До 100-річчя Національної академії наук України та Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського


Степченко О. П. Архівна спадщина П. Я. Стебницького у фондах Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. Каталог (2014)

адреса матеріалу: http://irbis-nbuv.gov.ua/everlib/item/er-0002068


Тип реcурсу:
 Книга  Каталог
  

Назва(и):
АРХІВНА СПАДЩИНА П. Я. СТЕБНИЦЬКОГО У ФОНДАХ ІНСТИТУТУ РУКОПИСУ НАЦІОНАЛЬНОЇ БІБЛІОТЕКИ УКРАЇНИ ІМЕНІ В. І. ВЕРНАДСЬКОГО. КАТАЛОГ
Автор(и):
СТЕПЧЕНКО Ольга Петрівна
Дата(и):2014
ISBN:
DOI:

Запропоноване видання вперше реконструює всю архівну спадщину видатного громадського, політичного та культурного діяча України П. Я. Стебницького, що зберігається в фондах ІР НБУВ. Залучені до каталогу документи особового фонду П. Я. Стебницького, а також ті, що розпорошені по різних архівах Інституту, є ґрунтовною джерельною базою для вивчення постаті цього визначного українця та його багатогранної діяльності. Людини, яка віддала багато сил для набуття Україною державності, була палким пропагандистом українського слова на теренах Російської імперії, створивши в Санкт-Петербурзі «Благодійне товариство видання загальнокорисних і дешевих книг», стала одним із фундаторів Національної академії наук та Національної (Всенародної) бібліотеки України, заклавши основи створення та функціонування провідного відділу НБУ – відділу «Україніка».

Наукове видання є наразі актуальним для всіх, хто займається вивченням історії українського національного руху і розраховане на широке коло дослідників, зокрема на істориків, політологів, культурологів, архівістів.

Видання має ґрунтовний іменний покажчик, що полегшує роботу дослідників з великим документальним масивом.


Опис документа:

Степченко, Ольга Петрівна. Архівна спадщина П. Я. Стебницького у фондах Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. Каталог / О. П. Степченко ; Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського. – К., 2014. – 464 c. – URL: http://irbis-nbuv.gov.ua/everlib/item/er-0002068


 

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського