До 100-річчя Національної академії наук України та Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського


 Архівні установи України (2000)

адреса матеріалу: http://irbis-nbuv.gov.ua/everlib/item/er-0001880


Тип реcурсу:
 Книга  Довідник
  

Назва(и):
АРХІВНІ УСТАНОВИ УКРАЇНИ
Editors:
ОНИЩЕНКО Олексій Семенович
ДУБРОВІНА Любов Андріївна
КУЧМАРЕНКО В. А.
МАТЯШ І. Б.
ЮРКОВА В. О.
ПИРІГ Р. Я.
ГАЛЬЧЕНКО Олена Михайлівна
БОРЯК Геннадій Володимирович
ЗУБКОВА Наталія Михайлівна
НОВОХАТСЬКИЙ К. Є.
ПАПАКІН Г. В.
ДАНЕВИЧ Сергій Гриорович
ЗАХАРЧЕНКО Т. М.
ХРИСТОВА Н. М.
ЧЕРНЯВСЬКА Е. В.
Дата(и):2000
ISBN:966-02-1455-3
DOI:

До Довідника включено відомості про державні центральні, обласні та галузеві архіви, найзначніші рукописні підрозділи 6ібліотек, академічних інститутів та університетів України, що мають право постійного зберігання документів. Описові статті містять коротку адміністративну інформацію, історій архівної установи, дані про обсяги, склад та зміст фондів, основну бібліографію за станом на 1999 р. У додатках наведено відомості про музеї та бібліотеки, що мають у фондах рукописні матеріали.

Видання розраховане на архівістів, істориків, філологів, мистецтвознавців, економістів, політологів та ін.


Опис документа:

Архівні установи України : Довідник / Держкомархів України, НАН України, Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського, Мін-во культури і мистецтв України; авт.-уклад.: О. І. Алтухова, С. I. Андросов, Л. С. Анохіна, Л. В. Арюпіна, Г. П. Бугера, Г. М. Бурлака, Ф. А. Винокурова, В. М. Гика, В. П. Даниленко, М. В. Делеган, О. О. Дзьобан, Г. В. Довженок, Л. А. Дубровіна, А. I. Жежера, Л. Я. Заїка, Б. В. Іваненко, О. Б. Качковський, А. В. Карпова, С. I. Кононенко, П. I. Кравчук, В. В. Крестьянніков, К. I. Кукоба, Ю. Я. Кулінич, Б. П. Курінний, В. А. Кучмаренко, В. С. Лозицький, I. Я. Лосієвський, О. В. Марущак, I. Б. Матяш, О. Я. Мацюк О. М. Мащенко, Н. Б. Метальникова, I. С. Оков, Л І. Окорокова, В. Ф. Онопрієнко, В. Л. Онуфрієнко, Н. А. Петриченко, Н. В. Платонова, Г. I. Плахотнюк, Л. А. Покідченко, М. О. Подрєзова, О. В. Полевщикова, Г. В. Порохнюк, В. В. Примаченко, О. М. Пшенніков, В. В. Резнікова, В. О. Репрінцева, Т. I. Сиводід, Н. М. Слончак, Л. М. Соловка, Г. О. Станіцина, Л. Ф. Сурабко, К. О. Суходольський, О. С. Тедєєв, М. М. Трегуб, Б. В. Хаварівський, Т. В. Чвань, М. В. Шапран, Н. П. Швець, В. О. Юркова, Л. В. Яковлєва ; ред. кол. О. С. Онищенко, Р. Я . Пиріг (співголови), Л. А. Дубровіна (заступник), О. М. Гальченко, Г. В. Боряк, А. Ф. Вялець, Н. М. Зубкова, Я. С. Калакура, Патриція Кеннеді Грімстед, В. П. Ляхоцький, I. Б. Матяш, В. Д. Навроцька, К. Є. Новохатський, Г. В. Папакін ; упоряд.: Г. В. Боряк, С. Г. Даневич, Л. А. Дубровіна, Т. М. Захарченко, Н. М. Зубкова, Н. М. Христова, Е. В. Чернявська. – К.: НБУВ, 2000. – 259 с. – (Архівні зібрання України. Спеціальні довідники)966-02-1455-3. – URL: http://irbis-nbuv.gov.ua/everlib/item/er-0001880


 

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського