До 100-річчя Національної академії наук України та Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського

  

А  Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я  

ОНИЩЕНКО Олексій Семенович - біографічна довідка
Працює в НАЦІОНАЛЬНА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ ІМЕНІ В. І. ВЕРНАДСЬКОГО

адреса сторінки: http://irbis-nbuv.gov.ua/everlib/person/308933

 

ОНИЩЕНКО Олексій Семенович


головний науковий співробітник


Інститут архівознавства . Відділ історії академічної науки .
Публікації в репозитарії НБУВ
Наукові видання »
Наукові зацікавлення: Книгознавство, бібліотекознавство, бібліографознавство, філософські науки, культурологія, філософія, культурологїя, релігієзнавство, соціологія, бібліотекознавство, книгознавство та інформатика.
Дати життя:17 березня 1933р.
Персональні веб-ресурси
Освіта:
1956Київський державний університет імені Т. Г. Шевченка., історико-філософський факультет.
1962Інституту філософії АН УРСР, аспірантура, філософія
Науковий ступінь:
1963кандидат філософських наук; тема дисертації:
1976доктор філософських наук; тема дисертації:
Вчені звання:
1977професор
1985член-кореспондент
1997академік Національної академії наук України
2006академік Європейської академії наук, мистецтв і літератури
У Національній бібліотеці України імені В.І.Вернадського з 1992
Професійна діяльність:
1956–1959Власний кореспондент тернопільської обласної газети «Вільне життя».
До 1978 рзаступник директора з наукової роботи Інституту філософії АН УРСР
1978–1991директор Міжреспубліканської філії Інституту наукового атеїзму Академії суспільних наук у м. Києві.
1991очолив новостворене відділення релігієзнавства Інституту філософії АН УРСР.
1992–2013очолює Національну бібліотеку України імені В. І. Вернадського
Додаткові посади та обов`язки:
з квітня 2015 рокуРадник Президії НАН України.
Віце-президент Товариства «Знання» України.
член редакційної колегії збірника наукових праць «Библиотеки национальных академий наук: проблемы функционирования, тенденции развития»
член редакційної колегії фахового журналу «Бібліотечний вісник»
член редакційної колегії збірника «Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського»
член наукової ради збірника наукових праць «Рукописна та книжкова спадщина України»
Входить до редколегій наукових часописів «Вища освіта України», «Вісник НАН України», «Київська старовина», «Наука та наукознавство», «Східний світ» та ряду інших наукових фахових видань.
Член редколегії «Енциклопедії сучасної України»
Заступник головного редактора Українського реферативного журналу «Джерело».
Член редколегії національних доповідей «Соціально-економічний стан України: наслідки для народу та держави».
Голова спеціалізованої вченої ради Д 26.165.01 при Національній бібліотеці України імені В. І. Вернадського.
Голова Українського комітету славістів.
Голова Науково-бібліотечної ради НАН України.
Член Національної комісії України у справах ЮНЕСКО.
Член Національної комісії з питань закордонних українців.
голова Експертної комісії з оцінювання ефективності діяльності Інституту соціології НАН України за період 2013–2017 років
Входить до складу вченої ради НБУВ
Відзнаки та нагороди:
1981орден Знак Пошани
1983заслужений діяч науки і техніки України
1998орден «За заслуги» ІІІ ступеня
2003орден князя Ярослава Мудрого V ступеня
2006лауреат загальнонаціональної програми «Людина року» в номінації «Вчений року»
2008орден князя Ярослава Мудрого IV ступеня
2008лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки
2011Премія імені М.І. Костомарова
2013орден князя Ярослава Мудрого III ступеня
2016 відзнака Президента України — ювілейна медаль «25 років незалежності України»
2019лауреат Золотої медалі імені В. І. Вернадського Національної академії наук України.
Публікації:
  Автореферати, дисертації
 1. (1963) Клерикалізм і його роль в ідеології і політиці імперіалізму [Текст]: Автореферат дис. на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук / Акад. наук СРСР. - Київ, 1963.
 2. (1975) Еволюція сучасного релігійної свідомості і проблеми формування науково-атеїстичного світогляду: дисертація доктора філософських наук: 09.00.06. - Київ, 1975. - 416 с.
 3. Монографії, брошури
 4. (1981) Актуальные задачи атеистической контрпропаганды [Текст] : материалы зонального постоянно действующего семинара партийных и советских работников по проблемам борьбы с клерикальной зарубежной пропагандой, религиозно-националистическими пережитками и религиозным экстремизмом / отв. ред. А. С. Онищенко ; Институт научного атеизма Академии общественных наук при ЦК КПСС, Киевский филиал Института научного атеизма Академии общественных наук при ЦК КПСС, Общество "Знание" УССР. - К. : Вища школа, 1981 . Вып. 1. - [Б. м.] : [б.и.], 1981. - 255 с.
 5. (1993) "Наукова бібліотека в сучасному соціокультурному контексті", міжнародна наукова конференція (1993 ; Київ). Наукова бібліотека в сучасному соціокультурному контексті. Міжнародна наукова конференція, Київ, 12-15 жовтня 1993 р. [Текст] / Акад. наук України, Центр. наук. б-ка ім. В. І. Вернадського. - К. : [б. в.], 1993 . Ч. 1 / [редкол.: О. С. Онищенко, чл.-кор. АН України (відп. ред.) та ін.]. - 1993. - 118 с.
 6. (1994) Юрій Олексійович Меженко (1892-1969) [Текст] : матеріали до біографії / НАН України, ЦНБ ім. В.І.Вернадського ; сост. Ігнатова Т.А ; ред. О. Онищенко. - К. : [б.в.], 1994. - 175 с.
 7. (1998) Історія національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського, 1918 - 1941 / Л. А. Дубровіна, О. С. Онищенко; Національна академія наук України, Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського. – Київ: НБУВ, 1998. – 336 с..
 8. (2000) Архівні установи України : Довідник / Держкомархів України, НАН України, Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського, Мін-во культури і мистецтв України; авт.-уклад.: О. І. Алтухова, С. I. Андросов, Л. С. Анохіна, Л. В. Арюпіна, Г. П. Бугера, Г. М. Бурлака, Ф. А. Винокурова, В. М. Гика, В. П. Даниленко, М. В. Делеган, О. О. Дзьобан, Г. В. Довженок, Л. А. Дубровіна, А. I. Жежера, Л. Я. Заїка, Б. В. Іваненко, О. Б. Качковський, А. В. Карпова, С. I. Кононенко, П. I. Кравчук, В. В. Крестьянніков, К. I. Кукоба, Ю. Я. Кулінич, Б. П. Курінний, В. А. Кучмаренко, В. С. Лозицький, I. Я. Лосієвський, О. В. Марущак, I. Б. Матяш, О. Я. Мацюк О. М. Мащенко, Н. Б. Метальникова, I. С. Оков, Л І. Окорокова, В. Ф. Онопрієнко, В. Л. Онуфрієнко, Н. А. Петриченко, Н. В. Платонова, Г. I. Плахотнюк, Л. А. Покідченко, М. О. Подрєзова, О. В. Полевщикова, Г. В. Порохнюк, В. В. Примаченко, О. М. Пшенніков, В. В. Резнікова, В. О. Репрінцева, Т. I. Сиводід, Н. М. Слончак, Л. М. Соловка, Г. О. Станіцина, Л. Ф. Сурабко, К. О. Суходольський, О. С. Тедєєв, М. М. Трегуб, Б. В. Хаварівський, Т. В. Чвань, М. В. Шапран, Н. П. Швець, В. О. Юркова, Л. В. Яковлєва ; ред. кол. О. С. Онищенко, Р. Я . Пиріг (співголови), Л. А. Дубровіна (заступник), О. М. Гальченко, Г. В. Боряк, А. Ф. Вялець, Н. М. Зубкова, Я. С. Калакура, Патриція Кеннеді Грімстед, В. П. Ляхоцький, I. Б. Матяш, В. Д. Навроцька, К. Є. Новохатський, Г. В. Папакін ; упоряд.: Г. В. Боряк, С. Г. Даневич, Л. А. Дубровіна, Т. М. Захарченко, Н. М. Зубкова, Н. М. Христова, Е. В. Чернявська. – К.: НБУВ, 2000. – 259 с..
 9. (2001) Пересопницьке Євангеліє 1556-1561 : Дослідження. Транслітерований текст. Словопокажчик / НАН України, Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського, Інститут української мови, Український мовно-інформаційний фонд; підгот. І. П. Чепіга за участю Л. А. Гнатенко ; наук. ред. В. В. Німчук ; ред. кол.: О. С. Онищенко, (голова), Л. А. Дубровіна (заступник голови), Г. В. Боряк, Н. М. Зубкова, В. В. Німчук, М. М. Пещак, Р. Процик, В. М. Русанівський, В. А. Широков . – К.: [б.в.], 2001. – 703 с..
 10. (2002) Грецька рукописна спадщина в Києві : Історіографія та огляд матеріалів IV-XX ст. / Є. К. Чернухін ; відп. ред. О. С. Онищенко; НАН України, Інститут історії України, Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського, Інститут рукопису, Державний комітет архівів України. – К.: [б.в.], 2002. – 306 с..
 11. (2003) Історія Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського, 1941-1964 / Л. А. Дубровіна, О. С. Онищенко; НАН України, Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського. – К.: Наукова думка, 2003. – 357 с..
 12. (2003) Історія Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. 1941-1964 / Л. А. Дубровіна, О. С. Онищенко; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – К.: Наукова думка, 2003. – 357 с..
 13. (2008) Історія Національної академії наук України. 1941–1945 : Частина 2. Додатки / НАН України. Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т архівознавства, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського; Ред. кол.: О.С. Онищенко (голов. ред.) та ін.; Упоряд.: Л.М. Яременко, С.В. Старовойт, О.М. Березовський, В.А. Кучмаренко. – К.: НБУВ, 2008. – 576 c..
 14. (2008) Історія Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського, 1965-1991 / Л. А. Дубровіна, О. С. Онищенко; НАН України, Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського. – К.: [б.в.], 2008. – 373 с..
 15. (2008) Архівні фонди установ Національної академії наук України : Путівник / НАН України. Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т архівознавства; Ред. колегія: О.С. Онищенко (відп. ред.) та ін.; Автори-упорядники: Л.М. Яременко, О.В. Березовська, О.В. Січова, Л.С. Воловник, Л.С. Герасименко, Ю.О. Бойко, Л.В. Гарбар. – К.: НБУВ, 2008. – 448 c..
 16. (2009) Бібліотечна справа в Україні в ХХ столітті / Л. А. Дубровіна, О. С. Онищенко; НАН України, Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського, Інститут рукопису. – К.: [б.в.], 2009. – 530 с..
 17. (2011) Інтеграція України у світове співтовариство в контексті розвитку бібліотечних інформаційних технологій : монографія / О. С. Онищенко, Л. А. Дубровіна, В. М. Горовий, В. І. Попик, Л. Й. Костенко, Т. Л. Кулаковська, К. В. Лобузіна, О. В. Ворошилов, Ю. М. Половинчак, Д. В. Соловяненко, О. Д. Платонов, О. М. Моторний . – Київ: НБУВ, 2011. – 232 с. .
 18. (2011) Електронні інформаційні ресурси бібліотек у піднесенні інтелектуального і духовного потенціалу українського суспільства : [монографія] / [О. С. Онищенко та ін.]; Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – Київ: НБУВ, 2011. – 247 c..
 19. (2011) Розвиток ресурсної бази вітчизняного інформаційного середовища : монографія / О. С. Онищенко [и др.]. – Київ: НБУВ, 2012. – 194 с..
 20. (2012) Інформаційна складова соціокультурної трансформації українського суспільства : монографія / О. С. Онищенко, В. М. Горовий, В. І. Попик, Ю. М. Половинчак, Т. Ю. Гранчак, О. В. Ворошилов, А. В. Матвійчук, О. В. Симоненко, Т. Л. Кулаковська. – Київ: НБУВ, 2012. – 202 с..
 21. (2012) Розвиток ресурсної бази вітчизняного інформаційного середовища : монографія / О. С. Онищенко [и др.]. – Київ : НБУВ, 2012. – 194 с. .
 22. (2012) Розвиток ресурсної бази вітчизняного інформаційного середовища : монографія / О. С. Онищенко [и др.]. – Київ: НБУВ, 2012. – 194 с..
 23. (2012) Технології організації знаннєвих ресурсів у бібліотечно-інформаційній діяльності : монографія / Катерина Лобузіна ; [відп. ред. О. С. Онищенко]. – Київ: НБУВ, 2012. – 249 с..
 24. (2013) Інформатизація і модернізація соціокультурної сфери суспільства: взаємодія та розвиток : монографія / О. С. Онищенко, В. М. Горовий, В. І. Попик, Ю. М. Половинчак, Л. Й. Костенко, Т. М. Горенко, О. В. Ворошилов, Т. Л. Кулаковська, Г. В. Індиченко, Д. В. Бондаренко, С. Ю. Вербицький. – Київ: НБУВ, 2013. – 184 с.
 25. (2013) Довідково-бібліографічна діяльність наукових бібліотек Національної Академії наук України: становлення та розвиток (XX ст. - перше десятиліття XXI ст.) : [монографія] / Т. В. Добко ; відп. ред. О. С. Онищенко; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – Київ: НБУВ, 2013. – 376 c. .
 26. (2013) Соціальні мережі як чинник розвитку громадянського суспільства : монографія / О. С. Онищенко [и др.] ; ed. Т. П. Дубас [и др.]. – Київ: НБУВ, 2013. – 220 с. .
 27. (2013) Тенденції впливу глобального інформаційного середовища на соціокультурну сферу України : монографія / О. С. Онищенко, В. М. Горовий, В. І. Попик, Ю. М. Половинчак, Л. Й. Костенко, В. М. Удовик, А. В. Матвійчук, О. В. Ворошилов, В. Ю. Омельчук , Л. С. Новосьолова, Н. В. Посмітна. – Київ: НБУВ, 2013. – 197 с..
 28. (2014) Наукова періодика України та бібліометричні дослідження : монографія / Л. Й. Костенко [и др.] ; ed. О. С. Онищенко. – Київ: НБУВ, 2014. – 173 с..
 29. (2014) Національні інформаційні ресурси як інтегративний чинник вітчизняного соціокультурного середовища : монографія / О. С. Онищенко [и др.] ; ed. Т. Дубас [и др.]. – Київ: НБУВ, 2014. – 296 с..
 30. (2014) Соціальні мережі як інструмент взаємовпливу влади та громадянського суспільства : монографія / О. С. Онищенко [и др.] ; ed. Т. Дубас [и др.]. – Київ: НБУВ, 2014. – 260 с..
 31. (2015) "Кобзар" Т. Г. Шевченка у фондах Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського : книгознав. та бібліогр. дослідж. / Л. В. Бєляєва, І. Д. Войченко ; [редкол.: О. С. Онищенко (голова) та ін.]; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – Київ: НБУВ, 2015. – 992 c.
 32. (2015) Національні інформаційні процеси в умовах глобалізації : монографія / В. М. Горовий ; ред. О. С. Онищенко. – Київ: НБУВ, 2015. – 330 с..
 33. (2015) Проблеми суспільної безпеки в процесі розвитку соціальних мереж : монографія / В. І. Попик, В. М. Горовий, О. С. Онищенко, А. В. Матвійчук, О. В. Ворошилов, Л. М. Галаган, С. В. Горова, Ю. М. Половинчак, З. О. Пономаренко, О. В. Воскобойнікова-Гузєва. – Київ: НБУВ, 2015. – 202 с..
 34. (2015) Соціокультурні механізми формування ментального імунітету протизовнішніх маніпуляцій свідомістю населення України : монографія / В. М. Горовий, В. І. Попик, О. С. Онищенко, Ю. М. Половинчак, С. В. Полтавець, А. В. Матвійчук, Л. М. Галаган, О. В. Ворошилов, С. В. Горова. – Київ: НБУВ, 2015. – 228 с..
 35. (2015) Технології розвитку і захисту національного інформаційного простору : монографія / В. М. Горовий, О. С. Онищенко, Ю. М. Половинчак, С. В. Горова, Л. Й. Костенко, А. В. Матвійчук, Л. А. Чуприна, В. І. Попик, Л. А. Дубровіна, Г. В. Індиченко. – Київ: НБУВ, 2015. – 296 с.
 36. (2016) Інформаційні чинники системи інтеграторів Донбасу і Криму в загальноукраїнській єдності : монографія / В. М. Горовий, О. С. Онищенко, М. Б. Закіров, А. В. Матвійчук, Ю. М. Половинчак, С. В. Полтавець, С. В. Горова, В. І. Попик. – Київ: НБУВ, 2016. – 202 с..
 37. (2016) Особливості інформаційного забезпечення національного консенсусу в сучасній Україні : монографія / В. І. Попик, О. С. Онищенко, В. М. Горовий, О. Довгань, Л. М. Галаган, А. В. Матвійчук, Ю. М. Половинчак, С. В. Горова, С. В. Полтавець, Г. В. Індиченко. – Київ: НБУВ, 2016. – 220 с..
 38. (2017) Формування стратегічного наративу інформаційного забезпечення реінтеграції тимчасово окупованих територій у загальноукраїнський контекст : монографія / В. М. Горовий, О. С. Онищенко, Ю. М. Половинчак, Л. М. Галаган, С. В. Полтавець. – Київ: НБУВ, 2017. – 208 с. .
 39. (2017) Особа в інформаційному суспільстві: виклики сьогодення : монографія / С. В. Горова ; наук. ред. О. С. Онищенко. – Київ: НБУВ, 2017. – 45 с..
 40. (2017) Розвиток інформаційної культури як умова єдності українського суспільства : монографія / О. С. Онищенко, В. М. Горовий, Ю. М. Половинчак, Л. М. Галаган. – Київ: НБУВ, 2017. – 248 с..
 41. (2018) Українська революція і державність (1917–1921 рр.) / В. С. Гоїнець, Л. М. Ковінченко, Л. В. Лісовська. – Київ: Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського, 2018. – 817 с..
 42. (2019) Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського (Слов’янські обрії) : збірник наукових праць / ред. О. Онищенко, Л. Дубровіна, Л. Вахніна, І. Стамбол, Л. Дем’яненко, П. Гриценко, Л. Даниленко, Н. Клименко, В. Попик, Л. Шевченко, В. Широков. – Київ: НБУВ, 2019. – 320 с. .
 43. Довідники, покажчики, каталоги
 44. (1993) Фонди Центральної наукової бібліотеки ім. В.І.Вернадського [Текст] : коротка інформація / А. Г. Бровкін, І. Г. Шовкопляс ; відп. ред. О. С. Онищенко ; АН України, Центральна наукова бібліотека ім. В.І.Вернадського. - К. : [б.в.], 1993. - 57 с.
 45. (1993) Центральна наукова бібліотека ім. В. І. Вернадського Академії наук України [Текст] : бібліогр. покажч. за 1918-1993 рр. / АН України, Центр. наук. б-ка ім. В. І. Вернадського ; [відп. ред.: О. С. Онищенко, В. Ю. Омельчук ; уклад.: І. Г. Шовкопляс та ін.]. - К. : Інститут кібернетики ім. В. М. Глушкова АН України, 1993. - 295 с.
 46. (1995) Києво-Могилянська академія у документах і рідкісних виданнях Центральної наукової бібліотеки ім. В. І. Вернадського НАН України. Видання XVIII - першої чверті XX ст. : Матеріали до бібліографічного покажчика / Академія наук України, Центральна наукова бібліотека ім. В. І. Вернадського, Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського, Національний університет "Києво-Могилянська академія"; уклад. Л. М. Дениско ; за участ.: М. С. Рубльова, В. Р. Галай ; голов. ред. О. С. Онищенко ; заст. голов. ред. Л. А. Дубровіна ; ред. В. С. Брюховецький [и др.] ; секр. М. Л. Скирта. – К., 1995.
 47. (1995) Просвітителі Кирило і Мефодій у писемних джерелах Інституту рукопису ЦНБ НАН України : Каталог рукописів другої половини XV - першої чверті ХХ ст. / Національна академія наук України, Інститут рукопису, Центральна наукова бібліотека ім. В. І. Вернадського, Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського; уклад., передм. Л. А. Гнатенко, вступ. ст. П. С. Соханя, відп. ред. П. С. Сохань, О. С. Онищенко. – К.: [б.в.], 1995. – 113 с..
 48. (1995) Просвітителі Кирило і Мефодій у писемних джерелах Інституту рукопису ЦНБ НАН України [Текст] : каталог рукописів другої половини XV - першої чверті ХХ ст. / Центр. наук. б-ка ім. В. І. Вернадського НАН України, Ін-т рукопису ; уклад. Л. А. Гнатенко ; відп. ред.: П. С. Сохань, О. С. Онищенко. - К. : [б.в.], 1995. - 113 с.
 49. (1996) Іван Шовкопляс [Текст] : бібліогр. покажч. / Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського ; уклад. М. А. Воробей ; ред. О. С. Онищенко ; Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. - К. : [б.в.], 1996. - 87 с.
 50. (1996) Україномовна книга у фондах Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. 1798-1916 [Текст] : бібліогр. покажч. / голова ред. кол. О. С. Онищенко ; Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. - К. : Абрис, 1996 . - (Національна бібліографія України).
 51. (1998.) Болгарський наспів з рукописних нотолінійних ірмолоїв України кінця ХVI- ХVІІ ст. / Л. П. Корній, Л. А. Дубровіна ; передм. П. С. Соханя ; відп. ред. О. С. Онищенко ; упорядкування, розшифровка, підготовка нотних матеріалів до видання, покажчики Л. П. Корній ; кодикологічне дослідження та археографічний опис нотолінійних Ірмолоїв Л. А. Дубровіної ; редакція словесних текстів піснеспівів болгарського наспіву Г. П. Півторака; НАН України ; Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського ; Інститут рукопису ; Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського ; Мін-во культури і мистецтв України ; Національна музична академія України ім. П. І. Чайковського. – К.: [б.в.], 1998. – 321 с..
 52. (1998) Болгарський наспів з рукописних нотолінійних ірмолоїв України кінця ХVI- ХVІІ ст. / Л. П. Корній, Л. А. Дубровіна ; передм. П. С. Соханя ; відп. ред. О. С. Онищенко ; упорядкування, розшифровка, підготовка нотних матеріалів до видання, покажчики Л. П. Корній ; кодикологічне дослідження та археографічний опис нотолінійних Ірмолоїв Л. А. Дубровіної ; редакція словесних текстів піснеспівів болгарського наспіву Г. П. Півторака; НАН України ; Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського ; Інститут рукопису ; Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського ; Мін-во культури і мистецтв України ; Національна музична академія України ім. П. І. Чайковського. – К.: [б.в.], 1998. – 321 с. .
 53. (1998) Видатні вчені національної академії наук України: особові архівні та рукописні фонди академіків та членів-кореспондентів у Національній бібліотеці України ім. В. І. Вернадського (1918 - 1998) : путівник / Національна академія наук України, Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського, Інститут рукопису, Інститут архівознавства; укл. О. С. Боляк, Т. І. Воронкова, С. Г. Даневич, Н. М. Зубкова, І. В. Клименко, І. Д. Лисоченко, Т. Г. Маєр, М. Л. Скирта, К. П. Терещенко (розділ 1); В. Г. Врублевський, О. М. Закусило, О. О. Колобов, О. Г. Луговський, С. В. Старовойт, Ш. Стрельська (розділ 2); передм. Л. А. Дубровіної, В. Г. Врублевського, О. І. Путра; редкол.: О. С. Онищенко (голова), В. Г. Врублевський, С. Г. Даневич (секретар), Л. А. Дубровіна (заступник голови), Н. М. Зубкова, О. І. Путро (заступник голови). – К., 1998. – 307 с.
 54. (2000) Грецькі рукописи у зібраннях Києва : Каталог / НАН України, Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського, Інститут рукопису, Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського, Інститут історії України ; Гарвардський ун-т ; Дамбартон Оукс; упоряд. Є. Чернухін ; ред. кол.: І. Шевченко (голова), Е. Л. Кінен, О. Онищенко, Г. Боряк, М. Дмитріенко, Л. Дубровіна ; ред. Н. Черкаська. – К.: [б.в.] ; Вашингтон: [б.в.], 2000. – 384 с..
 55. (2001) Фоноархів єврейської музичної спадщини: колекція фонографічних записів єврейського фольклору із фондів Інституту рукопису : анотований каталог фоноциліндрів та нотних і текстових розшифровок / ред. кол.: О. С. Онищенко (голова), Л. А. Дубровіна (заст. голови). В. Ю. Омельчук, І. Б. П’ясковський, О. І. Мурзіна, І. А. Сергєєва. – К.: НБУВ, 2001. – 843 с..
 56. (2002) Василь Степанович Бабич [Текст] : біобібліографія / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського ; уклад. Т. В. Добко ; вступ. ст. О. С. Онищенко. - К. : НБУВ, 2002. - 91 с.
 57. (2002) Вістник: Місячник літератури, мистецтва, науки й громадського життя. 1933-1939 [Текст] : систематичний покажчик змісту / Т. В. Добко, Б. Д. Ясінський ; наук. ред. О. С. Онищенко ; Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Б-ка конгресу США, Наук. т-во ім. Шевченка. - К. ; Вашингтон ; Нью-Йорк : НБУВ, 2002. - 340 с. .
 58. (2003) Києво-Могилянська академія в документах і рідкісних виданнях з фондів Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського / НАН України, Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського ; археогр. опрацювання Т. В. Міцан ; ред. кол.: Л. А. Дубровіна (відп. ред.), О. С. Боляк (відп. секретар), В. С. Брюховецький, Н. М. Зубкова, В. Ю. Омельчук, О. С. Онищенко, П. Т. Тронько, 3. І. Хижняк. – К.: [б.в.], 2003. – 480 с..
 59. (2003) Петро Могила (1596-1647) : бібліогр. покаж. / П. В. Голобуцький, Н. І. Моісеєнко, З. І. Хижняк; редкол.: О. С. Онищенко (гол.) та ін.; Національна академія наук України (Київ), Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (Київ), Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ: Нац. бібл. України ім. В. І. Вернадського, 2003. – 248 с..
 60. (2003) Слов'янська кирилична рукописна книга XV ст. з фондів Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського : Каталог / НАН України, Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського, Інститут рукопису; редкол.: О. С. Онищенко (голова), М. Ф. Дмитрієнко, Л. А. Дубровіна, Н. М. Зубкова, В. В. Німчук. – К.: НБУВ.- 2003..
 61. (2004) Бібліотеки Києва в період нацистської окупації (1941-1943) : Дослідження. Анотований покажчик. Публікації документів / НАН України, Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського, Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського, Державний комітет архівів України, Центральний державний архів вищих органів влади та управління України; уклад. Л. А. Дубровіна, Н. І. Малолєтова ; редкол.: О. С. Онищенко (голова), Г. В. Боряк, Л. А. Дубровіна, Н. М. Зубкова, О. О. Маврін, Н. В. Маковська, Н. І. Миронець, В. Ю. Омельчук, Роман Процик, П. С. Лохань. – К.: [б.в.], 2004. – 814 с. .
 62. (2005) Сербські фольклор і література в українських перекладах та дослідженнях, 1837-2004 : матеріали до бібліографії / уклад. Д. Айдачич [та ін.]; редкол.: О. С. Онищенко (голова) [та ін.]; Національна академія наук України (Київ), Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (Київ). – К.- 2005.-267 с..
 63. (2006) Деятельность Оперативного штаба рейхсляйтера Розенберга в оккупированной Европе в период Второй мировой войны : Справочник-указатель архивных документов из киевских собраний / Н. Г. Кашеварова, Н. И. Малолетова ; НАН Украины, Национальная библиотека Украины им. В. И. Вернадского, Государственный комитет архивов Украины, Центральный государственный архив высших органов власти и управления Украины, Государственная служба по контролю за перемещением культурных ценностей через Государственную границу Украины, Thomson Gale; редкол. A. С. Онищенко (председатель) ..., Л. А. Дубровина, Н. М. Зубкова [и др.] ; научн. рук. проекта Л. Дубровина ; науч. консультанты Г. Боряк, Н. Маковская. – К.: НБУ им. В. И.Вернадского, 2006. – 577 с.
 64. (2007) Слов'янська кирилична рукописна книга XIV ст. з фондів Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. Каталог. Кодиколого-орфографічне дослідження. Палеографічний альбом / Л. А. Гнатенко ; редкол.: О. С. Онищенко (голова), В. В. Німчук, С. Г. Даневич (відп. секретар), Л. А. Дубровіна, Н. М. Зубкова; НАН України, Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського, Інститут рукопису. – К.: НБУВ, 2007. – 264 с..
 65. (2008) Історія Національної академії наук України. 1946–1950 : Частина 2. Додатки / НАН України. Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т архівознавства, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського; Ред. кол.: О.С. Онищенко (голов. ред.) та ін.; Упоряд.: Л.М. Яременко, С.В. Старовойт, О.М. Березовський, В.А. Кучмаренко. – К.: НБУВ, 2008. – 716 c. .
 66. (2010) Українсько-бельгійські літературні зв'язки 1870 – 2008 : бібліографічний покажчик / Т. В. Добко [и др.] ; редкол. (голова) О. С. Онищенко; Національна академія наук України (Київ), Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського (Київ), Львівський національний університет імені Івана Франка. – Київ; Львів, 2010. – 246 с..
 67. (2012) Газети України 1935–1940 років у фондах Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського : Каталог: У 2 ч.: Частина 1 / О. А. Вакульчук [и др.] ; ред. О. С. Онищенко [и др.]. – Київ, 2012. – 570 с.
 68. (2012) Газети України 1935–1940 років у фондах Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського : Каталог: У 2 ч.: Частина 2 / О. А. Вакульчук [и др.] ; ред. О. С. Онищенко [и др.]. – Київ, 2012. – 662 с..
 69. (2012) Листування з українськими вченими [Текст] / НАН України, Коміс. з наук. спадщини акад. В. І. Вернадського, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Ін-т історії України [та ін.] ; ред. рада : Б. Є. Патон (голова) [та ін.]. - К., 2011 - . - (Вибрані наукові праці академіка В. І. Вернадського ; т. 2) (До 150-річчя від дня народження видатного вченого і мислителя акад. В. І. Вернадського). - Тит. арк., зміст парал. рос., англ.Т. 2 ; Кн. 2 : Листування : Д-Я / редкол. : О. С. Онищенко (голова) [та ін.]; авт.-уклад. : О. С. Онищенко, Л. А. Дубровіна, В. Ю. Афіані [та ін.]. – 2012. – 742 c. .
 70. (2013) Газети України 1951–1955 років у фондах Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського / авт.-уклад.: О. А. Вакульчук (керівник), О. С. Залізнюк, ред.-бібліографи: О. О. Стиркул, І. М. Швець; НАН України, Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського ; редкол.: О. С. Онищенко (голова) [та ін.]. – К.: НБУВ, 2013. – 500 с..
 71. (2014) Газети України 1917–1920 років у фондах Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського / авт.-уклад.: О. А. Вакульчук (керівник), О. С. Залізнюк ; ред.-бібліографи: О. О. Стиркул, Н. М. Швець; НАН України, Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського ; редкол.: О. С. Онищенко (голова) [та ін.]. – К.: НБУВ, 2014. – 436 c. .
 72. (2016) Книга в Україні, 1861-1917 : матеріали до репертуару укр. кн. Вип. 19. "Ч-Я" / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського; зібрали: С. Й. Петров, С. С. Петров ; упоряд., допов. та підгот. до друку: В. С. Гоїнець, І. Г. Лиханова, Л. С. Новосьолова, Д. В. Устиновський ; наук. ред. В. Ю. Омельчук ; редкол.: О. С. Онищенко (голова) [та ін.]. – Київ: [б.в.], 2016. – 663 c..
 73. (2017) Газети України 1956-1960 рр. у фондах Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського : каталог / [авт.-уклад.: Н. М. Носкіна (керівник) та ін. ; редкол.: О. С. Онищенко (голова) та ін. ; НАН України, Нац. б-ка України імені В. І. Вернадського]. – Київ: [б.в.], 2017. – 984 c. .
 74. (2017) Київські газети 1941-1991 років у фондах Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського : каталог / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського; [уклад.: О. А. Вакульчук (керівник), О. С. Залізнюк, І. М. Швець ; редкол.: О. С. Онищенко (голова) та ін. ; ред.-бібліогр.: Л. А. Білименко, С. Ю. Трашкова]. – Київ: НБУВ, 2017. – 568 с.
 75. (2018) Віктор Федорович Іваницький (1881–1955). Життя, віддане книзі. / Національна академія наук України, Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського. – Київ: Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, 2018. – 312 c..
 76. (2018) Національна академія наук України – 100 : головні тенденції розвитку і здобутки: документи і матеріали. Книга 1 : 1918–1945 / редкол.: О. С. Онищенко (гол. ред.) [та ін.]; упоряд.: О. С. Онищенко (наук. кер. проекту), Л. М. Яременко, Г. В. Індиченко [та ін.]; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Ін-т архівознавства. – Київ, 2018. – 948 c. .
 77. (2018) Національна академія наук України – 100 : головні тенденції розвитку і здобутки: документи і матеріали. Книга 2. Частина 1 : 1946–1970 / редкол.: О. С. Онищенко (гол. ред.) [та ін.]; упоряд.: О. С. Онищенко (наук. кер. проекту), Л. М. Яременко, Г. В. Індиченко [та ін.]; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Ін-т архівознавства. – Київ, 2018. – 1088 с. .
 78. (2018) Національна академія наук України – 100 : головні тенденції розвитку і здобутки: документи і матеріали. Книга 2. Частина 2 : 1971–1991 / редкол.: О. С. Онищенко (гол. ред.) [та ін.]; упоряд.: О. С. Онищенко (наук. кер. проекту), Л. М. Яременко, Г. В. Індиченко [та ін.]; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Ін-т архівознавства. – Київ, 2018. – 1136 с..
 79. (2018) Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського : видання бібліотеки та література про її діяльність (2004–2018) : Науково-бібліографічний покажчик / ред.: Л. А. Дубровіна, Т. В. Добко. – Київ: Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського, 2018. – 598 с..
 80. (2018) Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського : видання бібліотеки та література про її діяльність (2004–2018) : Науково-бібліографічний покажчик / ред.: Л. А. Дубровіна, Т. В. Добко. – Київ: Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського, 2018. – 598 с..
 81. (2018) Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського : видання бібліотеки та література про її діяльність (2004–2018) : Науково-бібліографічний покажчик / ред.: Л. А. Дубровіна, Т. В. Добко. – Київ: Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського, 2018. – 598 с..
 82. (2019) В. І. Вернадський і Україна: з листування. Кн. 2: К–Я. Офіційне. Родинне. [Електронне видання] / НАН України, Коміс. НАН України з наук. спадщини акад. В. І. Вернадського, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Ін-т архівознавства; авт. та упоряд.: С.М .Кіржаєв, К. Є. Новохатський, Л. М. Яремен-ко [та ін.]; редкол.: А. Г. Загородній (голова), О. С. Онищенко (заст. голови) [та ін.].– Текст і граф. дані.– Київ, 2019. – 1040 с..
 83. (2019) Міжнародний зведений каталог-репертуар української книги, 1798-1923 : Науково-бібліографічне видання: у 3 т. Т. 1. 1798-1903 / Л. В. Бєляєва [и др.] ; ed. Л. А. Дубровіна [и др.]. – Київ: Національна бібліотека України імені В. І. Веpнадського, 2019. – 1074 с..
 84. (2019) Міжнародний зведений каталог-репертуар української книги, 1798-1923 : Науково-бібліографічне видання: у 3 т. Т. 2. 1904-1916 / Л. В. Бєляєва [и др.] ; ed. Л. А. Дубровіна [и др.]. – Київ: Національна бібліотека України імені В. І. Веpнадського, 2019. – 1142 с..
 85. (2019) Міжнародний зведений каталог-репертуар української книги, 1798-1923 : Науково-бібліографічне видання: у 3 т. Т. 3. 1916-1923 / Л. В. Бєляєва [и др.] ; ed. Л. А. Дубровіна. – Київ: Національна бібліотека України імені В. І. Веpнадського, 2019. – 1060 с..
 86. Статті
 87. (1993) Програма наукового освоєння і введення в культурний обіг зібрання колекцій єврейських рукописів та друкованих видань ЦНБ / О. С. Онищенко, І. А. Сергєєва // Бібліотечний вісник. – 1993. – № 5-6. – C. 26-29 .
 88. (1997) Виступ О. Онищенка на заключному засіданні / О. Онищенко // Бібліотечний вісник. – 1997. – № 6. – C. 7-8.
 89. (1997) Каталоги – інформаційне ядро бібліотек (роль і значення в період комп’ютеризації) / О. Онищенко // Бібліотечний вісник. – 1997. – № 6. – C. 6-7.
 90. (1998) Бібліограф Лілія Беляева / О. Онищенко, Н. Солонська // Бібліотечний вісник. – 1998. – № 2. – C. 26-32 .
 91. (1998) Наукова діяльність Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського (1993-1998) / О. Онищенко, В. Попроцька // Бібліотечний вісник. – 1998. – № 3. – C. 6-13.
 92. (1998) Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського в 1918-1998 рр.: основні етапи розвитку / О. Онищенко, Л. Дубровіна // Бібліотечний вісник. – 1998. – № 5. – C. 5-17 .
 93. (1999) Директор бібліотеки Людмила Ковальчук / О. Онищенко, Н. Солонська // Бібліотечний вісник. – 1999. – № 1. – C. 35-37 .
 94. (1999) Національній бібліотеці України імені В. І. Вернадського - 80 років: здобутки і перспективи / О. Онищенко // Бібліотечний вісник. – 1999. – № 1. – C. 6-9.
 95. (2000) Збереження та введення до наукового обігу звукової культурної спадщини / В’ячеслав. Петров, Олексій. Онищенко [и др.] // Студії з архівної справи та документознавства. – 2000. – Т. 6. – C. 25-27 .
 96. (2000) Любов Андріївна Дубровіна – сучасний історик, книгознавець, джерелознавець, діяч бібліотечної та архівної справи / О. Онищенко // Бібліотечний вісник. – 2000. – № 5. – C. 16-26 .
 97. (2000) Основні підсумки наукової діяльності Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського (1999) / О. Онищенко, В. Попроцька // Бібліотечний вісник. – 2000. – № 2. – C. 6-15 .
 98. (2001) Основні підсумки наукової діяльності Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського (2000 р.) / О. Онищенко, В. Попроцька // Бібліотечний вісник. – 2001. – № 2. – C. 3-14 .
 99. (2002) 30 вересня – Всеукраїнський день бібліотек [Електронний ресурс] / О. С. Онищенко // Бібліотечний вісник. - 2002. - № 5. - С. 2. .
 100. (2002) Асоціація бібліотек України: етапи становлення та розвитку / О. Онищенко, Г. Солоіденко // Бібліотечний вісник. – 2002. – № 5. – C. 24-30 .
 101. (2002) Доля бібліотеки Оссолінеум в історії України та Польщі у документах 1945 — 1946 рр.: повертаючись до питань спільної історико-культурної спадщини / О. Онищенко, Л. Дубровіча // Бібліотечний вісник. – 2002. – № 2. – C. 2-21 .
 102. (2002) Книжкові й архівні фонди БАН УРСР та академічних інституів у 1944-1948 роках / О. Онищенко, Л. Дубровіна // Студії з архівної справи та документознавства. – 2002. – Т. 8. – C. 37-49.
 103. (2002) Основні підсумки наукової діяльності Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського (2001 р.) / О. Онищенко, В. Попроцька // Бібліотечний вісник. – 2002. – № 3. – C. 2-15.
 104. (2003) В. І. Вернадський та його внесок у заснування та розвиток Національної Бібліотеки Української Держави / О. Онищенко // Бібліотечний вісник. – 2003. – № 2. – C. 2-9.
 105. (2003) Міжнародна асоціація академій наук: стратегія інформаційно-бібліотечного співробітництва / О. Онищенко // Бібліотечний вісник. – 2003. – № 2. – C. 42-46.
 106. (2004) Дорогі колеги, працівники бібліотек та фахівці бібліотечної справи! [Електронний ресурс] / О. С. Онищенко // Бібліотечний вісник. - 2004. - № 4. - С. 2 .
 107. (2005) Бібліотечна справа в Україні XX ст.: 1917 - 1931 рр. / О. Онищенко, Л. Дубровіна // Бібліотечний вісник. – 2005. – № 3. – C. 3-16 .
 108. (2005) Бібліотечна справа в Україні наприкінці XIX - у 10-х роках XX ст.: стан і основні напрями розвитку / О. Онищенко, Л. Дубровіна // Бібліотечний вісник. – 2005. – № 2. – C. 3-13 .
 109. (2005) Бібліотечна справа в Україні у XX ст.: 30 - 50-ті роки / О. Онищенко, Л. Дубровіна // Бібліотечний вісник. – 2005. – № 4. – C. 3-16 .
 110. (2005) Организация всеукраинского библиографического диалога на основе виртуальной библиографической лаборатории / А. С. Онищенко, В. А. Широков, Л. И. Костенко, А. М. Костышин // Библиотеки национальных академий наук: проблемы функционирования, тенденции развития. - 2005. - вып. 3. - С. 5-8. .
 111. (2005) Професор Віктор Вергунов / О. Онищенко // Бібліотечна планета. – 2005. – № 3. – C. 40-41 .
 112. (2005) Центр украинско-сербского культурного сотрудничества: аспекты создания, перспективы исследований / А. С. Онищенко, Н. Г. Солонская, Д. В. Айдачич // Библиотеки национальных академий наук: проблемы функционирования, тенденции развития. - 2005. - вып. 3. - С. 335-343.
 113. (2006) Бібліотечна справа в Україні наприкінці 50-х років – у 80-х роках XX ст. / О. Онищенко, Л. Дубровіна // Бібліотечний вісник. – 2006. – № 3. – C. 24-38 .
 114. (2006) Роль М. П. Василенка у формуванні концепції та заснуванні Національної бібліотеки Української держави / О. С. Онищенко // Вісник Національної академії наук України. – 2006. – № 6. – C. 17-25 .
 115. (2007) Паралелі, що єднають народи : шоста міжакадемічна українсько-македонська конференція (Бітола, Республіка Македонія, 18-19 вересня 2007 р.) / О. Онищенко // Вісник Національної академії наук України. - 2007. - № 10. - С. 35-36..
 116. (2008) Славістика в сучасному світі: післямова до XIV Міжнародного конгресу славістів / О. С. Онищенко, Л. І. Шевченко // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика. – 2008. – Вип. 17. – C. 8-16 .
 117. (2008) Ювілей Павли Рогової / О. Онищенко, Т. Добко // Бібліотечний вісник. – 2008. – № 1. – C. 46-48.
 118. (2009) Віхи історичного шляху / О. Онищенко // Вісник Національної академії наук України. – 2009. – № 1. – C. 3-15 .
 119. (2009) Українські бібліотеки у 90-х роках XX ст.: основні тенденції розвитку та напрями діяльності / О. Онищенко // Бібліотечний вісник. – 2009. – № 3. – C. 12-23 .
 120. (2011) Внесок Інформаційно-бібліотечної ради НАН України у розбудову академічної науково-інформаційної системи / О. Онищенко, Г. Солоіденко, А. Свобода // Бібліотечний вісник. – 2011. – № 2. – C. 34-42.
 121. (2012) 86-а Генеральна асамблея Міжнародного союзу академій наук / О. С. Онищенко, С. Ю. Римаренко // Вісник Національної академії наук України. – 2012. – № 3. – C. 84-88 .
 122. (2013) В. І. Вернадський та його концепція Національної бібліотеки України / О. Онищенко, Л. Дубровіна // Бібліотечний вісник. – 2013. – № 2. – C. 3-11 .
 123. (2013) В. І. Вернадський — вчений, мислитель, організатор науки / А. Г. Загородній, С. В. Волков, О. С. Онищенко, В. М. Шестопалов // Вісник Національної академії наук України. – 2013. – № 3. – C. 8-37 .
 124. (2013) В.І. Вернадський і Україна / О. С. Онищенко, В. А. Смолій, Л. А. Дубровіна // Вісник Національної академії наук України. – 2013. – № 3. – C. 38-66 .
 125. (2013) Внесок академіка В.І. Вернадського в розвиток світової та української гуманітаристики / О. Онищенко // Україна XX століття: культура, ідеологія, політика. – 2013. – Вип. 18. – C. 12-14.
 126. (2013) Відділення історії, філософії та права НАН України / О. С. Онищенко // Вісник Національної академії наук України. – 2013. – № 11. – C. 101-116 .
 127. (2013) Раді директорів наукових бібліотек та інформаційних центрів академій наук – членів МААН – 20 років / О. Онищенко, Г. Солоіденко // Бібліотечний вісник. – 2013. – № 5. – C. 51-56 .
 128. (2013) Синтез національного та світового в концепції організації науки та освіти в Україні В.І. Вернадського / О. Онищенко, Л. Дубровіна // Україна XX століття: культура, ідеологія, політика. – 2013. – Вип. 18. – C. 15-23 .
 129. (2013) Украинские етапы жизни и деятельности В. И. Вернадского // Ноосфера. – М., 2013. – № 3. – С. 129–144.
 130. (2013) Фундатор вітчизняної академічної науки / А. Загородній, О. Онищенко, Л. Дубровіна // Віче. – 2013. – № 5. – C. 14-17 .
 131. (2014) Видатний український учений-правознавець та організатор академічної юридичної науки (до 100-річчя від дня народження академіка НАН України Б. М. Бабія) // Вісник НАН України. – 2014. – № 7. – С. 76–82..
 132. (2014) Унікальне дослідження багатовікового розвитку української культури (рецензія на 5-томне видання «Історія української культури») // Вісник НАН України. – 2014. – № 4. – С. 97–103..
 133. (2015) Діалектологія – важлива галузь славістики // Діалекти в синхронізації та діахронії: тексти як джерело лінгвістичних студій. – Київ : КММ, 2015. – С. 8–9.
 134. (2015) Проблеми адаптації бібліотек до умов цифрової культури // Бібліотечний вісник. – 2015. – № 6. – С. 3–7..
 135. (2015) Розвиток національної системи реферування (до 20-річчя Українського реферативного журналу "Джерело") / В. В. Петров, О. С. Онищенко [и др.] // Вісник Національної академії наук України. – 2015. – № 10. – C. 71-74 .
 136. (2015) Турбота про рідну мову – прояв істинного патріотизму // Світ. – № 11–12 (березень 2015 р.). – С. 3.
 137. (2016) Бібліотека і «цифрове» покоління: нова ситуація – нові форми роботи // Бібліотечний вісник. – 2016. – № 5. – С. 3–6..
 138. (2016) Виступ керівника програми «Гуманітарні технології як чинник суспільних пертворень в Україні» [на засіданні Президії НАН України 3 лютого 2016 року] // Вісник Національної академії наук України. – 2016. – № 3. – С. 49–50.
 139. (2017) Библиотечное межакадемическое сотрудничество: опыт и проблемы // Библиотеки национальных академий наук: проблемы функциони-рования, тенденции развития. – 2017. – Вып. 14. – С. 7–14.
 140. (2018) Великий будівничий української науки / О. С. Онищенко, Л. А. Дубровіна // Вісник Національної академії наук України. – 2018. – № 11. – C. 34-78 .
 141. (2018) Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського як центр підготовки кадрів вищої кваліфікації та розвитку нових наукових напрямів у бібліотечній та архівній галузях в Україні (1993–2018) // Бібліотечний вісник. – 2018. – № 2. – С. 48–58..
 142. (2018) Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського як центр підготовки кадрів вищої кваліфікації та розвитку нових наукових напрямів у бібліотечній та архівній галузях в Україні (1993–2018) // Бібліотечний вісник. – 2018. – № 3. – С. 3–11..
 143. (2018) Сто літ академічного українознавства: тенденції розвитку і здобутки // Народна творчість та етнологія. – 2018. – № 3. – С. 5–9.
 144. (2019) Бібліограф Тетяна Василівна Добко / Л. Дубровіна, О. Онищенко // Бібліотечний вісник. – 2019. – № 4. – C. 44-50.
 145. (2019) Бібліотеки в цифровому середовищі: курс на індивідуальний інтегрований сервіс / О. Онищенко // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. – 2019. – Вип. 53. – C. 9-18.
 146. (2019) Національна наукова спадщина — інтелектуальні скарби держави (доповідь з нагоди вручення Золотої медалі ім. В. І. Вернадського НАН України) / О. С. Онищенко // Вісник Національної академії наук України. – 2019. – № 5. – C. 65-68 .
 147. Науково-методичні матеріали
 148. (1994) Питання перегляду класифікації наук, удосконалення ББК, організації централізованої каталогізації друкованої продукції в Україні [Текст] : матеріали розшир. засід. Інформ.-бібл. ради НАН України / НАН України, Центр. наук. б-ка ім. В. І. Вернадського ; [уклад.: І. А. Зарічняк, А. А. Скиба ; наук. ред. О. С. Онищенко]. - К. : [б. в.], 1994. - 28 с.
 149. Підручники та посібники
 150. (1992) Кодикографія української та східнослов'янської рукописної книги і кодикологічна модель структури формалізованого опису рукопису / Л. А. Дубровіна, О. М. Гальченко за участю О. А. Іванової ; вступ. ст. Л. А. Дубровіна ; відп. ред. О. С. Онищенко ; ред.: Н. М. Зубкова, О. В. Лігостова; Академія наук України, Центральна наукова бібліотека В. І. Вернадського , Інститут української археографії. – К.: Ін-т української археографії, 1992. – 153 с. .
 151. (1992) Кодикологія та кодикографія української рукописної книги / Л. А. Дубровіна ; відп. ред. О. С. Онищенко ; ред.: Н. М. Зубкова, М. Л. Скирта; Академія наук України, Інститут української археографії, Центральна наукова бібліотека ім. В. І. Вернадського, Інститут рукопису. – К., 1992. – 262 с..
 152. (2002) Архівна справа і діловодство в Національній академії наук України : Зб. законодавчих актів, нормативних і методичних документів з архівної справи і діловодства / авт.-уклад. Л. А. Дубровіна [та ін.] ; голова редкол. О. С. Онищенко [та ін.]; НАН України, Національна бібліотека України ім. В.І.Вернадського. Інститут архівознавства, Державний комітет архівів України. – К.: [б.в.], 2002. – 169 c..
 153. Тези наукових доповідей
 154. (2015) Проблеми розвитку наукового і соціокультурного потенціалу славістики // Науковий потенціал славістики: історичні здобутки та тенденції розвитку : тези доповідей Між нар. наук. конф. до Дня слов’янської писемності і культури (Київ, 21 травня 2015 р.). – К., 2015. – С. 7–11.
 155. (2017) Славістика в контексті нових тенденцій у соціогуманітаристиці // Слов’янознавство і нові парадигми та напрями соціогуманітарних досліджень: матеріали Міжнар. наук. конф. (м. Київ, 24 травня 2017 р.). – Київ, 2017. – С. 9–12.
 156. (2018) Слов’янознавча спадщина М. Костомарова і П. Куліша в контексті історії сучасності // Международни конгрес слависта (16; 2018; Београд). Тезе и резимеи. 2. Книжевност, култура, фолклор питаньа славистике. – Београд : Международни комитет слависта, 2018. – С. 245.


©   www.nbuv.gov.ua

 

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського