До 100-річчя Національної академії наук України та Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського

  

А  Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я  

ГНАТЕНКО Людмила Анатоліївна - біографічна довідка
Працює в НАЦІОНАЛЬНА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ ІМЕНІ В. І. ВЕРНАДСЬКОГО

адреса сторінки: http://irbis-nbuv.gov.ua/everlib/person/979380

 

ГНАТЕНКО Людмила Анатоліївна


старший науковий співробітник


Інститут рукопису . Відділ кодикології та кодикографії .
Публікації в репозитарії НБУВ
Наукові видання »
Наукові зацікавлення: Історія східнослов’янської (української) та південнослов’янської графіки і орфографії, історія рукописної книги, кодикологія та кодикографія слов’янської (української) рукописної книги, археографія, книгознавство.
Контактна інформація: +38 (044) 288–14–18 (сл.); факс: (044) 264–33–98, gnatenko.manus@gmail.com
Дати життя:14.09.1965 , м. Київ, Україна
Персональні веб-ресурси
Освіта:
1989Київський педагогічний інститут ім. М. Горького (нині - Київський національний педуніверситет імені М. П. Драгоманова), філологічний факультет
1996аспірантура Інституту української мови НАН України
Науковий ступінь:
1997Кандидат філологічних наук ; тема дисертації: “Староукраїнський правопис останньої чверті XIV – першої чверті XVII ст. у зв’язку з проблемою другого південнослов’янського графіко-орфографічного впливу (Букви та позначення голосних звуків)"
2018доктор історичних наук; тема дисертації: Палеографічно-орфографічна атрибуція українських кириличних уставних та півуставних кодексів кінця ХІІІ – початку ХVІІ ст
2002старший науковий співробітник ; тема дисертації:
У Національній бібліотеці України імені В.І.Вернадського з з 1990
Професійна діяльність:
з 10.09.1990редактора ВР
з 15.05.1992редактор відділу рукописів і стародруків
з 01.10.1992в.о. молодшого наукового співробітника
з 01.12.1992молодший науковий співробітник
з 01.01.1998в.о. старшого наукового співробітника
з 12.12.2000старший науковий співробітник відділу кодикології та кодикографії ІР
Наукове керівництво:
Керівництво аспірантами НБУВ, захищена кандидатська дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук зі спеціальності 27.00.03 – книгознавство, бібліотекознавство, бібліографознавствоДобрянська Тетяна Андріївна «Українська кирилична рукописна книга ХVІІ ст.: атрибуція та кодикологічний опис». Київ, 2015. 255 с.
Додаткові посади та обов`язки:
член Асоціації архівістів України
член Асоціації бібліотекарів України
член редакційної колегії збірника наукових праць «Рукописна та книжкова спадщина України»
Дослідницькі стипендії та гранти:
1995–2000Стипендіат Президента України для молодих учених


Публікації:
  Автореферати, дисертації
 1. Палеографічно-орфографічна атрибуція українських кириличних уставних та півуставних кодексів кінця ХІІІ – початку ХVІІ ст. : автореф. дис. ... д-ра іст. наук: 27.00.03 / НАН України ; Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського. Київ, 2018. 33°с..
 2. Староукраїнський правопис останньої чверті XVI – першої чверті XVII ст. у зв’язку з проблемою другого південнослов’янського графіко-орфографічного впливу. (Букви на позначення голосних звуків) : автореф. дис. ... канд. філол. наук: 10.02.01 / НАН України ; Ін-т укр. мови; наук. кер. В.В. Німчук. Київ, 1997. 28°с. .
 3. (2018) Палеографічно-орфографічна атрибуція українських кириличних уставних та півуставних кодексів кінця ХІІІ – початку ХVІІ ст. : автореф. дис. ... д-ра іст. наук: 27.00.03 / НАН України ; Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського. Київ, 2018. 33°с. .
 4. Монографії, брошури
 5. Палеографічно-орфографічна атрибуція української кириличної рукописної книги : уставні та півуставні кодекси кінця ХІІІ – початку ХVІІ ст. : монографія = Hnatenko Liudmyla. Palaeographic-Orthographic Attribution of the Ukrainian Cyrillic Handwritten Book : Uncial and Half-Uncial Codices of the Late 13th – Early 17th cc. : Monograph / відп. ред. Л. А. Дубровіна ; НАН України, Національна бібліотека України імені В. I. Вернадського, Інститут рукопису. Kиїв, 2016. 476 c. ; іл..
 6. Статті
 7. "Колекція уривків" ХІІ - XVІ ст. Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського (історія, описання, графіко-орфографічний аналіз) / Л.А. Дубровіна, Л.А. Гнатенко // Рукописна та книжкова спадщина України : Археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів. - К., 2010. - Вип. 14. – С. 138-154.
 8. Староукраїнський узус давніх кириличних друків у контексті церковнослов’янської рукописної писемної практики // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського. Київ : НБУВ, 2010. Вип. 28. С. 303–317. .
 9. (1994) Костомаровський список Азбучної молитви / Л. А. Гнатенко // Рукописна та книжкова спадщина України.
 10. (1998) Творча спадщина Івана Домарацького (за матеріалами київської рукописної пам’ятки української партесної музики) / О. А. Шуміліна, Л. А. Гнатенко // Рукописна та книжкова спадщина України..
 11. (2013) Проблема датування кириличних кодексів XIV–XVI ст. з колекції Церковно-археологічного музею при Київській духовній академії в каталозі О. Лебедєва / Л. А. Гнатенко // Рукописна та книжкова спадщина України. - 2013. - Вип. 17. - С. 370-379..
 12. (2014) Палеографо-орфографічна методика атрибуції староукраїнської рукописної книги: до актуалізації питання / Л. А. Гнатенко // Рукописна та книжкова спадщина України : археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів. - К., 2014. - Вип. 18. – С. 328–339.
 13. Рецензії
 14. Єсипова В. Перша палеографічно-орфографічна монографічна студія з атрибуції української кириличної рукописної книги : [рец. на книгу: Гнатенко Л. Палеографічно-орфографічна атрибуція української кириличної рукописної книги : уставні та півуставні кодекси кінця ХІІІ – початку ХVІІ ст. Kиїв, 2016. 476 c. ; іл.] // Бібліотечний вісник. Київ, 2017. № 4. С. 57–60..
 15. Бабалиевска С. За още непроучени ръкописи, пазещи спомена за Кирил и Методий : [рец. на книгу: Просвітителі Кирило і Мефодій у писемних джерелах Інституту рукопису ЦНБ НАН України : Каталог рукописів другої половини ХV – першої чверті ХХ ст. Киев, 1995. 113 с.] / С. Бабалиевска // Palaeobulgarica=Старобългаристика, ХХІ. София, 1997. № 3. С. 121–122. .


©   Людмила Гнатенко, 2015 www.nbuv.gov.ua

 

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського