До 100-річчя Національної академії наук України та Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського

  

А  Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я  

ЛЯШКО Світлана Миколаївна - біографічна довідка
Працює в НАЦІОНАЛЬНА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ ІМЕНІ В. І. ВЕРНАДСЬКОГО

адреса сторінки: http://irbis-nbuv.gov.ua/everlib/person/211065

 

ЛЯШКО Світлана Миколаївна


провідний науковий співробітник


Інститут біографічних досліджень. Відділ теорії та методики біобібліографії
Публікації в репозитарії НБУВ

Варіанти імені:
 • Liashko Svitlana (eng)
 • Ляшко Светлана Николаевна (rus)
 • Наукові видання »
  Наукові зацікавлення: Археологія, історія, теорія і практика біографістики.
  Контактна інформація: +38(044) 288-13-84
  Дати життя:28.01.1947, м. Кременець , Тернопільської обл., Україна
  Персональні веб-ресурси
  Освіта:
  1969Московський державний педагогічний інститут імені В.І. Леніна (нині – Російський державний педагогічний університет)
  Науковий ступінь:
  1993кандидат історичних наук; тема дисертації: «Деревообробні, костерізні, шкіряні виробництва епохи бронзи» України
  Вчені звання:
  2008старший науковий співробітник
  У Національній бібліотеці України імені В.І.Вернадського з 1993 р.
  Професійна діяльність:
  Запорізький обласний краєзнавчий музей
  Інститут археології НАН України
  з 1993Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського
  Додаткові посади та обов`язки:
  заступники головного редактора збірника наукових праць '' Українська біографістика " Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського
  входить до складу редколегії науково-теоретичного щорічника ''Музейний вісник '' Управління культури Запоріжської обласної державної адміністрації, Запоріжського державного обласного краєзнавчого музею
  член Українського біографічного товариства
  член Запоріжського наукового товариства імені Я. П. Новицького
  Публікації:
   Автореферати, дисертації
  1. (1993) Деревообрабатывающее,косторезное,кожевенное производства эпохи бронзы Украины [Текст] : дис. ... канд. ист. наук: 07.00.06 / Ляшко Светлана Николаевна ; АН Украины, Ин-т археологии. - К., 1993. - 180 л.
  2. Монографії, брошури
  3. (2006) Біографічна довідкова справа в Україні (60-ті рр. ХІХ – 40-і рр. ХХ ст.): Нариси історії. – Запоріжжя: «Дике поле», 2006. – 84 с.
  4. (2010) Українські біографічні довідкові видання ХІХ - ХХ століття: історичні та теоретико-методичні засади [Текст] / С. М. Ляшко ; НАН України, НБУВ ім. В. І. Вернадського НАН України, Ін-т біогр. дослідж. - Запоріжжя : Дике Поле, 2010. - 288 с.
  5. (2016) Історія формування провідних осередків біографічних досліджень та проблеми консолідації професійного співтовариства (друга половина ХІХ – ХХ ст.) // Вітчизняні ресурси біографічної та біобібліографічної інформації : проблеми формування й використання : колективна монографія [В. І. Попик (кер. проекту), Н. І. Любовець, О. М. Яценко, С. М. Ляшко та ін.]. – К., 2016. – С. 11– 61.
  6. (2016) Вітчизняні ресурси біографічної та біобібліографічної інформації: проблеми формування й використання [Текст] : [колект. монографія] / [В. І. Попик та ін.] ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. - Київ : Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, 2016. - 269 с.
  7. (2018) Автобіографічні джерела Постійної комісії для складання Біографічного словника діячів України (1918 - 1933) Всеукраїнської академії наук [Текст] : [збірка] / С. М. Ляшко ; [редкол.: В. І. Попик та ін.] ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. Ін-т біогр. дослідж. - Київ : НБУВ, 2018. - 530 с.
  8. Довідники, покажчики, каталоги
  9. (2003) Постійна комісія УАН – ВУАН для складання Біографічного словника діячів України. 1918-1933 Документи. Матеріали. Дослідження /Автор-упор. С. М. Ляшко. – К.: НБУВ, 2003. – 688 c.
  10. (2013) Таїсія Іванівна Ківшар (до 40-річчя науково-педагогічної діяльності) [Текст] : біобібліогр. покажч. / Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Нац. акад. пед. наук України, Держ. наук.-пед. б-ка України ім. В. О. Сухомлинського ; [упоряд.: Самчук Л. І., Січкар А. В., Моісеєнко Н. І. ; редкол.: Попик В. І. (голова) та ін. ; вступ. ст.: Навальська Т. В., Ляшко С. М.]. - К. : [б. в.], 2013.
  11. (2015) Українські персональні бібліографічні покажчики (1856-2013) [Текст] / О. М. Яценко, Н. І. Любовець ; редкол.: В. І. Попик, д-р іст. наук, чл.-кор. НАН України (голова) [та ін.] ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Ін-т біогр. дослідж. - Київ : НБУ ім. В. І. Вернадського, 2015. - 470 с.
  12. Статті
  13. (1996) Новицький Яків Павлович / С. М. Ляшко // Українська біографістика. – 1996. – Вип. 1. – C. 93-95 .
  14. (1996) Про традиції та джерелознавчу базу національної біографічної школи (кінець Х – початок ХХ ст.) / О. А. Брайчевська, С. М. Ляшко, В. С. Чишко // Українська біографістика. – 1996. – Вип. 1. – C. 29-44 .
  15. (1998) Інститут біографічних досліджень: напрями діяльності / Т. Куриленко, С. Ляшко // Бібліотечний вісник. – 1998. – № 5. – C. 53-56 .
  16. (1999) Бодянський О. В. / З. Х. Попандопуло, С. М. Ляшко // Українська біографістика. – 1999. – Вип. 2. – C. 82-83 .
  17. (1999) Жуковський Т. О. – третій військовий міністр України / Ю. Ю. Каліберда, С. М. Ляшко // Українська біографістика. – 1999. – Вип. 2. – C. 163-170 .
  18. (1999) З історії гуртка В. Б. Антоновича по укладанню Українського біографічного словника / С. М. Ляшко // Українська біографістика. – 1999. – Вип. 2. – C. 262-266 .
  19. (2005) Біографіка чи біографістика? / С. Ляшко // Бібліотечний вісник. – 2005. – № 2. – C. 32-35 .
  20. (2005) Зубрицький Д. І. / С. М. Ляшко // Українська біографістика. – 2005. – Вип. 3. – C. 54-56.
  21. (2005) Камінський Ф. Т. / С. М. Ляшко // Українська біографістика. – 2005. – Вип. 3. – C. 59-60.
  22. (2005) Легенда футболу — Віктор Колотов / С. М. Ляшко // Українська біографістика. – 2005. – Вип. 3. – C. 232-238 .
  23. (2005) Міяковський В. В. / С. М. Ляшко // Українська біографістика. – 2005. – Вип. 3. – C. 65-67.
  24. (2005) Структура дефініції у біографістиці / С. М. Ляшко // Українська біографістика. – 2005. – Вип. 3. – C. 27-35 .
  25. (2005) Українська наукова провінція другої половини XIX – 20-х років ХХ ст.: досвід колективної біографії / С. М. Ляшко // Наукові паці НБУВ. – К., 2005. – Вип. 14. – С. 728–744.
  26. (2007) Деякі методичні підходи визначення критеріїв відбору персоналій до різних видів і типів біографічних довідкових видань // Наукові праці НБУВ. – К., 2007. – Вип. 19. – С. 527–532.
  27. (2007) Деякі методичні підходи визначення критеріїв відбору персоналій до різних видів і типів біографічних довідкових видань // Наукові праці НБУВ. – К., 2007. – Вип. 19. – С. 527–532.
  28. (2008) Історія Одеського (Новоросійського) університету крізь призму біографістики / С. Ляшко // Бібліотечний вісник. – 2008. – № 5. – C. 44-47 .
  29. (2008) Питання довідкових біографічних видань у монографії В.С. Чишка «Біографічна традиція та наукова біографія в історії та сучасності України» / С. М. Ляшко // Українська біографістика. – К., 2008. – Вип. 4. – С. 41–49.
  30. (2009) Бертьє-Делагард Олександр Львович / В. М. Даниленко, С. М. Ляшко // Українська біографістика. – 2009. – Вип. 5. – C. 231-233 .
  31. (2009) Біографії учених у працях. Н. Анучина, В. П. Бузескула, В. І. Вернадського (до питання становлення наукової біографії та методики біографістики у другій пол. ХІХ – поч. ХХ ст.) // Наукові праці НБУВ. – К., 2009. – Вип. 24. - С. 265 – 277.
  32. (2009) Веретенніков Василь Іванович / С. М. Ляшко // Українська біографістика. – 2009. – Вип. 5. – C. 234-236 .
  33. (2009) Волобуєв Михайло Симонович / С. М. Ляшко, В. М. Даниленко // Українська біографістика. – 2009. – Вип. 5. – C. 236-237 .
  34. (2009) Генінг Володимир Федорович / С. М. Ляшко // Українська біографістика. – 2009. – Вип. 5. – C. 237-238 .
  35. (2009) Російський історик І. Є Забєлін і Україна / С.М. Ляшко // Українська біографістика : зб. наук. праць. – К., 2009. – Вип. 5. – С.50–64.
  36. (2010) Керівничий Постійної комісії для складання Біографічного словника діячів України М. М. Могилянський: досвід просопографічного дослідження // Українська біографістика : Зб. наук. праць. – К., 2010. – Вип. 6. – С. 136–179.
  37. (2010) Періодизація розвитку української біографічної довідкової справи / С. М. Ляшко // Українська біографістика. – 2010. – Вип. 7. – C. 46-65 .
  38. (2010) Щодо деяких сучасних тенденцій у розвитку біографічної довідкової справи / С. Ляшко // Наукові праці Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського. – 2010. – Вип. 28. – C. 467-477 .
  39. (2011) Джерельна база біографічний досліджень: загальне і особливе / С. М. Ляшко // Українська біографістика: Збірка наукових праць. – К., 2011. – Вип. 8. – С. 27–50.
  40. (2011) Роль генеалогічних джерел в історико-біографічних дослідженнях (на прикладі родоводу Новицьких) / С. Ляшко // Наукові праці Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського. – 2011. – Вип. 31. – C. 527-537 .
  41. (2012) Довідкова біографістика в контексті соціогуманітарного знання ХХІ ст. / С. Ляшко, Н. Марченко // Наукові праці Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського. – 2012. – Вип. 34. – C. 465-476 .
  42. (2012) Життєпис роду Гамченків: проблеми посопографії в контексті особливостей історичного часу та джерельної бази // Українська біографістика: Збірник наукових праць. – К., 2012. – Вип. 9. – С. 110–158.
  43. (2012) Перше повне комплексне зібрання епістолярію та творчої спадщини Лесі Петлюри / С. М. Ляшко // Українська біографістика. – 2012. – Вип. 9 .
  44. (2013) "Наукова біографія" у контексті теорії та методики біографічних досліджень: наскільки варто керуватися змістом поняття "наукова біографія" та тотожними із ним у практиці біографістики / С. М. Ляшко // Українська біографістика. – 2013. – Вип. 10. – C. 25-47 .
  45. (2013) Із історії української біографічної довідкової справи: біографічні довідкові і довідкові видання 1920–1930-х років, які не побачили світу // Наукові праці НБУВ. – К. : НБУВ, 2013. – Вип. 37. – С. 568–601.
  46. (2013) Доля збірників «Студії по вивченню території Дніпрельстану» (за матеріалами Комісії для досліду території Дніпрельстану при Всеукраїнської академії наук 1927 – 1933) // Музейний вісник: науково-теоретичний щорічник. – Запоріжжя, 2013. – Вип. 12. – С. 176-183.
  47. (2013) Поняття «Наукова біографія» у теорії та практиці історико-біографічних досліджень / С. М. Ляшко // Українська біографістика : Збірник наукових праць. – К. 2013. – Вип. 10. – С. 25–47.
  48. (2014) Шевченківські роковини в житті та творчості Михайла Могилянського в контексті теорії колективної пам‘яті / С. М. Ляшко, С. Г. Іваницька // Українська біографістика. – 2014. – Вип. 11. – C. 9-36 .
  49. (2015) Постійна комісія УАН–ВУАН для складання біографічного словника діячів України: персонологічний вимір / С. М. Ляшко // Українська біографістика. – 2015. – Вип. 12. – С. 42–81.
  50. (2015) Праця, яка має служити людям / С. Ляшко // Бібліотечний вісник. – 2015. – № 3. – C. 51-53.
  51. (2016) Бібліографія про українські персональні бібліографічні покажчики / С. Ляшко // Бібліотечний вісник. – 2016. – № 2. – C. 47-50 .
  52. (2016) Костяные изделия из пригородных усадеб Ольвии / В. Папанова, С. Ляшко // Емінак. – 2016. – № 4. – C. 178-188 .
  53. (2018) Вироби із заліза класичного часу з приміських садиб Ольвії // Археологія. – 2018. – № 2. – C. 71-79.
  54. (2018) Від російського "Историко-культурного стандарта" до "Истории Всесоюзной Коммунистической партии (большевиков). Краткий курс" / С. М. Ляшко // Українська біографістика. – 2018. – Вип. 16. – C. 117–139 .
  55. (2019) Вацлав Ржевуський у пошуках ідентичності (за біографічним нарисом В. Петрова-Домонтовича "Ой поїхав Ревуха та по морю гуляти") [Електронний ресурс] / С. М. Ляшко, В. М. Тимченко // Українська біографістика. - 2019. - Вип. 18. - С. 160–172..
  56. (2019) Літописці Української академії наук: Наталія Дмитрівна Полонська-Василенко / С. М. Ляшко // Українська біографістика. – 2019. – Вип. 17. – C. 56–77 .
  57. (2019) Постійна комісія для складання Біографічного словника діячів України (1919–1933): сучасний контекст [Електронний ресурс] / С. М. Ляшко // Українська біографістика. - 2019. - Вип. 18. - С. 14–26..
  58. (2019) Представлення універсального знання про Україну та її народ: від XI ст. до доби Інтернету Рецензія на книгу: Наталія Черниш. Нариси з історії української енциклопедичної справи. Львів: ЛА "Піраміда", 2018. 348 с. / С. Ляшко // Бібліотечний вісник. – 2019. – № 2. – C. 33-34 .


  ©   Світлана Ляшко, 2013 www.nbuv.gov.ua

   

  Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського