До 100-річчя Національної академії наук України та Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського


 Бібліотеки Києва в період нацистської окупації (1941-1943) (2004)

адреса матеріалу: http://irbis-nbuv.gov.ua/everlib/item/er-0001889

Колекція: Науково-методичні матеріали
Тип реcурсу:
 Книга  каталог, монографія
  

Назва(и):
БІБЛІОТЕКИ КИЄВА В ПЕРІОД НАЦИСТСЬКОЇ ОКУПАЦІЇ (1941-1943)
Editors:
ОНИЩЕНКО Олексій Семенович
ДУБРОВІНА Любов Андріївна
МАЛОЛЄТОВА Н. І.
БОРЯК Геннадій Володимирович
ЗУБКОВА Наталія Михайлівна
МАВРІН О. О.
МАКОВСЬКА Н. В.
МИРОНЕЦЬ Н. І.
ОМЕЛЬЧУК Володимир Юхимович
ПРОЦИК Роман
ЛОХАНЬ П. С.
Дата(и):2004
ISBN:966-02-3364-7
DOI:

У запропонованому виданні вперше представлено документи з історії бібліотек Києва періоду нацистської окупації 1941 - 1943 рр. Оперативного штабу окупованих східних областей, рейхскомісара України, Київської міської управи, які зберігаються в київських архівах.

Видання складається з трьох частин. Перша містить дослідження, в яких розкрито проблему бібліотек у контексті війни, публікуються наукові розвідки з історії бібліотек і бібліотечної справи та огляди архівних фондів, що зберігаються в Києві та Бундесархіві у Берліні; у другій частині репрезентовано анотований покажчик архівних документів, що всебічно розкриває склад і зміст документів, подано структуру Оперативного штабу рейхсляйтера Розенберга, Рейхс-міністерства окупованих східних областей та Рейхскомісаріату України; третя частина - це публікації документів про нацистську діяльність щодо бібліотек у Києві та Україні в цілому.

Висвітлено основні напрями нацистської політики в галузі культурного освоєння окупованих територій та організації "захисту" й переміщення книжкових культурних цінностей, аспекти використання книжкових фондів.

Для істориків, бібліотекознавців, викладачів вузів, всіх, хто досліджує долю культурних цінностей періоду Другої світової війни та небайдужий до проблем їх збереження, охорони та захисту.


Опис документа:

Бібліотеки Києва в період нацистської окупації (1941-1943) : Дослідження. Анотований покажчик. Публікації документів / НАН України, Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського, Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського, Державний комітет архівів України, Центральний державний архів вищих органів влади та управління України; уклад. Л. А. Дубровіна, Н. І. Малолєтова ; редкол.: О. С. Онищенко (голова), Г. В. Боряк, Л. А. Дубровіна, Н. М. Зубкова, О. О. Маврін, Н. В. Маковська, Н. І. Миронець, В. Ю. Омельчук, Роман Процик, П. С. Лохань. – К.: [б.в.], 2004. – 814 с. – (Бібліотеки України під час Другої світової війни)966-02-3364-7. – URL: http://irbis-nbuv.gov.ua/everlib/item/er-0001889


 

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського