До 100-річчя Національної академії наук України та Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського


 Де ля Фліз (1999)

адреса матеріалу: http://irbis-nbuv.gov.ua/everlib/item/er-0001870


Тип реcурсу:
 Книга  Археографічне видання
  

Назва(и):
ДЕ ЛЯ ФЛІЗ
Editors:
СОХАНЬ Павло
БОРЯК Геннадій Володимирович
ШАШКЕВИЧ Я.
ДИВНИЙ І.
ДУБРОВІНА Любов Андріївна
ЖУКОВСЬКИЙ Аркадій
КАРПОВЕЦЬ Наталя
КОВАЛЕНКО Олександр
КОЧУБЕЙ Юрій
МЕДВІДСЬКИЙ Богдан
НАУЛКО Всеволод
ПРИТИКІНА Майя
СТАРКОВ Валерій
Дата(и):1999
ISBN:966-02-1066-3
DOI:

У другому, заключному, томі видання «Д. П. Де ля Фліз. Альбоми» представлено його найфундаментальніший твір «Медико-топографічний опис... Київської округи. 1854» (1245 ст. рукописного тексту), в якому розглянуто вплив на здоров'я людини довколишнього природного середовища, особливості господарської діяльності і культури людності.

Розраховано на науковців, медиків, екологів, мистецтвознавців, викладачів навчальних закладів, студентів та школярів, усіх, хто цікавиться самобутньою історією та культурою України.


Опис документа:

Де ля Фліз : Альбоми / Національна академія наук України, Інститут української археографії та джерелознавства, Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського, Інститут рукопису, Кафедра української культури та етнографії ім. Гуцуляків університету Альберта (Канада); редкол.: Павло Сохань (голова), Геннадій Боряк, Ярослав Шашкевич, Іван Дивний, Любов Дубровіна, Аркадій Жуковський, Наталія Карповець, Олександр Коваленко, Юрій Кочубей, Богдан Медвідський, Всеволод Наулко (заступник голови), Майя Притикіна, Валерій Старков (відп. секретар). – К., 1999. – 687 с. – (Етнографічно-фольклорна спадщина)966-02-1066-3. – URL: http://irbis-nbuv.gov.ua/everlib/item/er-0001870

Т. 2.


 

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського