬ ЛУГАНСК В КАРМАНЕ : адрес-календарь и справочная книга города и окресностей на 1912 год ([2012?])
ОЧЕРКИ ПО АРХЕОЛОГИИ СЛАВЯН (1994)
ВЕЛИКОРУССКИЙ ИНТЕРНАЦИОНАЛ И ПОЛЬСКО-УКРАИНСКИЙ ВОПРОС (1906)
ВЕЛИКА РОЗТОКА (ГЛОБАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОСТІ: СОЦІАЛЬНО-ІСТОРИЧНИЙ АНАЛІЗ) : [монографія] (2002)
ВЕРШНИКИ : роман (1964)
УКРАЇНСЬКІ НАРОДНІ МУЗИЧНІ ІНСТРУМЕНТИ В МУЗЕЇ НАРОДНОЇ АРХІТЕКТУРИ ТА ПОБУТУ УРСР (197?)
- ГРИГОРІЇВ НИКИФОР ЯКОВИЧ
УКРАЇНА - ЗЕМЛЯ МОЇХ БАТЬКІВ (1952)
АРХІТЕКТУРНІ СТИЛІ ТА УКРАЇНСЬКІ ШЕДЕВРИ СВІТОВОЇ АРХІТЕКТУРИ : навч. посіб. з дисципліни "Будівельні конструкції" (2013)
- ЧЕЧЕЛЬ МИКОЛА ФЛОРОВИЧ
УКРАЇНСЬКА СИНТЕЗА ЧИ УКРАЇНСЬКА ГРОМАДЯНСЬКА ВІЙНА (1949)
- МУЗИКА ЯРОСЛАВА ЛЬВІВНА
УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВИЙ З'ЇЗД У ПРАЗІ 3-7 ЖОВТНЯ 1926 Р. : звідомлення Президії організаційної комісії з'їзду (1928)
- КОСТЕЛ СВЯТОГО АНТОНІЯ (КОРЕЦЬ)
УКРАЇНОМОВНА КОЛЕКЦІЯ ОСВІТЯНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ У ФОНДАХ ХДНБ ІМ. В.Г.КОРОЛЕНКА (1857-1923 РР.) : путівник (2006)
- КРИЖАНІВСЬКИЙ ФЕДІР ІВАНОВИЧ
- БОНДЬОЛІ РІКАРДО
- КОВЖУН ПАВЛО МАКСИМОВИЧ
- ГОРИНЬ БОГДАН МИКОЛАЙОВИЧ
УКРАЇНСЬКА КУЛЬТУРА: ЦИВІЛІЗАЦІЙНИЙ ВИМІР (2015)
- КРЕМЕШ
- ЛОЛИН
- ОРЕЛЕЦЬ
- РОЖНІВ
- ТИХИЙ ОЛЕКСІЙ ІВАНОВИЧ
- МІЗЯКІВСЬКІ ХУТОРИ
- ЮРІЙ МИХАЙЛО ФЕДОРОВИЧ
- ДУДАРКІВ
- СОКАЛЬ
- ДРУГАНОВА ОЛЕНА МИКОЛАЇВНА
- КРУПА (ЛУЦЬКИЙ РАЙОН)
УКРАЇНСЬКА МОВА У ХХІ СТОЛІТТІ: ТРАДИЦІЇ І НОВАТОРСТВО : тези доп. Всеукр. лінгв. форуму молодих учених. Київ, 21-23 квіт. 2010 р. (2010)
- СЛОБОДА-ЯРИШІВСЬКА
- БАНДУРКА ОЛЕКСАНДР МАРКОВИЧ
- ГОРОШІВЦІ
УКРАЇНСЬКА ПРЕСА (1816-1923) : іст.-бібліогр. етюд (1926)
- ГОЛОВКО АНДРІЙ ВАСИЛЬОВИЧ
УКРАЇНСЬКА ГІМНАЗІЯ В ЧЕХОСЛОВАЧЧИНІ (1932)
- ЧОРНИЙ ПОТІК
УКРАЇНСЬКА РОДИНА: РОДИННИЙ І ГРОМАДСЬКИЙ ПОБУТ (2000)
- МОНАСТИРИЩЕ
УКРАЇНСЬКЕ НАРОДНЕ БАГАТОГОЛОССЯ : Зб. пісень (1963)
УПОКОРЕННЯ ГОЛОДОМ : зб. док. (1993)
- УКРАЇНСЬКА ГІМНАЗІЯ У ЧЕХО-СЛОВАЧЧИНІ
- АНТАНТА
- ВАСИЛЕНКО ЗОЯ ІВАНІВНА
- ІНДІЯ
У ЖОРНАХ РЕПРЕСІЙ : оповіді про укр. письменників (за архівами ДПУ-НКВС) (1995)
УКРАЇНСЬКА ІНТЕЛІҐЕНЦІЯ У ГАБСБУРЗЬКІЙ ГАЛИЧИНІ: ОСВІЧЕНА ВЕРСТВА Й ЕМАНСИПАЦІЯ НАЦІЇ (2014)
УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА ХХ СТОЛІТТЯ : розгорнені конспекти лекцій (2008)
- ІВАЩЕНКО ВІКТОРІЯ ЛЮДВІГІВНА
ВЕСЕННЕ-ЛЕТНИЕ КАЛЕНДАРНЫЕ ОБРЯДЫ РУССКИХ, УКРАИНЦЕВ И БЕЛОРУСОВ ХІХ-НАЧ. ХХ В. (1979)
- КАЗИМИРОВА ІРИНА АНДРІЇВНА
- СЄДОВ ВАЛЕНТИН ВАСИЛЬОВИЧ
СКИФСКИЙ МИР (1975)
ЛЕКСИС (1986)
- ТРАХТЕМИРІВСЬКЕ ГОРОДИЩЕ
- КАМ'ЯНСЬКЕ
- ТОВСТА МОГИЛА
ЧЕРНІГІВСЬКО-СІВЕРСЬКІ ЗЕМЛІ ПІД ПАНУВАННЯМ ЛИТВИ (1936)
ТРЕБУЮ СУДА ОБЩЕСТВА И ГЛАСНОСТИ (ОБОРОНА И СДАЧА КРЫМА) (1921)
ІСТОРІЯ УКРАЇНИ ([1933 або 1934]) Вип. 1, курс ч. 81.
ВІКТОР ЦИМБАЛ: МАЛЯР І ГРАФІК : монографія (1972)
СЛОВНИК ОСНОВНИХ ТЕРМІНІВ З БІБЛІОТЕЧНО-ІНФОРМАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ (2013)
ХАРКІВ У ЧАСИ НІМЕЦЬКОЇ ОКУПАЦІЇ (1941-1943) (2004)
- НАУКОВО-ТЕХНІЧНА БІБЛІОТЕКА ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ТЕХНІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ НАФТИ І ГАЗУ
- ЦИМБАЛ ВІКТОР ІВАНОВИЧ
- СЛАЩОВ ЯКІВ ОЛЕКСАНДРОВИЧ
- ОРЕЛ ЛІДІЯ ГРИГОРІВНА
- ДЕСНЯНСЬКА ПРАВДА
- ПРОТОПОПОВА ВІРА ВІКТОРІВНА
КРЫМСКОЕ ХАНСТВО (1936)
ОПИСАНИЕ КИЕВА. Т. 1 (1868)
- АЗОВСЬКА ГУБЕРНІЯ
ОПИСАНИЕ КИЕВА. Т. 2 (1868)
ЕЛЕКТОРАЛЬНА СОЦІОЛОГІЯ: ІСТОРІЯ, ТЕОРІЇ, МЕТОДИ : [монографія] (2000)
- КЮЧУК-КАЙНАРДЖІЙСЬКИЙ МИРНИЙ ДОГОВІР
УТВЕРДЖЕННЯ ХРИСТИЯНСТВА НА РУСІ (1988)
УКРАЇНСЬКА АРМІЯ В БОРОТЬБІ ЗА ДЕРЖАВНІСТЬ (1958)
- АСКОЛЬД
ТЕАТРАЛЬНЕ МИСТЕЦТВО : місячник театру і сцени
- ТУНМАНН ЙОГАНН-ЕРІХ
ТЕАТРАЛЬНЕ МИСТЕЦТВО : місячник театру і сцени (1922)
- ЕРНСТ МИКОЛА ЛЬВОВИЧ
ТЕАТРАЛЬНЕ МИСТЕЦТВО. ВИП. 1 (1922)
ТЕАТРАЛЬНЕ МИСТЕЦТВО. ВИП. 2 (1922)
ТЕАТРАЛЬНЕ МИСТЕЦТВО. ВИП. 3-4 (1922)
ТЕАТРАЛЬНЕ МИСТЕЦТВО. ВИП. 5 (1922)
ТЕАТРАЛЬНЕ МИСТЕЦТВО. ВИП. 6 (1922)
ТЕАТРАЛЬНЕ МИСТЕЦТВО. ВИП. 9 (1922)
- СТАРА УКРАЇНА, ЖУРНАЛ
- ТЕАТРАЛЬНЕ МИСТЕЦТВО, ЖУРНАЛ
СЛОВАРЬ МАЛОРУССКОЙ СТАРИНЫ (1894)
СЛОВНИК ЧУЖОМОВНИХ СЛІВ (1955)
СЕРЕДЗЕМНЕ МОРЕ І УКРАЇНА (1949)
СОЦІОЛОГІЯ : загальний курс: підруч. для студ. вищ. навч. закл. (2004)
СТАРОДАВНЯ УКРАЇНА В СВІТЛІ ІСТОРИЧНИХ ПАМ'ЯТНИКІВ (1961)
МИКОЛА ГРИГОРОВИЧ ЧУМАЧЕНКО : біобібліогр. до 75-річчя (2000)
ЕТНОМОВНІ ПРОЦЕСИ В УКРАЇНСЬКОМУ ПРОСТОРІ: 1989-2001 РР. : [монографія] (2009)
СЛОВНИК ПСЕВДОНІМІВ УКРАЇНСЬКИХ ПИСЬМЕННИКІВ : матеріали (1928)
СЛОВНИКОВИЙ ДИВОСВІТ : для молодшого шкільного віку (2012)
LVOV, SRDCE ZÁPADNÍ UKRAJINY (1919)
СМАРАГДОВА МЕРЕЖА В УКРАЇНІ (2011)
ДРЕВНИЕ НАДПИСИ КРЫМА (1988)
УКРАЇНСЬКА ІНТЕЛІГЕНЦІЯ НА СОЛОВКАХ : спогади 1933-1941 (1947)
ПРОШЛОЕ УЖГОРОДА : истор. очерк (1937)
- ПРОМЕТЕЙ, ВИДАВНИЦТВО
ДОСЛІДЖЕННЯ ТРИПІЛЬСЬКОЇ ЦИВІЛІЗАЦІЇ У НАУКОВІЙ СПАДЩИНІ АРХЕОЛОГА ВІКЕНТІЯ ХВОЙКИ. Ч. 2 : МАТЕРІАЛИ І ДОСЛІДЖЕННЯ (2006)
СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ХУДОЖНІЙ МУЗЕЙ : комплект листівок ([1964?])
СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНІ ТА ГУМАНІТАРНІ НАУКИ: ТЕОРІЯ, ІСТОРІЯ ТА МЕТОДИКА НАВЧАННЯ : навч. посіб. (2011)
ТРИ ЛІТА : [вірші : альбом] ([201-?])
КНИГАРЬ. ЖОВТЕНЬ (1918)
КНИГАРЬ. ГРУДЕНЬ (1918)
БАТУРИНСКИЙ АРХИВ И ДРУГИЕ ДОКУМЕНТЫ ПО ИСТОРИИ УКРАИНСКОГО ГЕТМАНСТВА 1690-1709 ГГ. (2014)
МУРАВИЦЬКЕ ГОРОДИЩЕ (2001)
ЭМБЛЕМЫ ЗЕМЕЛЬ И ГЕРБЫ ГОРОДОВ ЛЕВОБЕРЕЖНОЙ УКРАИНЫ ПЕРИОДА ФЕОДАЛИЗМА : [монография] (1986)
ГРОМАДСЬКІ ОРГАНІЗАЦІЇ УКРАЇНЦІВ РОСІЇ : довідник (2014)
МИСТЕЦТВО СТАРОЇ РУСИ-УКРАЇНИ (1919)
КНИГАРЬ : літопис українського письменства (1919)
КНИГАРЬ. СІЧЕНЬ (1919)
КНИГАРЬ. ЛЮТИЙ (1919)
СЛОВНИК-ДОВІДНИК СУЧАСНИХ ЕКОЛОГІЧНИХ ТА ПРИРОДООХОРОННИХ ТЕРМІНІВ (2010)
КНИГАРЬ. БЕРЕЗЕНЬ (1919)
КНИГАРЬ. КВІТЕНЬ (1919)
КНИГАРЬ. ТРАВЕНЬ (1919)
КНИГАРЬ. ЧЕРВЕНЬ (1919)
КНИГАРЬ. ЛИПЕНЬ – СЕРПЕНЬ (1919)
КНИГАРЬ. ВЕРЕСЕНЬ – ЖОВТЕНЬ (1919)
КНИГАРЬ. ЛИСТОПАД (1919)
КНИГАРЬ. ГРУДЕНЬ (1919)
ГЕОГРАФІЧНА ЕНЦИКЛОПЕДІЯ УКРАЇНИ : в 3-х томах (1989) Т. 1. А - Ж
ГЕОГРАФІЧНА ЕНЦИКЛОПЕДІЯ УКРАЇНИ : в 3-х томах (1990) Т. 2. З - О
INTERNATIONAL COMMISSION OF INQUIRY INTO THE 1932-1933 FAMINE IN UKRAINE : Book of documents=Протоколи виступів (1988)
INTERNATIONAL COMMISSION OF INQUIRY INTO THE 1932-1933 FAMINE IN UKRAINE : Documentary evidence=Документальні свідчення ([1988])
КАОЛИНЫ УКРАИНЫ : справочник (1982)
ІНАКОМИСЛЕННЯ В УКРАЇНІ : 60-ті – перша половина 80-х рр. ХХ ст (1994)
ЧАСТЬ ОБЩЕГО ПЛАНА ГОРОДА КИЕВА ([1850])
ПАРКИ УКРАЇНИ : прийоми створення паркового пейзажу (1961)
КИЕВ В 1654-1855 ГГ : исторический очерк (1904)
ТРУДЫ КОМИССИИ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ КУСТАРНЫХ ПРОМЫСЛОВ ХАРЬКОВСКОЙ ГУБЕРНИИ Вып. 14. Кустарные, отхожые и некоторые сельские промыслы в Сумском уезде (1882)
ДРЕВНЕЙШИЙ ПЛАН ГОРОДА КИЕВА 1638 ГОДА (1896)
МИНУЛЕ І СУЧАСНІСТЬ: ХЕРСОНЩИНА. ТАВРІЯ. КАХОВКА (16 - 17 ВЕРЕСНЯ 2016 Р.) : зб. матеріалів Всеукр. н.-п. краєзнав. конф. (2016)
ПОЛОВЦЫ, ТОРКИ, ПЕЧЕНЕГИ, БЕРЕНДЕИ (2016)
СОБИРАТЕЛИ НАРОДНОЙ ПОЭЗИИ : из истории укр. фольклористики ХІХ в.: [монография] (1974)
НАСЕЛЕННЯ ПІВДЕННО-РУСЬКИХ ЗЕМЕЛЬ ІХ-ХІІІ СТ. : за матеріалами некрополів (1993)
СПИСОК ПОЧТОВЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ, Ж.Д. СТАНЦИЙ, ГОРОДОВ, ПОСЕЛКОВ И С/СОВЕТОВ УКРАИНЫ С ОБОЗНАЧЕНИЕМ ИНДЕКСОВ (1932)
СТУДІЇ І МАТЕРІАЛИ З ІСТОРІЇ ВОЛИНІ (2009)
- БІЛОПІЛЛЯ
- БИТИЦЯ
- БЕРЕНДЕЇ
- ВЕЛИКА ЧЕРНЕЧЧИНА
- ВОРОЖБА
- ІНСТИТУТ КОЛОЇДНОЇ ХІМІЇ ТА ХІМІЇ ВОДИ ІМЕНІ А. В. ДУМАНСЬКОГО
- КАХОВКА
- МІНІСТЕРСТВО РОЗВИТКУ ГРОМАД ТА ТЕРИТОРІЙ УКРАЇНИ
СВОБОДА НАЦІЇ: ГЕРМЕНЕВТИКА ПОЛІТИЧНОЇ ТА КУЛЬТУРНОЇ ДІЙСНОСТІ : вибр. твори (2015)
- ЛЕШНІВ
THE COSSACK MYTH: HISTORY AND NATIONHOOD IN THE AGE OF EMPIRES (2012)
- НИЖНЯ СИРОВАТКА
- МИСТЕЦТВО, ЖУРНАЛ
- МОГРИЦЯ
ТАЄМНИЦІ ЛЬВІВСЬКОЇ КАВИ (2008)
- МЛИНІВ
TEXTS OF THE UKRAINE PEACE: WITH MAPS (1918)
ВІД СОЮЗУ ДО ІНКОРПОРАЦІЇ: УКРАЇНСЬКО-РОСІЙСЬКІ ВІДНОСИНИ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХVІ-ПЕРШОЇ ЧВЕРТІ ХVІІІ СТ. (1995)
ЦЕРКОВНА СПРАВА НА УКРАЇНІ (1921)
- ЮНАКІВКА
- АСМІ
THE EXILE: A BIOGRAPHICAL NOVEL OF TARAS SHEVCHENKO : abridged (1988)
- НАДВІРНЯНСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА БІБЛІОТЕКА
- КАРПАТСЬКА ВЕЖА
УНР У ПЕРІОД ДИРЕКТОРІЇ: ПОШУК МОДЕЛІ ДЕРЖАВНОГО УСТРОЮ (КІНЕЦЬ 1918-1919 РР.) (2013)
ВЕРХНЄ ПОТИССЯ В ДАВНИНУ. 1 000 000 РОКІВ ТОМУ - Х СТОРІЧЧЯ Н. Е. : монографія (2008)
УКРАЇНОЗНАВСТВО: КОНЦЕПТУАЛЬНІ ТА ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ РОЗВИТКУ (2015)
АРХЕОЛОГІЧНІ ПАМ'ЯТКИ ЗАКАРПАТТЯ : конспект лекцій (1971)
НЕЗВИЧАЙНА АНТРОПОЛОГІЯ : науково-популярний нарис (2011)
ГЕОГРАФІЧНА ЕНЦИКЛОПЕДІЯ УКРАЇНИ : в 3-х томах (1993) Т. 3. П - Я
ИНТЕЛЛИГЕНЦИЯ СОВЕТСКОЙ УКРАИНЫ : некоторые вопросы историографии и методология исследования (1988)
ЧАС НА ЗМІНИ (ПОЛІТИЧНА ПУБЛІЦИСТИКА ТА ІНТЕРВ'Ю ЗА 2010-2013 РР.) (2013)
ВОСТОЧНОСЛАВЯНСКИЕ ПЛЕМЕНА (1953)
СРЕДНЕЕ ПОДНЕПРОВЬЕ НА РУБЕЖЕ НАШЕЙ ЭРЫ : монография (1972)
АВТОБІОГРАФІЯ (1928)
СТРУНИ : антологія української поезії від найдавніших до нинішніх часів (1922) Ч. 1. Від "Слова о полку Ігоревім" до Івана Франка (1922)
ПОШУК МОДЕЛЕЙ КОНСОЛІДАЦІЇ УКРАЇНСЬКОЇ НАЦІЇ НА РУБЕЖІ ХІХ І ХХ СТОЛІТЬ: ПОГЛЯД З ПОНАД СТОРІЧНОЇ ВІДСТАНІ : аналіт. доп. (2016)
ГОРДИЕВ УЗЕЛ РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ: ВЛАСТЬ, ШЛЯХТА И НАРОД НА ПРАВОБЕРЕЖНОЙ УКРАИНЕ (1793-1914) (2011)
НЕПОТРІБНІСТЬ ВЕЛИКОРУСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ ДЛЯ УКРАЇНИ І ДЛЯ СЛОВ'ЯНЩИНИ : [Електронний ресурс] ([200-])
ЛЮДСЬКИЙ РОЗВИТОК В УКРАЇНІ. МОДЕРНІЗАЦІЯ СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ: РЕГІОНАЛЬНИЙ АСПЕКТ : колект. моногр. (2015)
СЛОВО. ХРЕСТ. ШАБЛЯ (УКРАЇНСЬКЕ МОНАСТИРСЬКО-ЦЕРКОВНЕ, СВІТСЬКЕ КРАЙОВЕ ЛІТОПИСАННЯ ХVІ-ХVІІІ СТ., КОМПІЛЯЦІЇ КОЗАЦЬКОГО ЛІТОПИСАННЯ ХVІІІ СТ. ЯК ІСТОРИКО-ЛІТЕРАТУРНЕ ЯВИЩЕ) : монографія (2005)
НИЖЧА ПРОФЕСІЙНА ОСВІТА НА ПІВДНІ УКРАЇНИ У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ XIX - НА ПОЧАТКУ XX СТОЛІТТЯ : метод. рек. (2015)
ЛЕСНЫЕ КУСТАРНЫЕ ПРОМЫСЛЫ (1928)
ВІКЕНТІЙ В'ЯЧЕСЛАВОВИЧ ХВОЙКА ТА ЙОГО ВНЕСОК У ВІТЧИЗНЯНУ АРХЕОЛОГІЮ (ДО 150-РІЧЧЯ ВІД ДНЯ НАРОДЖЕННЯ) : тем. зб. наук. пр. (2000)
СОВЕТСКИЕ НАЦИИ И НАЦИОНАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА В 1920-1950-Е ГОДЫ : материалы VI международ. науч. конф. (Киев, 10-12 октября 2013 г.) (2014)
ДОНБАС І КРИМ В ЕКОНОМІЧНОМУ, СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНОМУ ТА ЕТНОКУЛЬТУРНОМУ ПРОСТОРІ УКРАЇНИ: ІСТОРИЧНИЙ ДОСВІД, МОДЕРНІ ВИКЛИКИ, ПЕРСПЕКТИВИ : аналіт. доп. (2016)
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ КОМИССИИ ПО БОРЬБЕ С КОНТР-РЕВОЛЮЦИЕЙ (1921)
ПОСЕЛЕННЯ НЕВРІВ, СЛОВ'ЯН ТА ГЕРМАНЦІВ НА СТИРІ : монографія (2012)
ПЕТРО АНДРУСІВ: МАЛЯР І ГРАФІК : монографія (1980)
УКРАИНА. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА : пособие при изучении эконом. географии Украины (1923)
ТАЄМНИЦІ БОЙОВИХ МИСТЕЦТВ УКРАЇНИ (2007)
ALMA MATER: УНІВЕРСИТЕТ СВ. ВОЛОДИМИРА НАПЕРЕДОДНІ ТА В ДОБУ УКРАЇНСЬКОЇ РЕВОЛЮЦІЇ 1917-1920. КН. 2 : УНІВЕРСИТЕТ СВ. ВОЛОДИМИРА ЗА ДОБИ УКРАЇНСЬКОЇ ЦЕНТРАЛЬНОЇ РАДИ ТА ГЕТЬМАНАТУ ПАВЛА СКОРОПАДСЬКОГО (2001)
ПУТЕШЕСТВИЕ ПО ВСЕМУ КРЫМУ И БЕССАРАБИИ В 1799 ГОДУ : с историческим и топографическим описанием всех тех мест (1800)
UKRAINIAN ARTS (1952)
ТАЄМНИЦЯ СВЯТОГО ХРИСТОФОРА (РОЗВІДКИ У ГАЛУЗІ ПРАДАВНЬОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ІСТОРІЇ) (2016)
БОГДАН ЛЕПКИЙ (1872-1941) : зб. у пошану пам'яті поета (1943)
БУКОВИНСЬКІ НАРОДНІ ПІСНІ (1963)
КОБЗАРЬ : в переводе русских писателей : с биогр. очерком и портр. (1900)
АВТЕНТИЧНА УКРАЇНА
КУЛЬТУРА НАСЕЛЕНИЯ ОЛЬВИИ И ЕЕ ОКРУГИ В АРХАИЧЕСКОЕ ВРЕМЯ : монография (1987)
СОПРОТИВЛЕНИЕ БОЛЬШЕВИЗМУ 1917-1918 ГГ. (2001)
ИССЛЕДОВАНИЯ ХЕРСОНЕСА-ХЕРСОНА. РАСКОПКИ. ГИПОТЕЗЫ. ПРОБЛЕМЫ. Т. 1 : АНТИЧНЫЙ ПОЛИС (2008)
МАРІЯ БАШКИРЦЕВА : (Життя за гороскопом): роман-есе (2008)
ЕТНОЛОГІЧНІ ОСЕРЕДКИ УКРАЇНИ В 20-Х- НА ПОЧАТКУ 30-Х РОКІВ ХХ СТ : нарис діяльності (2004)
ЛЮДСЬКИЙ РОЗВИТОК РЕГІОНІВ УКРАЇНИ: АНАЛІЗ ТА ПРОГНОЗ : [колект. монографія] (2007)
THE UKRAINIAN FOLK DANCE (1986)
СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ КРЫМ В АНТИЧНУЮ ЭПОХУ : монография (1978)
ВАРШАВСЬКИЙ ДОГОВІР МІЖ ПОЛЯКАМИ Й ПЕТЛЮРОЮ 21 КВІТНЯ 1920 РОКУ (1926)
- КОТИГОРОШКО В'ЯЧЕСЛАВ ГРИГОРОВИЧ
- БЕНЦАЛЬ МИКОЛА ГНАТОВИЧ
- ЧОРНОПИСКИЙ МИХАЙЛО ГНАТОВИЧ
УКРАЇНА ТАРАСА ШЕВЧЕНКА : [краєзн. нариси] (2014)
ТАРАС ШЕВЧЕНКО І МИХАЙЛО ГРУШЕВСЬКИЙ НА СТАРОМУ АРБАТІ (2006)
ДЕСЯТЬ БУРЕМНИХ ЛІТ. ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ У 1944-1953 РР. : нові документи і матеріали (1998)
ХИМИЧЕСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ ЮГА РОССИИ ДО ВОЙНЫ, ВО ВРЕМЯ ВОЙНЫ И ЕЕ БУДУЩЕЕ (1918)
МОВА ДІЛОВИХ ПАПЕРІВ : підруч. для студ. вищих навч. закл. (2008)
ЧЕРНЯХОВСКАЯ КУЛЬТУРА (1960)
- ТРЕТЬЯКОВ ПЕТРО МИКОЛАЙОВИЧ
- ПАРАХІНА МАРІЯ БОГДАНІВНА
- РОМАНЧУК АЛЛА ІЛЛІВНА
БРАТИ ГРОМУ : худ.-док. повість (2005)
ДУХОВНА СИНЕРГЕТИКА РІДНОЇ МОВИ : лінгвофілософські нариси: монографія (2009)
ТЛУМАЧНИЙ СЛОВНИК ЕКОНОМІСТА (2009)
ЗАРОДЖЕННЯ ІМПЕРСЬКОЇ ІДЕЇ В МОСКОВСЬКІЙ ДЕРЖАВІ В КІНЦІ XV-XVI СТ. (2002)
ПОЛЯКИ В ЕТНОПОЛІТИЧНИХ ПРОЦЕСАХ НА ЗЕМЛЯХ УКРАЇНИ У XX СТОЛІТТІ : монографія (2007)
СКІФСЬКИЙ СТЕП (1983)
БОЇ ХМЕЛЬНИЦЬКОГО : військово-істор. студія (1954)
199 ДЕПУТАТІВ ГАЛИЦЬКОГО СЕЙМУ (2010)
UKRAINISCH-DEUTSCHES WORTERBUCH, I-II, LEMBERG 1882-86. TEIL. 1 : A - K (1982)
ЕКОНОМІЧНА ІСТОРІЯ УКРАЇНИ І СВІТУ : підручник (2006)
ДІАЛОГИ : Слово наукової еліти в суспільному житті краю (2011)
ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПРОЕКТ ТА УКРАЇНА : монографія (2012)
У ПОШУКАХ GRAND СТИЛЮ (ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКА ТА ЕМІГРАЦІЙНА ПРОЗА МІЖВОЄННОГО ДВАДЦЯТИЛІТТЯ) : [монографія] (2011)
- ГАЙМАНОВА МОГИЛА
- КУЛЬ-ОБА
- СОЛОХА
ВНУТРІШНЯ ФОРМА СЛОВА І ДИСКУРС : монографія (2008)
- ГОЛЯНИЧ МАРІЯ ІВАНІВНА
- ЄРМОЛАЄВ АНДРІЙ ВАСИЛЬОВИЧ
АРХЕОЛОГІЯ ГОРОДИЩ ГАЛИЦЬКОЇ ЗЕМЛІ. ГАЛИЦЬКО-БУКОВИНСЬКЕ ПРИКАРПАТТЯ : матеріали археолог. дослідж. 1976-2006: монографія (2008)
- ВОЙЦЕХІВСЬКА-ПАВЛИШИН МАРТА
АРХЕОЛОГІЯ УКРАЇНИ : підруч. для студ. іст. спец. ВНЗ (2008)
ПРОГРАМА, ЗАПИТАЛЬНИКИ ТА МЕТОДИЧНІ ПОРАДИ ДОСЛІДНИКАМ НАРОДНОЇ КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ (1995)
- ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ КРАЄЗНАВЧИЙ МУЗЕЙ
ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА ОПІКИ ДІТЕЙ І МОЛОДІ В УКРАЇНІ (1945-1990) : монографія (2012)
СОЦІАЛЬНО-ФІЛОСОФСЬКІ ПОГЛЯДИ М. ГРУШЕВСЬКОГО: ФУТУРОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ (2003)
- ЖЕЛЕХІВСЬКИЙ ЄВГЕН ІЄРОНІМОВИЧ
ТЕЗАУРУС СОЦИОЛОГИИ. КН. 2 : МЕТОДОЛОГИЯ И МЕТОДЫ СОЦИОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ : тематический словарь-справочник (2013)
- НЕДІЛЬСЬКИЙ СОФРОН
- ЗАВГОРОДНЯ ТЕТЯНА КОСТЯНТИНІВНА
- ТОМЕНЧУК БОГДАН ПЕТРОВИЧ
- КРОХМАЛЮК ЮРІЙ АНДРІЙОВИЧ
ПОЛЬСЬКО-УКРАЇНСЬКИЙ ТА УКРАЇНСЬКО-ПОЛЬСЬКИЙ СЛОВНИК : близько 50 тис. слів та словосполучень (2006)
ОЧЕРКИ КУЛЬТУРНОЙ ИСТОРИИ ПОДКАРПАТСКОЙ РУСИ (1927)
ЛИЦАР ПЕРА І КАЛАМАРЯ - ПИСАР МІСТА ЛЬВОВА ВОЙЦЕХ ЗИМНИЦЬКИЙ (1583-1639 РР.) (2011)
ГРАМАТИЧНА ТЕМПОРАЛЬНІСТЬ: ІНТЕРВАЛ. ЧАС. ТАКСИС : монографія (2011)
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ В КУЛЬТУРНО-ОСВІТЯНСЬКОМУ ПРОСТОРІ УКРАЇНИ (1819-1919) : [монографія] (2010)
РІДКІСНІ І ЦІННІ ВИДАННЯ (1863-1940 РР.) З ФОНДУ БІБЛІОТЕКИ КИЇВСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМ. БОРИСА ГРІНЧЕНКА : [каталог] (2011)
СКАРБИ НАШОЇ ПАМ'ЯТІ : фотоальбом (1993)
ПОВЕРНЕННЯ З НЕБУТТЯ : Виникнення та розвиток рельєфної кахлі в Галичині (1999)
ПРОШЛОЕ ПОЛТАВСКОЙ ТЕРРИТОРИИ И ЕЁ ЗАСЕЛЕНИЕ : исслед. и материалы с картами (2009)
ФАУНА ПЕЧЕР УКРАЇНИ (2004)
- КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ПОДІЛЛЯ В РОКИ ГРОМАДЯНСЬКОЇ ВІЙНИ (ЛЮТИЙ 1918 Р. - ГРУДЕНЬ 1920 Р.) : документи і матеріали (1959)
- НАЦІОНАЛЬНИЙ ІСТОРИКО-ЕТНОГРАФІЧНИЙ ЗАПОВІДНИК ПЕРЕЯСЛАВ
- МЕХЕДА МИХАЙЛО ІЛЛІЧ
ПИСАННЯ МАРКІЯНА ШАШКЕВИЧА (1912)
- ЛІНИНСЬКИЙ ПЕТРО СТЕПАНОВИЧ
- КАХЛІ
- УКРАЇНСЬКА СПЕЛЕОЛОГІЧНА АСОЦІАЦІЯ
- СІКОРСЬКИЙ МИХАЙЛО ІВАНОВИЧ
- НІКОНЧУК АНТОНІНА ВІКТОРІВНА
- БАРЧУК ВОЛОДИМИР МИХАЙЛОВИЧ
- ГАДЖЕГА ЮЛІЙ ПЕТРОВИЧ
- БУДЗ ВОЛОДИМИР ПАВЛОВИЧ
- БРЕГА ГАЛИНА СТЕПАНІВНА
- ГАНУЛЯК ГРИГОРІЙ ГРИГОРОВИЧ
- ДУХНОВИЧ ОЛЕКСАНДР ВАСИЛЬОВИЧ
ПОРАДНИК УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ (1922)
ПЕРВІСНА МІФОЛОГІЯ УКРАЇНСЬКОГО ФОЛЬКЛОРУ : монографія (2005)
РЕЄСТР ІМЕН УКРАЇНСЬКОГО БІОГРАФІЧНОГО СЛОВНИКА : літери А - Б (2008)
ПОЛЯКИ НА ВОЛИНІ У РОКИ ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ : док. з укр. архівів і пол. публ. (2003)
СУЧАСНА УКРАЇНСЬКА ДІЛОВА МОВА : підруч. для вищих та серед. спец. навч. закл. (2009)
ИСТОРИЧЕСКИЙ ОЧЕРК СЛАВЯНСТВА (1914)
БІЛОРУСЬКО-УКРАЇНСЬКИЙ СЛОВНИК (2006)
ВОЛИНЬ. ЗЕМЛЯ НЕСКОРЕНА : краєзнавчий нарис (2006)
МАЙСТЕР ДЕКОРАТИВНОГО РОЗПИСУ НАДІЯ БІЛОКІНЬ (1966)
ПОЛІТИЧНА ІСТОРІЯ УКРАЇНИ ХХ СТОЛІТТЯ : підруч. для студ. вищ. навч. закладів (2006)
П. Д. ДЕМУЦЬКИЙ : нарис про життя і творчість (1957)
ПРОИСХОЖДЕНИЕ И РАННЯЯ ИСТОРИЯ СЛАВЯН (1979)
ОДЕССА МАСОНСКАЯ (НЕРАЗГАДАНЫЙ МИФ ГОРОДА СОЛНЦА) (2007)
ПЕТРО ШЕЛЕСТ: СПРАВЖНІЙ СУД ІСТОРІЇ ЩЕ ПОПЕРЕДУ: СПОГАДИ, ЩОДЕННИКИ, ДОКУМЕНТИ, МАТЕРІАЛИ (2004)
МИХАЙЛО ГРУШЕВСЬКИЙ: СПРАВА УНЦ І ОСТАННІ РОКИ (1931- 1934) (1999)
ЗАПИСКИ ЧЕРНИГОВСКОГО ГУБЕРНСКОГО СТАТИСТИЧЕСКОГО КОМИТЕТА ([1868]) Кн. 2.1. Описание рек Черниговского наместничества (1785 г.) Кн. 2.2. Очерки старейших дворянских родов Черниговской губернии Кн. 2.3. Описание Черниговского наместничества (1781 г.)
СЕРГІЙ МАСЛОВ 1902-1927 (1927)
УКРАЇНСЬКИЙ НАРОДНИЙ СОЮЗ У МИНУЛОМУ І СУЧАСНОМУ (1894-1964) ([1964])
9 СТРУН БАНДУРИ ЛЮДУ КОЗАКО-РУСЬКОГО І ЙОГО ВКРАЇН : [для співу в супроводі фортепіано] ([1863]) Струна 3-я.
ДЖЕРЕЛА УКРАЇНОЗНАВСТВА 1574-1924 (1990) Випуск 1. Вітчизняні бібліографічні джерела
ЗАПИСКИ ЧЕРНИГОВСКОГО ГУБЕРНСКОГО СТАТИСТИЧЕСКОГО КОМИТЕТА (1866–1868) Кн. 1.1. Малороссийские посполитые крестьяне (1648 - 1783) Кн. 1.2. Село Локотки (Глуховского уезда) Кн. 1.3. Село Меленск (Стародубского уезда) Кн. 1.4. Мелкие статьи и заметки Кн. 2.4. Сёла Конотопского уезда Кн. 2.5. Родинные обряды
ІНТЕЛІГЕНЦІЯ УКРАЇНСЬКОЇ РСР І НАУКОВО-ТЕХНІЧНИЙ ПРОГРЕС (1959-1970) (1975)
СПОГАДИ ПРО ПАВЛА ЗАГРЕБЕЛЬНОГО (2008)
УКРАИНСКИЙ ВЕСТНИК
УКРАИНСКИЙ ВЕСТНИК (1818)
УКРАЇНСЬКА МУЗА : поетична антологія
УКРАЇНСЬКА МУЗА : поетична антологія (1908)
МЕЛАНХОЛІЯ СТЕПАНА ЧАРНЕЦЬКОГО : есей (2005)
УКРАЇНСЬКІ МЕЦЕНАТИ : нариси з історії української культури (2001)
СПИСКИ НАЧАЛЬНИКОВ И НАСТАВНИКОВ КИЕВСКОЙ ДУХОВНОЙ АКАДЕМИИ ([1819–1869])
ЛІТОПИС САМІЙЛА ВЕЛИЧКА (1770–1779)
УКРАЇНСЬКЕ ДЕКОРАТИВНЕ МИСТЕЦТВО (1963)
ЧОЛОВІЧІ ТА ЖІНОЧІ УЗОРИ В НАРОДНОМУ ВБРАННІ (2005)
ДЕРЕВО ПАМ'ЯТІ: КНИГА УКРАЇНСЬКОГО ІСТОРИЧНОГО ОПОВІДАННЯ. ВИП. 3 : СВІТОВА ІСТОРІЯ (1991)
ДЕРЕВО ПАМ'ЯТІ: КНИГА УКРАЇНСЬКОГО ІСТОРИЧНОГО ОПОВІДАННЯ. ВИП 1 : ВІД НАЙДАВНІШИХ ЧАСІВ ДО 1648 РОКУ (1990)
С ГЕОЛОГИЧЕСКИМ МОЛОТКОМ ПО КРЫМУ (1982)
ІНЖЕНЕРНА ЕКОЛОГІЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ВИРОБНИЦТВА : навч. посіб. (2007)
МЕТОДИКА ПОЛЬОВОГО ЕТНОГРАФІЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ : навч. посіб. (2008)
В БОРЬБЕ С ВРАГАМИ СОЦИАЛИЗМА : очерки истории классовой борьбы на селе в период построения основ социализма в западных областях Украины 1939-1950: монография (1984)
ЛЬВІВСЬКИЙ РОК: ПІВСТОЛІТТЯ БОРОТЬБИ (2006)
ДЕРЖАВА І ГРОМАДЯНСЬКЕ СУСПІЛЬСТВО В УКРАЇНІ: ПОШУК КОНЦЕПЦІЇ СПІВПРАЦІ : аналіт. доп. (2013)
КУЛЬТУРА ІСТОРИЧНОЇ ПАМ'ЯТІ: ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ТА УКРАЇНСЬКИЙ ДОСВІД (2013)
КРАСНА ВЕСНА, ТИХЕ ЛІТО : зб. укр. народно-календарних пісень весняно-літньої пори з репертуару етнографічного хору "Гомін" та Київського кобзарського цеху (2007)
- ЯЩЕНКО ЛЕОПОЛЬД ІВАНОВИЧ
- ЕТНОГРАФІЧНИЙ ХОР ГОМІН (КИЇВ)
- УКРАЇНСЬКИЙ ВІСНИК
- БАЛАБАН РОСТИСЛАВ ВАЛЕРІЙОВИЧ
- ПЕРЕТЯТКО ЮРІЙ ГРИГОРОВИЧ
- МАЗОРЕНКО ДМИТРО ІВАНОВИЧ
- ПЕТРИКІВСЬКИЙ РОЗПИС
- ЛЕБЕДИНСЬКИЙ ВОЛОДИМИР ІВАНОВИЧ
- ПРАЗЬКА ВЕСНА
МУЗЕЙ НАРОДНОЇ АРХІТЕКТУРИ ТА ПОБУТУ УКРАЇНСЬКОЇ РСР : фотобуклет (1977)
МУЗЕЙ НАРОДНОЇ АРХІТЕКТУРИ ТА ПОБУТУ УКРАЇНИ : фотобуклет (1999)
НЕИЗВЕСТНЫЙ Т-34 (2001)
МУЗЕЙ НАРОДНОЙ АРХИТЕКТУРЫ И БЫТА УССР : фотопутеводитель (1985)
МУЗЕЙ НАРОДНОЇ АРХІТЕКТУРИ ТА ПОБУТУ УРСР : фотопутівник (1981)
СОНЕЧКО : зб. віршиків та казок для дітей (1975)
- МОРИКВАС НАДІЯ МИРОСЛАВІВНА
ДАНИЛО НАРБУТ : нарис про життя і творчість художника (1996)
УКРАЇНСЬКЕ ДЕКОРАТИВНЕ МИСТЕЦТВО. ВИП. 2. : ВИШИВКА (1991)
DIE SONNENROSE : Ukrainische Märchen (1966)
ДОКТОР СЕРАФІКУС (1947)
ГОДЫ БОРЬБЫ И ПОБЕД : материалы Всесоюзной науч. конф., посвященной 60-летию победоносного окончания гражданской войны в СССР (1918-1920 гг.) (1983)
- НЕГОДА МИКОЛА ФЕОДОСІЙОВИЧ
УКРАЇНСЬКА ДРАМАТУРГІЯ 20 - 30-Х РОКІВ У ЗАХІДНІЙ УКРАЇНІ ТА ДІАСПОРІ (2008)
ЕТНОПОЛІТИЧНІ ПРОЦЕСИ В УКРАЇНІ: РЕГІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ : [монографія] (2011)
- УКРАЇНСЬКА ТРИБУНА (МЮНХЕН)
ЄВРЕЙСЬКА ГРОМАДСЬКО-ПОЛІТИЧНА ДУМКА ХХ - ПОЧАТКУ ХХІ СТОРІЧЧЯ В УКРАЇНІ : [ монографія] (2011)
ПОЛІТИЧНІ ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ : аналіт. доп. Ін-ту політ. і етнонац. дослідж. ім. І. Ф. Кураса НАН України (2012)
- ХОРОБ СТЕПАН ІВАНОВИЧ
НАЦІОНАЛЬНІ МЕНШИНИ ПРАВОБЕРЕЖЖЯ УКРАЇНИ У КОНТЕКСТІ ЕТНІЧНОЇ ПОЛІТИКИ РОСІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ (КІНЕЦЬ ХVIII - ПОЧАТОК ХХ СТОЛІТТЯ) : [монографія] (2012)
ІСТОРИЧНА ПАМ'ЯТЬ: ТЕОРІЇ, ДИСКУРСИ, РЕФЛЕКСІЇ : [монографія] (2012)
ЕТНОПОЛІТИЧНА КУЛЬТУРА В УКРАЇНІ: РЕАЛІЇ ТА ВИКЛИКИ ЧАСУ : [монографія] (2010)
- МЕНЬШОВИКИ
- ГОН МАКСИМ МОЙСЕЙОВИЧ
ЛЬВІВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ДЕРЖАВНИЙ АРХІВ : путівник (1965)
ИЗ ИСТОРИИ НАУЧНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ ЗАКАРПАТСКОЙ РУСИ (1928)
ХАРЬКОВ. ЯНВАРЬ-МАРТ 1943. КОНТРУДАР ТАНКОВОГО КОРПУСА СС (2007)
ІННОВАЦІЙНА ПЕРСПЕКТИВА У СТРАТЕГІЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ КОНСОЛІДАЦІЇ В УКРАЇНІ : аналіт. доп. (2013)
БОЛЬШЕВИЗМ І УКРАЇНА (1926)
ВЕЛИКІ ЛЮДИ: БІОГРАФ. СИЛЬВЕТКИ ІСТОРІЇ СУЧАСНОСТІ (1964)
- НАЗАРКО ІРИНЕЙ ІВАНОВИЧ
- БУШАНСЬКИЙ ВАЛЕНТИН ВІКТОРОВИЧ
- ЛІСНИЧУК ОЛЕСЬ ВОЛОДИМИРОВИЧ
ОДЕССА : иллюстр. путеводитель (1900)
- НАРБУТ ДАНИЛО ГЕОРГІЙОВИЧ
КИЇВСЬКІ І ГАЛИЦЬКІ МИТРОПОЛИТИ : біогр. нариси (1590-1960) (1962)
СВЯТИЙ ВОЛОДИМИР ВЕЛИКИЙ : Володар і Христитель Руси-України (960-1015) (1954)
МУЗЕЙ НАРОДНОЇ АРХІТЕКТУРИ ТА ПОБУТУ (2002)
ВІКЕНТІЙ В'ЯЧЕСЛАВОВИЧ ХВОЙКА ТА ЙОГО ВНЕСОК У ДОСЛІДЖЕННЯ ДАВНЬОЇ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ (ДО 160-РІЧЧЯ ВІД ДНЯ НАРОДЖЕННЯ) : темат. зб. наук. пр. (2010)
МУЗЕЙ НАРОДНОЇ АРХІТЕКТУРИ ТА ПОБУТУ УКРАЇНИ : путівник (2007)
- ЛОМИКОВСЬКИЙ ВАСИЛЬ ЯКОВИЧ
ВОСПОРСКОЕ ЦАРСТВО С ЕГО ПАЛЕОГРАФИЧЕСКИМИ И НАДГРОБНЫМИ ПАМЯТНИКАМИ, РАСПИСНЫМИ ВАЗАМИ, ПЛАНАМИ, КАРТАМИ И ВИДАМИ. Ч. 3 (1849)
ODESSA FOR ALL ([между 2012 и 2018])
УКРАЇНСЬКЕ ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНЕ МИСТЕЦТВО (1977)
СРІБНА ЗЕМЛЯ. ТИСЯЧОЛІТТЯ КАРПАТСЬКОЇ УКРАЇНИ : нарис історії з мапою (1959)
ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2012 РОКУ В УКРАЇНІ (2013)
ПАРТІЙНА СИСТЕМА СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ: ЕВОЛЮЦІЯ, ТЕНДЕНЦІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 24-25 листоп. 2011 р. (2012)
- ВСЕУКРАЇНСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ БАТЬКІВЩИНА
ВЕЛЕСОВА КНИГА (2006)
ХУДОЖНІ МЕТАЛЕВІ ВИРОБИ УКРАЇНЦІВ СХІДНИХ КАРПАТ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХІХ-ХХ СТ. : [монографія] (1959)
БОЙОВІ МЕЧІ З МУЗЕЙНОГО ЗІБРАННЯ УЖГОРОДСЬКОГО ЗАМКУ (2008)
ВИШНЕВІ УСМІШКИ КРИМСЬКІ (1962)
СЛАВЯНСКОЕ НАРОДООПИСАНИЕ (1843)
ПОЛІТИКО-ІДЕОЛОГІЧНИЙ ПРОЦЕС В УКРАЇНСЬКОМУ СУСПІЛЬСТВІ В УМОВАХ МОДЕРНІЗАЦІЇ: ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ : монографія (2013)
- КОВАЛЬСТВО
- УЖГОРОДСЬКИЙ ЗАМОК
- СЛОВЕНЦІ
- СЛОВЕНСЬКА МОВА
- ЛУЖИЦЬКІ МОВИ
- ШАФАРИК ПАВЕЛ-ЙОЗЕФ
- КАШУБСЬКА МОВА
РЫБЫ ПОДКАРПАТСКОЙ РУСИ И ИХ ГЛАВНЕЙШИЕ СПОСОБЫ ЛОВЛИ (С 94 РИСУНКАМИ И КАРТОЙ) (1926)
ЗАПОВЕДНИКИ УКРАИНЫ БЕЗ ГЛАМУРА. МОНИТОРИНГ НАРУШЕНИЙ ЗАПОВЕДНОГО РЕЖИМА (2003-2013) : материалы независимого расследования (2014)
- СУХА ЛЮБОВ МИХАЙЛІВНА
КАТАЛОГ ПЕРГАМЕНТНИХ ДОКУМЕНТІВ ЦЕНТРАЛЬНОГО ДЕРЖАВНОГО ІСТОРИЧНОГО АРХІВУ УРСР У ЛЬВОВІ. 1233-1799 (1972)
- ПОЛІЩУК ЮРІЙ МИКОЛАЙОВИЧ
- БОРЕЙКО ВОЛОДИМИР ЄВГЕНОВИЧ
- ВЛАДИКОВ ВАДИМ ДМИТРОВИЧ
КОБЗА І БАНДУРА (1963)
КОЛЯДКИ ТА ЩЕДРІВКИ : [репертуарний зб. нар. пісень] (2005)
КОЗАЦЬКІ ПІСНІ : укр. народ. пісні: нотне видання (1991)
- КОНОПЛЕНКО-ЗАПОРОЖЕЦЬ ПАВЛО
ЕВРЕИ В НОВОРОССИЙСКОМ КРАЕ : ист. очерки. По данным из архива бывшего Новороссийского генерал-губернатора (1901)
ЛІРА І ЇЇ МОТИВИ (1903)
ЭКСПОЗИЦИЯ ПОЛЕСЬЕ (1986)
MARIA PRIMACHENKO. MUSEUM OF UKRAINIAN FOLK ART ([1999 ?])
ПОЛІТИЧНІ ПАРТІЇ УКРАЇНИ У ПАРЛАМЕНТСЬКІЙ ВИБОРЧІЙ КАМПАНІЇ 2012 РОКУ : [кол. моногр.] (2013)
ПОЛІТИКА В ОСОБАХ (ПОЛІТИЧНЕ ЛІДЕРСТВО НА ПОСТСОЦІАЛІСТИЧНОМУ ПРОСТОРІ: НАЦІОНАЛЬНИЙ І РЕГІОНАЛЬНИЙ КОНТЕКСТИ) : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. (2012)
- ЛЕРНЕР ЙОСИП МИХАЙЛОВИЧ
- УДАР (ПАРТІЯ)
- ДЕМУЦЬКИЙ ПОРФИРІЙ ДАНИЛОВИЧ
- ПРИМАЧЕНКО МАРІЯ ОКСЕНТІЇВНА
- ЗЕЛЕНЬКО ГАЛИНА ІВАНІВНА
- КОНОНЕНКО НАТАЛІЯ ВАСИЛІВНА
- КАРМАЗІНА МАРІЯ СТЕПАНІВНА
ИСТОРИЯ ЦАРСТВА ХЕРСОНЕСА ТАВРИЙСКОГО. Т. 2 : ИСТОРИЯ О ТАВРИИ (1806)
МУЗЕЙ НАРОДНОЇ АРХІТЕКТУРИ І ПОБУТУ В ПЕРЕЯСЛАВІ-ХМЕЛЬНИЦЬКОМУ : фотоальбом (1981)
МАТЕРИАЛЫ ПО ИСТОРИИ ВОЗРОЖДЕНИЯ КАРПАТСКОЙ РУСИ. Т. 1 : СНОШЕНИЯ КАРПАТСКОЙ РУСИ С РОССИЕЙ В 1-ОЙ ПОЛОВИНЕ ХІХ ВЕКА (1905)
РЕЛІГІЙНИЙ ЧИННИК У ПРОЦЕСАХ НАЦІЄ- ТА ДЕРЖАВОТВОРЕННЯ: ДОСВІД СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ : [монографія] (2012)
- БЕЛЕНКО МИКОЛА МИКОЛАЙОВИЧ
- МУЗЕЙ НАРОДНОЇ АРХІТЕКТУРИ ТА ПОБУТУ СЕРЕДНЬОЇ НАДДНІПРЯНЩИНИ
УКРАЇНСЬКА РСР. АДМІНІСТРАТИВНО-ТЕРИТОРІАЛЬНИЙ ПОДІЛ НА 1 ВЕРЕСНЯ 1946 РОКУ (1947)
ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКА ТА ЕМІГРАЦІЙНА ПРОЗА 20-30-Х РОКІВ ХХ СТОЛІТТЯ: ПАРАДИГМА РЕКОНКІСТИ : монографія (2008)
- КОЧАН НАТАЛІЯ ІВАНІВНА
ДОНЕЦЬКИЙ ВІСНИК НАУКОВОГО ТОВАРИСТВА ІМ. ШЕВЧЕНКА (2017)
ДОВІДНИК АДМІНТЕРПОДІЛУ : за станом на 15 грудня 1935 р. (1936)
ИСТОРИЯ УКРАИНСКОЙ ССР. Т. 1 (1951)
ЛЬВІВСЬКІ ЦЕХОВІ ПЕЧАТКИ ХІV- XV СТ. ТА ПИТАННЯ ПРО ЧАС ЇХ ВИНИКНЕННЯ (2003)
СПОГАДИ ЮНАЦЬКИХ ДНІВ 1897-1906: УКРАЇНСЬКА СТУДЕНТСЬКА ГРОМАДА В ХАРКОВІ І РЕВОЛЮЦІЙНА УКРАЇНСЬКА ПАРТІЯ (РУП) (1972)
ДА НЕ СУДИМЫ БУДЕТЕ : дневниковые записи, воспоминания члена Политбюро ЦК КПСС (1995)
- ДОНЕЦЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ХУДОЖНІЙ МУЗЕЙ
- МУЗЕЙ МИХАЙЛА КОЦЮБИНСЬКОГО В СІМЕЇЗІ
ДОКУМЕНТИ БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО (1648-1657) (1961)
МУНІЦИПАЛЬНЕ ПРАВО УКРАЇНИ : підруч. (2009)
УКРАЇНСЬКО-ПОЛЬСЬКІ ВІДНОСИНИ 40-50-Х РОКІВ ХХ СТОЛІТТЯ: ЕТНОПОЛІТИЧНИЙ АНАЛІЗ : [монографія] (2009)
СУСПІЛЬНА СОЛІДАРНІСТЬ В УКРАЇНІ: ПРОБЛЕМИ І ПОЛІТИЧНІ ЗАСОБИ ЇХ ВИРІШЕННЯ : аналіт. доп. (2012)
СУСПІЛЬНІ ЦІННОСТІ НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ В ТЕОРЕТИЧНИХ І ПРАКТИЧНИХ ВИМІРАХ : монографія (2013)
НАЦІОНАЛЬНИЙ СУВЕРЕНІТЕТ УКРАЇНИ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ : нац. доп. (2011)
- КОЛЛАРД ЮРІЙ ЖЕРАРДОВИЧ
- БАЙМУРАТОВ МИХАЙЛО ОЛЕКСАНДРОВИЧ
- ПОГОРІЛКО ВІКТОР ФЕДОРОВИЧ
- ЦЕПЕНДА ІГОР ЄВГЕНОВИЧ
НАЙВИДАТНІШИЙ ІСТОРИК УКРАЇНИ МИХАЙЛО ГРУШЕВСЬКИЙ (1866-1934) : у 50-ліття смерті (1985)
ИЗ ИСТОРИИ РЕВОЛЮЦИОННОЙ БОРЬБЫ НА УКРАИНЕ (1914-1919) : [очерки] (1922)
ИСТОРИЯ КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ (Б-ОВ) УКРАИНЫ (1923)
ІСТОРІЯ КП(Б)У В СТИСЛОМУ НАРИСІ (1931)
ОХОРОНА ЗДОРОВ'Я В ПЕРШІЙ СТОЛИЦІ РАДЯНСЬКОЇ УКРАЇНИ (1919 - 1934 РР.) : [монографія] (2012)
МИХАЙЛО ГРУШЕВСЬКИЙ І НАУКОВЕ ТОВАРИСТВО ІМ. ТАРАСА ШЕВЧЕНКА (1892-1930) (1970)
АВТОБІОГРАФІЯ МИХАЙЛА ГРУШЕВСЬКОГО З 1926 РОКУ (1981)
СУМИ : путівник (1978)
УКРАИНА РАЗДЕЛЕННАЯ В СЕБЕ: ОТ ЛЕОНИДИИ К ВИКТОРИИ. Т. 2 (2012)
МУЗИЧНІ ІНСТРУМЕНТИ УКРАЇНИ В МУЗЕЇ НАРОДНОЇ АРХІТЕКТУРИ ТА ПОБУТУ УРСР ([1981])
УКРАЇНА ТА РОСІЯ: ПОТЕНЦІАЛ ВЗАЄМОДІЇ ТА СПІВРОБІТНИЦТВА : зб. наук. пр. (2010)
МУЗЕИ ПОД ОТКРЫТЫМ НЕБОМ : очерки истории возникновения и развития (1983)
- МАЙОРОВ МИХАЙЛО МУСІЙОВИЧ
- РАВИЧ-ЧЕРКАСЬКИЙ МОЙСЕЙ ЮХИМОВИЧ
- САПУХІНА ЛАДА ПАВЛІВНА
- РОБАК ІГОР ЮРІЙОВИЧ
- ДЕМОЧКО ГАННА ЛЕОНІДІВНА
ВОЛОДИМИР ВОЛОДИМИРОВИЧ НЕМОШКАЛЕНКО : [біобібліографічний покажчик] (2003)
ЛЕБЕДІЯ У ПАЗУРАХ ЧЕРВОНОГО АНТИХРИСТА. КН. 2 : БОЛЮЧІ І МАЛОВІДОМІ СТОРІНКИ ІСТОРІЇ ПЕРЛИНИ СЛОБОЖАНСЬКОГО КРАЮ - ЛЕБЕДИНЩИНИ ПЕРШИХ ТРЬОХ ДЕСЯТИЛІТЬ РАДЯНСЬКОЇ ВЛАДИ (2014)
МУЗЕЙ-АРХІВ ІМ. ДМИТРА АНТОНОВИЧА (1945-1965) (1967)
- ШПАК АНАТОЛІЙ ПЕТРОВИЧ
УКРАИНА РАЗДЕЛЕННАЯ В СЕБЕ: ОТ ЛЕОНИДИИ К ВИКТОРИИ. Т. 1 (2012)
- ВИДАВЕЦЬ ОЛЕКСАНДР САВЧУК
- ПРИСЯЖНЮК ЮРІЙ ПЕТРОВИЧ
СПИСОК НАСЕЛЕННЫХ МЕСТ ЕЛИСАВЕТГРАДСКОГО УЕЗДА ХЕРСОНСКОЙ ГУБЕРНИИ НА 1894 ГОД : приложение к отчету Елисаветградской уездной земской управы за 1894 г. (1895)
- ЛЕБЕДИН
РОЗВИТОК МЕДИЦИНИ У ЛЬВОВІ В XIV-XVIII СТ.: ЛІТЕРАТУРА, ПРОБЛЕМИ, ДИСКУСІЇ : [монографія] (2012)
- ЯМПОЛЬСЬКИЙ СТЕФАН МИХАЙЛОВИЧ
- АЛИМОВ ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ
- ПОТИМКО ОКСАНА ЗБІГНЕВНА
- МОЗГОВА НАТАЛІЯ ГРИГОРІВНА
- ПРОКУДІН ЮРІЙ МИКОЛАЙОВИЧ
- ПІЧА ВОЛОДИМИР МАРКОВИЧ
ІСТОРІЯ ЗАКАРПАТТЯ. Т. 3 (2003)
САУР-МОГИЛА : путеводитель (1976)
- ДЕРЛЕМЕНКО ЄВГЕН АНАТОЛІЙОВИЧ
СВЯТОГОРСКИЙ ИСТОРИКО-АРХИТЕКТУРНЫЙ ЗАПОВЕДНИК : путеводитель (2007)
СОЛЯНІ ПРОМИСЛИ ДОНЕЧЧИНИ В ХVІІ-ХVІІІ СТ. : Історико-екон. нарис і уривки з джерел (2005)
- ОЛЕЙНИКОВ МИХАЙЛО ЯКОВИЧ
СВЯТЫЕ ГОРЫ: ОТ ЗАБВЕНИЯ К ВОЗРОЖДЕНИЮ : краеведческий очерк (2005)
ВІДВОЙОВАНА ВЕСНА : [мемуари] (2008)
- КРАМАТОРСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА МІСЬКА ПУБЛІЧНА БІБЛІОТЕКА
НИКОЛАЙ АНТОНОВИЧ КИКЛЕВИЧ (К 100-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ) (2007)
- ГРУЗИНИ
РЕКТОР ДИИ-ДПИ МИХАИЛ АНТОНОВИЧ БОГОМОЛОВ (К 100-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ) (2007)
КЕРМАНИЧІ ДОНЕЦЬКОГО КРАЮ : біобібліографічний покажчик (2007)
АКЦІЯ ВІСЛА : документи (1997)
ВЛАДА, СУСПІЛЬСТВО, ГРОМАДЯНИН: ПРОБЛЕМИ ВЗАЄМОДІЇ В СУЧАСНІЙ УКРАЇНІ : аналіт. доп. (2013)
СЛУЖУ БАТЬКІВЩИНІ : оповідання льотчика: пер. з рос. (1950)
- КОЖЕДУБ ІВАН МИКИТОВИЧ
- ФУНДАЦІЯ ДОСЛІДЖЕННЯ ЛЕМКІВЩИНИ
- САБУРОВ ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ
- КИКЛЕВИЧ МИКОЛА АНТОНОВИЧ
ДИСГАРМОНІЯ : драматичні картини на 4 дії (1907)
АВТОНОМИЯ И ФЕДЕРАЦИЯ В СОВРЕМЕННЫХ КОНСТИТУЦИОННЫХ ГОСУДАРСТВАХ (1907)
ЛИТОВСЬКА МЕТРИКА. КНИГА 561: РЕВІЗІЇ УКРАЇНСЬКИХ ЗАМКІВ 1545 РОКУ (2005)
ЕЛЬЯШЕВИЧ МАРИЯ ГРИГОРЬЕВНА (К 100-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ) (2008)
МАРИЯ НИКОЛАЕВНА ПОНОМАРЕВА (К 100-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ) (2010)
ДРАМАТИЧНІ ТВОРИ (1990)
УКРАЇНСЬКА БАГАТОПАРТІЙНІСТЬ НАДДНІПРЯНСЬКОЇ І ЗАХІДНОЇ УКРАЇНИ: КОМПАРАТИВНИЙ АНАЛІЗ (1899-1918 РР.) : монографія (2012)
ДУХ ОДВІЧНОЇ СТИХІЇ І ГОЛОСУ КРОВІ. ОУН, УПА В ПЕЧЕРАХ ТЕРНОПІЛЬЩИНИ (2008)
НА ДОПОМОГУ КИЇВСЬКОМУ АКЛІМАТИЗАЦІЙНОМУ САДОВІ (1925)
КИЕВСКИЙ МУЗЕЙ РУССКОГО ИСКУССТВА : фотопутеводитель (1986)
КОНСТРУКТОР КОСМІЧНИХ КОРАБЛІВ (1972)
АКАДЕМИК С.П. КОРОЛЕВ (1969)
ЛЬВІВСЬКА НАУКОВА БІБЛІОТЕКА ІМ. В. СТЕФАНИКА НАН УКРАЇНИ : документи, факти, коментарі (1996)
МАЛЬВИ У ВІЧНОМУ МІСТІ. СТЕЖКАМИ УКРАЇНЦІВ У СВІТАХ : есеї, нариси, зарисовки (2006)
ІЗЯСЛАВСЬКИЙ КРАЙ: ПРИРОДА - ІСТОРІЯ - ЛЮДИНА : природн. та іст.-краєзн. док. нарис (2009)
ПОДІЇ І ЛЮДИ БАХМУТЧИНИ (2006)
ЗАПИСКИ ЧЕРНІГІВСЬКОГО НАУКОВОГО ТОВАРИСТВА. Т. 1 : ПРАЦІ ІСТОРИЧНО-КРАЄЗНАВЧОЇ СЕКЦІЇ (1931)
ИСТОРИЧЕСКИЕ СУДЬБЫ ВОЛЫНСКОЙ ЗЕМЛИ С ДРЕВНЕЙШИХ ВРЕМЕН ДО КОНЦА XIV ВЕКА (1895)
- ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ ІСТОРИКО-МЕМОРІАЛЬНИЙ МУЗЕЙ ПОЛІТИЧНИХ В'ЯЗНІВ
ДУМЫ О ДОНБАССЕ (2007)
К ИСТОРИИ ПОЛТАВСКОГО ДВОРЯНСТВА 1802-1902 Г.. ВЫП. 1 (1906)
- АКЛІМАТИЗАЦІЙНИЙ САД ВУАН
К ИСТОРИИ ПОЛТАВСКОГО ДВОРЯНСТВА 1802-1902. Т. 2 (1907)
- ТАЇЛАНД
АНТИЧНИЙ СВІТ ПІВНІЧНОГО ПРИЧОРНОМОР'Я : нариси істор. та соц.-економ. розвитку: навч. посіб. (1999)
ДИВІЗІЯ ГАЛИЧИНА В ЗАПИТАННЯХ І ВІДПОВІДЯХ ВЕТЕРАНІВ (2009)
ДОНЕЧЧИНО МОЯ! : антологія творів майстрів художнього слова Донбасу: проза та поезія (2007)
ВИКТОР ЯНОВИЧ БАЛТАЙТИС (К 100-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ) (2008)
ОСТАННІЙ КОШОВИЙ ПЕТРО КАЛНИШЕВСЬКИЙ (1991)
- ЄЛЬЯШЕВИЧ МАРІЯ ГРИГОРІВНА
НИКОЛАЕВ - 220 ЛЕТ : очерки истории жизни города и горожан (2009)
О ПИСЬМЕННОМ ЯЗЫКЕ ПОДКАРПАТСКИХ РУСИНОВ (1921)
АНАЛІЗ ВПЛИВУ АСОЦІАЦІЇ З ЄВРОПЕЙСЬКИМ СОЮЗОМ НА АГРОПРОМИСЛОВИЙ СЕКТОР ЧЕРНІГІВСЬКОГО ТА МИКОЛАЇВСЬКОГО РЕГІОНІВ (2014)
АЛЕКСЕЙ ЛАВРЕНТЬЕВИЧ СИМОНОВ (К 100-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ) (2009)
ЛІКВІДАЦІЯ ОРГАНАМИ ДЕРЖАВНОЇ БЕЗПЕКИ УРСР ПІДПІЛЬНИХ ТИПОГРАФІЙ ОРГАНІЗАЦІЇ УКРАЇНСЬКИХ НАЦІОНАЛІСТІВ У 1944-1954 РР. (2007)
ГРОМАДЯНИ ЛЬВОВА XIV-XVIIІ СТ.: ПРАВОВИЙ СТАТУС, СКЛАД, ПОХОДЖЕННЯ : [монографія] (2012)
- БОГОМОЛОВ МИХАЙЛО АНТОНОВИЧ
- ПОНОМАРЬОВА МАРІЯ МИКОЛАЇВНА
АДМІНІСТРАТИВНЕ СУДОЧИНСТВО УКРАЇНИ : підруч. (2009)
СЛОВ'ЯНСЬКА КИРИЛИЧНА РУКОПИСНА КНИГА XVI СТ. З ФОНДІВ ІНСТИТУТУ РУКОПИСУ НАЦІОНАЛЬНОЇ БІБЛІОТЕКИ УКРАЇНИ ІМЕНІ В. І. ВЕРНАДСЬКОГО : наук. кат. : палеогр. альб. (2010)
ИСТОРИЯ НАСЕЛЁННЫХ ПУНКТОВ УКРАИНЫ: СЕРЕДИНО-БУДСКИЙ РАЙОН СУМСКОЙ ОБЛАСТИ (2013)
ЗВЕРНЕННЯ ВОЮЮЧОЇ УКРАЇНИ ДО ВСІЄЇ УКРАЇНСЬКОЇ ЕМІГРАЦІЇ (1953)
СПИСОК НАСЕЛЕННЫХ МЕСТ ХЕРСОНСКОЙ ГУБЕРНИИ: ИЗДАНИЕ ХЕРСОНСКОГО ГУБЕРНСКОГО СТАТИСТИЧЕСКОГО КОМИТЕТА : по сведениям 1887 года (1888)
- ЯРЕМЧУК В'ЯЧЕСЛАВ ДМИТРОВИЧ
ХРЕЩЕННЯ КИЇВСЬКОЇ РУСІ: ВИЗНАЧНА ПОДІЯ В ІСТОРІЇ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ : матеріали наук.-практ. конф. (2013)
- ПАСЕНЮК ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ
ДОВГІ ПРИСМЕРКИ : роман (2002)
ГРАВЮРИ ВАСИЛЯ ЛОПАТИ : [каталог] (1990)
- КОРОЛЬОВ СЕРГІЙ ПАВЛОВИЧ
ВАСИЛЬ ЛЕПИКАШ (1887-1920) : [біограф. нарис] (1932)
МУЖИЦЬКИЙ АНГЕЛ : оповідання, повість, п'єси: для серед. та ст. шк. віку (2000)
- ЛОПАТА ВАСИЛЬ ІВАНОВИЧ
ВЕСЕЛИЙ ЯР : історія, люди, побут: народознавчі спогади-дослідження (2007)
ЮРІЙ КАМИШНИЙ: ЖИВОПИС : [каталог] (2002)
- ЛЕПИКАШ ВАСИЛЬ АВТОНОМОВИЧ
- ВЕРТІЙ ОЛЕКСІЙ ІВАНОВИЧ
- КАМИШНИЙ ЮРІЙ КОСТЯНТИНОВИЧ
- ЗАХАРЧЕНКО ВАСИЛЬ ІВАНОВИЧ
- ЛОМАКА ВОЛОДИМИР ВАСИЛЬОВИЧ
ЕТНОГРАФІЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ БОЙКІВЩИНИ (1978)
БОРОТЬБА ТРУДЯЩИХ УКРАЇНИ ПРОТИ ДЕНІКІНЩИНИ (1979)
УКРАЇНСЬКА ДРАМАТУРГІЯ : збірка бібліографічних знадобів до історії української драми і театра українського. (1815 – 1906 р.) (1906)
НАРОДНІ КАЗКИ ТА ВИГАДКИ : їх вандрівки та переміни (1896)
ШАХ-НАМЕ АБО ІРАНСЬКА КНИГА ЦАРІВ (1896) ч. 1.
ГЕОГРАФІЯ РУСИ (1887) ч. 1. Русь галицка, буковиньска і угорска
СИНЬЙОР НІКОЛО Й СИНЬЙОР МІКЕЛЕ. РИМ ГОГОЛЯ Й КАПРІ КОЦЮБИНСЬКОГО : есеї (2006)
З НІЦЦИ ДО МУЖЕНА. ВІД БАШКИРЦЕВОЇ ДО ВИННИЧЕНКА : есеї, п'єса (2006)
ГРОМАДСЬКИЙ РУХ 1860-Х РР. НА УКРАЇНІ (1930) кн. 1. Полтавська громада
ВІЙНА І МІФ. НЕВІДОМА ДРУГА СВІТОВА (2016)
ЗА ЛАШТУНКАМИ ВОЛИНІ- 43: НЕВІДОМА ПОЛЬСЬКО-УКРАЇНСЬКА ВІЙНА (2016)
ВАСИЛЬ ОВЧИННІКОВ : [каталог] ([1932])
ВІЙНА З БІЛЬШОВИЦЬКОЮ РОСІЄЮ ЗА НЕЗАЛЕЖНІСТЬ. 1917-1920 (2007)
ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО УКРАЇНИ : навч. посіб. (2011)
ЗАКОРДОННЕ УКРАЇНСТВО І ДОНЕЧЧИНА: ВЧОРА, СЬОГОДНІ, ЗАВТРА : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., м.Донецьк, 19 грудня 2008р. (2008)
ХРОНІКА ГОЛОДУ 1946-1947 РОКІВ У ДОНБАСІ : монографія (2007)
- БАЛАБКО ОЛЕКСАНДР ВАСИЛЬОВИЧ
- УЗБЕКИСТАН
АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНСЬКОЇ РАДЯНСЬКОЇ СОЦІАЛІСТИЧНОЇ РЕСПУБЛІКИ : короткий довідник (1958)
ЕТНОГРАФІЧНИЙ ВІСНИК (1930) кн. 9.
ВИБРАНІ ПРАЦІ (1971)
КИЇВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МУЗЕЙ ЗАХІДНОГО І СХІДНОГО МИСТЕЦТВА : путівник (1959)
МОНУМЕНТАЛЬНА ДЕРЕВ'ЯНА АРХІТЕКТУРА ЛІВОБЕРЕЖНОЇ УКРАЇНИ (1976)
ЕКОЛОГІЯ ТА РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА : навч. посіб. (2011)
- ЛОГВИН ГРИГОРІЙ НИКОНОВИЧ
ОРГАНИ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ В УКРАЇНІ: ПРАВОВИЙ СТАТУС (2013)
ІСТОРІЯ З ГРИФОМ СЕКРЕТНО : архіви КГБ розповідають (2012)
КРУК. ПАВЛОСЬ. МУХИН : три українські різьбярі: [каталог] (1947)
ДАЙ, Я БУДУ ТАКИМ, ЯК ХОЧУ... : [зб. віршів, висловів, роздумів] (2019)
- ВИДАВНИЧИЙ ДІМ ДМИТРА БУРАГО
- РУСАЛКА, ВИДАВНИЦТВО
- ДМИТРЕНКО МИХАЙЛО СЕРГІЙОВИЧ
- КРУК ГРИГОРІЙ ЯКОВИЧ
З ЛИСТУВАННЯ М. ДРАГОМАНОВА З В. НАВРОЦЬКИМ (1923)
ДЕНДРОЛОГІЧНИЙ ПАРК ОЛЕКСАНДРІЯ (1961)
ЛИРНИКИ ПОЛТАВСКОЙ И ЧЕРНИГОВСКОЙ ГУБЕРНИЙ (1901)
БУДИНОК-МУЗЕЙ С. П. КОРОЛЬОВА (1972)
- ПАВЛОСЬ АНТІН
- МУХИН БОГДАН МИКОЛАЙОВИЧ
- БОРОВЕЦЬ ТАРАС ДМИТРОВИЧ
- ЛІРНИЦТВО
- МІНЬКОВ ІВАН ІВАНОВИЧ
- СТЕЦЮК ВОЛОДИМИР ВАСИЛЬОВИЧ
- МУЗЕЙ КОСМОНАВТИКИ ІМЕНІ СЕРГІЯ ПАВЛОВИЧА КОРОЛЬОВА
- ТЕРЕЩЕНКО ВАСИЛЬ ТИМОФІЙОВИЧ
- ПАКТ МОЛОТОВА-РІББЕНТРОПА
- ЛЕСЬКІВ ГАЛИНА ЗІНОВІЇВНА
- ОВЧИННИКОВ ВАСИЛЬ ФЕДОРОВИЧ
ПРОСФОНИМА (1591)
СПИСОК НАСЕЛЕННЫХ МЕСТ МАРИУПОЛЬСКОГО УЕЗДА ЕКАТЕРИНОСЛАВСКОЙ ГУБЕРНИИ С ПРИЛОЖЕНИЕМ КАРТЫ (1911)
ІРМОЛОГІЙ (1753)
ІРМОЛОГІОН [НОТНИЙ] : содержащ в себі различная пінія церковная Октоиха, Миніи и Тріодіонов (1766)
СПИСОК НАСЕЛЕННЫХ МЕСТ НОВОМОСКОВСКОГО УЕЗДА ЕКАТЕРИНОСЛАВСКОЙ ГУБЕРНИИ С ПРИЛОЖЕНИЕМ КАРТЫ (1911)
СПИСОК НАСЕЛЕННЫХ МЕСТ ПАВЛОГРАДСКОГО УЕЗДА ЕКАТЕРИНОСЛАВСКОЙ ГУБЕРНИИ С ПРИЛОЖЕНИЕМ КАРТЫ (1911)
- НАЦІОНАЛЬНИЙ ІСТОРИКО-АРХІТЕКТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК КАМ'ЯНЕЦЬ
СПИСОК НАСЕЛЕННЫХ МЕСТ СЛАВЯНОСЕРБСКОГО УЕЗДА ЕКАТЕРИНОСЛАВСКОЙ ГУБЕРНИИ С ПРИЛОЖЕНИЕМ КАРТЫ (1911)
- ХОТИНСЬКА ФОРТЕЦЯ
СПИСОК НАСЕЛЕННЫХ МЕСТ ВОЛЫНСКОЙ ГУБЕРНИИ : издание неофициальное (1906)
- СТЕШЕНКО ВАЛЕНТИНА СЕРГІЇВНА
СПИСОК НАСЕЛЕННЫХ МЕСТ ОБЛАСТИ ВОЙСКА ДОНСКОГО ПО ПЕРЕПИСИ 1873 ГОДА : приложение к памятной книжке Области войска Донского на 1875 год (1875)
УКРАЇНСЬКИЙ ХУДОЖНІЙ ПЕРЕКЛАД : між літературою і націєтворенням (2006)
- БАГРІЙ ПЕТРО ІЛАРІОНОВИЧ
- ЗАДНІПРОВСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР ІЛЛІЧ
WORKERS, STRIRES AND POGROMS: THE DONBASS-DNEPR BEND IN LATE IMPERIAL RUSSIA, 1870-1905 ([1992?])
ПОХОДЖЕННЯ РУСІ. Т. 1 (1997)
- ШПОЛА
ІСТОРИЧНІ ПРОХОДИ ПО ЛЬВОВІ (1991)
- ШУМСЬК
ЩО ТАКЕ УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА : есеї (2015)
ИСТОРИЯ УКРАИНСКОЙ ССР. Т. 6 : ВЕЛИКАЯ ОКТЯБРЬСКАЯ СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ И ГРАЖДАНСКАЯ ВОЙНА НА УКРАИНЕ (1917-1920) (1984)
- ГОЛОВАТИЙ АНТОН АНДРІЙОВИЧ