До 100-річчя Національної академії наук України та Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського

  

А  Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я  

ОНИЩЕНКО Олексій Семенович - біографічна довідка
Працює в НАЦІОНАЛЬНА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ ІМЕНІ В. І. ВЕРНАДСЬКОГО

адреса сторінки: http://irbis-nbuv.gov.ua/everlib/person/308933

 

ОНИЩЕНКО Олексій Семенович


головний науковий співробітник


Інститут архівознавства . Відділ історії академічної науки .
Публікації в репозитарії НБУВ
Наукові видання »
Наукові зацікавлення: Книгознавство, бібліотекознавство, бібліографознавство, філософські науки, культурологія, філософія, культурологїя, релігієзнавство, соціологія, бібліотекознавство, книгознавство та інформатика.
Дати життя:17 березня 1933р.
Персональні веб-ресурси
Освіта:
1956Київський державний університет імені Т. Г. Шевченка., історико-філософський факультет.
1962Інституту філософії АН УРСР, аспірантура, філософія
Науковий ступінь:
1963кандидат філософських наук; тема дисертації:
1976доктор філософських наук; тема дисертації:
Вчені звання:
1977професор
1985член-кореспондент
1997академік Національної академії наук України
2006академік Європейської академії наук, мистецтв і літератури
У Національній бібліотеці України імені В.І.Вернадського з 1992
Професійна діяльність:
1956–1959Власний кореспондент тернопільської обласної газети «Вільне життя».
До 1978 рзаступник директора з наукової роботи Інституту філософії АН УРСР
1978–1991директор Міжреспубліканської філії Інституту наукового атеїзму Академії суспільних наук у м. Києві.
1991очолив новостворене відділення релігієзнавства Інституту філософії АН УРСР.
1992–2013очолює Національну бібліотеку України імені В. І. Вернадського
Додаткові посади та обов`язки:
з квітня 2015 рокуРадник Президії НАН України.
Віце-президент Товариства «Знання» України.
член редакційної колегії збірника наукових праць «Библиотеки национальных академий наук: проблемы функционирования, тенденции развития»
член редакційної колегії фахового журналу «Бібліотечний вісник»
член редакційної колегії збірника «Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського»
член наукової ради збірника наукових праць «Рукописна та книжкова спадщина України»
Входить до редколегій наукових часописів «Вища освіта України», «Вісник НАН України», «Київська старовина», «Наука та наукознавство», «Східний світ» та ряду інших наукових фахових видань.
Член редколегії «Енциклопедії сучасної України»
Заступник головного редактора Українського реферативного журналу «Джерело».
Член редколегії національних доповідей «Соціально-економічний стан України: наслідки для народу та держави».
Голова спеціалізованої вченої ради Д 26.165.01 при Національній бібліотеці України імені В. І. Вернадського.
Голова Українського комітету славістів.
Голова Науково-бібліотечної ради НАН України.
Член Національної комісії України у справах ЮНЕСКО.
Член Національної комісії з питань закордонних українців.
голова Експертної комісії з оцінювання ефективності діяльності Інституту соціології НАН України за період 2013–2017 років
Входить до складу вченої ради НБУВ
Відзнаки та нагороди:
1981орден Знак Пошани
1983заслужений діяч науки і техніки України
1998орден «За заслуги» ІІІ ступеня
2003орден князя Ярослава Мудрого V ступеня
2006лауреат загальнонаціональної програми «Людина року» в номінації «Вчений року»
2008орден князя Ярослава Мудрого IV ступеня
2008лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки
2011Премія імені М.І. Костомарова
2013орден князя Ярослава Мудрого III ступеня
2016 відзнака Президента України — ювілейна медаль «25 років незалежності України»
2019лауреат Золотої медалі імені В. І. Вернадського Національної академії наук України.
Публікації:
  Автореферати, дисертації
 1. (1963) Клерикалізм і його роль в ідеології і політиці імперіалізму [Текст]: Автореферат дис. на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук / Акад. наук СРСР. - Київ, 1963.
 2. (1975) Еволюція сучасного релігійної свідомості і проблеми формування науково-атеїстичного світогляду: дисертація доктора філософських наук: 09.00.06. - Київ, 1975. - 416 с.
 3. Монографії, брошури
 4. (1994) Юрій Олексійович Меженко (1892-1969) [Текст] : матеріали до біографії / НАН України, ЦНБ ім. В.І.Вернадського ; сост. Ігнатова Т.А ; ред. О. Онищенко. - К. : [б.в.], 1994. - 175 с.
 5. (2003) Історія Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. 1941-1964 / Л. А. Дубровіна, О. С. Онищенко; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – К.: Наукова думка, 2003. – 357 с.
 6. (2012) Розвиток ресурсної бази вітчизняного інформаційного середовища / [ О. С. онищенко, В. М. Горовий, Л. А. Дубровіна та ін.] / НАН України, Нац. б-ка України ім. Вернадського. – К., 2012. 194с.
 7. Довідники, покажчики, каталоги
 8. (1995) Просвітителі Кирило і Мефодій у писемних джерелах Інституту рукопису ЦНБ НАН України [Текст] : каталог рукописів другої половини XV - першої чверті ХХ ст. / Центр. наук. б-ка ім. В. І. Вернадського НАН України, Ін-т рукопису ; уклад. Л. А. Гнатенко ; відп. ред.: П. С. Сохань, О. С. Онищенко. - К. : [б.в.], 1995. - 113 с.
 9. (1996) Іван Шовкопляс [Текст] : бібліогр. покажч. / Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського ; уклад. М. А. Воробей ; ред. О. С. Онищенко ; Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. - К. : [б.в.], 1996. - 87 с.
 10. (1996) Україномовна книга у фондах Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. 1798-1916 [Текст] : бібліогр. покажч. / голова ред. кол. О. С. Онищенко ; Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. - К. : Абрис, 1996 . - (Національна бібліографія України).
 11. Статті
 12. (1993) Програма наукового освоєння і введення в культурний обіг зібрання колекцій єврейських рукописів та друкованих видань ЦНБ / О. С. Онищенко, І. А. Сергєєва // Бібліотечний вісник. – 1993. – № 5-6. – C. 26-29 .
 13. (1997) Виступ О. Онищенка на заключному засіданні / О. Онищенко // Бібліотечний вісник. – 1997. – № 6. – C. 7-8.
 14. (1997) Каталоги – інформаційне ядро бібліотек (роль і значення в період комп’ютеризації) / О. Онищенко // Бібліотечний вісник. – 1997. – № 6. – C. 6-7.
 15. (1998) Бібліограф Лілія Беляева / О. Онищенко, Н. Солонська // Бібліотечний вісник. – 1998. – № 2. – C. 26-32 .
 16. (1998) Наукова діяльність Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського (1993-1998) / О. Онищенко, В. Попроцька // Бібліотечний вісник. – 1998. – № 3. – C. 6-13.
 17. (1998) Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського в 1918-1998 рр.: основні етапи розвитку / О. Онищенко, Л. Дубровіна // Бібліотечний вісник. – 1998. – № 5. – C. 5-17 .
 18. (1999) Директор бібліотеки Людмила Ковальчук / О. Онищенко, Н. Солонська // Бібліотечний вісник. – 1999. – № 1. – C. 35-37 .
 19. (1999) Національній бібліотеці України імені В. І. Вернадського - 80 років: здобутки і перспективи / О. Онищенко // Бібліотечний вісник. – 1999. – № 1. – C. 6-9.
 20. (2000) Збереження та введення до наукового обігу звукової культурної спадщини / В’ячеслав. Петров, Олексій. Онищенко [и др.] // Студії з архівної справи та документознавства. – 2000. – Т. 6. – C. 25-27 .
 21. (2000) Любов Андріївна Дубровіна – сучасний історик, книгознавець, джерелознавець, діяч бібліотечної та архівної справи / О. Онищенко // Бібліотечний вісник. – 2000. – № 5. – C. 16-26 .
 22. (2000) Основні підсумки наукової діяльності Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського (1999) / О. Онищенко, В. Попроцька // Бібліотечний вісник. – 2000. – № 2. – C. 6-15 .
 23. (2001) Основні підсумки наукової діяльності Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського (2000 р.) / О. Онищенко, В. Попроцька // Бібліотечний вісник. – 2001. – № 2. – C. 3-14 .
 24. (2002) Асоціація бібліотек України: етапи становлення та розвитку / О. Онищенко, Г. Солоіденко // Бібліотечний вісник. – 2002. – № 5. – C. 24-30 .
 25. (2002) Доля бібліотеки Оссолінеум в історії України та Польщі у документах 1945 — 1946 рр.: повертаючись до питань спільної історико-культурної спадщини / О. Онищенко, Л. Дубровіча // Бібліотечний вісник. – 2002. – № 2. – C. 2-21 .
 26. (2002) Книжкові й архівні фонди БАН УРСР та академічних інституів у 1944-1948 роках / О. Онищенко, Л. Дубровіна // Студії з архівної справи та документознавства. – 2002. – Т. 8. – C. 37-49.
 27. (2002) Основні підсумки наукової діяльності Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського (2001 р.) / О. Онищенко, В. Попроцька // Бібліотечний вісник. – 2002. – № 3. – C. 2-15.
 28. (2003) В. І. Вернадський та його внесок у заснування та розвиток Національної Бібліотеки Української Держави / О. Онищенко // Бібліотечний вісник. – 2003. – № 2. – C. 2-9.
 29. (2003) Міжнародна асоціація академій наук: стратегія інформаційно-бібліотечного співробітництва / О. Онищенко // Бібліотечний вісник. – 2003. – № 2. – C. 42-46.
 30. (2005) Бібліотечна справа в Україні XX ст.: 1917 - 1931 рр. / О. Онищенко, Л. Дубровіна // Бібліотечний вісник. – 2005. – № 3. – C. 3-16 .
 31. (2005) Бібліотечна справа в Україні наприкінці XIX - у 10-х роках XX ст.: стан і основні напрями розвитку / О. Онищенко, Л. Дубровіна // Бібліотечний вісник. – 2005. – № 2. – C. 3-13 .
 32. (2005) Бібліотечна справа в Україні у XX ст.: 30 - 50-ті роки / О. Онищенко, Л. Дубровіна // Бібліотечний вісник. – 2005. – № 4. – C. 3-16 .
 33. (2005) Професор Віктор Вергунов / О. Онищенко // Бібліотечна планета. – 2005. – № 3. – C. 40-41 .
 34. (2006) Бібліотечна справа в Україні наприкінці 50-х років – у 80-х роках XX ст. / О. Онищенко, Л. Дубровіна // Бібліотечний вісник. – 2006. – № 3. – C. 24-38 .
 35. (2006) Роль М. П. Василенка у формуванні концепції та заснуванні Національної бібліотеки Української держави / О. С. Онищенко // Вісник Національної академії наук України. – 2006. – № 6. – C. 17-25 .
 36. (2008) Славістика в сучасному світі: післямова до XIV Міжнародного конгресу славістів / О. С. Онищенко, Л. І. Шевченко // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика. – 2008. – Вип. 17. – C. 8-16 .
 37. (2008) Ювілей Павли Рогової / О. Онищенко, Т. Добко // Бібліотечний вісник. – 2008. – № 1. – C. 46-48.
 38. (2009) Віхи історичного шляху / О. Онищенко // Вісник Національної академії наук України. – 2009. – № 1. – C. 3-15 .
 39. (2009) Українські бібліотеки у 90-х роках XX ст.: основні тенденції розвитку та напрями діяльності / О. Онищенко // Бібліотечний вісник. – 2009. – № 3. – C. 12-23 .
 40. (2011) Внесок Інформаційно-бібліотечної ради НАН України у розбудову академічної науково-інформаційної системи / О. Онищенко, Г. Солоіденко, А. Свобода // Бібліотечний вісник. – 2011. – № 2. – C. 34-42.
 41. (2012) 86-а Генеральна асамблея Міжнародного союзу академій наук / О. С. Онищенко, С. Ю. Римаренко // Вісник Національної академії наук України. – 2012. – № 3. – C. 84-88 .
 42. (2013) В. І. Вернадський та його концепція Національної бібліотеки України / О. Онищенко, Л. Дубровіна // Бібліотечний вісник. – 2013. – № 2. – C. 3-11 .
 43. (2013) В. І. Вернадський — вчений, мислитель, організатор науки / А. Г. Загородній, С. В. Волков, О. С. Онищенко, В. М. Шестопалов // Вісник Національної академії наук України. – 2013. – № 3. – C. 8-37 .
 44. (2013) В.І. Вернадський і Україна / О. С. Онищенко, В. А. Смолій, Л. А. Дубровіна // Вісник Національної академії наук України. – 2013. – № 3. – C. 38-66 .
 45. (2013) Внесок академіка В.І. Вернадського в розвиток світової та української гуманітаристики / О. Онищенко // Україна XX століття: культура, ідеологія, політика. – 2013. – Вип. 18. – C. 12-14.
 46. (2013) Відділення історії, філософії та права НАН України / О. С. Онищенко // Вісник Національної академії наук України. – 2013. – № 11. – C. 101-116 .
 47. (2013) Раді директорів наукових бібліотек та інформаційних центрів академій наук – членів МААН – 20 років / О. Онищенко, Г. Солоіденко // Бібліотечний вісник. – 2013. – № 5. – C. 51-56 .
 48. (2013) Синтез національного та світового в концепції організації науки та освіти в Україні В.І. Вернадського / О. Онищенко, Л. Дубровіна // Україна XX століття: культура, ідеологія, політика. – 2013. – Вип. 18. – C. 15-23 .
 49. (2013) Украинские етапы жизни и деятельности В. И. Вернадского // Ноосфера. – М., 2013. – № 3. – С. 129–144.
 50. (2013) Фундатор вітчизняної академічної науки / А. Загородній, О. Онищенко, Л. Дубровіна // Віче. – 2013. – № 5. – C. 14-17 .
 51. (2014) Видатний український учений-правознавець та організатор академічної юридичної науки (до 100-річчя від дня народження академіка НАН України Б. М. Бабія) // Вісник НАН України. – 2014. – № 7. – С. 76–82.
 52. (2014) Унікальне дослідження багатовікового розвитку української культури (рецензія на 5-томне видання «Історія української культури») // Вісник НАН України. – 2014. – № 4. – С. 97–103.
 53. (2015) Проблеми адаптації бібліотек до умов цифрової культури // Бібліотечний вісник. – 2015. – № 6. – С. 3–7.
 54. (2015) Розвиток національної системи реферування (до 20-річчя Українського реферативного журналу "Джерело") / В. В. Петров, О. С. Онищенко [и др.] // Вісник Національної академії наук України. – 2015. – № 10. – C. 71-74 .
 55. (2015) Турбота про рідну мову – прояв істинного патріотизму // Світ. – № 11–12 (березень 2015 р.). – С. 3.
 56. (2016) Бібліотека і «цифрове» покоління: нова ситуація – нові форми роботи // Бібліотечний вісник. – 2016. – № 5. – С. 3–6.
 57. (2016) Виступ керівника програми «Гуманітарні технології як чинник суспільних пертворень в Україні» [на засіданні Президії НАН України 3 лютого 2016 року] // Вісник Національної академії наук України. – 2016. – № 3. – С. 49–50.
 58. (2017) Библиотечное межакадемическое сотрудничество: опыт и проблемы // Библиотеки национальных академий наук: проблемы функциони-рования, тенденции развития. – 2017. – Вып. 14. – С. 7–14.
 59. (2018) Великий будівничий української науки / О. С. Онищенко, Л. А. Дубровіна // Вісник Національної академії наук України. – 2018. – № 11. – C. 34-78 .
 60. (2018) Великий будівничий української науки // Вісник НАН України. – № 11. – 2018. – С. 35–79.
 61. (2018) Національна бібліотека України імені В. I. Вернадського як центр підготовки кадрів вищої кваліфікації та розвитку нових наукових напрямів у бібліотечній та архівній галузі в Україні (1993–2018) 1. Становлення та розвиток системи підготовки кадрів вищої кваліфікації в Національній бібліотеці України імені В. I. Вернадського у 1993–2010 рр. / О. Онищенко, Л. Дубровіна // Бібліотечний вісник. – 2018. – № 2. – C. 48-58 .
 62. (2018) Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського як центр підготовки кадрів вищої кваліфікації та розвитку нових наукових напрямів у бібліотечній та архівній галузях в Україні (1993–2018) // Бібліотечний вісник. – 2018. – № 2. – С. 48–58.
 63. (2018) Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського як центр підготовки кадрів вищої кваліфікації та розвитку нових наукових напрямів у бібліотечній та архівній галузях в Україні (1993–2018) // Бібліотечний вісник. – 2018. – № 3. – С. 3–11.
 64. (2018) Сто літ академічного українознавства: тенденції розвитку і здобутки // Народна творчість та етнологія. – 2018. – № 3. – С. 5–9.
 65. (2019) Бібліограф Тетяна Василівна Добко / Л. Дубровіна, О. Онищенко // Бібліотечний вісник. – 2019. – № 4. – C. 44-50.
 66. (2019) Національна наукова спадщина – інтелектуальні скарби держави // Вісник НАН України. – 2019. – № 5. – С. 65–68.
 67. (2019) Національна наукова спадщина — інтелектуальні скарби держави (доповідь з нагоди вручення Золотої медалі ім. В. І. Вернадського НАН України) / О. С. Онищенко // Вісник Національної академії наук України. – 2019. – № 5. – C. 65-68 .
 68. Тези наукових доповідей
 69. (2015) Проблеми розвитку наукового і соціокультурного потенціалу славістики // Науковий потенціал славістики: історичні здобутки та тенденції розвитку : тези доповідей Між нар. наук. конф. до Дня слов’янської писемності і культури (Київ, 21 травня 2015 р.). – К., 2015. – С. 7–11.
 70. (2017) Славістика в контексті нових тенденцій у соціогуманітаристиці // Слов’янознавство і нові парадигми та напрями соціогуманітарних досліджень: матеріали Міжнар. наук. конф. (м. Київ, 24 травня 2017 р.). – Київ, 2017. – С. 9–12.
 71. (2018) Слов’янознавча спадщина М. Костомарова і П. Куліша в контексті історії сучасності // Международни конгрес слависта (16; 2018; Београд). Тезе и резимеи. 2. Книжевност, култура, фолклор питаньа славистике. – Београд : Международни комитет слависта, 2018. – С. 245.


©   www.nbuv.gov.ua

 

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського