До 100-річчя Національної академії наук України та Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського


 Києво-Могилянська академія у документах і рідкісних виданнях Центральної наукової бібліотеки ім. В. І. Вернадського НАН України. Видання XVIII - першої чверті XX ст. (1995)

адреса матеріалу: http://irbis-nbuv.gov.ua/everlib/item/er-0001867


Тип реcурсу:
 Книга  каталог
  

Назва(и):
КИЄВО-МОГИЛЯНСЬКА АКАДЕМІЯ У ДОКУМЕНТАХ І РІДКІСНИХ ВИДАННЯХ ЦЕНТРАЛЬНОЇ НАУКОВОЇ БІБЛІОТЕКИ ІМ. В. І. ВЕРНАДСЬКОГО НАН УКРАЇНИ. ВИДАННЯ XVIII - ПЕРШОЇ ЧВЕРТІ XX СТ.
Editors:
ДЕНИСКО Людмила Михайлівна
РУБЛЬОВА Марія Сергіївна
ГАЛАЙ В. Р.
ОНИЩЕНКО Олексій Семенович
ДУБРОВІНА Любов Андріївна
БРЮХОВЕЦЬКИЙ В. С.
БОРЯК Геннадій Володимирович
ГОЛОБУЦЬКИЙ П. В.
СОХАНЬ П. С.
ХИЖНЯК З. І.
СКИРТА Маргарита Луківна
Дата(и):1995
ISBN:5-7702-0551-2
DOI:

Цей випуск відкриває серію бібліографічних та археографічних видань з історії Кижво-Могилянської академії і є результатом першого етапу спеціальної бібліографічної роботи з книжковим ретроспективним фондом ЦНБ НАН України, найзначнішого за кількістю фондів в Україні сховища. Серія створюється з метою введення до наукового обігу унікальних фондів ЦНБ, що їх не завжди відображено в загальних карткових каталогах і спеціальних виданнях. Перший випуск містить відомості про різноманітні книжкові та періодичні видання, окремі статті та повідомлення, ілюстративні матеріали, які допоможуть широкому колу дослідників в найбільш повному вигляді уявити біблографічний зріз цієї теми, надзвичайно актуальної для історії України та її сучасності, пов'язаної з діяльністю Києво-Могилянської академії та її вихованців.


Опис документа:

Києво-Могилянська академія у документах і рідкісних виданнях Центральної наукової бібліотеки ім. В. І. Вернадського НАН України. Видання XVIII - першої чверті XX ст. : Матеріали до бібліографічного покажчика / Академія наук України, Центральна наукова бібліотека ім. В. І. Вернадського, Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського, Національний університет "Києво-Могилянська академія"; уклад. Л. М. Дениско ; за участ.: М. С. Рубльова, В. Р. Галай ; голов. ред. О. С. Онищенко ; заст. голов. ред. Л. А. Дубровіна ; ред. В. С. Брюховецький [и др.] ; секр. М. Л. Скирта. – К., 19955-7702-0551-2. – URL: http://irbis-nbuv.gov.ua/everlib/item/er-0001867

Вип. 1.


 

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського