До 100-річчя Національної академії наук України та Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського

  

А  Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я  

БОДАК Ольга Петрівна - біографічна довідка
Працює в НАЦІОНАЛЬНА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ ІМЕНІ В. І. ВЕРНАДСЬКОГО

адреса сторінки: http://irbis-nbuv.gov.ua/everlib/person/437573

 

БОДАК Ольга Петрівна


старший науковий співробітник


Інститут рукопису . Відділ фондів рукописної спадщини .
Публікації в репозитарії НБУВ
Наукові видання »
Наукові зацікавлення: аналіз формування інформаційно-бібліотечних ресурсів в умовах інформатизації суспільства.
Контактна інформація: +38 (044) 288–14–18; факс: 38 (044) 264–33–98
Дати життя:23.05.1981, с. Леляки, Баришівський р-н, Київська обл., Україна
Персональні веб-ресурси
Освіта:
2003Київський національний університет імені Тараса Шевченка, філософський факультет
Науковий ступінь:
2007кандидат історичних наук ; тема дисертації: “Документальна історико-бібліографічна спадщина М.Ю. Брайчевського (1924–2001)”
У Національній бібліотеці України імені В.І.Вернадського з 2003 р
Професійна діяльність:
з 2003редактор 1 категорії
з 01.02.2008в.о. молодшого наукового співробітника
з 17.11.2008 затверджена на посаді молодшого наукового співробітника
з 01.12.2009 переведена на посаду в.о. наукового співробітника
з 02.12.2010 затверджена на посаді наукового співробітника відділу кодикології та кодикографії
з 06.01.2011 в.о. завідувача відділу організації та використання документального фонду Фонду Президентів України
з 01.05.2012 в.о. керівника Центру формування бібліотечно-інформаційних ресурсів із виконанням обов’язків завідувача відділу комплектування
з 26.09.2012 керівник Центру формування бібліотечно-інформаційних ресурсів НБУВ
з 17.03.2016 старший науковий співробітник відділу фондів рукописної спадщини ІР
Додаткові посади та обов`язки:
член Ради молодих вчених та аспірантів НБУВ
член Редакційно-видавничої ради НБУВ


Публікації:
  Автореферати, дисертації
 1. (2007) Документальна історико-бібліографічна спадщина М. Ю. Брайчевського (1924-2001) [Текст] : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.08 / Бодак Ольга Петрівна ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. - К., 2007. - 19 с.
 2. Довідники, покажчики, каталоги
 3. (2007) Архів Михайла Брайчевського у фондах Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського. Каталог. - Київ, 2007. – 410 c.
 4. (2015) Архів редакції газети «Воля» // Архіви, колекції та зібрання державних, громадських та релігійних установ у фондах Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського : путівник. Київ : НБУВ, 2015. С. 196–197.
 5. (2015) Архів редакції газети «Народна воля» // Архіви, колекції та зібрання державних, громадських та релігійних установ у фондах Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського : путівник. Київ : НБУВ, 2015. С. 201.
 6. Статті
 7. (2004) Про нові надходження архівних матеріалів М.Ю. Брайчевського до фондів Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського. Тематичний огляд // Рукописна та книжкова спадщина України : Археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів. - К., 2004. - Вип. 9. – С. 285–288.
 8. (2005) Архівна спадщина М.Ю. Брайчевського як джерело з вивчення історичної науки та поширення історичних знань (за матеріалами Інституту рукопису НБУВ) // Рукописна та книжкова спадщина України. - Київ, 2005. - Вип. 10. – С. 34–49.
 9. (2007) Історико-бібліографічні методи в наукових дослідженнях М.Ю. Брайчевського // Рукописна та книжкова спадщина України. - Київ, 2007. - Вип. 12. – С. 29–39.
 10. (2007) Внесок М.Ю. Брайчевського у розвиток інформаційного забезпечення української бібліографічної діяльності // Бібліотечний вісник. - Київ, 2007. - № 4. – С. 37–39.
 11. (2007) Джерелознавчий та бібліографічний аспекти наукової діяльності Михайла Брайчевського // Рукописна та книжкова спадщина України. - Київ, 2007. - Вип. 11. – С. 171–182.
 12. (2008) Джерелознавство в науковому доробку М.Ю. Брайчевського (1924–2001) // Волинські історичні записки. Зб. наук. праць. - Житомир, 2008. - Т. 1. – С. 194–200.
 13. (2010) Електронні інформаційні ресурси Інституту рукопису НБУВ: історія створення та перспективи розвитку // Рукописна та книжкова спадщина України : Археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів. - К., 2010. - Вип. 13. – С. 449-457.
 14. (2010) Постать М.Ю. Брайчевського в українській історіографії // Волинські історичні записки. Зб. наук. праць. - Житомир, 2010. - Т. 4. – С. 47-57.
 15. (2011) Електронний інформаційний ресурс «Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського у дзеркалі газетної періодики» // Бібліотечний вісник. 2011. № 5. С. 33–37. (Співавтор – А.Г. Федорчук)..
 16. (2011) Формування електронних інформаційних ресурсів Фонду президентів України в контексті розвитку вітчизняних соціально-інформаційних комунікацій // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського. Київ, 2011. Вип. 32. С. 250–259..
 17. (2012) Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського в пресі : аналітичний огляд публікацій за 2011 р. // Бібліотечний вісник. 2012. № 4. С. 46–51..
 18. (2012) Створення страхового фонду цифрових копій унікальних документів Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського // Рукописна та книжкова спадщина України. Київ, 2012. Вип. 15. С. 246–256. (Співавтор – К.В. Лобузіна).
 19. (2013) Інформаційні ресурси Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського як джерело формування іміджу держави // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського. Київ, 2013. Вип. 35. С. 49–58. (Співавтор – К.В. Лобузіна).
 20. (2013) Михайло Брайчевський : життя та діяльність (за архівними документами) // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського. Київ, 2013. Вип. 37. С. 677–691..
 21. (2013) Формування бібліотечно-інформаційних ресурсів Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського : сучасний стан і перспективи розвитку // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського. Київ, 2013. Вип. 38. С. 74–89..
 22. (2014) Международный документообмен Национальной библиотеки Украины имени В.И. Вернадского // Вестник Библиотечной Ассамблеи Евразии. Москва, 2014. № 1. С. 21–24.
 23. (2014) Формування електронних інформаційних ресурсів наукових бібліотек : прикладний аспект : [про роботу наук.-практ. семінару] // Бібліотечний вісник. 2014. № 6. С. 48.
 24. (2015) Міжнародний документообмін Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського в системі формування бібліотечно-інформаційних ресурсів // Бібліотечний вісник. 2015. № 1. С. 33–45. (Співавтор – Н.І. Малолєтова)..
 25. Науково-методичні матеріали
 26. (2015) Централізоване бібліотечне опрацювання документів у Національній бібліотеці України імені В.І. Вернадського : технологічна інструкція. Київ : НБУВ, 2015. 87 с. (Співавтори – О.М. Василенко, І.П. Антоненко та ін.).
 27. Тези наукових доповідей
 28. (2012) Науково-інформаційний ресурс «Україна у відгуках зарубіжної преси» як джерело аналізу іміджу держави // Учений інформаційного покоління: інновації, традиції та перспективи : зб. матеріалів ІІІ Міжнар. наук. конф. молодих учених, 17 трав. 2012 р. Київ, 2012. С. 15–17.
 29. (2013) Бібліотечно-інформаційні ресурси Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського: проблеми формування та шляхи їх вирішення // Адаптація завдань і функцій наукової бібліотеки до вимог розвитку цифрових інформаційних ресурсів : Матеріали Міжнар. наук. конф. (Київ, 8–10 жовтня 2013 р.). Київ, 2013. С. 32–35.
 30. (2013) Международный документообмен Национальной библиотеки Украины имени В.И. Вернадского с библиотеками и научными учреждениями Беларуси : история, современность, перспективы // Библиотека и общество: проблемы и направления развития : материалы V Междунар. науч.-практ. конф. молодых ученых и специалистов, Минск, 30–31 окт. 2013 г. Минск: Ковчег, 2014. 1 электрон. опт. диск (CD ROM). Загл. с экрана. С. 24–26.
 31. (2013) Нормативно-правова база міжнародного книгообміну Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського // Наукова молодь в умовах розвитку соціокомунікативної сфери : зб. матеріалів ІV Міжнар. наук. конф. молодих учених, 16 трав. 2013 р. Київ, 2013. С. 110–112.
 32. (2014) Кваліфікаційні вимоги до комплектаторів наукової бібліотеки в сучасних умовах розвитку бібліотечної діяльності // Молодь. Наука. Інновації : зб. матеріалів V Міжнар. наук. конф. молодих учених, 15 трав. 2014 р. Київ, 2014. С. 68–71.
 33. (2014) Формування електронних інформаційних ресурсів наукових бібліотек : сучасні тенденції, проблеми та перспективи // Місце і роль бібліотек у формуванні національного інформаційного просторі : матеріали Міжнар. наук. конф. (Київ, 21–22 жовт. 2014 р.). Київ, 2014. С. 431–433.


©   Ольга Бодак, 2011 www.nbuv.gov.ua

 

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського