До 100-річчя Національної академії наук України та Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського

  

А  Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я  

ГАЛЬЧЕНКО Олена Михайлівна - біографічна довідка
Працює в НАЦІОНАЛЬНА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ ІМЕНІ В. І. ВЕРНАДСЬКОГО

адреса сторінки: http://irbis-nbuv.gov.ua/everlib/person/390036

 

ГАЛЬЧЕНКО Олена Михайлівна


старший науковий співробітник


Інститут рукопису . Відділ кодикології та кодикографії .
Публікації в репозитарії НБУВ
Наукові видання »
Наукові зацікавлення: історія та техніка інтролігаторства і палітурництва від початку писемності до сьогодення, історія рукописної книги, кодикологія та кодикографія слов’янської рукописної книги, ілюмінування рукописної книги, археографія, архівознавство, археографія, джерелознавство, книгознавство, реставрація та збереженість пам’яток писемності, створення комп’ютерних систем на рукописну книгу.
Контактна інформація: +38 (044) 288-14-18; факс: 38 (044) 264–3398, irnbuv@gmail.com; egalchenko21@gmail.com
Дати життя:21.10.1958, м. Київ, Україна
Персональні веб-ресурси
Освіта:
1982Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка (нині - Київський національний університет імені Тараса Шевченка), історичний факультет
Науковий ступінь:
1994кандидат історичних наук; тема дисертації: "Оправа українських рукописних книг та стародруків як об’єкт кодикографії"
Вчені звання:
2006старший науковий співробітник
У Національній бібліотеці України імені В.І.Вернадського з 1983 .
Професійна діяльність:
1976–1983Центральна лабораторія мікрофільмування і реставрації документів Головного архівного управління при Раді Міністрів УРСР
з 10.05.1983 завідувач
з 04.03.1988реставратор рідкісних і цінних книг, рукописів і документів Відділу гігієни та реставрації.
з 10.03 1988 редактор ВР
з 02.10.1989редактор 1 категорії
01.121991–30.09.1992головний бібліотекар
з 01.10.1992 науковий співробітник відділу кодикології та кодикографії
з 02.02.1994в.о. старшого наукового співробітника сектору сходознавства
з 02.01.1995 старший науковий співробітник відділу кодикології та кодикографії ІР
Додаткові посади та обов`язки:
член Асоціації бібліотекарів України
член Асоціації архівістів України
член Науково-методичної ради
член Експертної комісії ІР з визначення цінності рукописних документів та архівів, що надходять на зберігання до фондів ІР


Публікації:
  Автореферати, дисертації
 1. (1994) Оправа українських рукописних книг та стародруків як об’єкт кодикографії : автореф. дис. … канд. іст. наук : спец. 05.25.04 «Книгознавство» / НАН України. Центр. наук. б-ка України ім. В.І. Вернадського. Київ, 1994. 18 с.
 2. Монографії, брошури
 3. (1992) Кодикографія української та східнослов’янської рукописної книги і кодикологічна модель структури формалізованого опису рукопису / АН України. Центр. наук. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т укр. археографії. Київ : ІУА, 1992. 152 с. (Серія: Проблеми едиційної та камеральної археографії : історія, теорія, методика ; Вип. 9). Текст укр. та рос. м. (Співавтор – Л.А. Дубровіна).
 4. (2005) Оправа східнослов’янських рукописних книг та стародруків в Україні: історія, структура, опис. - Київ, 2005. – 376 c..
 5. Довідники, покажчики, каталоги
 6. (1988) Ελληνικά χειρόγραφα στην Κεντρική βιβλιοθήκη της Ακαδημίας Επιστημών του Κιέβου (5ος – 19ος αιώνας). Αθήνα, Βυζαντινό Μουσείο, 23 Νοεμβρίου – 31 Δεκεμβρίου : [Κατάλογος έκθεσης] / Ακαδημία επιστημών της Ουκρανικής Δημοκρατίας της Σοβιετικής Ένωσης. Κεντρική επιστημονική βιβλιοθήκη Β.Ι. Βερνάντσκι. Υπουργείο Πολιτισμού – Βυζαντινό Μουσείο.Υπεύθυνη Μ. Αχειμάστου-Ποταμιάνου, Κείμενα Λ.Α. Ντουμπρόβινα, Ε.Μ. Γκάλτσενκο. Επιμέλεια κειμένων Ν.Ι. Σέντσενκο. Αθήνα, 1988. 23 σ. Грец. м. [= Каталог виставки грецьких рукописів (V–ХІХ ст.) з фондів Центральної наукової бібліотеки Академії наук УРСР імені В.І. Вернадського, що експонувалися у Візантійському музеї (Афіни), 23 листопада – 31 грудня 1988 р., уклад.: Л.А. Дубровіна, О.М. Гальченко].
 7. (2010) Слов’янська кирилична рукописна книга ХVІ ст. з фондів Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського : наук. кат. : палеогр. альбом / О. А. Іванова, О. М. Гальченко, Л. А. Гнатенко ; редкол.: Л.А. Дубровіна (голова) та ін. ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. - К., 2010. – 791 c.
 8. (2011) Кириличні співочі рукописи монодійної традиції ХІІ – початку ХХ ст. з фондів Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського : історико-кодикологічне дослідження : каталог : палеогр. альбом / відп. ред. Л.А. Дубровіна ; НАН України. Нац. б-ка України імені В.І. Вернадського. Київ, 2011. 305 с. : іл. (Співавтор – Е.С. Клименко).
 9. (2015) Колекція фотографій та ілюстративних матеріалів // Архіви, колекції та зібрання державних, громадських та релігійних установ у фондах Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського : путівник. Київ, 2015. С. 267–270..
 10. Статті
 11. (1013) Специфіка іконографічного дослідження та створення бази даних оздоблення українських середньовічних оправ // Адаптація завдань і функцій наукової бібліотеки до вимог розвитку цифрових інформаційних ресурсів : матеріали Міжнар. наук. конф. (Київ, 8–10 жовт. 1013 р.). Київ, 2013. С. 254–255.
 12. (1993) Завдання контролю та аналізу збереження фондів рукописних книг // Рукописна та книжкова спадщина України. Київ, 1993. Вип. 1. С. 172–176..
 13. (1994) Унікальна оправа рукописної книги ХVІ ст. з фондів Інституту рукопису // Рукописна та книжкова спадщина України: Археографічне дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів. - Київ, 1994. - Вип. 2. – С. 31-41.
 14. (1995) Давня оправа: історичний огляд // Бібліотечний вісник. - 1995. - №3. – С. 32–36.
 15. (1998) Роль Тимчасового комітету по заснуванню Національної бібліотеки Української Держави в збереженні бібліотек духовних закладів // Роль Тимчасового комітету по заснуванню Національної бібліотеки Української Держави в збереженні бібліотек духовних закладів . - Київ, 1998. - Вып. 1. – С. 18–21.
 16. (2000) Бібліопегістика – спеціальна історична дисципліна про історію, техніку та мистецтво оздоблення оправи // Спеціальні історичні дисципліни: питання теорії та методики [Число 5] / Історіографічні дослідження в Україні: Збірка наукових праць на пошану академіка НАН України В.А. Смолія: У 2-х ч. - Київ, 2000. - Вип. 10, Ч. 1. – С. 313–322.
 17. (2000) Бібліопегістика – спеціальна історична дисципліна про історію, техніку та мистецтво оздоблення оправи // Спеціальні історичні дисципліни : питання теорії та методики [Число 5] / Історіографічні дослідження в Україні [Вип. 10] : збірка наукових праць на пошану академіка НАН України В.А. Смолія : у 2 ч. / відп. ред. М.Ф. Дмитрієнко, Ю.А. Пінчук ; НАН України. Ін-т історії України. Київ, 2000. Ч. 1 : Джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни. С. 313–322.
 18. (2000) Оправа східнослов’янських рукописних книг та стародруків в археографічному описі: спроба аналізу // Збірник НТШ. - Львів, 2000. - Т. 215. – С. 438–456.
 19. (2001) Історичні форми книги / Редкол.: Р.Я. Пиріг (голова) та ін // Архівознавство. Археографія. Джерелознавство: Міжвідомчий науковий збірник. - Київ, 2001. - Вип. 3.: Джерелознавчі дисципліни. . – С. 124–142.
 20. (2004) Деякі спостереження стосовно оздоблення та конструкції видавничих оправ друкарні Михайла Сльозки // До джерел : Зб. наук. пр. на пошану Олега Купчинського з нагоди його 70-річчя. - Київ-Львів, 2004. - № 1 . – С. 810–827.
 21. (2004) Кодикологічні, кодикографічні, палеографічні та археографічні дослідження Інституту рукопису НБУВ: бібліографічний огляд (1988–2003 рр.) // Спеціальні історичні дисципліни : Питання теорії та методики: До 10-річчя заснування відділу спеціальних історичних дисциплін Інституту історії України НАН України: Зб. наук праць / НАН України; Ін-т історії України: У 2-х ч. - Київ, 2004. - Число 11, Част. 2. . – С. 44–65.
 22. (2006) Деякі питання методичних засад визначення композиційного рішення у декоративному оздобленні східнослов’янських оправ // Записки НТШ. - Львів, 2006. - Т. 252: Праці Комісії спеціальних (допоміжних) історичних дисциплін. – С. 440–464.
 23. (2007) Переплет украинских рукописных и первопечатных книг: современное состояние изучения и дальнейшие перспективы // Библиотеки академий наук: проблемы функционирования, тенденции развития: Научно-практический и теоритический сб./ МААН . - Киев, 2007. - Вып. 5. – С. 81–105.
 24. (2010) Оздоблення оправ рукописних Євангелій ХVІ ст. // Рукописна та книжкова спадщина України. Київ, 2010. Вип. 14. С. 155–178 : іл. (Співавтор – С.В. Зінченко)..
 25. (2011) Оправа Пересопницького Євангелія : спроба реконструкції // 450 років з часу створення Пересопницького Євангелія. Рівне, 2011. С. 31–35. (Наукові записки / Рівненський обл. краєзнав. музей ; вип 9, ч. 1).
 26. (2012) Сюжети середників шкіряних оправ з майстерні Києво-Печерської лаври: спроба іконографічного вивчення / О. М. Гальченко, С. В. Зінченко // Рукописна та книжкова спадщина України : Археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів. - К., 2012. - Вип. 16. – С. 268-304.
 27. (2012) Сюжетні середники на українських оправах другої половини XVI – XVIII ст. : перспективи вивчення // Історіографічні та джерелознавчі проблеми історії України : книга в історії і культурі : міжвуз. зб. наук. пр. Дніпропетровськ : Вид-во Дніпропетр. нац. ун-ту, 2012. С. 147–160.
 28. (2013) Атрибуція та визначення первинності оправи при описуванні кириличних рукописних книг XVI ст.: спостереження кодиколога // Рукописна та книжкова спадщина України : Археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів. - К., 2013. - Вип. 17. – С. С. 332-355.
 29. (2013) Питання уніфікації описань сюжетних зображень для бази даних «Оправи кириличних книг XIV–XVIII ст.» // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського. Вип. 37 / НАН України. Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. Київ, 2013. С. 392–401..
 30. (2013) Сюжетные средники на украинских переплетах второй половины XVI – XVIII ст. : история и перспективы изучения // Здабыткі: дакументальныя помнікі на Беларусі. Мінск, 2013. Вып. 15. С. 203–210.
 31. (2014) Сюжет «Розп’яття» на сюжетних середниках українських тиснених оправ ХVІ–ХVІІІ ст. та уніфікація описання для бази даних // Рукописна та книжкова спадщина України. Київ, 2014. Вип. 18. С. 597–620..
 32. (2014) Сюжетные средники на украинских переплётах ХVІ–ХVІІІ вв. : типология и атрибуция // Вестник Екатеринбургской духовной академии. Вып. 1(7). 2014. С. 184–192.
 33. (2015) Бази даних на історичні книжкові оправи в Інтернет-ресурсах : аналіз структури та функцій, класифікація // Спеціальні історичні дисципліни: питання теорії та методики : зб. наук. пр. Київ, 2015. Ч. 25: Електронні інформаційні ресурси. С. 137–148.
 34. (2015) Евангелия караманлийского письма XVIII в. из Северного Причерноморья в фондах Института рукописи Национальной библиотеки Украины имени В.И. Вернадского // Рукописна та книжкова спадщина України : зб. наук. пр. Київ, 2015. Вип. 19. С. 229–253. (Співавтор – Є.К. Чернухін)..
 35. (2015) Тезаурус ремісничої та професійної термінології в українській бібліопегістиці : питання формування фахового словника // Рукописна та книжкова спадщина України. Київ, 2015. Вип. 19. С. 428–448..
 36. (2016) Науковий каталог писемних пам’яток як джерело і різновид наукових досліджень // Бібл. вісн. Київ, 2016. № 5 (235). С. 7–14. .
 37. (2016) Тезарус ремісничої та професійної термінології в українській бібліопегістиці : питання формування фахового словника // Рукописна та книжкова спадщина України. Київ, 2016. Вип. 20. С. 428–448.
 38. (2017) Сюжетні середники на українських шкіряних оправах ХVІ–ХVІІІ ст. : питання іконографічного вивчення // Рукописна та книжкова спадщина України. Вип. 21. Київ, 2017. С. 297–317..
 39. Підручники та посібники
 40. (2008) Бібліопегістика // Спеціальні історичні дисципліни: Довідник: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. - Київ :Либідь, 2008. – С. 80–86.
 41. Тези наукових доповідей
 42. (1988) Проблеми обліку, збереження та контролю фізичного стану рукописів і стародруків в Центральній науковій бібліотеці ім. В.І. Вернадського АН УССР // Тези доповідей науково-практичної конференції з питань охорони та використання пам’яток народного мистецтва, м. Хуст, Закарпатська обл. 1988. С. 68. (Співавтор – І.В. Стадниченко).
 43. (1989) Методика описания переплётов и старопечатных книг // Исследование, реставрация и консервация средневековых рукописных памятников (16–21 окт. 1989 г.) : тез. докл. / ВНИИР. Москва, 1989. С. 12–13.
 44. (1989) Сохранность рукописных и старопечатных фондов : задачи научного исследования физического состояния фонда и методика его анализа // Исследование, реставрация и консервация средневековых рукописных памятников (16–21 окт. 1989 г.) : тезисы докладов / ВНИИР. Москва, 1989. С. 48–50. (Соавтор – Л.А. Дубровина).
 45. (1990) Археографическое описание украинского переплёта ХVІ–ХVІІІ вв. : к проблеме о терминологии // Библиотека – Информатизация – Наука : тез. докл. и сообщ. республ. науч. конф. (Киев, 8–10 окт. 1990 г.). Киев, 1990. Ч. 2. С. 59–60.
 46. (1990) Создание вспомогательных иллюстрированных справочников в отделе рукописей ЦНБ им. В.И. Вернадского АН УССР для изучения истории отечественного переплёта // Перспективы развития библиотечного дела в Украинской ССР : тез. докл. и сообщ. республ. науч. конф. (16–18 окт. 1990 г.) Киев, 1991. Ч. 1. С. 81–82.
 47. (1991) Додаток № 4. Структура і зразок кодикологічного опису східнослов’янської рукописної книги / сост. О.М. Гальченко, Л.А. Дубровіна // Архівна та рукописна Україніка : матеріали розширеної міжвідомчої наради по обговоренню Державної програми «Архівна та рукописна Україніка», Київ, 17 жовт. 1991 р. / АН України. Ін-т укр. археографії, Головархів при Кабміні України, Спілка архівістів України. Київ : ІУА, 1991. С. 92–115.
 48. (1993) Оправа рукописної книги в археографічному опису // Наукова бібліотека в сучасному соціокультурному контексті : тези доп. Міжнар. конф. (Київ, 12–15 жовт. 1993 р.) / АН України. Центр. наук. б-ка. Київ, 1993. Ч. 1. С. 87–89.
 49. (1996) До проблеми власності при комплектуванні рукописних фондів // Стратегія комплектування фондів наукової бібліотеки : Міжнар. наук. конф. (Київ, 8–10 жовтня 1996 р.) Київ, 1996. С. 105–107.
 50. (2011) Оправа Пересопницького Євангелія : спостереження кодиколога // Пересопницьке Євангеліє – видатна пам’ятка української національної культури: матеріали Всеукр. міждисциплінарної наук. конф. [12–13 трав. 2011], присвяченої 450-річчю написання Пересопницького Євангелія / упоряд. П.М. Красилюк. Ізяслав ; Острог, 2011. С. 85–88.
 51. (2012) Переплет украинской рукописной книги : история и перспективы изучения // Проблемы дипломатики, кодикологии и актовой археографии : материалы XXIV Междунар. науч. конф., Москва, 2–3 февр. 2012 / Рос. гос. гуманитар. ун-т, Ист.-арх. ин-т, Высшая школа источниковедения, спец. и вспомогат. ист. дисциплин ; Рос. акад. наук, Федер. гос. бюджет. учрежд. науки «Ин-т всеобщ. истории РАН», Археогр. комиссия. Москва : РГГУ, 2012. С. 229–232.
 52. (2013) Переплет рукописной книги как исторический источник // Вспомогательные исторические дисциплины в современном научном знании : материалы XXV Междунар. науч. конф. Москва, 31 янв. 2 февр. 2013 г. : в 2 ч. / Рос. гос. гуманитар. ун-т, Ист.-арх. ин-т, Высшая школа источниковедения, спец. и вспомогат. ист. дисциплин. Ч. I. Москва : РГГУ, 2013. С.261–263.
 53. (2014) Бази даних на книжкові оправи: мета, специфіка та основні характеристики // Місце і роль бібліотек у формуванні національного інформаційного простору : матеріали Міжнар. наук. конф. (Київ, 21–23 жовт. 2014 р.) / НАН України. Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Асоц. бібл. України, Рада держ. б-к та інформ. центрів-членів МААН. Київ, 2014. С. 120–122.
 54. (2014) Контурні середники на українських оправах XVIІ–XVIII ст. // Рукописна книга з Пересопниці. II : зб. ст. учасників II наук. симпозіуму «Рукописна книга в Україні» 7–8 листоп. 2014 р. / Упр. культури і туризму Рівнен. облдержадмін., Комун. закл. «Культур.-археол. центр «Пересопниця» Рівнен. облради, Музей Пересопниц. Євангелія ; [уклад. Микола Федоришин ; ред. Володимир Баланович]. Рівне ; Пересопниця : О. Зень [вид.], 2014. С. 11–16.
 55. (2014) Сюжет «Распятия» на сюжетных средниках украинских тисненых переплетов ХVІ–ХVІІІ вв. // Музейные библиотеки в современном обществе : книжный переплёт. Проблемы изучения : научно-практ. конф. (8–10 апр. 2014) : тез. докл. / Минкультуры РФ, Государственный историко-культурный музей-заповедник «Московский Кремль». Москва, 2014. С. 7–8.
 56. (2015) Науковий каталог та його роль у наукових дослідженнях писемних пам’яток (сучасний погляд на проблему) // Бібліотека. Наука. Комунікація : матеріали Міжнар. наук. конф. (Київ, 6–8 жовт. 2015 р.) : в 2 ч. Ч. 2 / НАН України. Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Асоц. б-к України, Рада дир. та інформ. центрів академій наук-членів МААН. Київ, 2015. С. 150–152.
 57. (2015) Электронные ресурсы по истории книжных переплетов в глобальной сети : вопросы классификации // Вспомогательные исторические дисциплины и источниковедение : современные исследования и перспективы развития : материалы XXVII Междунар. науч. конф. Москва, 9−11 апр. 2015 г. / Рос. гос. гуманитар. ун-т, Ист.-арх. ин-т, Высшая школа источниковедения, спец. и вспомог. ист. дисциплин. Москва: РГГУ, 2015. С. 162–164.
 58. (2016) Києво-Печерська лавра та розвиток українського інтролігаторства // Глобалізація / Європеїзація і розвиток національних слов’янських культур : матеріали Міжнар. наук. конф. до дня слов’янської писемності і культури (Київ, 24 трав. 2016 р.). Київ, 2016. С. 365–367.
 59. (2016) Украинско-русско-английский тезаурус для базы данных «Переплеты кириллических рукописных книг ХIV–XVIII в.» в Институте рукописи Национальной библиотеки Украины имени В.И. Вернадского : цели, задачи, этапы создания // El’Manuscript–2016. Rašytinis palikimas ir informacinės technologijos = Письменное наследие и информационные технологии : VI tarptautinė mokslinė konferencija : Pranešimai ir tezėsVilnius, 2016 m. rugpjūčio 22–28 d.Vilnius : Iževskas, 2016. С. 27–31.
 60. (2017) Атрибуційні ознаки шкіряних оправ українських кириличних стародруків XVI–XVIII ст. // Бібліотека. Наука. Комунікація. Стратегічні завдання розвитку наукових бібліотек : матеріали Міжнар. наук. конф. (Київ, 3–5 жовт. 2017 р.). Київ, 2017. С. 116–119.


©   Олена Гальченко, 2011 www.nbuv.gov.ua

 

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського