До 100-річчя Національної академії наук України та Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського


 Де ля Фліз (1996)

адреса матеріалу: http://irbis-nbuv.gov.ua/everlib/item/er-0001869


Тип реcурсу:
 Книга  Археографічне видання
  

Назва(и):
ДЕ ЛЯ ФЛІЗ
Автор(и):
НАУЛКО Всеволод
ГОРЛЕНКО В.
Editors:
СОХАНЬ Павло
БОРЯК Геннадій Володимирович
ВИСЛОВОКОВ Кирило
ДУБРОВІНА Любов Андріївна
ЖУКОВСЬКИЙ Аркадій
КАРПОВЕЦЬ Наталя
КОВАЛЕНКО Олександр
КОЧУБЕЙ Юрій
МЕДВІДСЬКИЙ Богдан
НАУЛКО Всеволод
ПРИТИКІНА Майя
СТАРКОВ Валерій
Дата(и):1996
ISBN:5-7702-0860-0
DOI:

У першому томі видання «Альбоми Де ля Фліза» вперше в повному обсязі наводиться унікальний етнографічний і краєзнавчий опис Київщини і прилеглих теренів з рукописних альбомів («Етнографічні описи...», «Костюми селян Державних маєтностей..." та ін.) відомого дослідника середини XIX ст. Де ля Фліза. Альбоми супроводжуються оригінальними багатокольоровими малюнками, які не втратили пізнавального значення дотепер.

Розраховано на науковців, мистецтвознавців, викладачів вузів, технікумів і шкіл, студентів та школярів, усіх, хто цікавиться самобутньою історією та культурою України.


Опис документа:

Де ля Фліз : Альбоми / передм. В. Наулко, В. Горленко ; Національна академія наук України, Інститут української археографії і джерелознавства, Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського, Інститут рукопису, Кафедра української культури та етнографії ім. Гуцуляків університету Альберта (Канада); редкол.: Павло Сохань (голова), Геннадій Боряк, Кирило Висловоков, Любов Дубровіна, Аркадій Жуковський, Наталія Карповець (відп. секретар), Олександр Коваленко, Юрій Кочубей, Богдан Медвідський, Всеволод Наулко (заступник голови), Майя Притикіна, Валерій Старков. – К., 1996. – 254 с. – (Етнографічно-фольклорна)5-7702-0860-0. – URL: http://irbis-nbuv.gov.ua/everlib/item/er-0001869

Т. 1.


 

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського