До 100-річчя Національної академії наук України та Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського

  

А  Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я  

БОДАК Ольга Петрівна - біографічна довідка
Працює в НАЦІОНАЛЬНА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ ІМЕНІ В. І. ВЕРНАДСЬКОГО

адреса сторінки: http://irbis-nbuv.gov.ua/everlib/person/437573

 

БОДАК Ольга Петрівна


завідувач відділу


Інститут рукопису. Відділ кодикології та кодикографії
Публікації в репозитарії НБУВ

Варіанти імені:
 • Bodak Olha (eng)
 • Бодак Ольга Петровна (rus)
 • Наукові видання »

  Наукові зацікавлення: Аналіз формування інформаційно-бібліотечних ресурсів в умовах інформатизації суспільства.
  Контактна інформація: +38 (044) 288-14-18; факс: 38 (044) 264–33–98, bodak@nbuv.gov.ua
  Дати життя:1981
  Персональні веб-ресурси
  Освіта:
  2003Київський національний університет імені Тараса Шевченка, філософія
  Науковий ступінь:
  2007кандидат історичних наук ; тема дисертації: «Документальна історико-бібліографічна спадщина М.Ю. Брайчевського (1924–2001)»
  У Національній бібліотеці України імені В.І.Вернадського з 2003 р.
  Професійна діяльність:
  2003–2008відділ кодикології та кодикографії Інституту рукопису, редактор 1 категорії
  2008–2009відділ кодикології та кодикографії Інституту рукопису, молодший науковий співробітник
  2009–2010відділ кодикології та кодикографії Інституту рукопису, в.о. наукового співробітника
  2010–2011відділ кодикології та кодикографії Інституту рукопису, науковий співробітник
  2011–2012Фонд Президентів України, в.о. завідувача відділу організації та використання документального фонду
  2012Центр формування бібліотечно-інформаційних ресурсів, в.о. керівника відділу комплектування
  2012–2014Центр формування бібліотечно-інформаційних ресурсів, керівник
  2016–2020відділ фондів рукописної спадщини Інституту рукопису, старший науковий співробітник
  2020 – по т. ч.відділ кодикології та кодикографії Інституту рукопису, завідувач
  Додаткові посади та обов`язки:
  членкиня Редакційно-видавничої ради НБУВ


  Інформаційні
  ресурси:
  Електронна книжкова виставка «Філософський спадок Григорія Сковороди: до 300-річчя від дня народження». Київ: НБУВ, 2022
  Публікації:
   Автореферати, дисертації
  1. (2007) Документальна історико-бібліографічна спадщина М. Ю. Брайчевського (1924-2001) [Текст] : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.08 / Бодак Ольга Петрівна ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. Київ, 2007. 19 с.
  2. Монографії, брошури
  3. (2018) Інститут рукопису Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського. 1918‒2018 / О.П. Бодак, Н.М. Зубкова, О.М. Гальченко та ін.; відп. ред. Л.А. Дубровіна. Київ: НБУВ, 2018. 472 с.
  4. (2021) Інститут рукопису Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського: формування фонду, науково-дослідна та науково-інформаційна діяльність, створення електронного ресурсу (2000–2021) / Т.О. Батанова, О.П. Бодак, О.М. Гальченко та ін. Київ : НБУВ, 2021. 516 с.
  5. Довідники, покажчики, каталоги
  6. (2007) Архів Михайла Брайчевського у фондах Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського. Каталог. Київ, 2007. 410 c.
  7. (2015) Архів редакції газети «Воля» // Архіви, колекції та зібрання державних, громадських та релігійних установ у фондах Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського : путівник. Київ, 2015. С. 196–197.
  8. (2015) Архів редакції газети «Народна воля» // Архіви, колекції та зібрання державних, громадських та релігійних установ у фондах Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського : путівник. Київ, 2015. С. 201.
  9. (2019) Архів українського історика Олени Апанович в Інституті рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського : біографічне дослідження : науковий каталог / О. П. Степченко, О. П. Бодак,Л. С. Щерба. Київ, 2019. 268 с.
  10. Статті
  11. (2004) Про нові надходження архівних матеріалів М.Ю. Брайчевського до фондів Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського. Тематичний огляд // Рукописна та книжкова спадщина України : Археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів. Київ, 2004. Вип. 9. С. 285–288.
  12. (2005) Архівна спадщина М.Ю. Брайчевського як джерело з вивчення історичної науки та поширення історичних знань (за матеріалами Інституту рукопису НБУВ) // Рукописна та книжкова спадщина України. Київ, 2005. Вип. 10. С. 34–49.
  13. (2007) Історико-бібліографічні методи в наукових дослідженнях М.Ю. Брайчевського // Рукописна та книжкова спадщина України. Київ, 2007. Вип. 12. С. 29–39.
  14. (2007) Внесок М.Ю. Брайчевського у розвиток інформаційного забезпечення української бібліографічної діяльності // Бібліотечний вісник. Київ, 2007. № 4. С. 37–39.
  15. (2007) Джерелознавчий та бібліографічний аспекти наукової діяльності Михайла Брайчевського // Рукописна та книжкова спадщина України. Київ, 2007. Вип. 11. С. 171–182.
  16. (2008) Джерелознавство в науковому доробку М.Ю. Брайчевського (1924–2001) // Волинські історичні записки. Зб. наук. праць. - Житомир, 2008. Т. 1. С. 194–200.
  17. (2010) Електронні інформаційні ресурси Інституту рукопису НБУВ: історія створення та перспективи розвитку // Рукописна та книжкова спадщина України : Археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів. Київ, 2010. Вип. 13. С. 449-457.
  18. (2010) Постать М.Ю. Брайчевського в українській історіографії // Волинські історичні записки. Зб. наук. праць. Житомир, 2010. Т. 4. С. 47-57.
  19. (2011) Електронний інформаційний ресурс «Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського у дзеркалі газетної періодики» / О. Бодак, А. Федорчук // Бібліотечний вісник. Київ, 2011. № 5. С. 33–37.
  20. (2011) Формування електронних інформаційних ресурсів Фонду президентів України в контексті розвитку вітчизняних соціально-інформаційних комунікацій // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського. Київ, 2011. Вип. 32. С. 250–259.
  21. (2012) Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського в пресі : аналітичний огляд публікацій за 2011 р. // Бібліотечний вісник. Київ, 2012. № 4. С. 46–51.
  22. (2012) Створення страхового фонду цифрових копій унікальних документів Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського / К. В. Лобузіна, О. П. Бодак // Рукописна та книжкова спадщина України. Київ, 2012. Вип. 15. С. 246–256.
  23. (2013) Інформаційні ресурси Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського як джерело формування іміджу держави / / О. Бодак, К. Лобузіна // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського. Київ, 2013. Вип. 35. С. 49–58.
  24. (2013) Михайло Брайчевський : життя та діяльність (за архівними документами) // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського. Київ, 2013. Вип. 37. С. 677–691.
  25. (2013) Формування бібліотечно-інформаційних ресурсів Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського : сучасний стан і перспективи розвитку // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського. Київ, 2013. Вип. 38. С. 74–89.
  26. (2014) Международный документообмен Национальной библиотеки Украины имени В.И. Вернадского // Вестник Библиотечной Ассамблеи Евразии. Москва, 2014. № 1. С. 21–24.
  27. (2014) Формування електронних інформаційних ресурсів наукових бібліотек : прикладний аспект : [про роботу наук.-практ. семінару] // Бібліотечний вісник. Київ, 2014. № 6. С. 48.
  28. (2015) Міжнародний документообмін Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського в системі формування бібліотечно-інформаційних ресурсів / Н. Малолєтова, О. Бодак // Бібліотечний вісник. Київ, 2015. № 1. С. 33–45.
  29. (2019) Архів Олени Апанович в Інституті рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського / О. Степченко, О. Бодак, Л. Щерба // Історіографічні дослідження в Україні. Київ: Інститут історії України НАН України, 2019. Вип. 30. С. 71–86.
  30. Науково-методичні матеріали
  31. (2015) Централізоване бібліотечне опрацювання документів у Національній бібліотеці України імені В.І. Вернадського : технологічна інструкція. / О. П. Бодак, О.М. Василенко, І.П. Антоненко та ін. Київ : НБУВ, 2015. 87 с.
  32. Тези наукових доповідей
  33. (2012) Науково-інформаційний ресурс «Україна у відгуках зарубіжної преси» як джерело аналізу іміджу держави // Учений інформаційного покоління: інновації, традиції та перспективи : зб. матеріалів ІІІ Міжнар. наук. конф. молодих учених, 17 трав. 2012 р. Київ, 2012. С. 15–17.
  34. (2013) Бібліотечно-інформаційні ресурси Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського: проблеми формування та шляхи їх вирішення // Адаптація завдань і функцій наукової бібліотеки до вимог розвитку цифрових інформаційних ресурсів : Матеріали Міжнар. наук. конф. (Київ, 8–10 жовтня 2013 р.). Київ, 2013. С. 32–35.
  35. (2013) Международный документообмен Национальной библиотеки Украины имени В.И. Вернадского с библиотеками и научными учреждениями Беларуси : история, современность, перспективы // Библиотека и общество: проблемы и направления развития : материалы V Междунар. науч.-практ. конф. молодых ученых и специалистов, Минск, 30–31 окт. 2013 г. Минск: Ковчег, 2014. 1 электрон. опт. диск (CD ROM). С. 24–26.
  36. (2013) Нормативно-правова база міжнародного книгообміну Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського // Наукова молодь в умовах розвитку соціокомунікативної сфери : зб. матеріалів ІV Міжнар. наук. конф. молодих учених, 16 трав. 2013 р. Київ, 2013. С. 110–112.
  37. (2014) Кваліфікаційні вимоги до комплектаторів наукової бібліотеки в сучасних умовах розвитку бібліотечної діяльності // Молодь. Наука. Інновації : зб. матеріалів V Міжнар. наук. конф. молодих учених, 15 трав. 2014 р. Київ, 2014. С. 68–71.
  38. (2014) Формування електронних інформаційних ресурсів наукових бібліотек : сучасні тенденції, проблеми та перспективи // Місце і роль бібліотек у формуванні національного інформаційного просторі : матеріали Міжнар. наук. конф. (Київ, 21–22 жовт. 2014 р.). Київ, 2014. С. 431–433.
  39. (2019) Архівна спадщина Олени Апанович в Інституті рукопису Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського: принципи систематизації / О.П. Степченко, О. П. Бодак, Л.С. Щерба // Бібліотека. Наука. Комунікація : актуальні тенденції у цифрову епоху : Матеріали Міжнар. наук. конф. Київ: НБУВ, 2019. Т. 2. С. 360–367.
  40. (2020) Постать Володимира Вернадського у науковій діяльності Олени Апанович (за документами Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського) / О. П. Бодак, Л.С. Щерба, О.П. Степченко // Бібліотека. Наука. Комунікація. Розвиток бібліотечно-інформаційного потенціалу в умовах цифровізації : матеріали Міжнар. наук. конф. / НБУВ. Київ, 2020. С. 599–604.
  41. (2021) Історико-кодикологічні дослідження в Інституті рукопису Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського (2001–2020) // Бібліотека. Наука. Комунікація. Від управління ресурсами – до управління знаннями : Матеріали Міжнар. наук. конф. / НБУВ. Київ, 2021. C. 423–427.
  42. (2022) Документи особового походження в Інституті рукопису Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадсього: наукове описування / О. П. Бодак, О.П. Степченко, Т.В. Коваль, І.С. Корчемна // Бібліотека. Наука. Комунікація. Інноваційні трансформації ресурсів і послуг : Матеріали Міжнар. наук. конф. / НБУВ. Київ, 2022. С. 272–276.


  ©   Ольга Бодак, 2011 www.nbuv.gov.ua

   

  Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського