До 100-річчя Національної академії наук України та Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського
Біографістика  

Краєзнавство  Джерелознавство  

Історія  


Політологія  

Держава і право  

Пам’яткознавство  

Заклади культури та історичної пам’яті  

Культура. Мистецтвознавство  

Природознавство   Віктор Федорович Іваницький (1881–1955). Життя, віддане книзі. (2018)

адреса матеріалу: http://irbis-nbuv.gov.ua/ulib/item/ukr0012393

адреса матеріалу на Facebook приєднатись до обговорення


Тип рерусу: Книги

Країна:Україна
Мова(и):Українська

Назва(и):
ВІКТОР ФЕДОРОВИЧ ІВАНИЦЬКИЙ (1881–1955). ЖИТТЯ, ВІДДАНЕ КНИЗІ.
Дата(и):2018


 Переглянути документ   


Опис документа:

Віктор Федорович Іваницький (1881–1955). Життя, віддане книзі. / Національна академія наук України, Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського. – Київ: Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, 2018. – 312 c.


Збірник присвячено заступнику директора Всенародної бібліотеки України (нині – Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського) в 1923–1933 рр., керівнику відділу Орієнталія та інших спеціалізованих відділів установи, видатному бібліотекознавцю, книгознавцю, сходознавцю Віктору Федоровичу Іваницькому (20.ХІ.1881–26.ІІ.1955). Збірник складається зі статей про В. Ф. Іваницького, публікації архівних документів (автобіографія, спогади, заяви щодо реабілітації, а також підготовлені ним бібліотечні інструкції) та бібліографічних покажчиків – списків праць ученого, літератури про нього, іменного покажчика. Видання підготовлено до 100-річчя Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського, призначено для бібліотекознавців, бібліотекарів, бібліографів, біографістів, книгознавців, істориків сходознавства.


      Зміст

 1. Вступ. - С. 5-10.
 2. Пастушенко Л. Життєвий шлях Віктора Федоровича Іваницького / Л. Пастушенко. - С. 11-29.
 3. Бурега В. Віктор Іваницький як професор Київської духовної академії / В. Бурега. - С. 30-42.
 4. Шип Н. Участь В. Ф. Іваницького та його колег по Київській духовній академії у розгортанні гебраїстичних і сходознавчих студій у Всеукраїнській академії наук і Всенародній бібліотеці України (20-і - початок 30-х років ХХ ст.) / Н. Шип. - С. 43-66.
 5. Василюк О. Віктор Федорович Іваницький - історик Стародавнього Сходу і гебраїст / О. Василюк, Е. Циганкова. - С. 67-76.
 6. Дубровіна Л. Наукова та науково-організаційна діяльність В. Ф. Іваницького у Всенародній бібліотеці України (1923-1933) / Л. Дубровіна. - С. 77-88.
 7. Степченко О. В. Ф. Іваницький - теоретик і практик бібліотечної справи в Україні / О. Степченко. - С. 89-94.
 8. Ковальчук Г. Віктор Федорович Іваницький: діяльність неординарного діяча в контексті історії Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського / Г. Ковальчук. - С. 95-131.
 9. Гарбар Л. Особові документи В. Ф. Іваницького та їхнє джерелознавче значення / Л. Гарбар, А. Яригін. - С. 139-145.
 10. Мансурова Л. Деятельность В. Ф. Иваницкого в 1933-1950 гг. и его книги в Национальной библиотеке им. С. Г. Чавайна / Л. Мансурова. - С. 146-152.

 11. ПУБЛІКАЦІЯ ДОКУМЕНТІВ.
  Автобіографічні документи.
 12. Автобиография. - С. 153-157.
 13. Список научных работ В. Ф. Иваницкого. - С. 158-159.
 14. Документи щодо розгляду заяви В. Ф. Іваницького відносно його звільнення з ВБУ 1933 р. - С. 160-188.

 15. Спогади В. Ф. Іваницького.
 16. Мои воспоминания. ІІ. Годы учебы. Киевская Духовная Академия. 1902-1906. - С. 189-213.
 17. О Владимире Петровиче Рыбинском. - С. 214-220.

 18. Інструкції, розроблені В. Ф. Іваницьким у ВБУ.
 19. Правила для користування книгами Всенародної бібліотеки на дому (проект). - С. 221.
 20. Матеріали щодо поділення книжок по відділах. - С. 222-224.
 21. Проект інструкції відділу Бібліотекознавства. - С. 225-226.
 22. Організація книжкових фондів спеціальних відділів. - С. 227-232.
 23. Правила скороченої праці у відділі стародруків. - С. 233-234.
 24. Про хронологічні рамці відділу стародруків. - С. 235-240.
 25. Робота "наукової" бібліотеки. - С. 241-242.
 26. Кілька уваг до роботи з аспірантами. - С. 243-248.

 27. БІБЛІОГРАФІЯ.
 28. Хронологічний покажчик наукових, науково-методичних, науково-організаційних, науково-популярних праць В. Ф. Іваницького та його перекладів. - С. 249-266.
 29. Алфавітний покажчик назв праць В. Ф. Іваницького. - С. 267-275.
 30. Архівні документи. - С. 276.
 31. Публікації про В. Ф. Іваницького в "Трудах Киевской духовной академии". - С. 280-289.
 32. Друковані та електронні публікації про В. Ф. Іваницького. - С. 290-297.
 33. Іменний покажчик. - С. 298.


Довідки про авторів:

 БУРЕГА ВОЛОДИМИР ВІКТОРОВИЧ
 ВАСИЛЮК ОКСАНА ДМИТРІВНА
 ГАРБАР ЛАРИСА ВОЛОДИМИРІВНА
 ДУБРОВІНА ЛЮБОВ АНДРІЇВНА
 КОВАЛЬЧУК ГАЛИНА ІВАНІВНА
 ПАСТУШЕНКО ЛЮДМИЛА АНДРІЇВНА
 СТЕПЧЕНКО ОЛЬГА ПЕТРІВНА
 ЦИГАНКОВА ЕЛЛА ГРИГОРІВНА
 ШИП НАДІЯ АНДРІЇВНА

Довідки про колективи:

 НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ

Теми:

 • Бібліотеки
 • Книгознавці, бібліографи


 • Рубрики:

   НАЦІОНАЛЬНА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ ІМЕНІ В. І. ВЕРНАДСЬКОГО

  Персоналії:

   ІВАНИЦЬКИЙ ВІКТОР ФЕДОРОВИЧ

   

  Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського