До 100-річчя Національної академії наук України та Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського


 Історія Національної академії наук України. 1941–1945 (2008)

адреса матеріалу: http://irbis-nbuv.gov.ua/everlib/item/er-0001857

Колекція: Історія НАН України
Тип реcурсу:
 Книга  збірник документів
  

 Багатотомне видання, серія: ВИПУСКИ

Назва(и):
ІСТОРІЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ. 1941–1945
Автор(и):
ЯРЕМЕНКО Лідія Миколаївна
КУЧМАРЕНКО В. А.
СТАРОВОЙТ Світлана Володимирівна
СТРЕЛЬСЬКА Л. І.
Editors:
ОНИЩЕНКО Олексій Семенович
БОРЯК Геннадій Володимирович
ДАНИЛЕНКО В. П.
ДУБРОВІНА Любов Андріївна
КУЧМАРЕНКО В. А.
ЛОЗИЦЬКИЙ В. С.
МАКОВСЬКА Н. В.
МУХА Людмила Вікторівна
РОМАНЮК М. М.
СОХАНЬ Світлана Валентинівна
Дата(и):2008
ISBN:
DOI:

Дана книга є продовженням частини 1 збірника документів і матеріалів «Історія Національної академії наук України. 1941–1945». До цієї частини збірника включено «Додатки» та науково-довідковий апарат до обох частин, що є науковими розробками колективу Інституту архівознавства. Матеріали частини 2 сприяють заповненню джерельних інформативних прогалин, які не вдалося висвітлити документально в частині 1.

Книга розрахована на науковців, істориків, зокрема істориків науки, архівістів, викладачів вищих і середніх навчальних закладів та студентів.


Опис документа:

Історія Національної академії наук України. 1941–1945 : Частина 2. Додатки / НАН України. Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т архівознавства, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського; Ред. кол.: О.С. Онищенко (голов. ред.) та ін.; Упоряд.: Л.М. Яременко, С.В. Старовойт, О.М. Березовський, В.А. Кучмаренко. – К.: НБУВ, 2008. – 576 c. – (Джерела з історії науки в Україні). – URL: http://irbis-nbuv.gov.ua/everlib/item/er-0001857


 

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського