До 100-річчя Національної академії наук України та Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського


Мяскова Т. Є. Бібліотека Імператорського університету Св. Володимира: з історії комплектування (2005)

адреса матеріалу: http://irbis-nbuv.gov.ua/everlib/item/er-0001949


Тип реcурсу:
 Книга  монографія
  

Назва(и):
БІБЛІОТЕКА ІМПЕРАТОРСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ СВ. ВОЛОДИМИРА: З ІСТОРІЇ КОМПЛЕКТУВАННЯ
Автор(и):
МЯСКОВА Тетяна Євгеніївна
Дата(и):2005
ISBN:
DOI:


Розглянуто питання історії та комплектування бібліотеки Імператорського університету Св. Володимира за період 1834 - 1927 рр. Визначено основні етапи розвитку бібліотеки у взаємозв'язку з історією Університету. На підставі комплексного дослідження архівних джерел висвітлено особливості її формування, наведено перелік колекцій, що надійшли до фондів упродовж 1834 - 1917 рр. Встановлено основні джерела комплектування бібліотеки, охарактеризовано принципи відбору наукової літератури. Показано роль бібліотекарів та їх помічників у формуванні її фондів і створенні каталогів.Рассмотрены вопросы истории и комплектования библиотеки Императорского университета Св. Владимира за период 1834 - 1927 гг. Определены основные этапы развития библиотеки во взаимосвязи с историей Университета. На основании комплексного исследования архивных источников освещены особенности ее формирования, приведен перечень коллекций, поступивших в фонды в течении 1834 - 1917 гг. Установлены основные источники комплектования библиотеки, охарактеризованы принципы отбора научной литературы. Показана роль библиотекарей и их помощников в формировании ее фондов и создании каталогов.

Опис документа:

Мяскова, Тетяна Євгенієвна. Бібліотека Імператорського університету Св. Володимира: з історії комплектування / Т. Мяскова. – К.: [б. в.], 2005. – 184 c. – URL: http://irbis-nbuv.gov.ua/everlib/item/er-0001949


 

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського