До 100-річчя Національної академії наук України та Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського

  

А  Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я  

ГАРБАР Лариса Володимирівна - біографічна довідка
Працює в НАЦІОНАЛЬНА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ ІМЕНІ В. І. ВЕРНАДСЬКОГО

адреса сторінки: http://irbis-nbuv.gov.ua/everlib/person/163445

 

ГАРБАР Лариса Володимирівна


науковий співробітник


Інститут рукопису . Відділ фондів рукописної спадщини .
Публікації в репозитарії НБУВ
Наукові видання »

Наукові зацікавлення: джерелознавство, історія бібліотечної справи та академічної науки в контексті реконструкції персонального складу бібліотечної справи України першої половини ХХ ст., науковий опис рукописних документів, популяризація документально-книжкових фондів .
Контактна інформація: +38 (044) 234-78-65, GarbarLV@ukr.net
Дати життя:31.12.1969, м. Нікополь, Дніпропетровська обл., Україна
Персональні веб-ресурси
Освіта:
Київський національний університет культури і мистецтв, бібліотекознавець, менеджер інформаційних систем
2010аспірантура НБУВ
Науковий ступінь:
2013кандидат історичних наук; тема дисертації: "Українські діячі та їх внесок у розвиток бібліотечної справи (1918-1941)
У Національній бібліотеці України імені В.І.Вернадського з 2000 р.
Професійна діяльність:
редактора Інституту архівознавства
редактор 1 категорії
провідний бібліотекар
молодший науковий співробітник
з 2011науковий співробітник
Додаткові посади та обов`язки:
член асоціації бібліотекарів України
член Асоціації архівістів України


Інформаційні
ресурси:
До 150-річчя від дня народження Бориса Дмитровича Грінченка
З нагоди 95 річниці заснування фондів Інституту рукопису (1918-2013)
Шевченкіана у фондах Інституту рукопису
Сергій Іванович Маслов (вступне слово)
Назаревський Олександр Адріанович (12 грудня 1887 р. — 30 вересня 1977 р.) — видатний український літературознавець, бібліограф, педагог
ПЛЕВАКО МИКОЛА АНТОНОВИЧ (27.11.1890 – 11.04.1941) – український літературознавець, бібліограф
Агатангел Кримський (1871–1942): виставка до 145-річчя з дня народження українського історика, письменника, мовознавця
ЖИТЕЦЬКИЙ ГНАТ ПАВЛОВИЧ (1866–1926) – фундатор відділу рукописів Всенародної бібліотеки України
ПРОЦЕНКО ЛЮДМИЛА АНДРІЇВНА (1927–2000) : фото з архіву
БІЛЯШІВСЬКИЙ Микола Федотович (1867–1926) : до 150-річчя з дня народження
З нагоди роковин смерті репресованого директора Всенародної бібліотеки України (нині – Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського), бібліотекознавця, педагога Степана Пилиповича ПОСТЕРНАКА (27.04.1885–19.01.1938)
Публікації:
  Автореферати, дисертації
 1. Українські діячі та їх внесок у розвиток бібліотечної справи (1918-1941) [Текст] : дис. ... канд. іст. наук : спец. 27.00.03 / Л. В. Гарбар ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. - Київ : [б. и.], 2013. - 331 с.
 2. (2013) Українські діячі та їх внесок у розвиток бібліотечної справи (1918-1941) : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 27.00.03 / Л.В. Гарбар. - К, 2013. – 16 c.
 3. Довідники, покажчики, каталоги
 4. (2003) Список наукових співробітників ВУАН-АН УРСР (1934-1937) // Історія Національної академії наук України (1934-1937): Документи і матеріали / НАН України; Національна бібліотека України ім. В.І.Вернадського. Інститут архівознавства / Олексій Семенович Онищенко (відп.ред.). — К.: НБУВ, 2003. — С. 492-557..
 5. (2003) Список наукових співробітників ВУАН-АН УРСР (1938-1941) // Історія Національної академії наук України (1938-1941): Документи і матеріали / НАН України; Національна бібліотека України ім. В.І.Вернадського. Інститут архівознавства / Олексій Семенович Онищенко (відп.ред.). — К.: НБУВ, 2003. — С. 566-639..
 6. (2008) Архівні фонди установ Національної академії наук України: путівник // НАН України; Національна бібліотека України ім. В.І.Вернадського. Інститут архівознавства / Олексій Семенович Онищенко (відп.ред.). — К., 2008. — 448с..
 7. (2008) Національна бібліотека України імена В.І. Вернадського // Архівні фонди установ Національної академії наук України: путівник / НАН України; Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського. Інститут архівознавства / Олексій Семенович Онищенко (відп.ред.)Л.М. Яременко (авт.-упоряд.). — К., 2008. – С. 305-308..
 8. (2011) Біографічний коментар // Володимир Іванович Вернадський і Україна. Т. 1, кн. 1: Володимир Іванович Вернадський. Науково-організаційна діяльність (1918-1921)/ НАН України, Нац. б-ка України імені В.І. Вернадського, Ін-т історії України, Коміс. НАН України з наук. спадщини акад. В.І. Вернадського; ред. кол.: А.Г. Загородній, О.С. Онищенко (голова), В.А. Смолій [та ін.]; уклад.: О.С. Онищенко, В.М. Даниленко, Л.А. Дубровіна [та ін.]. — K., 2011. — 699 с..
 9. (2011) Науково-допоміжний апарат. Біографічний довідник // Володимир Іванович Вернадський і Україна. Т. 1, кн. 2: Володимир Іванович Вернадський. Вибрані праці / НАН України, Нац. б-ка України імені В.І. Вернадського, Ін-т історії України, Коміс. НАН України з наук. спадщини акад. В.І. Вернадського; ред. кол.: А.Г. Загородній, О.С. Онищенко (голова), В.А. Смолій [та ін.]; уклад.: О.С. Онищенко, В.М. Даниленко, Л.А. Дубровіна [та ін.]. — K., 2011. — С. 383-523..
 10. (2012) Іменний покажчик // Володимир Іванович Вернадський. Листування з українськими вченими. [Текст]. Кн. 1: Листування: А–Г / НАН України, Нац. б-ка України імені В.І. Вернадського, Ін-т історії України, Коміс. НАН України з наук. спадщини акад. В.І. Вернадського, Архів РАН; ред. кол.: А.Г. Загородній, О.С. Онищенко (голова), В.А. Смолій, В.Ю. Афіані [та ін.]; уклад.: О.С. Онищенко, Л.А. Дубровіна, С.М. Кіржаєв [та ін.]. — K., 2012. .
 11. (2017) Історія української бібліотечної справи в іменах (кінець ХІХ ст. – 1941 р.) : матеріали до біобібліографічного словника / авт.-уклад. Л.В. Гарбар ; ред. кол.: Г.В. Боряк, Л.А. Дубровіна (голова), В.І. Попик та ін. ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т рукопису. – Київ, 2017. – 616 c. ISBN 978-966-02-8536-1 (друковане видання), ISBN 978-966-02-8537-8 (електронне видання).
 12. (2018) Документи щодо розгляду Центральним бюро скарг Народного комісаріату Робітничо-селянської інспекції УРСР заяви В.Ф. Іваницького про його звільнення з посади заступника директора Всенародної бібліотеки України (23.08-05.10.1933) // Віктор Федорович Іваницький. Життя, віддане книзі / упоряд., наук. ред. Г.І. Ковальчук ; ред. колегія : Л.А. Дубровіна (голова) та ін. ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – К., 2018. – С. 160–188. .
 13. (2018) Особові документи В.Ф. Іваницького та їхнє джерелознавче значення // Віктор Федорович Іваницький (1881–1955). Життя, віддане книзі. / Національна академія наук України, Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського. – Київ: Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, 2018. – 312 c. – С. 139–145..
 14. Документальні публікації
 15. Автобиография [Віктора Федоровича Іваницького] // Віктор Федорович Іваницький. Життя, віддане книзі / упоряд., наук. ред. Г.І. Ковальчук ; ред. колегія : Л.А. Дубровіна (голова) та ін. ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – К., 2018. – С. 153–157..
 16. Список научных трудов В.Ф. Иваницкого // Віктор Федорович Іваницький. Життя, віддане книзі / упоряд., наук. ред. Г.І. Ковальчук ; ред. колегія : Л.А. Дубровіна (голова) та ін. ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – К., 2018. – С. 158–159. .
 17. Статті
 18. (2010) Біографічні джерела з історії дослідження української бібліотечної справи (1918–1934) з архіву Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського та питання персонологічної реконструкції // //Волинські історичні записки. – Т. 5. – 2010. – С. 210-219..
 19. (2010) Д.М. Йофанов – літературознавець, педагог, завідуючий відділом рукописів Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського // Рукописна і книжкова спадщина України. – вип. 14. – 2010. – С. 73-84..
 20. (2011) Всеволод Олександрович Козловський – життя та діяльність на бібліотечній ниві // Наукові праці НБУВ. – 2011. – вип. 31 – С. 126-132..
 21. (2011) Формування біографічного ресурсу з історії бібліотечної справи в Національній бібліотеці України імені В.І. Вернадського (1918-1934 рр.) // Наукові праці. – 2011. – вип. 32. – С. 369-376..
 22. (2012) Внесок вчених Всенародної бібліотеки України у розвиток бібліотечної каталогізації в 20-30 рр. ХХ ст. // Наукові праці НБУВ. – вип. 34. – 2012. – С. 425-437..
 23. (2012) Ніна Володимирівна та Олена Володимирівна Піскорські – діячі української бібліотечної справи // Рукописна та книжкова спадщина України : Археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів. - К., 2012. - Вип. 16. – С. 390-416.
 24. (2012) Розвиток бібліотечної справи та бібліотекознавства у Національній (Всенародній) бібліотеці України (1918-1933) // Рукописна та книжкова спадщина України : Археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів. - К., 2012. - Вип. 15. – С. 198-222.
 25. (2013) Історіографія питань розвитку бібліотечної справи та бібліотекознавства в Україні в 20-30-х роках ХХ ст. // Рукописна та книжкова спадщина України : Археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів. - 2013. - Вип. 17. – С. 441-471.
 26. (2015) Михайло Михайлович Новицький (1892–1964) : матеріали до біографії // Рукописна та книжкова спадщина України. Київ, 2015. Вип. 19. С. 332–343..
 27. Науково-методичні матеріали
 28. (2013) Інструкція з організації та ведення діловодства в Національній бібліотеці України імені В.І. Вернадського /Л.Г. Охріменко, Л.В. Гарбар. - К, 2013. – 100 c.
 29. Енциклопедичні статті
 30. (2007) Дияківський Юхим Петрович // Енциклопедія Сучасної України / НАН України; Наукове товариство ім. Т.Шевченка; Координаційне бюро Енциклопедії Сучасної України НАН України / І.М. Дзюба (редкол.). — К. : Державне голов. підприємство республіканського виробничого об'єднання . - К., 2007. – С. 647.
 31. (2013) Козловський Всеволод Олександрович / Л. Гарбар // Енциклопедія сучасної України. - К, 2013. - Т. 12. – С. 675.
 32. Тези наукових доповідей
 33. (2010) Архів Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського як джерело до створення словника діячів української бібліотечної страви (1918-1934) // Документознавство. Бібліотекознавство. Інформаційна діяльність: проблеми науки, освіти, практики. Матеріали VII Міжнародної науково-практичної конференції. – К., 25-27 травня 2010. – К., 2010. – С. 272-273.
 34. (2012) Основні напрями розвитку бібліотекознавства в Національній бібліотеці України (1918–1941) та створення його біографічного ресурсу // Бібліотека і розвиток доступу до правової та соціально значущої інформації. Зб. матеріалів Міжнар. наук. конф. "Інноваційна модель наукової бібліотеки ХХІ століття" (Київ, 9–10 жовт. 2012р.): дод. до зб. наук. пр. «Наукові праці Національної бібліотеки України ім.В.І.Вернадського . Вип. 33» / НАН України, НБУВ, АБУ; [наук. ред. Т. Гранчак]. – С. С. 49-51.


©   Лариса Гарбар, 2011 www.nbuv.gov.ua

 

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського