До 100-річчя Національної академії наук України та Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського


 Просвітителі Кирило і Мефодій у писемних джерелах Інституту рукопису ЦНБ НАН України (1995)

адреса матеріалу: http://irbis-nbuv.gov.ua/everlib/item/er-0001868


Тип реcурсу:
 Книга  каталог
  

Назва(и):
ПРОСВІТИТЕЛІ КИРИЛО І МЕФОДІЙ У ПИСЕМНИХ ДЖЕРЕЛАХ ІНСТИТУТУ РУКОПИСУ ЦНБ НАН УКРАЇНИ
Editors:
ГНАТЕНКО Людмила Анатоліївна
СОХАНЬ П. С.
ОНИЩЕНКО Олексій Семенович
Дата(и):1995
ISBN:5-7702-0848-1
DOI:

До каталогу увійшли рукописи про просвітителів Костінтина-Кирила Філософа і Мефодія, єпископа Моравського в списках другої половини XV - першої чверті ХХ ст.

Першу частину каталогу склали твори про вчителів слов'ян - житія, сказання, тексти з літописів, хронографів та інших оповідних джерел другої половини XV - ХІХ ст., а також твори Кирила Філософа, авторські й приписувані.

До другої чверті каталогу вміщено історіографчні та літературознавчі праці ХІХ - першої чверті ХХ ст., присвячені дослідженню проблем, які пов'язані з життям та діяльністю Кирила й Мефодія.

Частина матеріалів вперше вводиться до наукового обігу.

Каталог розрахований на літературознавців, мовознавців, джерелознавців, археографів, текстологів, які працюють над проблемами давнього слов'янського письменства і культури, а також на широке коло спеціалістів гуманітарних галузей знань.


Опис документа:

Просвітителі Кирило і Мефодій у писемних джерелах Інституту рукопису ЦНБ НАН України : Каталог рукописів другої половини XV - першої чверті ХХ ст. / Національна академія наук України, Інститут рукопису, Центральна наукова бібліотека ім. В. І. Вернадського, Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського; уклад., передм. Л. А. Гнатенко, вступ. ст. П. С. Соханя, відп. ред. П. С. Сохань, О. С. Онищенко. – К.: [б.в.], 1995. – 113 с. : 16 вклейок. – (Науково-довідкові видання з історії України ; вип.40)5-7702-0848-1. – URL: http://irbis-nbuv.gov.ua/everlib/item/er-0001868


 

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського