До 100-річчя Національної академії наук України та Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського


Ляшко С. М. Наукова біографія у контексті теорії та методики біографічних досліджень: наскільки варто керуватися змістом поняття наукова біографія та тотожними із ним у практиці біографістики

адреса матеріалу: http://irbis-nbuv.gov.ua/everlib/item/er-0000001374


Тип реcурсу:
 Стаття  
  

Назва(и):
"НАУКОВА БІОГРАФІЯ" У КОНТЕКСТІ ТЕОРІЇ ТА МЕТОДИКИ БІОГРАФІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ: НАСКІЛЬКИ ВАРТО КЕРУВАТИСЯ ЗМІСТОМ ПОНЯТТЯ "НАУКОВА БІОГРАФІЯ" ТА ТОТОЖНИМИ ІЗ НИМ У ПРАКТИЦІ БІОГРАФІСТИКИ
Автор(и):
ЛЯШКО Світлана Миколаївна
Дата(и):2013
ISBN:
DOI:


Розглянуто в історичному, теоретичному та практичному контекстах використання в Україні в історико-біографічних дослідженнях терміна "наукова біографія", який сьогодні вживається як визначення біографії вченого або як сукупність способів і методів організації знань у цілісну систему, якою є біографія особи, незалежно від сфери діяльності.The work considers the use of the term “scientific biography” in historical and biographical research in Ukraine in historical, theoretical and practical contexts. Today, the term is used as a definition of a scientist’s or scholar’s biography or as a set of means and methods to organize knowledge in an integrated system, which is a person’s biography, irrespective of the sphere of activity.Рассмотрено в историческом, теоретическом и практическом контекстах использование в Украине в историко-биографических исследованиях термина "научная биография", который сегодня употребляется как определение биографии ученого или как совокупность способов и методов организации знаний в целостную систему, которой является биография лица, независимо от сферы деятельности.

Опис документа:

Ляшко, Світлана Миколаївна. "Наукова біографія" у контексті теорії та методики біографічних досліджень: наскільки варто керуватися змістом поняття "наукова біографія" та тотожними із ним у практиці біографістики / С. М. Ляшко // Українська біографістика. – 2013. – Вип. 10. – C. 25-47. – URL: http://irbis-nbuv.gov.ua/everlib/item/er-0000001374


 

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського