До 100-річчя Національної академії наук України та Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського


 Національна архівна інформаційна система Архівна та рукописна Україніка і комп'ютеризація архівної справи в Україні (1996)

адреса матеріалу: http://irbis-nbuv.gov.ua/everlib/item/er-0001871


Тип реcурсу:
 Книга  методичний посібник
  

Назва(и):
НАЦІОНАЛЬНА АРХІВНА ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА "АРХІВНА ТА РУКОПИСНА УКРАЇНІКА" І КОМП'ЮТЕРИЗАЦІЯ АРХІВНОЇ СПРАВИ В УКРАЇНІ
Editors:
ДУБРОВІНА Любов Андріївна
Дата(и):1996
ISBN:
DOI:

Перший випуск збірника статей та методичних документів присвячений розробці проблеми інформатизації архівної справи, теоретичним, науково-методичним аспектам проблеми створення Нацональної архівної інформаційної системи. В ньому вміщено теоретичні статті, огляди існуючих в Україні баз даних, а також науково-методичні матеріали: технічне завдання, бібліографія з питань архівних дескриптивних міжнародних стандартів і правил архівної каталогізації для комп'ютерних систем, опису архівних колекцій, фондів тощо.

Розрахований на всіх, хто цікавиться питаннями методичного забезпеченні обліку та опису архівних фондів, розробкою і впровадженням уніфікованих автоматизованих архівних технологій.


Опис документа:

Національна архівна інформаційна система "Архівна та рукописна Україніка" і комп'ютеризація архівної справи в Україні : збірник наукових праць / НАН України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського, Центр. наук. б-ка ім. В. І. Вернадского, Ін-т рукопису, Голов. арх. управління при Кабміні України, УДНДІАСД.; редкол: О. С. Онищенко (голов. редактор), Б. В. Іваненко, В. С. Лозицький, П. С. Сохань, Л. А. Дубровіна, Г. В. Боряк, В. П. Ляхоцький, М. Л. Скирта (відповід. секретар); філол. редакція Н. М. Зубкова. – К., 1996. – URL: http://irbis-nbuv.gov.ua/everlib/item/er-0001871

Вип. 1 Інформатизація архівної справи в Україні: сучасний стан та перспективи.


 

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського