До 100-річчя Національної академії наук України та Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського


 Інститут рукопису Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського : формування фонду, науково-дослідницька та науково-інформаційна діяльність, створення електронного ресурсу (2000–2021) (2021)

адреса матеріалу: http://irbis-nbuv.gov.ua/everlib/item/er-0004198

Колекція: Історія НБУВ
Тип реcурсу:
 Книга  Монографія
  

Назва(и):
ІНСТИТУТ РУКОПИСУ НАЦІОНАЛЬНОЇ БІБЛІОТЕКИ УКРАЇНИ ІМЕНІ В.І. ВЕРНАДСЬКОГО : ФОРМУВАННЯ ФОНДУ, НАУКОВО-ДОСЛІДНИЦЬКА ТА НАУКОВО-ІНФОРМАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ, СТВОРЕННЯ ЕЛЕКТРОННОГО РЕСУРСУ (2000–2021)
Автор(и):
БАТАНОВА Тетяна Олександрівна
БОДАК Ольга Петрівна
ГАЛЬЧЕНКО Олена Михайлівна
ГАРБАР Лариса Володимирівна
ДУБРОВІНА Любов Андріївна
ЗУБКОВА Наталія Михайлівна
КОВАЛЬ Тетяна Володимирівна
КОРЧЕМНА Ірина Степанівна
СТЕПЧЕНКО Ольга Петрівна
СУКАЛО А. М.
Editors:
ДУБРОВІНА Любов Андріївна
Дата(и):2021
ISBN:978-966-02-9834-7 (друковане видання), 978-966-02-9835-4 (електронне видання)
DOI:

У виданні представлені мета, засоби і результати науково-дослідницької та науково-інформаційної діяльності Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського за перше двадцятиріччя ХХІ ст. У трьох розділах колективної монографії розглядаються напрацювання фахівців ІР з науково-теоретичних та конкретно-історичних досліджень рукописних книг, джерелознавчого і книгознавчого вивчення рукописних та книжних зібрань і колекцій, з комплектування та опрацювання особових архівів, що разом складають історико-культурну спадщину України, яка зберігається у фондах одного з найбільш знакових підрозділів Бібліотеки – рукописного. Четвертий розділ присвячено висвітленню науково-дослідницьких проєктів з історії науки, архівної та бібліотечної справи України. Популяризація наукових знань, соціокультурна та видавнича діяльність, обслуговування читачів в ІР актуалізуються в п’ятому розділі видання. Значна увага акцентується на таких пріоритетних напрямах роботи ІР НБУВ, як створення інформаційних ресурсів на засадах цифрових технологій та організація відкритого доступу до документальних джерел. У Додатках надано відомості про кадровий склад ІР НБУВ, наукові та публічні заходи, в яких брали участь співробітники ІР, електронні виставки, бібліографію науковців за 2018–2021 рр.

Розраховано на широкий науковий та суспільний загал.


Опис документа:

Інститут рукопису Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського : формування фонду, науково-дослідницька та науково-інформаційна діяльність, створення електронного ресурсу (2000–2021) : монографія / авт. кол.: Т. О. Батанова, О. П. Бодак, О. М. Гальченко, Л. В. Гарбар, Л. А. Дубровіна, Н. М. Зубкова, Т. В. Коваль, І. С. Корчемна, О. П. Степченко, А. М. Сукало ; НАН України. НБУ ім. В.І. Вернадського. Ін-т рукопису. – Київ: НБУВ, 2021. – 516 с.978-966-02-9834-7 (друковане видання). – 978-966-02-9835-4 (електронне видання). – URL: http://irbis-nbuv.gov.ua/everlib/item/er-0004198


 

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського