До 100-річчя Національної академії наук України та Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського

  

А  Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я  

СТЕПЧЕНКО Ольга Петрівна - біографічна довідка
Працює в НАЦІОНАЛЬНА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ ІМЕНІ В. І. ВЕРНАДСЬКОГО

адреса сторінки: http://irbis-nbuv.gov.ua/everlib/person/977543

 

СТЕПЧЕНКО Ольга Петрівна


директор


Інститут рукопису
Публікації в репозитарії НБУВ

Варіанти імені:
 • Stepchenko Olha (eng)
 • Степченко Ольга Петровна (rus)
 • Наукові видання »
  Наукові зацікавлення: Проблеми організації та збереженості рукописних фондів, камеральна археографія. Професійна діяльність зосереджена в напряму розробки теоретичних та прикладних методик організації, використання та збереженості рукописних фондів. Працює в галузі удосконалення методологічних та методичних розробок стосовно ведення документації Інституту рукопису НБУВ з питань обліку і збереження рукописів у процесі їх комплектування та опрацювання.
  Контактна інформація: +38 (044) 288-14-18; факс: 38 (044) 264–3398, [email protected] [email protected]
  Дати життя:1953
  Персональні веб-ресурси
  Освіта:
  1988Київський державний інститут культури імені О.Є. Корнійчука (нині – Київський національний університет культури і мистецтв), бібліотекознавство
  Науковий ступінь:
  1997кандидат історичних наук; тема дисертації: «Особові архівні фонди видатних українських учених як джерело з історії організації спеціалізованих фондів ВБУ (1918–1934 рр.)»
  Вчені звання:
  2009старший науковий співробітник
  У Національній бібліотеці України імені В.І.Вернадського з 1979 р.
  Професійна діяльність:
  1979–1981відділ фондів рукописної спадщини Інституту рукопису, бібліотекар
  1981–1991відділ фондів рукописної спадщини Інституту рукопису, редактор
  1991–1994відділ фондів рукописної спадщини Інституту рукопису, бібліотекар 1 категорії
  1994–2018відділ фондів рукописної спадщини Інституту рукопису: в.о. завідувача, завідувач
  2018 – по т. ч.Інститут рукопису, директор
  Наукові проекти:
  керівник та співвиконавець планових наукових тем Інституту рукопису, що стосуються дослідження походження, складу та змісту особових архівних фондів, окремих пам’яток історії та культури, їхнього джерелознавчого наповнення, археографічного описування та публікації
  Додаткові посади та обов`язки:
  входить до складу вченої ради НБУВ
  член науково-експертної комісії Інституту рукопису НБУВ
  член Асоціації архівістів України
  член Асоціації бібліотекарів України
  Відзнаки та нагороди:
  за значні професійні досягнення неодноразово відзначена подяками і грамотами НАН України


  Публікації:
   Автореферати, дисертації
  1. (1997) Особові архівні фонди видатних українських учених як джерело з історії організації спеціалізованих фондів Всенародної (Національної) бібліотеки України (1918-1934) [Текст] : дис. ... канд. іст. наук : 07.00.08 / Степченко Ольга Петрівна ; Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. Київ, 1997. 204 арк.
  2. Монографії, брошури
  3. (2008) Євген Чикаленко і Петро Стебницький. Листування, 1901–1922 роки /уклад. : Н.І. Миронець, І.М. Старовойтенко, О.П. Степченко ; вступ. ст. Н. Миронець, І. Старовойтенко ; наук. ред. І. Гирич ; НАН України, Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського. Київ, 2008. 628 c.
  4. (2008) Українські вчені – фундатори спеціалізованих відділів Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського (1918–1934) / О.П. Степченко ; відп. ред. Л.А. Дубровіна ; НАН України, Нац. б-ка України імені В.І Вернадського. Київ, 2008. 217 c.
  5. (2013) Петро Стебницький в українському національному житті (до 150-річчя від дня народження : монографія / О. П. Степченко ; НАН України, Інститут української археографії та джерелознавства. Київ, 2013. 252 c.
  6. (2018) Інститут рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. 1918-2018 [Текст] / [авт.-уклад. О. П. Бодак та ін. ; передм. Л. А. Дубровіна] ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Ін-т рукопису. Київ, 2018. 471 с.
  7. (2018) В. Ф. Іваницький - теоретик і практик бібліотечної справи в Україні // Віктор Федорович Іваницький (1881–1955). Життя, віддане книзі / упоряд., наук, ред. Г.І. Ковальчук ; ред. колегія: Л. А. Дубровіна (голова) та ін.; НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. Київ, 2018. С. 89–94.
  8. (2019) Бібліотека. Наука. Комунікація: актуальні тенденції у цифрову епоху [Текст] : матеріали міжнар. наук. конф. (Київ, 8-10 жовт. 2019 р.) : [у 2 т.] / [редкол.: Л. А. Дубровіна та ін.] ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського [та ін.]. - Київ, 2019. Т. 1. Київ, 2019. 466 с.
  9. (2019) Бібліотека. Наука. Комунікація: актуальні тенденції у цифрову епоху [Текст] : матеріали міжнар. наук. конф. (Київ, 8-10 жовт. 2019 р.) : [у 2 т.] / [редкол.: Л. А. Дубровіна та ін.] ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського [та ін.]. - Київ, 2019. Т. 2. 396 с.
  10. (2021) Розділ 5. Популяризація наукових знань, соціокультурна та видавнича діяльність, обслуговування читачів / О.П. Степченко, А.М. Сукало // Інститут рукопису Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського: формування фонду, науково-дослідна та науково-інформаційна діяльність, створення електронного ресурсу (2000–2021) : Монографія. Київ: НБУВ, 2021. С. 295–334.
  11. Довідники, покажчики, каталоги
  12. (2002) Особові архівні фонди Інституту рукопису : путівник / НАН України. Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. Ін-т рукопису ; уклад.: О.С. Боляк, С.О. Булатова, … О.П. Степченко та ін. ; редкол.: О.С. Онищенко (відп. ред.), Г.В. Боряк, С.Г. Даневич (відп. секр.), Л.А. Дубровіна (заст. відп. ред.), Н М. Зубкова та ін.Київ, 2002. [13–15; 49–50; 76–77; 137–139; 176–180; 232; 245–249; 266–268; 274–276] 294 c.
  13. (2005) Портрет св. Препод. Димитрія Ростовського // Український портрет 16–18 століть. Каталог-альбом виставки Національного художнього музею України. Київ, 2005. 351 с.
  14. (2014) Архівна спадщина П. Я. Стебницького у фондах Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. Каталог / О. П. Степченко. Київ, 2014. 464 c.
  15. (2015) Архіви, колекції та зібрання державних, громадських та релігійних установ у фондах Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського : путівник / НАН України. Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. Ін-т рукопису ; редкол.: Л.А. Дубровіна (голова), Г.В. Боряк, Н.М. Зубкова (заст. голови), та ін. Київ, 2015. 325 с.
  16. (2019) Архів українського історика Олени Апанович в Інституті рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського : біографічне дослідження : науковий каталог / О. П. Степченко, О. П. Бодак,Л. С. Щерба. Київ, 2019. 268 с.
  17. (2020) Життя в науці. Студії на пошану Любові Дубровіної / Національна академія наук України, Національна Бібліотека України імені В.І. Вернадського; відп. Ред. О. Онищенко; упорядники: О. Боляк, Г. Боряк, Г. Папакін, Н. Зубкова, О. Степченко, Н. Шип. Київ, 2020. 632 с.
  18. Документальні публікації
  19. (2003) Історія Національної академії наук України (1934–1937) : документи і матеріали. Київ, 2003. [С. 350–352; 361, 363, 372, 375, 385] 387 c.
  20. Статті
  21. (1994) Архів письменника К.П. Анищенка // Рукописна та книжкова спадщина України. Київ, 1994. Вип. 2. С. 169–174.
  22. (1996) З історії бібліотечної справи в Україні: Микола Баллін про реорганізацію бібліотечної діяльності в Харківському університеті (1883–1884 рр.) // Рукописна та книжкова спадщина України. Київ, 1996. Вип. 3. С. 221–231.
  23. (1997) Концепція Національного бібліотечного та архівного фонду "Україніка": історія становлення і розвитку / Л. Дубровіна, О. Степченко // Студії з архівної справи та документознавства. Київ, 1997. Т. 2. C. 13–25.
  24. (1997) Особовий архівний фонд С.І. Маслова як джерело для вивчення історії Всенародної бібліотеки України // Наукові записки : зб. наук. праць молодих вчених. Київ, 1997. Вип. З, т. 2. С. 396–422.
  25. (1998) Роль Тимчасового комітету по заснуванню Національної бібліотеки Української Держави в збереженні бібліотек духовних закладів / О.П. Степченко, О.М. Гальченко // Наукові праці Національної бібліотеки ім. В.І. Вернадського. Київ, 1998. Вип. І . С. 18–21.
  26. (2001) Архів М.С. Грушевського у фондах Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського // Архівознавство. Археографія. Джерелознавство : міжвідомчий науковий збірник. Київ, 2001. Вип. 3. С. 28–34.
  27. (2002) Специфіка процесу обслуговування в Інституті рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадськогона сучасному етапі // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. Київ, 2002. Вип. 9. С. 316–323.
  28. (2003) Концепція книжкового фонду україніки П. Я. Стебницького / Л. А. Дубровіна, О. П. Степченко // Рукописна та книжкова спадщина України. Київ, 2003. Вип. 8. С. 273–283.
  29. (2004) Дослідження з археографії та архівознавства в діяльності Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського (1992–2004 рр.) // Студії з архівної справи та документознавства. Київ, 2004. Т. 12. С. 65–73.
  30. (2005) Листування П.Я. Стебницького з С.О. Єфремовим як джерело з історії просвітництва в Україні початку ХХ ст / Н.М. Зубкова, О.П. Степченко // Рукописна та книжкова спадщина України. Київ, 2005. Вип.10. С. 366–375.
  31. (2007) Листування П.Я Стебницького з С.О. Єфремовим як джерело з історії просвітництва в Україні початку ХХ ст. / Н.М. Зубкова, О.П. Степченко // Рукописна та книжкова спадщина України. Київ, 2007. Вип. 12. С. 310–322.
  32. (2007) Михайло Ілліч Ясинський (1889–1967) як завідувач відділу “Україніки” Всенародної бібліотеки України // Бібліотекознавство, документознавство, інформологія. Київ, 2007. Вип. 4. С. 58–64.
  33. (2007) П.М. Попов як археограф та історик книги : маловідомі сторінки наукової біографії // Рукописна та книжкова спадщина України. Київ, 2007. Вип. 11. С. 110–121.
  34. (2008) В. Ф. Іваницький як організатор спеціалізованих фондів ВБУ // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. Київ, 2008. № 4. C. 14–22.
  35. (2009) Листування П. Я. Стебницького з С. О. Єфремовим як джерело з історії просвітництва в Україні початку ХХ ст. / Н.М. Зубкова, О.П. Степченко // Рукописна та книжкова спадщина України. Київ, 2009. Вип. 13. С. 396–419.
  36. (2010) Епістолярій П. Стебницького та Б. Грінченка з фондів Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського як джерело з вивчення національної видавничої справи в Україні // Рукописна та книжкова спадщина України. Київ, 2010. Вип. 14. С. 294–305.
  37. (2011) Пересопницьке Євангеліє – питання збереженості та популяризації // 450 років створення Пересопницького Євангелія // Наукові записки Рівненського обласного краєзнавчого музею. Рівне, 2011. Вип. 9, ч. 1. С. 25–30.
  38. (2014) «Артільний батько» Левитський Микола Васильович на Поділлі / В.П.Рекрут, О.П.Степченко // Освіта, наука і культура на Поділлі : зб. наук. пр. Камянець-Подільський, 2014. Т. 21. С. 376–386.
  39. (2014) До історії видання Шевченкового Кобзаря Санкт-петербурзьким «Благодійним товариством видання загальнокорисних та дешевих книг для народу" // Рукописна та книжкова спадщина України. Київ, 2014. Вип. 18. С. 566–575.
  40. (2016) Cемінар «Архівна спадщина в інформаційному просторі : традиції, інновації, перспективи» / / Л. Яременко, В. Горєва, О. Степченко // Бібліотечний вісник. 2016. № 6. С. 47–49.
  41. (2016) Архівна спадщина в інформаційному просторі: традиції, інновації, перспективи / Л. Яременко, В. Горєва, О. Степченко // Бібліотечний вісник. Київ, 2016. № 6. С. 41–42.
  42. (2017) Історія української науки в документах / Л. Яременко, О. Степченко, О. Вербіцька // Бібліотечний вісник. Київ, 2017. № 6. C. 54–55.
  43. (2017) Особовий архівний фонд С.А. Таранушенка з фондів Інституту рукопису НБУВ як джерело з історії українського народного монументального та житлового будівництва // Рукописна та книжкова спадщина України. Київ, 2017. Вип. 21. С. 97–106.
  44. (2019) Стефан Андрійович Таранушенко // Стефан Андрійович Таранушенко. Харків : Харківський музей міської садиби. 2019. С. 4–20.
  45. (2022) Рукописна колекція польського короля Станіслава Августа Понятовського у фондах Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського // Королівська бібліотека Станіслава Августа. Варшава, 2022. С. 91–105.
  46. (2022) Сковородіана у фондах Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського. До 300-річчя від дня народження видатного українського філософа / / О. П. Степченко, І. С. Корчемна, Т. В. Коваль // Рукописна та книжкова спадщина України. Київ, 2022. Вип. 29. С. 456–48.
  47. Енциклопедичні статті
  48. (2008) Інститут рукопису Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського / О. П. Степченко, Н.М. Зубкова // Українська архівна енциклопедія. Київ, 2008. С. 454–456.
  49. (2009) Кордт Веніамін / О. Є. Маркова, О. П. Степченко // Енциклопедія історії України. Київ, 2009. Т. 5. С. 147–148.
  50. (2015) Тутковський Павло Аполлонович // Українська бібліотечна енциклопедія. Київ, 2015.
  51. (2018) Криловський Амвросій (Амбросій) Семенович // Українська бібліотечна енциклопедія. Київ, 2018.
  52. (2018) Стебницький Петро Януарійович // Українська бібліотечна енциклопедія. Київ, 2018.
  53. (2019) Гнатенко Людмила Анатоліївна // Українська бібліотечна енциклопедія. Київ, 2019.
  54. Тези наукових доповідей
  55. (1993) Особовий архівний фонд художника Ф.З. Коновалюка (1890–1984 рр.) в Інституті рукопису ЦНБ ім. В.І. Вернадського АН України // Наукова бібліотека в сучасному соціокультурному контексті : міжнар. наук. конф. Київ, 1993. С. 100–102.
  56. (2015) Краєзнавчі бібліотечно-інформаційні ресурси : досвід провідних бібліотек // Бібліотека. Наука. Комунікація : матеріали Міжнар. наук. конф., м. Київ, 6–8 жовт. 2015 р. : в 2 ч. / НАН України. Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського та ін. Київ, 2015. Ч. 1. С. 125–128.
  57. (2016) Особовий архівний фонд Стефана Андрійовича Таранущенка як джерело вивчення народного мистецтва України // Бібліотека. Наука. Комунікація : формування національного інформаційного простору : матеріали Міжнар. наук. конф., м. Київ, 4–6 жовт. 2016 р. / НАН України. Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. Київ, 2016. С.530 533.
  58. (2017) Документи з козацької тематики в архіві О.М. Апанович з фондів Інституту рукопису НБУВ // Бібліотека. Наука. Комунікація. Стратегічні завдання розвитку наукових бібліотек : матеріали Міжнар. наук. конф., м. Київ, 3–5 жовт. 2017 р. Київ, 2017. С. 496–499.
  59. (2018) Діяльність О. М. Апанович у Національній бібліотеці України імені В. І. Вернадського (за документами Інституту рукопису НБУВ) / Бібліотека. Наука. Комунікація. 100-річчя Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського : матеріали міжнарод. наук. конф. (Київ, 6-8 листопада 2018 р.) / ред. О. М. Василенко. Київ, 2018. 824 c.
  60. (2019) Архівна спадщина О. Апанович в Інституті рукопису Національної Бібліотеки України імені В.І. Вернадського / О. П. Степченко, О.П. Бодак, Л.С. Щерба // Бібліотека. Наука. Комунікація: актуальні тенденції у цифрову епоху. Матеріали міжнародної наукової конференції / НБУВ. Київ, 2019. Т. 2. С. 360–366.
  61. (2019) Книжкове зібрання та колекція рукописів Софійського монастиря в НБУВ / О. П. Степченко, Г.І. Ковальчук // Урочисте передання в Україну «Софійської грамоти» - оригіналу царської грамоти Петра І про затвердження на Київську митрополію Іосафа Кроковського 1708 року, вивезену з України під час другої світової війни : Матеріали колоквіуму «Українсько-німецька історія оригіналу грамоти Петра І». Київ, 2019 р. С. 64–72.
  62. (2020) Постать Володимира Вернадського у науковій діяльності Олени Апанович (за документами Інституту рукопису НБУВ) // Бібліотека. Наука. Комунікація: Розвиток бібліотечно-інформаційного потенціалу в умовах цифровізації : матеріали міжнародної наукової конференції (Київ, 4–6 жовтня 2020 р.) / відп. вип. М. В. Іванова ; ред. Л. А. Дубровіна, В. М. Горовий, О. М. Василенко, Л. В. Івченко, Г. І. Ковальчук, Л. Й. Костенко, К. В. Лобузіна, Л. В. Муха, В. І. Попик, О. П. Степченко, Н. В. Стрішенець, Л. М. Яременко. Київ, 2020. 706 с.
  63. (2021) Документний склад архівної спадщини М.В. Левитського у фондах Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського: загальний огляд та інформаційний потенціал // Бібліотека. Наука. Комунікація. Від управління ресурсами до управління знаннями: матеріали міжнародної наукової конференції / НБУВ. Київ, 2021. С. 525–528.
  64. (2022) Документи особового походження в Інституті рукопису Національної Бібліотеки України імені В.І. Вернадського: процес наукового опрацювання // Бібліотека. Наука. Комунікація. Інноваційні трансформації ресурсів і послуг : Матеріали міжнародної наукової конференції // НБУВ. Київ, 2022. С.272–276.
  65. (2022) Пересопницьке Євангеліє у фондах Інституту рукопису Національної Бібліотеки України імені В.І. Вернадського: зберігання та популяризація // Пересопницьке Євангеліє – символ української державності : Матеріали круглого столу / Культурно-археологічний центр «Пересопниця», Рівненський обласний краєзнавчий музей. Рівне, 2022. С. 46–58.


  ©   Ольга Степченко, 2011 www.nbuv.gov.ua

   

  Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського