До 100-річчя Національної академії наук України та Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського

  

А  Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я  

СОХАНЬ Світлана Валентинівна - біографічна довідка
Працює в НАЦІОНАЛЬНА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ ІМЕНІ В. І. ВЕРНАДСЬКОГО

адреса сторінки: http://irbis-nbuv.gov.ua/everlib/person/640339

 

СОХАНЬ Світлана Валентинівна


старший науковий співробітник


Інститут рукопису . Відділ кодикології та кодикографії .
Публікації в репозитарії НБУВ
Наукові видання »
Наукові зацікавлення: архівознавство, джерелознавство, дипломатика та актова археографія ХVI–XIX ст., книгознавство, історія України ХVI–XIX ст.; історія формування, організації та реконструкції рукописно-книжкових зібрань, рукописна спадщина київських монастирів, історія монастирського землеволодіння. .
Контактна інформація: +38 (044) 288-14-18; факс: 38(044) 264–3398, ssokhan@ukr.net.
Дати життя:28.02.1967, м. Київ, Україна
Освіта:
1988Київський державний інститут культури імені О.Є. Корнійчука (нині - Київський національний університет культури і мистецтв), бібліотечний факультет
Науковий ступінь:
2003кандидат історичних наук ; тема дисертації: “Бібліотечно-археографічна діяльність М.І. Петрова (1840–1921)”
У Національній бібліотеці України імені В.І.Вернадського з 1992
Професійна діяльність:
з 02.01.1992 бібліотекар І категорії
з 15.05.1992 редактор 2 категорії
з 01.10.1992 в.о. молодшого наукового співробітника
з 01.12.1992 молодшого наукового співробітника відділу джерелознавства ІР
з 01.12.2001 молодший науковий співробітник відділу зберігання та використання фондів
з 01.01.2003 в.о. наукового співробітника
з 02.01.2004 в.о. наукового співробітника відділу джерелознавства
з 18.05.2004 науковий співробітник
з 14.02.2007 в.о. старшого наукового співробітника
з 12.06.2007 старший науковий співробітник
з 01.07.2012 в.озавідувача відділу
з 15.03.2013 завідувач відділу джерелознавства
з 16.12. 2016 старший науковий співробітник відділу кодикології та кодикографії
Додаткові посади та обов`язки:
член Асоціації бібліотекарів України
член Асоціації архівістів України
член Науково-методичної ради ІР


Публікації:
  Автореферати, дисертації
 1. (2003) Бібліотечно-археографічна діяльність М.І. Петрова (1840–1921) : автореф. дис. … канд. іст. наук. Київ, 2003. 19 с.
 2. (2003) Бібліотечно-археографічна діяльність М.І.Петрова (1840-1921) [Текст] : дис. ... канд. іст. наук : 07.00.08 / Сохань Світлана Валентинівна ; Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. - К., 2003. - 218 арк. .
 3. Монографії, брошури
 4. (2002) Особові архівні фонди Інституту рукопису: Путівник / Ред. колегія: О. С. Онищенко (відп. редактор), Г. В. Боряк, С. Г. Даневич (відп. секретар), Л. А. Дубровіна (заст. відпов. редактора), Н. М. Зубкова, Т. І. Ківшар, С. Г. Кулєшов, В. Ю. Омельчук, Ю. А. Пінчук, П. Т. Тронько / Національна академія наук України. Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського. Інститут рукопису. - К., 2002. - 768 с.
 5. (2015) Микола Петров : життя серед книг і рукописів : монографія. Київ : НБУВ, 2015. 412 с.
 6. Довідники, покажчики, каталоги
 7. (2002) Білозерський Микола Михайлович [С. 43–45] ; Данилевич Василь Юхимович [С. 132–135] ; Дорошенко Дмитро Іванович [С. 149–152] ; Дорошенко Наталія Михайлівна [152–153] ; Іофанов Давид (Даниїл) Михайлович [С. 199–201] ; Ковалевський Микола Васильович [С. 234–235] ; Крокос Володимир Іванович [С. 283] ; Куліш Пантелеймон Олександрович [С. 289–293] ; Лесевич Володимир Вікторович [С. 315–316] ; Могилянський Олександр Петрович [С. 368–371] ; Могилянський Михайло Михайлович [С. 366–368] ; Онацький Євген Дементійович [С. 406–407] ; Платон (Городецький Микола Іванович) [С. 422–424] ; Постернак Степан Пилипович [С. 452–454] ; Ротач Петро Петрович [С. 466–469] ; Синьов Микола Васильович [С. 490–491] ; Сокальський Леонід Петрович [495–496] ; Соловйов Олександр Олександрович [496–497] ; Степаненко Василь Пилипович [С. 506–507] ; Тутковський Микола Аполлонович [С. 558–560] ; Шварц Григорій Вільгельмович [С. 583–584] ; Шугуров Микола Васильович [С. 605–606] ; Яновська Любов Олександрівна [С. 643–644] // Особові архівні фонди Інституту рукопису : путівник / НАН України. Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. Ін-т рукопису ; уклад.: О.С. Боляк, С.О. Булатова, … С.В. Сохань та ін. ; редкол.: О.С. Онищенко (відп. ред.), Г.В. Боряк, С.Г. Даневич (відп. секр.), Л.А. Дубровіна (заст. відп. ред.), Н М. Зубкова та ін. Київ : НБУВ, 2002.
 8. (2015) Архів Київської духовної консисторії [С. 117–120] ; Архів та зібрання рукописів Київської духовної академії [С. 91–103] ; Зібрання історичних документів та колекція Церковно-археологічного музею при Київській духовній академії [С. 163–168] ; Колекція документів з історії землеволодіння України і Росії [С. 227–229] ; Колекція документів київських монастирів [С. 217–219] // Архіви, колекції та зібрання державних, громадських та релігійних установ у фондах Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського : путівник / НАН України. Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. Ін-т рукопису ; ред. кол.: Л.А. Дубровіна (голова), Г.В. Боряк, Н.М. Зубкова (заст. голови) … С.В. Сохань та ін. Київ : НБУВ, 2015. 300 c.
 9. Документальні публікації
 10. (2011) Документальна спадщина Свято-Михайлівського Золотоверхого монастиря у Києві ХVІ–ХVІII ст. (з фондів Інституту рукопису Національної бібліотеки імені В.І. Вернадського : зб. док. / авт.-уклад.: Ю.А. Мицик, С.В. Сохань, Т.В. Міцан, І.Л. Синяк, Я.В. Затилюк ; НАН України. Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського. Київ : НБУВ, 2011. 559 с. : 31 іл.
 11. Статті
 12. (1998) Огляд архіву митрополита Платона // Рукописна та книжкова спадщина України. Київ : НБУВ, 1998. Вип. 4. С. 164–171..
 13. (2000) Внесок Г.П. Житецького в розробку перших нормативних документів для описування рукописних зібрань відділу рукописів ВБУ (20-і роки ХХ ст.) : збірка ЦАМ КДА // Рукописна та книжкова спадщина. Київ : НБУВ, 2000. Вип. 6. С. 36–41..
 14. (2001) Особливості формування рукописного фонду Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського (20-ті роки XX ст.) // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського. Київ : НБУВ, 2001. Вип. 7. С. 262–268.
 15. (2002) «Воспоминания и переписка к разным лицам. 1840–1882» М.І. Петрова як джерело реконструкції біографії та творчості вченого // Студії з архівної справи та документознавства. Київ, 2002. Т. 8. С. 118–123.
 16. (2002) Родинне листування М.І. Петрова у фондах Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського // Рукописна та книжкова спадщина України. Київ, НБУВ, 2002. Вип. 7. С. 14–21..
 17. (2002) Роль М.І. Петрова у створенні Церковно-археологічного музею при Київській духовній академії // Библиотечное дело и краеведение : сб. науч. тр. Вып. 4. Киев, Симферополь, 2002. С. 72–77.
 18. (2002) Рукописні матеріали М.І. Петрова і традиції збирацької діяльності та особливості формування рукописного фонду бібліотеки Київської Духовної академії // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського. Київ : НБУВ, 2002. Вип. 9. С. 327–336.
 19. (2003) Приватна книгозбірня філолога та історика церкви М.І. Петрова: реконструкція зібрання // Бібліотечний вісник. Київ : НБУВ, 2003. № 3. С. 29–32.
 20. (2004) Бібліотечна діяльність М.І. Петрова (1840–1921) // Рукописна та книжкова спадщина України. Київ : НБУВ, 2004. Вип. 9. С. 53–59..
 21. (2004) М.І. Петров та його внесок у видання «Актов и документов, относящихся к истории Киевской Академии» // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. Київ, 2004. № 2. С. 54–57.
 22. (2005) Визначні постаті української історіографії ХІХ–ХХ ст. : М.І. Петров // Історіографічні дослідження в Україні. Київ, 2005. Вип. 15. С. 226–263.
 23. (2005) До історії формування “Архіву Київської духовної академії” з фондів ІР НБУВ // Рукописна та книжкова спадщина України. - Київ, 2005. - Вип.10. – С. 15–24.
 24. (2006) Комплекс документів Київської казенної палати з історії монастирської власності в Україні у фондах Інституту рукопису НБУВ // Архівознавство. Археографія. Джерелознавство. Київ, 2006. Вип. 8. С. 149–157.
 25. (2007) «Книга-архів» як джерело вивчення документальної спадщини київських монастирів : археографічний та книгознавчий аспекти // Рукописна та книжкова спадщина України. Київ, 2007. Вип. 12. С. 210–220.
 26. (2007) Актові документи Київського Золотоверхого Михайлівського монастиря на Бодаківські, Хрулівські і Ведкалівські землі. Публікації документів // Рукописна та книжкова спадщина. Київ : НБУВ, 2007. Вип. 11. С. 265–276..
 27. (2007) Документи Київської казенної палати з історії актових монастирських документів XVII–XVIII ст. // Пам’ятки : археографічний щорічник. Т. 8. Київ, 2007. С. 224–254.
 28. (2007) Рукописна збірка Київської казенної палати бібліотеки Київської духовної академії : до питання складу та реконструкції першої половини ХІХ ст. // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського. Київ, 2007. Вип. 19. С. 444–454.
 29. (2008) Документи Київської казенної палати з історії зберігання актових монастирських документів ХVІІ–ХVІІІ ст. Публікації // Пам’ятки : археографічний щорічник. Київ, 2008. № 8. С. 114–122.
 30. (2009) Київські Богословський та Йорданський дівочі монастирі ХVI–XVIII ст. : сплетіння долі в історичному просторі // Рукописна та книжкова спадщина України. Київ, 2009. Вип. 13. С. 79–98.
 31. (2014) Створення електронних ресурсів особових архівних фондів Інституту рукопису НБУВ // Спеціальні історичні дисципліни : питання теорії та методики. Електронні інформаційні ресурси : зб. наук. пр. Київ, 2014. № 25. С. 91–102. (Співавтори – І.С. Корчемна, Є.В. Лобузіна, М.А. Філіпович).
 32. (2015) Створення електронних ресурсів особових архівних фондів інстутуту рукопису національної бібіліотеки україни імені в.і. вернадського / І. Корчемна, К. Лобузіна, С. Сохань, М. Філіпович // Спеціальні історичні дисципліни: питання теорії та методики. – 2015. – Ч. 25. – C. 91-102.
 33. Енциклопедичні статті
 34. (2006) Матенадаран // Українська архівна енциклопедія. Д–Н : робочий зошит. Ч. ІІ. Київ, 2006. С. 300–301. (Співавтор – Л.П. Одинока).
 35. Тези наукових доповідей
 36. (1993) Підручна бібліотека Інституту рукопису ЦНБ // Наукова бібліотека в сучасному соціокультурному контексті : тези доп. і повідом. Міжнар. наук конф., м. Київ, 12–15 жовт. 1993 р. Київ, 1993. Ч. 1. С. 102–104. (Підпис: С.В. Онищенко).
 37. (2005) Каталог рукописного зібрання Церковно-археологічного музею Київської духовної академії, складений М.І. Петровим : структура та принципи організації // Документознавство. Бібліотекознавство. Інформаційна діяльність : проблеми науки, освіти, практики : зб матеріалів ІІ Міжнар. наук.-практ. конф., м. Київ, 17–18 трав. 2005 р. Київ, 2005. С. 214–216.
 38. (2012) Книга-архив Киевского Михайловского Золотоверхого монастыря 40-х гг. XVIII в. : вопросы изучения и публикации // Проблемы дипломатики, кодикологии и актовой археографии : материалы XXIV Междунар. науч. конф., г. Москва, 2–3 февр. 2012 г. / редкол.: Ю.Э. Шустова (отв. ред.) и др. ; Рос. гос. гуманитар. ун-т, Ист.-арх. ин-т, Высш. школа источниковедения, спец. и вспомогат. ист. Дисциплин ; Рос. акад. наук, ФГБУН ИВИ РАН, Археогр. комиссия. Москва : РГГУ, 2012. С. 493–494.
 39. (2015) Документи Київського Пустинного Микільського монастиря XVI–XVIII ст. зі збірки Київської казенної палати з фондів Інституту рукопису НБУВ // Бібліотека. Наука. Комунікація : матеріали Міжнар. наук. конф., м. Київ, 6–8 жовт. 2015 р. : в 2 ч. Ч. 2 / НАН України. Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Асоц. б-к України, Рада дир. та інформ. центрів академій наук-членів МААН. Київ, 2015. С. 132–134.
 40. (2015) Микола Петров – дослідник давньої слов’янської писемної пам’ятки «Пролог» // Науковий потенціал славістики : історичні здобутки та тенденції розвитку : тези доп. Міжнар. наук. конф. до Дня слов’янської писемності і культури, м. Київ, 21 трав. 2015 р. Київ : НБУВ, 2015. С. 175–177.


©   Світлана Сохань, 2011 www.nbuv.gov.ua

 

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського