До 100-річчя Національної академії наук України та Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського


Гранчак Т. Ю. Ігрові технології як інноваційний інструмент формування бібліотечно-інформаційного середовища управління знаннями

адреса матеріалу: http://irbis-nbuv.gov.ua/everlib/item/er-0002752


Тип реcурсу:
 Стаття  
  

Назва(и):
ІГРОВІ ТЕХНОЛОГІЇ ЯК ІННОВАЦІЙНИЙ ІНСТРУМЕНТ ФОРМУВАННЯ БІБЛІОТЕЧНО-ІНФОРМАЦІЙНОГО СЕРЕДОВИЩА УПРАВЛІННЯ ЗНАННЯМИ
Автор(и):
ГРАНЧАК Тетяна Юріївна
Дата(и):2019
ISBN:
DOI:


Необхідність підвищення ефективності використання наявних знань та інформації, створення умов для продукування нових знань та обміну ними актуалізують вивчення когнітивного потенціалу ігрових технологій. Розкриття потенціалу гри як інноваційної технології формування бібліотечно-інформаційного середовища управління знаннями в діяльності бібліотек. Мета роботи - обгрунтування потреби впровадження в бібліотечну практику ігрових технологій з метою забезпечення ефективної участі бібліотек в управлінні знаннями, розробка теоретико-методологічних підходів до організації ігрового бібліотечно-інформаційного середовища. Аналітичний огляд веб-сайтів бібліотек, тематичних ресурсів (портал Американської бібліотечної асоціації International Games Week та ігрова платформа Zooniverse), фахових публікацій, присвячених висвітленню участі бібліотек в процесах управління знаннями, досвіду використання ігрових технологій в освіті та науці, впровадженню цього досвіду в бібліотечну діяльність. Використано системний, функціональний методи, методи спостереження, гіпотези в поєднанні з соціально-комунікаційним методом. Показано доцільність впровадження в бібліотечну практику ігрових технологій як інноваційного інструменту управління знаннями в рамках реалізації соціального призначення бібліотек щодо збереження, кумуляції, організації і трансляції знань, розкрито когнітивний потенціал ігрових технологій, розроблено теоретико-методологічні засади впровадження ігрових технологій в бібліотечну практику, висвітлено приклади ефективного використання вітчизняними та закордонними бібліотеками ігрових технологій на сучасному етапі. Висновки: позитивний ефект використання когнітивного потенціалу ігор в освітній практиці й наукових дослідженнях актуалізує розробку стратегій впровадження ігрових технологій як інноваційного інструменту управління знаннями в діяльність бібліотечних інституцій.

Опис документа:

Гранчак, Тетяна Юріївна. Ігрові технології як інноваційний інструмент формування бібліотечно-інформаційного середовища управління знаннями / Т. Ю. Гранчак // Наука та інновації. – 2019. – Т. 15, № 2. – C. 91-104. – URL: http://irbis-nbuv.gov.ua/everlib/item/er-0002752


 

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського