До 100-річчя Національної академії наук України та Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського


 Наукова періодика України та бібліометричні дослідження (2014)

адреса матеріалу: http://irbis-nbuv.gov.ua/everlib/item/er-0003127

Колекція: Бібліотечна справа України Бібліографія НБУВ
Тип реcурсу:
 Книга  Монографія
  

Назва(и):
НАУКОВА ПЕРІОДИКА УКРАЇНИ ТА БІБЛІОМЕТРИЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ
Автор(и):
КОСТЕНКО Леонід Йосипович
ЖАБІН Андрій Олександрович
КОПАНЄВА Єлизавета Олександрівна
СИМОНЕНКО Тетяна Василівна
Editors:
ОНИЩЕНКО Олексій Семенович
Дата(и):2014
ISBN:978-966-02-7199-9
DOI:

Розроблено системотехнічні засади формування та використання наукової електронної періодики України, що базуються на конвергенції науково-видавничих, бібліотечноінформаційних і бібліометричних технологій. Узагальнено емпіричні рангові закономірності в бібліотечній справі, лінгвістиці та наукознавстві для їх математичного опису у формі одного закону. Обґрунтовано доцільність поєднання якісних і кількісних методів оцінювання результатів дослідницької діяльності вчених і наукових установ шляхом експертного аналізу матеріалів, одержаних під час формалізованого бібліометричного дослідження. Здійснено розмежування сфер раціонального використання міжнародних бібліометричних систем для поточного моніторингу вітчизняної науки та комплексних наукометричних досліджень.

Видання орієнтоване на науковців і практиків у сфері наукових комунікацій та інформаційно-комунікаційних технологій, студентів, широкий загал читачів, які цікавляться означеною проблематикою.


Опис документа:

Наукова періодика України та бібліометричні дослідження : монографія / Л. Й. Костенко [и др.] ; ed. О. С. Онищенко. – Київ: НБУВ, 2014. – 173 с. – (Сучасні інформаційні технології)978-966-02-7199-9. – URL: http://irbis-nbuv.gov.ua/everlib/item/er-0003127


 

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського